Semestr letni 2004 stosowana analiza zachowania: teoria I praktykaPobieranie 36.53 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar36.53 Kb.

Semestr letni 2004

STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA: TEORIA I PRAKTYKA
Wykładowca: dr Monika Suchowierska

Kontakt: msuch@aster.pl (proszę nie wysyłać na ten adres cotygodniowych pytań dotyczących przygotowanego materiału)

(609) 131-124

spotkanie po wcześniejszym ustaleniu terminu

Godziny kursu: środa 12:00-13:30

Ogólny opis kursu


Stosowana analiza zachowania (Applied Behavior Analysis; ABA) jest dyscypliną naukową, której celem jest polepszenie życia osób potrzebujących, poprzez modyfikację zachowań, które są uważane przez społeczeństwo za istotne. Celem stosowanej analizy zachowania jest też eksperymentalna demonstracja, że zastosowane procedury były rzeczywiście odpowiedzialne za zmiany, które zaistniały w zachowaniu.

Procedury ABA są oparte na wynikach badań naukowych (ponad 50-letnich) obejmujące zasady rządzące zachowaniem człowieka i ich praktyczne zastosowanie w życiu codziennym. Procedury te stanowią podstawę terapii behawioralnej. Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że terapia behawioralna jest bardzo przydatna w modyfikacji zachowań osób z reakcjami niepożądanymi (np. napady furii), jak i znacznymi brakami zachowań pożądanych (np. mowa).

Proponowany kurs dotyczyć będzie głównie wykorzystania stosowanej analizy zachowania w pracy z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z klasycznymi pracami, które określiły stosowaną analizę zachowania jako odrębną dyscyplinę, a także z aktualnymi badaniami, które przyczyniają się do znacznego rozwoju tej dyscypliny.
Cele kursu:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami stosowanej analizy zachowania – jej teorii i praktyki. Zajęcia będą miały charakter wykładowo-seminaryjny, w związku z czym studenci będą mogli dyskutować z prowadzącym zajęcia i między sobą na temat przygotowanego uprzednio materiału i jego wykorzystania w praktyce. Docelowo, pod koniec semestru studenci będą posiadali większą wiedzę oraz zrozumienie metod wykorzystywanych w stosowanej analizie zachowania a także potrafili powiązać te metody z podstawowymi prawami rządzącymi zachowaniem człowieka.


Tematy poszczególnych spotkań:
25/02/04 – Spotkanie organizacyjne; przedstawienie programu zajęć; film o wykorzystaniu stosowanej analizy zachowania w pracy z dziećmi z autyzmem

03/03/04 – Wykład 1: Wprowadzenie do stosowanej analizy zachowania

10/03/04 – Wykład 2: Wybór, definiowanie i pomiary zachowań

17/03/04 – Wykład 3: Ocena i analiza zmiany zachowania

24/03/04 – Wykład 4: Zwiększanie częstości zachowań: Wzmacnianie

31/03/04 – Wykład 5: Kontrola bodźcowa

07/04/04 – Wykład 6: Rozwijanie nowych zachowań

14/04/04 – Ferie świąteczne

21/04/04 – Wykład 7: Zmniejszanie częstotliwości zachowań: metody nieawersyjne

28/04/04 – Wykład 8: Zmniejszanie częstotliwości zachowań: metody awersyjne

05/05/04 – Planowanie eksperymentu

12/05/04 – Wykład 9: Specjalne zastosowanie ABA

19/05/04 – Wykład 10: Generalizacja

Omówienie wstępnych projektów eksperymentu

26/05/04 – Wykład 11: Przekazywanie wyników terapii behawioralnej rodzicom i terapeutom

02/06/04 – Przedstawianie projektów eksperymentu


Wymagania i warunki zaliczenia:

Ze względu na wykładowo-seminaryjny charakter zajęć, obecność studentów na zajęciach jest bardzo pożądana. W ramach przygotowania się studentów do zajęć wymagane jest:  • Przeczytanie otrzymanych materiałów (materiały będą wysyłane drogą e-mail, a także umieszczone na stronie internetowej SWPS).

Punktowanie: brak

  • Przygotowanie jednego pytania z przeczytanego materiału i wysłanie go do prowadzącego zajęcia drogą e-mail najpóźniej do 24 godzin przed planowanymi zajęciami.
Proszę wysyłać pytania na taki adres e-mail: monika.suchowierska@swps.edu.pl
Punktowanie: maksymalnie 5 punktów za pytanie

  • Rozwiązanie krótkiego testu przed wykładem (5 pytań, każde z jedną poprawną odpowiedzią do wyboru). Test będzie obejmował najważniejsze zagadnienia z materiałów do przygotowania na dany tydzień.

Punktowanie: maksymalnie 5 punktów; 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź
Dodatkowo, na ocenę końcową składać się będzie praca semestralna polegająca na zaplanowaniu eksperymentu, w którym zastosowane będą procedury behawioralne. Pracę będzie można przedstawić w formie ustnej lub pisemnej. Praca semestralna będzie przygotowywana w trzech etapach.

Punktowanie: pierwszy etap przygotowania pracy – maksymalnie 10 punktów

drugi etap przygotowania pracy – maksymalnie 20 punktów

trzeci etap przygotowania pracy – maksymalnie 30 punktów
Data

Punkty za Pytanie

Punkty za Test

Punkty za Eksperyment

Uzyskane punkty

Maksymalne punkty

03/03/04

10

10/03/04

10

17/03/04

10

24/03/04

10

31/03/04

10

07/04/04

10

FERIE
21/04/04

10

28/04/04

10

05/05/04

10

12/05/04

10

19/05/04

20

26/05/04

10

02/06/04

30160

PUNKTY BONUSOWE: maksymalnie 40


Podstawa wystawiania ocen:

Powyżej 160 pkt. – 6

145-160 – 5

129-144 – 4+

113-128 – 4

96-112 – 3+80-95 – 3

poniżej 80 – 2
Pobieranie 36.53 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna