Sekcja I zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego uwagiPobieranie 2.38 Mb.
Strona1/15
Data07.05.2016
Rozmiar2.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
SEKCJA I

ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Uwagi

1. Każda informacja w tej sekcji dotycząca konkretnego rodzaju lub gatunku zwierzęcia, odnosi się również do młodych sztuk tego rodzaju lub gatunku, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej.


2. Jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, to w całym tekście nomenklatury każda informacja dotycząca produktów „suszonych” obejmuje również produkty, które były odwodnione, odparowane lub liofilizowane.

DZIAŁ 1
ZWIERZĘTA ŻYWE
Uwaga

1. Niniejszy dział obejmuje wszystkie zwierzęta żywe, z wyjątkiem:


a) ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, objętych pozycjami 0301, 0306 lub 0307;
b) kultur mikroorganizmów i pozostałych produktów objętych pozycją 3002;
c) zwierząt objętych pozycją 9508.


Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna

konwencyjna(%)

Uzupełniająca jednoskta miary

1

2

3

4

0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe:0101 10

- Zwierzęta hodowlane czystej krwi:0101 10 10

- - Konie (1)

0

szt.

0101 10 90

- - Pozostałe

7,7

szt.

0101 90

- Pozostałe:


- - Konie:0101 90 11

- - - Do uboju (2)

0

szt.

0101 90 19

- - - Pozostałe

11,5

szt.

0101 90 30

- - Osły

7,7

szt.

0101 90 90

- - Muły i osłomuły

10,9

szt.

0102

Bydło żywe:0102 10

- Zwierzęta hodowlane czystej krwi (3):0102 10 10

- - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

0

szt.

0102 10 30

- - Krowy

0

szt.

0102 10 90

- - Pozostałe

0

szt.

0102 90

- Pozostałe:


- - Gatunki domowe:0102 90 05

- - - O masie nieprzekraczającej 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net (4)

szt.
- - - O masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg:0102 90 21

- - - - Do uboju

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

szt.

0102 90 29

- - - - Pozostałe

10,2 + 9 3,1 EUR/100 kg/net (1)

szt.
- - - O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg:0102 90 41

- - - - Do uboju

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

szt.

0102 90 49

- - - - Pozostałe

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net (1)

szt.
- - - O masie przekraczającej 300 kg:


- - - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):0102 90 51

- - - - - Do uboju

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

szt.

0102 90 59

- - - - - Pozostałe

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net (1)

szt.
- - - - Krowy:0102 90 61

- - - - - Do uboju

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

szt.

0102 90 69

- - - - - Pozostałe

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net (1)

szt.
- - - - Pozostałe:0102 90 71

- - - - - Do uboju

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

szt.

0102 90 79

- - - - - Pozostałe

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net (1)

szt.

0102 90 90

- - Pozostałe

0

szt.

0103

Trzoda chlewna żywa:0103 10 00

- Zwierzęta hodowlane czystej krwi (5)

0

szt.
- Pozostałe:0103 91

- - O masie mniejszej niż 50 kg:0103 91 10

- - - Gatunki domowe

41,2 EUR/100 kg/net

szt.

0103 91 90

- - - Pozostałe

0

szt.

0103 92

- - O masie 50 kg lub większej:


- - - Gatunki domowe:0103 92 11

- - - - Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg

35,1 EUR/100 kg/net

szt.

0103 92 19

- - - - Pozostałe

41,2 EUR/100 kg/net

szt.

0103 92 90

- - - Pozostałe

0

szt.

0104

Owce i kozy, żywe:0104 10

- Owce:0104 10 10

- - Zwierzęta hodowlane czystej krwi (6)

0

szt.
- - Pozostałe:0104 10 30

- - - Jagnięta (do jednego roku życia)

80,5 EUR/100 kg/net (7)

szt.

0104 10 80

- - - Pozostałe

80,5 EUR/100 kg/net (2)

szt.

0104 20

- Kozy:0104 20 10

- - Zwierzęta hodowlane czystej krwi (1)

3,2

szt.

0104 20 90

- - Pozostałe

80,5 EUR/100 kg/net (2)

szt.

0105

Drób domowy żywy – to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:


- O masie nieprzekraczającej 185 g:0105 11

- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:


- - - Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu:0105 11 11

- - - - Nioski

52 EUR/1 000 szt.

szt.

0105 11 19

- - - - Pozostałe

52 EUR/1 000 szt.

szt.
- - - Pozostałe:0105 11 91

- - - - Nioski

52 EUR/1 000 szt.

szt.

0105 11 99

- - - - Pozostałe

52 EUR/1 000 szt.

szt.

0105 12 00

- - Indyki

152 EUR/1 000 szt.

szt.

0105 19

- - Pozostałe:0105 19 20

- - - Gęsi

152 EUR/1 000 szt.

szt.

0105 19 90

- - - Kaczki i perliczki

52 EUR/1 000 szt.

szt.
- Pozostałe:0105 92 00

- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, o masie nie większej niż 2 000 g

20,9 EUR/100 kg/net

szt.

0105 93 00

- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, o masie większej niż 2 000 g

20,9 EUR/100 kg/net

szt.

0105 99

- - Pozostałe:0105 99 10

- - - Kaczki

32,3 EUR/100 kg/net

szt.

0105 99 20

- - - Gęsi

31,6 EUR/100 kg/net

szt.

0105 99 30

- - - Indyki

23,8 EUR/100 kg/net

szt.

0105 99 50

- - - Perliczki

34,5 EUR/100 kg/net

szt.

0106

Pozostałe zwierzęta żywe:


- Ssaki:0106 11 00

- - Naczelne

0

szt.

0106 12 00

- - Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren)

0

szt.

0106 19

- - Pozostałe:0106 19 10

- - - Króliki domowe

3,8

szt.

0106 19 90

- - - Pozostałe

00106 20 00

- Gady (włączając węże i żółwie)

0

szt.
- Ptaki:0106 31 00

- - Ptaki drapieżne

0

szt.

0106 32 00

- - Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)

0

szt.

0106 39

- - Pozostałe:0106 39 10

- - - Gołębie

6,4

szt.

0106 39 90

- - - Pozostałe

00106 90 00

- Pozostałe

0DZIAŁ 2
MIĘSO I PODROBY JADALNE
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna