Sealer rf 182 and top finish rf 299Pobieranie 28.78 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar28.78 Kb.
System opóźniający ogień CH 21


Opis
System opóźniający ogień- CH 21 to Klasy 1 cykl malowania złożony z SEALER RF 182 and TOP FINISH RF 299. Klasa reakcji na ogień drewna pokrytego jak wyżej to 1 według rozporządzenia ministra z 6 marca, które to rozporządzenia wprowadza standard UNI 9796.

  • NB. Wymieniony standard wyklucza drewno fornirowane plastrami lub liśćmi drewna przy użyciu termoplastycznych klei opartych o żywicy.

-składników komórkowych (klatkowych) lub listwowych struktur, których ubytki wypełniane są powietrzem lub zróżnicowanymi typami materiałów.

SEALER RF 182
Charakterystyka fizyko-chemiczna
Współczynnik katalizy miedzy składnikiem A i B 2/1

Waga specyficzna składnika A 1,044

Waga specyficzna składnika B 1,045

Zawartość ciał stałych w części A 46,5%

Zawartość ciał stałych w części B 33,63%

Zawartość ciał stałych w części A + część B 42,2%

lepkość A 18" ford/4 at +20°C

lepkość B 60" ford/2 “

lepkość A+ B 15" ford/4 “

“ “ “ after 30’ min. 16" ford/4 “

“ “ “ after 1 godzinie 16" ford/4 “

“ “ “ after 1.30’ hour 18" ford/4 “

“ “ “ after 2 hours 23" ford/4 “

Trwanie w naczyniu  2 godziny

suszenie kurzu 30’ *

Zbieranie ziaren 60’ *

Szlifowanie 8 godzin
* at 20°C and 65 R.H. on a glass slide at 150 g/m2.

Charakterystyka techniczna
Nakładanie spray-bez powietrza-mieszane z powietrzem, glazing

Temperatura nakładania nie mniej+ 15° nie więcej + 25°C

Rozcieńczanie DMC 50 rozcieńczalniki

Pokrycie patrz na sposób użycia

Trwałość w przechowywaniu 1 rok **

Paczki A/B 20/10 kg. 10/5 kg.

Sprzęt do czyszczenia DNE rozcieńczalniki
** W oryginalnych opakowaniach

wykończenie wierzchnie RF 299
CHARAKTERYSTYKA FIZYKO CHEMICZNA
Współczynnik katalizy miedzy składnikiemA i B 2/1

Waga specyficzna składnika A 1,099

Waga specyficzna składnika B 1,045

Zawartość ciał stałych w części A 53,5%

Zawartość ciał stałych w części B 33,63%

Zawartość ciał stałych w części A + B 46,88%

lepkość A 35" ford/4 at +20°C

lepkość B 60" ford/2 “

lepkość A+ B 17" ford/4 “

“ “ “ after 30’ min. 19" ford/4 “

“ “ “ after 1 hour 21" ford/4 “

“ “ “ after 1.30’ hour 23" ford/4 “

“ “ “ after 2 hours 25" ford/4 “

Życie w naczyniu  2 godziny

Dust dry 20’ *

Zbieranie utrzymywanie ziaren (?) 40’

Całkowite twardnięcie 24 godziny

Całkowite wydobrzenie 7 days at 20°C 65% R.H.

Połysk 35 gloss(z miernikiem połysku 60°

Na szkle 120 mokrym)

30 gloss ± 5 (z miernikiem połysku

60° na drewnie panelowym z pełnym systemem CH 21 )

Przyleganie 100% metodą chequerig

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Nakładanie spray-bez powietrza-mieszany z powietrzem, glazing

Temperatura nakładania nie mniej + 15° nie więcej + 25°C

rozcieńczanie DMC50

Pokrycie Patrz w Jak używać

trwałość w przechowywaniu 1 rok **

Paczki A/B 10/5 kg. 20/10 kg.

Sprzęt do czyszczenia DNE rozcieńczalniki
** W oryginalnych pojemnikach
JAK UŻYWAC
Lakierowana powierzchnia musi być całkowicie czysta


  • Należy zmieszać część A z częścią B w stosunku 2/1 (wagowo), Poczekać 5 minut i nałożyć produkt Ilość produktu do nałożenia na metr kwadratowy każdej warstwy: pierwsza warstwa : 150 g/m2 SEALER RF 182 zmieszany w stosunku A do B =2/1 (wagowo)

Co najmniej 8 godzin później należy przetrzeć powierzchnie papierem ściernym 150/180 i nakładać dalej:
- Druga warstwa: 150 g/m2 SEALER RF 182 zmieszany w stosunku A do B =2/1

Co najmniej 8 godzin później papier-150/180 i nakładanie następnej warstwy
  • trzecia warstwa: 120 g/m2 TOP FINISH RF 299 zmieszany w stosunku A do B=2/1 by weight.

Całkowita ilość FIRE RETARDANT SYSTEM CH 21 = 420 g/m2, z czego 300 g/m2 SEALER RF 182 i 120 g/m2 TOP FINISH RF 299.


P.S. Te wielkości to minimum wymagane do efektu opóźnienia ognia zgodnie z dekretem ministra
W razie nakładania sprayem należy wziąć pod uwagę ilość produktu ulegającą rozproszeniu. Należy przedsięwziąć kilka prób żeby ustalić tą ilość, kiedy stosujemy glazing, check that large-celled wood types do not lead to problems of creating blowholes.
Żeby oczyścić lakierowaną powierzchnie należy użyć wody lub wody z naturalnym detergentem Ph w żadnym wypadku nie należy używać rozpuszczalnika.
Departament obsługi technicznej CHIMIVER’s jest gotowy do udzielenia wszelkich porad. Pomimo tego każdy klient powinien sprawdzić czy produkt odpowiada jego wymaganiom i potrzebom w szczególności przez testy wstępne. CHIMIVER nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia wynikłe z zastosowania produktu.
PLEASE NOTE
Zasadniczym celem FIRE RETARDANT SYSTEM CH 21 jest nadanie drewnu “reakcji klasy 1 na ogień ”. Zgodnie ze standardem UNI 796 wprowadzonym w prawie włoskim.

Jednakże ze względu na wielość gatunków drewna zaleca się przeprowadzenie testów w celu sprawdzenia reakcji w konkretnym przypadkuTa karta techniczna została ustalona zgodnie z zapewnieniom producenta zgodnie z prawami UNI/CNVVF/CCI
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna