Schemat punktowania i kryteria oceny zadań zamkniętych i otwartychPobieranie 58.1 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar58.1 Kb.
Klucz odpowiedzi do zadań

Konkurs przedmiotowy dla uczniów gimnazjum

Przedmiot; Język polski

Etap 2 – W poszukiwaniu sensu życiaSchemat punktowania i kryteria oceny

zadań zamkniętych i otwartychNr zad.

1

2

3

4

5

6

12

16

17

18

19

22

Odp.

B

C

B

B

A

B

A

A

B

B

D

BZadanie

Przykładowe odpowiedzi

Punkty

Zasady przyznawania punktów

7.

Czas, cierpienie, los

0 – 3

1 punkt za podanie 1 wartości;

8.

Np. Hipoteza: Czy człowiek jest najwyższą wartością?

Argumenty:

1.Nie jest doskonały.

2.Bywa słaby i bezbronny.

Wniosek:

Wartość człowieka przejawia się na niektórych poziomach egzystencji.0 – 4

Uwaga!

Wniosek musi nawiązywać do hipotezy, a rozumowanie musi wynikać z rozwinięcia hipotezy. Źle sformułowana hipoteza powoduje nieocenianie dalszej części wypowiedzi.


Po 1 punkcie za każde poprawne sformułowanie;

9.

A. F

B. P


C. F

D. F


0 – 1

1 punkt za wszystkie poprawne odpowiedzi;

10.

A. Ernest Hemingway, Niepokonany.

B. Stefan Żeromski, Siłaczka.

C. Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów.

D. Jerome David Salinger, Buszującyw zbożu.

0 – 4


Uwaga! Dopuszczalne są inicjały imion autorów.
1 punkt za podanie tytułu

i autora;11.

Paweł Obarecki; cyniczny, obojętny, niekonsekwentny, egoistyczny;

Miguele Retana; bezduszny, wyrachowany cyniczny;

Nolan; rygorystyczny, mściwy, szorstki, opanowany, despotyczny, konserwatywny;

Robert Ackley; trudny, niechlujny, niestaranny, pryszczaty;0 – 4

Uwaga!


Jeśli wśród 3 odpowiedzi jest jedna niepoprawna, całość wypowiedzi jest niepoprawna.

Po 1 punkcie za określenie cech za pomocą przymiotników;13.

Np.

Należą do epiki

Występuje narrator

Pisany prozą

Bohater - młody człowiek

Poszukiwanie sensu życia

Poszukiwanie własnej drogi

Idealizm


0 – 3

Po 1 punkcie za cechę, mającą formę uogólnienia;

cecha może być związana z problematyką utworów, światem przedstawionym, wyznacznikami rodzajowymi14.

Np. Dlaczego człowiek musi dokonywać wyborów?

Jakich wyborów dokonuje człowiek?

Co jest sensem życia człowieka?


0 - 2

Po 1 punkcie za pytanie, które ma wymiar filozoficzny i odnosi się do 4 utworów;

15.

fatum

0 – 1

1 punkt za wskazanie prawidłowego pojęcia;

20.

Niebieski ptak – człowiek żyjący cudzym kosztem, nieodpowiedzialny, próżniak, lekkoduch;

Być ślepym narzędziem w czyichś rękach – być biernym wykonawcą czyichś poleceń, planów itp.;

Urodzony w niedzielę – leń, obibok, człowiek unikający pracy;

Mydlić komuś oczy - stwarzać mylące pozory, wprowadzać kogoś w błąd, oszukiwać;
0 - 4

1 punkt za właściwe wyjaśnienie związku frazeologicznego;

21.

altruista – egoista

patos – zwykłość, przyziemność

szowinista – internacjonalista

hedonista - asceta0 – 4

Po 1 punkcie za wyjaśnienie hasła;

23.

godny czci – wyraz podstawowy

zero morf. – formant

zielenić – wyraz podstawowy

zazielenić – wyraz pochodny

za-, formant


0 – 2

Po 1 punkcie za uzupełnienie przykładu;

24.

Rozpoznałem dzieci, ponieważ widziałem je wcześniej.

Długo spieraliśmy się o tę powieść.

Po wypiciu kakao poszedłem spać.

Porozmawiajmy z naszymi gośćmi.0 – 4

Po 1 punkcie za poprawę zdania;

Zadanie 25I.Kryteria oceny eseju


Nadanie adekwatnego tytułu.

0 – 1
Rozwiniecie tematu:

a) prezentacja stanowiska0 – 1
b) przytoczenie przykładów potwierdzających rozumienie tematu (egzemplifikacja)

0 – 2

2 pkt. przyznaje się za podanie dwóch i więcej przykładów, 1 pkt za podanie jednego przykładu pochodzącego z lektur.

c) sformułowanie argumentów uzasadniających prezentowane stanowisko;

0 – 1
d) wyprowadzenie wniosku (wniosków);

0 – 1

Uwaga: wnioskowanie nie jest jednoznaczne z zakończeniem pracy.

e) celowe wprowadzenie do wypowiedzi opowiadania, opisu, refleksji, relacji, definicji...;

0 – 1

1 pkt przyznaje się za wprowadzenie co najmniej 2 różnych form.

Subiektywny charakter wypowiedzi.0 – 3

1 pkt przyznaje się za ujawnienie autorskiego „ja”;

1 pkt przyznaje się za zaznaczenie własnego punktu widzenia;

1 pkt przyznaje się za komentowanie przytoczonych przykładów;


Sprawność stylistyczna.

0 – 3

1 pkt przyznaje się za unikanie powtórzeń, brak błędów stylistycznych;

1 pkt przyznaje się za celowy dobór środków językowo - stylistycznych charakterystycznych dla eseju (epitety, porównania, metafory, celowe powtórzenia...);

1 pkt przyznaje się za dodatkowe walory pracy – urozmaicenie toku wypowiedzi poprzez wprowadzania dygresji, łączenie odległych skojarzeń...;


Trójdzielność kompozycji.

0 –1Właściwy układ graficzny tekstu.0 –1

Rozplanowanie tekstu powinno potwierdzać porządek logiczny wypowiedzi;

Spójność i logika wypowiedzi.0 – 1

W pracy istnieją celowe nawiązanie pomiędzy poszczególnymi jej częściami oraz widoczne jest logiczne uporządkowanie tekstu;

Poprawność językowa (leksykalna, fleksyjna, frazeologiczna).

0 – 1

Dopuszcza się złamanie jednej zasady;

Poprawność składniowa.

0 – 1

Dopuszcza się złamanie jednej zasady;

Poprawność ortograficzna.

0 – 2

2 pkt. za bezbłędny zapis ortograficzny;

1 pkt za złamanie jednej zasady;
Poprawność interpunkcyjna.

0 – 1

Dopuszcza się złamanie jednej zasady;

Łącznie za esej:

21 pkt.
Za każdy błąd rzeczowy należy odjąć 1 punkt z ogólnej sumy punktów uzyskanych za esej.


Prace nieczytelne nie będą oceniane.
Prace nie mające wymaganej długości (nie powinna być krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca) są sprawdzane tylko w części dotyczącej tematu.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna