Selected somatic indicators of the football players in the first division of Polish, Italian and German leaguePobieranie 89.09 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar89.09 Kb.
ANNALES
UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA
LUBLIN - POLONIA

VOL.LIX, SUPPLXIV, 161 SECTIO D 2004

Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Szczeciński

Jaszczanin Jan, Milewski Mariusz, Buryta Rafał, Cięszczyk Paweł, Jaszczanin NijoleSelected somatic indicators of the football players
in the first division of Polish, Italian and German league


Wybrane wskaźniki somatyczne piłkarzy klubów
I ligi polskiej, włoskiej i niemieckiej

Wymogi współczesnej gry w piłkę nożną, zmuszają do poszukiwania kryteriów, które pozwolą na wybór osobników obdarzonych szczególnymi predyspozycjami do gry w piłkę nożną, a także pozwolą racjonalnie prognozować kierunek rozwoju sportowego zawodnika.

W rekrutacji kandydatów do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej, a potem w poszczególnych etapach szkolenia stosowane są powszechnie dobór i selekcja. Jednym z kryteriów, którymi możemy się kierować podczas selekcji, są informacje dotyczące morfologii. Najbardziej popularnymi i dostępnymi informacjami dotyczącymi morfologii piłkarzy nożnych , podobnie jak w przypadku innych dyscyplin sportowych są materiały dotyczące wysokości oraz masy ciała.

Wykorzystując informacje dotyczące cech somatycznych powstało wiele opracowań i charakterystyk dotyczących budowy ciała piłkarzy nożnych. Wielu autorów próbuje określić model zawodnika o optymalnych wskaźnikach cech somatycznych, tzw. „model mistrza”. Oceny takiej dokonano na podstawie danych z mistrzostw świata i badania takie wykazały, że model mistrza to zawodnik o wysokości ciała 178 cm i masie 76 kg.


MATERIAŁY I METODY BADAWCZE


Materiał badawczy do niniejszej pracy pochodzi z opracowań szkoleniowych, skarbów kibica oraz oficjalnych stron internetowych zawierających dane zespołów z sezonów 1999/2000; 2000/2001 oraz 2001/2002.

Materiały te zawierały opisy drużyn, skład, oraz dane dotyczące zawodników aktualnie występujących w danej drużynie. Dane te zawierały informacje dotyczące wysokości, masy i wieku zawodników, a także podział na formacje.

Z wielu istniejących systemów typologii somatycznej, wybrano system Kretschmera, uwzględniający trzy typy budowy ciała: leptosomatyczny (zwany też astenicznym), atletyczny i pikniczny.

Dla określeń typologicznych opracowano szereg schematów i kluczy liczbowych, co prowadzi do obiektywizacji tej klasyfikacji, a także do zwiększenia porównywalności uzyskiwanych wyników.

Do określeń typu budowy ciała ujętego według systemu Kretschmera wykorzystywano także odpowiednie charakterystyki liczbowe. Najprostszą jest charakterystyka F. Curtisa, wykorzystująca wskaźnik Rohrera. Ma ona postać:

Typ leptosomatyczny x – 1,27

Typ atletyczny 1,28 – 1,46

Typ pikniczny 1,47 – x

Ocenę budowy ciała oparto o wskaźnik Rohrera. Wielkość wskaźnika obliczono na podstawie wzoru:

masa ciała

(wysokość ciała)³ x 100

WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE


Analiza zgromadzonego materiału wykazała, że w trzech czołowych drużynach ligi polskiej w sezonach 1999/2000; 200/2001 oraz 2001/2002, występuje przewaga zawodników o budowie typu atletycznego – około 54 % ze wszystkich 186 zawodników. Nie wiele mniej bo około 45 % , to zawodnicy o budowie leptosomatycznej, a tylko około 1% to piknicy.

W lidze niemieckiej podobnie jak w polskiej najwięcej występowało zawodników o budowie atletycznej 54 % z 242 zawodników, 44 % to leptosomatycy a około 2 % to piknicy.

Ta sama sytuacja ma miejsce w lidze włoskiej. Tu też w przeciągu dwu i pół sezonu dominującym typem jest atletyczny – to 54 % z 207 występujących, 45 % to leptosomatycy, a 1 % ponownie przypadło zawodnikom o budowie piknicznej.

W sezonach 1999/00; 2000/01; 2001/02 w lidze polskiej, największą liczbę graczy o budowie leptosomatycznej posiadał zespół Polonii Warszawa – 16, w sezonie 1999/00, najmniejszą, zespół Legii Warszawa 7 w sezonie 2001/02. Jeżeli chodzi o atletów, to największą ich ilość posiadała drużyna Pogoni Szczecin - 16 (sezon2000/01), najmniej atletów- 8 występowało w Polonii Warszawa (sezon 2001 /02) i Wiśle Kraków (sezon 2000/01). Zawodnik o typie budowy piknicznym występował tylko jeden w Legii, w sezonie 2000/01. Sezon 2000/2001 był sezonem, kiedy w polskiej lidze występowało najwięcej zawodników o budowie leptosomatycznej, atletycznej i piknicznej.

Analizując ligę niemiecką w badanym okresie, stwierdzić można, że najwięcej leptosomatyków – 19 występowało w zespole Kaiserslautern w sezonie 2001/02 a najmniej – 8 w Borussii Dortmund co miało miejsce w sezonie 2000/01.

Największa liczba zawodników o atletycznej budowie ciała występowała w Schalke – 20 w sezonie 2000/01, najmniejsza natomiast w drużynach Borussi i Kaiserslautern 10 - sezon 2001/02. Liczba graczy o typie budowy piknicznym w lidze niemieckiej była bardzo mała, najwięcej 2 występowało w Leverkusen (sezon 1999/00). W innych drużynach albo zawodników takich nie było, albo było po 1 takim zawodniku. Sezon 2001/02, był sezonem kiedy to występowało najwięcej w ciągu dwu i pół sezonu leptosomatyków. Godne uwagi jest także to, że w lidze niemieckiej w sezonie 2000/01 występowało 54 atletów, a sezon 1999/00 by sezonem kiedy występowała największa liczba 3 zawodników o typie budowy piknicznym.

W lidze włoskiej największa liczba leptosomatyków występowała w zespole Lazio- 15 a miało to miejsce w sezonie 2000/01, najmniejsza bo tylko 7 w zespole Romy w tym samym sezonie. Graczy o budowie atletycznej najwięcej -20 występowało w drużynie Interu Mediolan w sezonie 2001/02, a najmniej w Lazio Rzym w sezonie 1999/00 tylko 9. Zawodnik o budowie piknicznej występował tylko jeden w zespole Lazio w sezonie 2000/01. W przeciągu trzech sezonów w lidze włoskiej najwięcej, bo 35 leptosomatyków występowało w sezonie 2000/01, a atletów 42 w sezonie2001/02. Zawodnik o budowie piknicznej występował tylko jeden w sezonie 2000/01.

Analizując wyniki badań można stwierdzić, że w drużynach ligi polskiej, na pozycji bramkarza, preferowani są zarówno zawodnicy o typie budowy leptosomatycznym i atletycznym – po 50 %. W lidze niemieckiej przeważa typ atletyczny – 55,6 % a we włoskiej wyraźnie przeważają leptosomatycy – 78,3 %.

W polskiej lidze na pozycji obrońcy występuje 55 % zawodników o typie budowy leptosomatycznym, 43 % o typie atletycznym i około 2 % to piknicy. W niemieckiej przeważa typ atletyczny- 55,5 %, a leptosomatycy to 43 % i piknicy to około 1,5 % badanych. Na tej samej pozycji w lidze włoskiej 58% to gracze atletyczni a 42 % to leptosomatyczni.

Na pozycji pomocnika w lidze polskiej rysuje się dość wyraźna przewaga typu atletycznego – 61,5 % a 38,5 % to leptosomatycy. Podobna sytuacja na tej pozycji widoczna jest w lidze włoskiej, tam atletycy to 66,7 % a leptosomatycy 33,3 %. W lidze niemieckiej proporcje te rozkładają się następująco: 58 % to atletycy, 39,5 % to leptosomatycy i ok. 2 % to zawodnicy o piknicznym typie budowy.

Na pozycji napastnika, w lidze polskiej w równym stopniu preferowany jest typ atletyczny i leptosomatyczny - po 50 %. W niemieckiej około 50 % to leptosomatycy, 45,5 % to atletyczny typ budowy i 3,5 % to typ pikniczny. Jeżeli chodzi o ligę włoską to 58,5 % napastników to atleci a 41, 5% to zawodnicy o typie budowy leptosomatycznym.

WNIOSKI


 1. W czołowych drużynach ligi polskiej, niemieckiej i włoskiej typem dominującym jest typ atletyczny.

 2. We wszystkich analizowanych ligach, niemal identycznie rozkłada się procentowa zawartość zawodników atletycznych ok. 54 %, leptosomatycznych ok. 45 % i piknicznych ok. 1 %.

 3. W każdej z lig preferowane są inne typy somatyczne na pozycji bramkarza: w polskiej – w równym stopniu atletyczny i leptosomatyczny, w niemieckiej atletyczny, a we włoskiej wyraźnie dominuje typ leptosomatyczny.

 4. We wszystkich ligach napastnicy to w zbliżonej liczbie atleci i leptosomatycy.

 5. We wszystkich ligach praktycznie nie występuje typ pikniczny.

STRESZCZENIE


W doborze kandydatów do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej, a potem w poszczególnych etapach szkolenia stosowane są powszechnie dobór i selekcja. Jednym z kryteriów selekcji są informacje dotyczące morfologii. Szczegółowej analizie poddano masę i wysokość ciała piłkarzy z uwzględnieniem zajmowanych na boisku pozycji. We wszystkich analizowanych ligach przeważają zawodnicy o budowie atletycznej.

SUMMARY


In choice of proper candidates for practicing a specific sports discipline and for later stages of training selection is an universally applied method. One of selection criterion is information considering morphology. The authors of this article have carried out a detailed analysis of body weight and height of football players taking into consideration their usual position on the field. In all investigated leagues players characterized by athletic build are prevailing.

Tabela 1. Typy budowy somatycznej zawodników badanych czołowych drużyn ligi polskiej w sezonie 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002.Sezon

Leptosomatycy

Atletycy

Piknicy

Ogólny typ budowy somatycznej

1999/2000

27

29

-

Atletyczny

2000/2001

31

37

1

Atletyczny

2001/2002

27

34

-

Atletyczny

OGÓŁEM

85

100

1

Atletyczny

Tabela 2. Typy budowy somatycznej zawodników badanych czołowych drużyn ligi niemieckiej w sezonie 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002.Sezon

Leptosomatycy

Atletycy

Piknicy

Ogólny typ budowy somatycznej

1999/2000

33

44

3

Atletyczny

2000/2001

26

54

2

Atletyczny

2001/2002

46

34

-

Leptosomatyczny

OGÓŁEM

105

132

5

Atletyczny

Tabela 3. Typy budowy somatycznej zawodników badanych czołowych drużyn ligi włoskiej w sezonie 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002Sezon

Leptosomatycy

Atletycy

Piknicy

Ogólny typ budowy somatycznej

1999/2000

27

31

-

Atletyczny

2000/2001

35

39

1

Atletyczny

2001/2002

31

42

-

Atletyczny

OGÓŁEM

93

112

1

Atletyczny

Tabela 4. Typy budowy somatycznej zawodników badanych czołowych drużyn ligi polskiej na poszczególnych pozycjach w sezonie 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002Budowa

SomatycznaBramkarz

Obrońca

Pomocnik

Napastnik

RAZEM

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Leptosomatyczny

11

50

33

54,9

27

38,5

21

50

92

47,4

Atletyczny

11

50

26

43,3

43

61,5

21

50

101

52,0

Pikniczny

-

-

1

1,8

-

-

-

-

1

0,6

OGÓŁEM

22

100

60

100

70

100

42

100

194

100

Tabela 5. Typy budowy somatycznej zawodników badanych czołowych drużyn ligi niemieckiej na poszczególnych pozycjach w sezonie 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002

Budowa somatyczna

Bramkarze

Obrońcy

Pomocnicy

Napastnicy

RAZEM

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Leptosomatyczny

12

44,4

28

43

38

39,5

28

50,9

106

43,7

Atletyczny

15

55,6

36

55,5

56

58,3

25

45,5

132

54,3

Pikniczny

-

-

1

1,5

2

2,2

2

3,6

5

2

OGÓŁEM

27

100

65

100

96

100

55

100

243

100

Tabela 6. Typy budowy somatycznej zawodników badanych czołowych drużyn ligi włoskiej na poszczególnych pozycjach w sezonie 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002

Budowa somatyczna

Bramkarze

Obrońcy

Pomocnicy

Napastnicy

RAZEM

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Leptosomatyczny

18

78,3

30

42

23

33,3

22

41,5

93

43

Atletyczny

4

17,4

41

58

46

66,7

31

58.5

122

56,5

Pikniczny

1

4,3

-

-

-

-

-

-

1

0,5

OGÓŁEM

23

100

71

100

69

100

53

100

216

100piśmiennictwo


 1. Bundesliga timer 1999/2000, 1999

 2. Serie A – Guida al. Campionato1999-2000, settembre 1999.

 3. Magazyn Sportowy – Skarb Kibica, 16 lipca 1999,

 4. Piłka Nożna – Liga Polska, sierpień – pazdziernik 2000,

 5. Magazyn Sportowy – Skarb Kibica, 20 lipca 2001,

 6. Talaga Jerzy – Piłka Nożna – W-wa 1999,

 7. Talaga Jerzy – Technika piłki nożnej – SiT Warszawa 1989,

 8. Panfil Ryszard – Związek podstawowych i ukierunkowanych cech fizycznych sportowca.

 9. Drozdowski Zbigniew – Antropologia sportowa, PWN W-wa – Poznan 1979,

 10. http://www.pai.com.pl/leagues/niemcy/skarb/borussia.htm – strona internetowa ligi niemieckiej,

 1. http://www.pai.com.pl/leagues/wlochy/skarb/index.htm – strona internetowa ligi włoskiej.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna