Schemat blokowy chipsetu zawiera rysunek 1Pobieranie 34.2 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar34.2 Kb.

 1. Wstęp

Chipset AMD-760™ to układ logiki systemowej o wysokiej skali integracji, który zapewnia wzrost wydajności procesora AMD Athlon oraz innych procesorów AMD kompatybilnych z magistralą systemową dla AMD Athlon. Chipset AMD-760 składa się ze sterownika systemowego AMD-761™ umieszczonego w obudowie PBGA (plastic ball-grid array) z 569 wyprowadzeniami oraz sterownika magistrali urządzeń peryferyjnych AMD-766™ umieszczonego w obudowie PBGA z 272 wyprowadzeniami.

Schemat blokowy chipsetu zawiera rysunek 1:

Rys.1 Schemat blokowy chipsetu AMD760


Sterownik systemowy AMD761 obsługuje:

 • AMD Athlon System Bus - magistrala systemowa Athlon, zezwalająca na odseparowaną transmisję danych(odczyt/zapisz). Magistrala ta jest taktowana z prędkościami 100/200MHz lub 133/266Mhz

 • sterownik magistrali (PCI 2.2) łączącej go z mostkiem dla urządzeń peryferyjnych – z arbitrażem

 • sterownik AGP – obsługujący tryby pracy 1x,2x,4x (zgodność z wersją 2.0)

 • sterownik pamięci systemowej DDR-SDRAM  1. ASB – Athlon System Bus

Magistrala systemowa Athlon jest wewnętrzną magistralą służącą do przesyłu informacji między procesorem a pamięcią, za pośrednictwem kontrolera AMD-761. Magistrala wykonana jest w technologii punkt-do-punktu (point-to-point) – co gwarantuje wysoką prędkość transmisji danych. Główną jednak zaletą układu jest nie tyle zastosowanie wyżej wymienionej topologii ile zastosowanie tzw. „split transaction” – czyli podziału operacji zapisu/odczytu na instrukcje oraz dane rozsyłane odrębnymi kanałami dystrybucyjnymi (magistralami). I tak w przypadku odczytu, cała transakcja rozpoczyna się od wysłania żądania przesłania danych przez procesor. Żądanie takie jest kierowane przez CPU na magistralę SADDOUT. W momencie, gdy kontroler pamięci jest gotowy do realizacji żądania informuje procesor za pomocą magistrali STDDIN o wysyłaniu danych magistralą SDATA. Wraz z danymi wysyłany jest identyfikator pierwotnego żądania, tak aby procesor mógł upewnić się, iż otrzymuje dane o które prosił.

Analogicznie rozwiązywana jest transakcja zapisu: wpierw wysyłany jest komunikat o potrzebie zapisu za pomocą magistrali SADDOUT, chipset akceptuje żądanie za pomocą magistrali SADDIN a następnie magistralą SDATA dokonywany jest faktyczny przesył danych.
Magistrala ASB odznacza się następującymi cechami:


 • wysoko wydajna topologia typu punkt-do-punktu (point-to-point)

 • synchronizacja źródeł danych w celu zwiększenie efektywności przepływu informacji

 • magistrala pracuje z prędkością 200 lub 266Mhz

 • zastosowanie mechanizmu „split transaction”

 • maksymalny transfer na magistrali wynosi 1.6GB/s (100/200Mhz) 2.1GB (133/266MHz)

 • 64-bitowa transmisja danych

1.2 Sterownik pamięci systemowej.


Głównym zadaniem sterownika jest rozstrzyganie oraz optymalizacja żądań przychodzących do pamięci, obsługa ECC oraz GART(Graphics Address Remaping Table) oraz zarządzanie do 4 modułów pamięci SDRAM/DDR. Układ AMD-761 jest dostosowany do obsługi dwóch typów pamięci:

 • rejestrowaną pamięć DDR

 • niebuforowana pamięć DDR

Rejestrowana pamięć DDR różni się od niebuforowanej pamięci DDR tym, że płyty główne obsługujące pamięć niebuforowaną są przeznaczone na rynek konsumencki i mogą być wyposażone maksymalnie w 2GB pamięci, podczas gdy płyty obsługujące rejestrowane moduły DIMM są przeznaczone na rynek biznesowy i mogą zapewnić do 4GB pamięci DDR. Chipset AMD-760 obsługuje zarówno rejestrowane, jak i niebuforowane układy DDR DIMM, przy czym możliwe jest obłożenie do 2 modułów pamięci niebuforowanej oraz do 4 modułów pamięci rejestrowanej, przy czym nie jest możliwe wymieszanie obu typów pamięci na jednej płycie głównej.

Wszystkie parametry czasowe pamięci DDR są programowalne i zapamiętywane przez wewnętrzne rejestry układu AMD-761. Sam proces odświeżania pamięci również jest ustawiany programowo i pozwala na wybranie jednego z czterech możliwych prędkości odświeżania. Para zegarów taktujących pamięci może być selektywnie wyłączona dla niewykorzystywanych slotów pamięci DIMM przez odpowiednie bity rejestrów kontrolnych sterownika. Sterownik pamięci zezwala na dostęp do 4 stron pamięci na raz przy jednym aktywnym sygnale CS (chip select). Wszystkie strony w pamięci układu są automatycznie zamykane w przypadku wybrania innego układu, prze sygnał CS. Operacje na stronach pamięci mogą być później optymalizowane programowo przez ustawienie liczby bezczynnych cykli po których następuje automatyczne odświeżenie banku pamięci.

W przypadku wykorzystywania niebuforowanej pamięci układ sterownika AMD-761 potrzebuje tylko 4 sygnałów CS obsługujących dwa sloty DIMM – stąd w przypadku wykorzystywania tego typu pamięci obsługiwane są jedynie dwa sloty pamięci DIMM – dla każdego z nich sterownik pamięci wykorzystuje 3 różnorodne układy czasowe do jego taktowania, co prezentuje rysunek:Akceptowalne przez sterownik rozmiary pamięci zawiera poniższa tabela:


W przypadku wykorzystywania pamięci rejestrowanej wykorzystywanych jest do ośmiu pinów CS pozwalających na wybór jednego z dwóch modułów DIMM, co prezentuje rysunek:


Jak widać na powyższym rysunku, każdy z modułów DIMM składa się z 2 banków pamięci, a sam kontroler używa pary zegarów do każdego z modułów DIMM. Zastosowanie tego typu pamięci pozwala na zaadresowanie maksymalnej przestrzeni adresowej obsługiwanej przez kontroler tj. 4GB, co przedstawia tabela:


Podsumowując kontroler pamięci zastosowany w AMD-761, realizuje następujące zadania:

 • obsługa i transfer informacji do/z pamięci, z różnych źródeł, takich jak:

  • procesor

  • magistrala PCI

  • magistrala AGP

 • obsługa ECC ( error correcting code ) pamięci

 • obsługa DRAM:

  • do 2 niebuforowanych modułów pamięci DIMM

  • do 4 rejstrowanych modułów pamięci DIMM

  • obsługa 64-bitowych pamięci + 8b ECC

 • możliwość zaadresowania do 4GB pamięci

 • do 4 otwartych storn pamięci przy jednym aktywnym chipie(CS)

 • konfigurowalne przez BIOS parametry czasowe pamięci

 • możliwość jednoczesnego zapisu oraz odczytu pamięci
  1. Sterownik magistrali PCI

Układ AMD-761 obsługuje 32-bitowe magistrale PCI zgodne ze standardem PCI 2.2. Podstawowym zadaniem sterownika jest konwertowanie 64-bitowych danych wysyłanych ze strony procesora na akceptowane przez magistralę PCI 32-biotwe paczki z zachowaniem ważności komend. Do tego celu używa się dwóch niezależnych buforów, jednego dla każdej ze stron komunikacji(PCI-DRAM i DRAM-PCI), przy czym możliwy jest jednoczesny dostęp do obu buforów zarówno przez procesor jak i magistralę PCI.. Poza obsługą przesyłu danych między procesorem a magistralą PCI układ sterownika zajmuje się również logicznym arbitrażem w dostępie do zasobów sprzętowych przez poszczególne urządzenia przypięte do magistral PCI oraz Souhtbidge’a i procesora. Stosowany jest następujący algorytm arbitrażu:       1. Southbridge

       2. CPU

       3. Southbridge

       4. Magistrala PCI(jedno z 7 urządzeń)

       5. powrót do 1

Ponadto układ sterownika magistrali PCI stosuje algorytm korekcji błędów ECC do wszystkich danych wysyłanych z pamięci – w przypadku stwierdzenia błędu, informacja o błędzie jest przekazywana do Southbridge’a..

Żądanie odczytu z magistrali PCI są realizowane w specjalny sposób. W przypadku otrzymania pierwszej porcji danych kontroler może od razu zaciągnąć następną porcję danych, gdyż z reguły urządzenie przyłączone do magistrali PCI potrafią zabuforować większą ilość informacji niż można jednorazowo wypchnąć na samą magistralę – co pozwala efektywnie wykorzystywać szerszą magistralę pamięci w komunikacji.

Podsumowując sterownik magistrali PCI, zawiera:


 • zgodność ze specyfikacją PCI Local Bus v.2.2

 • obsługa do 7 urządzeń PCI+obsługa żądań sterownika magistrali urządzeń peryferyjnych AMD-766

 • 32-bitowy interfejs, kompatybilny z urządzeniami PCI 3,3V i 5V

 • synchroniczna obsługa magistrali PCI z częstotliwością 33MHz

 • maksymalny transfer danych z PCI do DRAM z prędkością 132MB/s

 • optymalizacja komend PCI takich jak MRM(Memory Read Multiple), MWI(Memory-Write-and-Invalidate)
  1. Sterownik magistrali AGP

AGP (Accelerated Grpahics Port) jest wewnętrzną magistralą łączącą kartę grafiki z kontrolerem pamięci AMD-761, która zezwala na przechowywanie danych odnoszących się do grafiki bezpośrednio w pamięci głównej. Jak wszystkie wewnętrzne magistrale, również ta została wykonana w technologii point-to-point i jej głównym zadaniem jest odciążenie magistrali PCI do wymiany danych graficznych z pamięcią. Sterownik magistrali AGP zastosowany w układzie AMD-761 jest w pełni kompatybilny z specyfikacją Accelerated Graphics Port Interface w wersji 2.0

Zastosowanie magistrali AGP do przesyłu danych graficznych i odciążenie od tego zadania magistrali PCI niesie za sobą następujące korzyści:


 • rozdzielenie żądania odczytu/zapisu od transmisji danych (split transactions)

 • kolejkowanie żądań – żądania mogą zostać zabuforowane w wewnętrznej kolejce żądań sterownika – kolejka ta ma wyższy priorytet niż żądań pochodzące z magistral PCI

 • priorytetowanie – żądania zapisu i odczytu mogą mieć swoje własne priorytety (wysoki/niski)

 • DLR(Defined-Length Request) – strumień danych, jego rozmiar, jest zdefiniowany w komendzie i nie jest on sztywno ograniczony jak w przypadku PCI(przez tzw. Ramkę PCI)

 • minimalny rozmiar przesyłanych danych wynosi 8B

 • zastosowanie oddzielnej magistrali SBA(SideBand Address) – pozwala na jednoczesną transmisję danych oraz żądań

 • GART - Graphics Address Remapping Table

Magistrala AGP oferuje dwie kolejki żądań: jedną dla żądań odczytu i jedną dla żądań zapisu. Ponieważ żądania te mogą posiadać różne priorytety, które zaburzają naturalną kolejność FIFO, kolejki te nie mogą być zbyt duże. Żądania z obu kolejek mogą jednak następować w tym samym czasie. Reguły priorytetowania na magistrali AGP zakładają, że żądania zapisu są ważniejsze od żądań odczytu. Odczyt jest realizowany jedynie w przypadku gdy wszystkie potrzebne dane zostaną zapisane do pamięci, ale dotyczy to jedynie wywołań niskiego priorytetu. Kiedy w kolejce znajduje się żądanie odczytu niskiego priorytetu, ustawiana jest odpowiednia flaga i sprawdzane jest czy nie ma jakiś żądań w kolejce zapisu. Jeśli takowe istnieją żądanie odczytu jest blokowane do czasu wykonania zapisu.

Ogólnie kolejkowanie zapisu/odczytu stosuje się do następujących reguł:


 • wszystkie żądania danego poziomu(niski/wysoki priorytet) i rodzaju (zapis/odczyt) są realizowane w kolejności ich przybycia(FIFO)

 • żądania odczytu niskiego priorytetu, zawsze ustępują żądaniom zapisu niskiego priorytetu

 • nie istnieją żadne reguły priorytetowania w przypdaku komunikacji między magistralami PCI a AGP

 • żądania o podwyższonym priorytecie są wykonywane przed żądaniami niskiego priorytetu(zaburzenie FIFO)

 • nie ma żadnych zależności między żądaniami zapisu i odczytu wysokiego priorytetu - co oznacza, iż tego typu żądania są wykonwywane w kolejności ich wystąpienia  1. Układy czasowe

Układ AMD-761™ wyposażony jest w następujący układy zegarowe:   • SYSCLK – służy do taktowania magistrali Athlon System Bus oraz pamięci – standardowo działa z prędkościami 100 lub 133MHz

   • AGPCLK – do taktowania magistrali AGP – 66MHz

   • PCICLK – do taktowania magistrali PCI – 33MHz


  1. System zarządzania energią.

System zarządzania energią wbudowany w układ AMD-761 jest w pełni zgodny z specyfikacją ACPI(Advanced Configuration Power Interface). Poniższy schemat wyjaśnia sposób komunikacji miedzy procesorem a sterownikiem zarządzającym energią:


Procesor i kontroler komunikują się wzajemnie za pomocą magistrali Athlon Processor System Bus (APSB) w wykorzystaniem specjalnych sygnałów za pomocą predefiniowanego protokołu służącego do włączania/wyłączanie zasilania. Zazwyczaj to procesor wysyła żądanie obniżenia poboru mocy do kontrolera, a ten w zależności od sytuacji może od razu wyłączyć procesor, bądź dokonać tego z odpowiednim opóźnieniem. Kontroler realizuje polecenia protokołu jako pewien stan opisany w ACPI. Najczęściej wykorzystywane są dwa polecenia: • HALT – żądanie wysyłane przez procesor, jako odpowiedź na instrukcję HALT. W takiej w sytuacji kontroler generuje sygnał HALT i przesyła go do magistrali PCI i w zależności od potrzeb, rozpoczyna procedurę rozłączania magistrali APSB od procesora.

 • STOP GRANT – żądanie generowane przez procesor w wyniku odpowiedzi na sygnał STPCLK#. Podobnie jak w przypadku sygnału HALT kontroler „przepuszcza ten sygnał na magistralę PCI i rozpoczyna sekwencję określaną mianem STOP GRANT:

  • wyłącza arbitraż na magistralach PCI/AGP, oraz opróżnia bufory (czeka na ich opróżnienie) związane z kolejkami żądań

  • rozpoczyna odłączanie procesora od ASPB wraz z automatycznym odświeżeniem pamięci

  • wysyła informację do kontrolera urządzeń zewnętrznych AMD-766, który z kolei ustanawia odpowiedni poziom zasilania

Układ AMD-761 rozpoznaje i obsługuje następujące poziomy/stany zasilania: • ACPI C0 – full on

 • ACPI C1 – halt

 • ACPI C2 – stop grant

 • ACPI S1 – power-on suspend

 • ACPI S3 – suspend to RAM
 • C0 – Full-on

W tym stanie kontroler jest w tzw. pełnym trybie pracy: uruchomione są wszystkie układy czasowe, podłączone są wszystkie zasilania do układów, w sposób normalny odświeżana jest pamięć DRAM
 • C1 – Halt

W tym trybie pracy(o sposobie jego wywołania pisałem wcześniej) następuje odcięcie procesora od magistrali ASPB, przy czym wszystkie urządzenia przyłączone do magistrali PCI i AGP pracują normalnie. W przypadku wykrycia potrzeby sięgnięcia przez te urządzenia do pamięci podręcznej procesora, sterownik AMD-761 dokonuje próby aktywowania procesora wysyłając na magistrale ASPB odpowiedni sygnał. Sygnały te są ponawiana do skutku aż do czasu otrzymania potwierdzenia ze strony procesora o gotowości do pracy. W momencie zakończenie transmisji żądanych danych przez procesor układ AMD-761 automatycznie przywraca procesor do stanu uśpienia, chyba że procesor zażąda przejścia w stan C0 informując o tym kontroler odpowiednią sekwencją,W tym trybie pracy, po otrzymaniu sygnału Stop Grant kontroler automatycznie przestawia procesor w tryb uśpienia oraz w czasie pzrekierowywania sygnału na magistralę PCI już dokonuje przełączenia pamięci na tryb autoodświeżania. W momencie wykrycie potrzeby sięgnięcia do procesora lub pamięci układa automatycznie przywraca łączność z procesorem oraz przejmuje kontrolę nad procesem odświeżania pamięci. Jeśli po wykonaniu zadani kontroler AMD-761 nie potrzyma odpowiedniej sekwencji przełączające tryb na C0 automatycznie wraca do stanu C2.
 • S1 – Power on-Suspend

Ten tryb pracy odznacza się niskim poborem mocy spowodowany odłączeniem procesora, przejściem na autoodświerzanie pamięci oraz wyłączeniem większości układów zegarowych w sterowniku W tym stanie pracuję jedynie układy czasowe pracujące przy pamięciach rejestrowanych, ale np. układy czasowe pamięci niebuforowanej są wyłączone. Procedura przejścia do tego stanu jest następująca: • system operacyjny wysyła do wszystkich urządzeń żądanie mające na celu zablokowanie wywołań DMA od urządzeń peryferyjnych – aktualnie zgłoszone żądania zostaną jeszcze obsłużone, ale założona jest blokada na nowe żądania

 • mostek południowy wysyła sygnał STPCLK# do procesora

 • w odpowiedzi na sygnał STPCLK# procesor opróżnia swoje bufory i zgłasza żądanie przejścia do stanu C2(wysyła sygnał Stop Grant)

 • AMD-761 – opróżnia wszystkie swoje wewnętrzne kolejki i rozpoczyna procedurę odłączania procesora

 • po wyczyszczeniu kolejek sterownik włącza pamięć w tryb autoodświerzania

 • wysyłany jest sygnał StopGran na magistrale PCI

 • Southbridge wykrywa sygnał Stop Grant i w momencie otrzymania potwierdzenia z magistrali PCI odsyła informację do AMD-761

 • układ AMD-761 wyłącza większość swoich układów zegarowych
 • S3 – Suspend to RAM

Stan S3 jest bardzo podobny do stanu S1, przy czym w tym stanie dodatkowo jest odłączane zasilanie do wszystkich układów znajdujących się na płycie głównej za wyjątkiem AMD-761, układów pamięci oraz niewielkiej części sterownika urządzeń peryferyjnych AMD-766. Stan S# jest stanem najniższego zapotrzebowania na energię i pozwala na szybkie wznowienie pracy systemu, gdyż aktualny wątek(kontekst) systemu jest przechowywany w pamięci a nie jest zrzucany na dysk. W przypadku przejścia do stanu S3 zachowywana jest podobna procedura co przy S1 z tym że do samej sekwencji dodano jeden punkt: • Wyłączenie zasilania dla układów znajdujących się na płcie głównej.


Pobieranie 34.2 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna