Sergey Gavrov Modernizacja w imieniu imperium


Rozdział 1. Dwa modele modernizacjiPobieranie 0.68 Mb.
Strona2/12
Data07.05.2016
Rozmiar0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Rozdział 1. Dwa modele modernizacjiI. Zjawisko modernizacji

Problem modernizacji jest jednym z najbardziej bolesnych dla narodowej, zarówno naukowych i publicznych, odnosi się ona do sformułowania zarówno średnio-i długoterminowej strategii rozwoju. Słowo modernizacji poza ścisłe rozumienie naukowej pojęcie to jest używane bardzo powszechnie i niewyraźne, często w tym różne znaczenia. Aby nasze badanie powinno poprawne, należy dopasować termin modernizacji z jej siostrą koncepcji.

To przede wszystkim pojęcia modernizmu. Tak zwany Większość nowoczesnych wstecz, niezwykle szeroki koreluje z pojawieniem się chrześcijaństwa. Określenie nowoczesnych użyty po raz pierwszy w Europie pod koniec V cala w celu odróżnienia otrzymał oficjalny status chrześcijańskiej i pogańskiej Roman przeszłości. W następnej epoce zawartość pojęcie zmiany, ale oświecenia i romantyzmu, a następnie wypełnienie jej sens, соотносимым z nowoczesną. Nowoczesny, zaawansowany od tego czasu jest to, co przyczynia się do osiągnięcia celu wyrażenia spontanicznie aktualizacji znaczenie duchem czasu.

W dzisiejszym kontekście kulturowym i cywilizacyjnym badań nowoczesnej epoce nowożytnej lub więcej odnosi się do Modern Times, renesansu i reformacji rozpoczął i zakończył się (mniej lub bardziej stałe) za zgodą po ideologicznego paradygmatu w ostatnim kwartale dwudziestego wieku.

Wydaje się nam, że nie ma potrzeby specjalnie mieszkać w treści warunków hodowli modernizacji, Modern oraz moderniti z artystycznego punktu widzenia nowy (w sensie artystycznym stylu z końca XIX - początek XX wieku). A modernizmu (w Wartość głównego nurtu świadomości artystycznej XX wieku). Na przykład, słynny slavist, włoski filozof Vittorio Strada, powiedział, że język rosyjski pochodzi od słowa nowoczesny, w tym modernizację, w stylu Art Nouveau, ale nie najbardziej podstawowego termin nowoczesna, która zastąpi kategorii nowoczesności. Tymczasem nowoczesne kategorii jest bardziej pojemny niż pojęcie kategorii nowoczesności. W szczególności, możemy mówić o współczesnym okresie, nowoczesny accentuating jej teraz, mamy obserwowane okresie.

Jeżeli mamy na myśli nowoczesne okresie po rewolucji burżuazyjnej Europejskiej (szczególnie pragnie podkreślić angielski Rewolucji 1640 - 1642gg.) I nadal w ciągu całego czasu, aż nowe przejścia najbardziej rozwinięte państwa w społeczeństwie postindustrialnym, koniec XX - początek XXI wieku, przynajmniej w najbliższym perspektywy historycznej są uważane przez nas za późno nowoczesnych. Uważamy też, solidariziruyas w tym zakresie ze stanowiskiem Senegalu socjolog S. Amin, że Dziś (nowoczesność) niekompletne, otwiera drzwi do nieznanego. Dzisiaj nezavershaema w swojej istocie, ale wiąże się z sekwencją formy, które są bardzo zróżnicowane przezwyciężyć sprzeczności społeczeństwa w każdym momencie swej historii . Nasze oceny tego okresu jest w dużej mierze skorelowane ze stanowiskiem E. Giddens, J. Habermas, który znajduje się w projekcie jako nowoczesna aktualne pewien potencjał twórczy. W tym samym czasie, ale nie możemy przyjąć, że zastrzeżenia do takiego punktu widzenia, uzasadnione. Tak więc, A. Helena sądzi, że oświecenia założenia są martwe, nadal stosuje się tylko do skutków.

Analiza takich zjawisk jak historycznie znaczące nowoczesne i modernizacji mogą być przeprowadzane na różnych poziomach. Dla zewnętrznej empirycznych zjawisk klasyfikowanych zgodnie z dziedziny polityki, ekonomii, socjologii, historii, techniki, prawa odzwierciedlenie zmian zarówno indywidualnej jak i zbiorowej mentalności narodów europejskich. Odwołanie się do tych głębokich zmian w badaniach powoduje, że pomysł nie tylko do poszukiwania odpowiedzi na pytanie jak to się stało, ale przede wszystkim dlaczego. W związku z tym istnieje potrzeba nie tyle przedmiotem empirycznych, lecz w dziedzinie kultury, teoretyczne podejście, w którym mentalności i cywilizacji są nierozłączną elementy jednego systemu kulturowego.

Jesteśmy świadomi, że sposób, w którym Europa stała się w Europie w zakresie globalnej modernizacji źródła wpływów. Kiedy jednak staramy się zrozumieć, dlaczego to się stało, odpowiedź nie jest już tak jasne, co sugeruje odwołania się do filozoficznych i teoretycznych i kultury naukowego dyskursu. Gdy spróbujemy na nie odpowiedzieć, opierając się głównie na zewnętrznych danych empirycznych, dużo jest niedostępny dla naszego zrozumienia. Tak więc, na poziomie historycznego i analiz empirycznych jest niemal niemożliwe do wyjaśnienia, dlaczego technologicznego przełomu XV w. pojawiły się w Europie niż na Wschodzie, szczególnie w Chinach, gdzie było to wystarczające do zewnętrznych (fizyczne) warunków. W próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Europa stała się pierwszym w dobie modernizacji, zwracamy się do podstawowych cech dziedzinie europejskich zasobów kulturalnych i cywilizacyjnych, które określają system kierunku wektora historycznego rozwoju.

Rosyjski antropologii społecznej uważa, że AA Pelipenko starożytności był prototyp utilitaristskogo zachodnim społeczeństwie, jej kulturowe i cywilizacyjne środa koncentruje się na wyższym poziomie rozwoju społeczno-kulturalnych dynamikę niż w starożytnym świecie. Egzystencjalne kryzys starożytnego Wschodu, związane z naturalnym upadek tradycyjnych mitologicznych-rytuał systemu, w starożytności był kompensowany przez kibicowania egzystencjalne człowieka, który w wyniku rozwoju własności prywatnej, niezbywalne prawa obywatelskie.

Należy zauważyć, że te tendencje nie spowalnia ze względu na dalszy rozwój dziedzictwa historycznego i społeczno-kulturalnych dynamika, chęć odtworzenia życia w tradycji. Imperium Rzymskiego okresie spadku doświadczonych stagnacji w różnych dziedzinach życia, w tym ważne procesy w celu przyspieszenia dynamiki dziedzinie technologii. Sami technologii w chwili śmierci Zachodnie Imperium Rzymskie nie ewoluowały na przestrzeni wieków, a nie ma powodu, aby sądzić, że świat Roman utrzymać zdolność do postępu technologicznego ... w liczbie społecznie uznane intelektualnej priorytetów społecznych i nie włączone postęp w dziedzinie techniki.

Depletion i stopniowy upadek, a następnie utrata imperium w zachodniej i osiągnął na barbaria ludzi w Europie, którzy doświadczyli głębokiego społeczno-kulturalnych szoku przez kilka wieków, tak zwane ciemne wieki, gdzie podział komunikacji i starożytnego świata zwrócił wiele Zachodu na prymitywnych państwa, które jest charakterystyczne dla tradycyjnej wiejskiej cywilizacji prawie prehistorii . Niektóre starożytne dziedzictwo barbarzyńskie narody Europy Zachodniej mogli się uczyć, ale duża część to stało się bezprzedmiotowe przeszłości, przeniósł się do obszaru pamięci. To społeczeństwo jest nadal ceniona Roman tradycji. Ale te tradycje, które istniały tylko w chrześcijańskiej formie, nie zostało żywe doświadczenie i przetrwały jedynie jako dobre wspomnienia .

Po wieku po cywilizacyjnej katastrofy, która miała spadek w Europie Zachodniej Imperium Rzymskiego, dziedzictwo starożytności, i coraz bardziej rozprzestrzenia chrześcijańskiej wiary, praktyk religijnych i życiowych energii stał się barbarzyńcą etnoplemennyh podmiotów w celu utworzenia nowego kulturowych i cywilizacyjnych nowy krajobraz chrześcijańskiej Europie.

To był zupełnie inny, z własnej cech kulturalnych i cywilizacyjnych systemu. Cechy wyróżniającej powstał w średniowieczu w Europie Zachodniej, kulturalnych i cywilizacyjnych system trzy-Świat modelu, w którym system pomiędzy biegunami Boga i Diabła, dobro i zło dopasować naturalnych, ludzkich. To trzy podział świata, podkreślając naturalne, a nawet ludzi, w dużej mierze określa się jako kierunek i intensywność przyspieszenie dynamiki procesów w historii i sotsiokulture tego systemu, dalsze stymulowanie rozwoju materiały wybuchowe wyposażone człowiekiem pokoju.

Parted z siecią августинизмом w czasach Akvinata, katolicki świat dzieli się na dwa, a nie jest ( światło i ciemny ) - i sodu: a obszaru górskiego między nadprzyrodzony i pobłogosławił piekła nienaturalnych powierzchni w chwili obecnej mieszkał przez własne zasady, choć pod moc Boga, który jest naturalnym . Ponadto, ... katolicyzm był jak ... Konkordatu między ducha i materii, a tym samym duchu monocracy ogłoszona w teorii, ale sprawa została podana możliwość wykorzystania w praktyce, anulowane wszystkie swoje prawa .

Przez cały okres średniowiecza w Europie Zachodniej było trudne i czasami bolesny proces rozstanie z duchem zmieniających августинизма Treść inopolozhennogo transcendentne Bożej Absolutu. Tak, już w jej rozpatrzenia Pierre Abelyarom dogmatu o boskości troichnosti zauważalnie brak jakiegokolwiek poczucia rzeczywistości substantsialnoy doskonałe. W wyniku tego procesu niebieskich idealne wartości jakby przesunęła na ziemię. Wyjazd na założeniu, że każda innowacja jest tabu, jako inspirowane przez diabła. Innowacje, postęp technologiczny nie identyfikują więcej grzechu. Radość i piękno raju mogą być realizowane na ziemi .

W późnym średniowieczu stopniowo zmieniają właściwości metafizyczne problemy, pytania z tego obszaru zaczynają poruszać się do osoby, ich decyzji teraz zależy tylko od niego, a nie myśli i działań niektórych sverhestestestvennyh sił. Należy pamiętać, że logika tego dość długie, często w formie utajonej pasują nominalistov zwycięstwa nad realistyczne, miejskie wzrostu i tworzenia uniwersytetów, wraz z rosnącą wyrazem europejskiej umysł do niekończących się procedur analitycznych. Proces ten jest praktycznie zakończona w Europie w dobie New Age: The Age, które nazywamy Nowy czas ... ustalono, że człowiek jest wielkość i centrum istniejącego. Człowiek - jest to zawsze i wszędzie, czyli że podstawą wszelkich opredmechennosti, wszystko to możesz go przesłać subiectum .

Ale jeśli centrum wszechświata jest sama osoba, może on odzwierciedlać w różnych sferach życia, zmieniając go w sposób racjonalny, stopniowo coraz mniej uwzględnieniem społeczno-kulturowych tradycji uświęcam święte początku. Losing jego uzasadnienie społeczno świętych tradycji bardziej podatne na zmiany i ludzi w niej uzyskuje stopień swobody w wyborze tego, co można wziąć z przeszłości, ale z tego, co można wyrzucić.

Proces racjonalizacji świata przybyło do powierzchni życia w okresie renesansu i reformacji, ale jego obecność instytucjonalnych została już w epoce nowa era. Nie były kontynuowane i zostały wdrożone w praktyce, wyrażona w zakresie zasad kulturowych Europy Zachodniej: obscheevolyutsionny zasadą ewolucję od prostych form życia na bardziej skomplikowane formy i zasady przyznawania coraz bardziej autonomiczny i utrzymanie samodzielnej jednostki naturalnych, a następnie kontekście społecznym. E. Neumann zauważył, że zachodnia analiza ujawnia tożsamości w ciągłym ruchu w przód iw tył, ale stały postęp w kierunku określonego na wstępie: aby wyzwolić się od natury i indywidualnej świadomości nieprzytomny.

Ta aktualizacja tych procesów i zasad, wspieranych przez kolejne powstania narodowego państwa i systematyczne kapitalistycznej produkcji, aby uczynić z Europy i całego obszaru euroatlantyckiego modernizacji cywilizacyjnych przemian w skali globalnej. Nowoczesne, stopniowo wykraczające poza granice Europy, całego świata, głównie z powodu braku innych, bardziej tradycyjnych form wspólnota nie mogła oprzeć go ... Czy moderniti zjawisko wyłącznie Zachodniej pod względem stylu życia ... bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie powinna jest tak .

Po rozpatrzeniu najważniejszych teoretycznych i kulturowego wymiaru tego procesu, niech nam teraz do historycznych i empirycznych, myśląc o zjawisko modernizacji. Nowoczesne był korony, maksymalna punktem całego progressistskoy ekspresji kulturowej i cywilizacyjnej paradygmat. Ideologii postępu i staje się coraz bardziej świeckiej treści, przez cały okres modernizacji ustalona evropotsentrizm historycznego procesu, przy założeniu, że przepływ różnych narodów w rosnącym drabiny racjonalności, świeckie, ekonomikotsentrizmu. Robert Nisbet w ogólnych formie prezentacji poglądów z klasyków myśli społecznej i politycznej w toku, powiedział, że w ogóle klasycznej koncepcji pomysł może być postrzegana jako stopniowego wyzwolenia ludzkości od strachu i niewiedzy ruchu na drodze do coraz wyższych poziomów cywilizacji. Stadialny podejście przyjęte przez ewolucyjne, neoevolyutsionisty, marksistowski i pozytywistycznej w długi czas, aż do ostatnich dekadach ubiegłego wieku, panowały, w formie pośredniej, a dziś jest dostępny na zachodzie, w dużej mierze do zachowania ducha evropotsentrizma, Nauki.

Rozważając elementów modernizacji procesów załadowany w kontekstualne dziedzinie społecznej historii, nauk politycznych i ekonomii, to należy zwrócić uwagę na następujące. Do drugiej połowy XX wieku, prawdziwym wyższości cywilizacji zachodniej nad resztą świata był dominujący, jeśli nie jest bezwzględny. W alternatywnych, zachodnie ścieżki rozwoju dla większości ubiegłego wieku zalecał socjalistycznego projektu, który jest rozpaczliwa próba osiągnięcia ilościowych wyników z wiodących nowoczesne.

Socjalistyczna modernizacja opcji praktykowane w XX wieku w różnych krajach na całym świecie, zwłaszcza w ZSRR, były w większości nie-adaptacyjne odpowiedzi na dramatyczne przyspieszenie historyczne i społeczno-kulturalnych dynamiki w prądu Nouveau. Nie jest przypadkiem, że w tej dziedzinie była postrzegana głównie socjalistycznej modernizacji opcji, ponieważ jest bardziej spójne z braku mentalności zbiorowej społeczeństw. Oczywiście, odwołanie do socjalistycznej modernizacji opcja nie była invariant do niektórych państw europejskich nie są wystarczające do zapewnienia procesy modernizacji w Japonii oraz Azji Południowo-Wschodniej, mówi się o Tygrys i Smoki Azji.

Dziesięć lat po rozpoczęciu socjalistycznego eksperymentu w Rosji AV Lunacharsky uznać stanowisko europejskich pisarzy, filozofów i polityków, możliwość zaangażowania się w rozwój paradygmatu progressistskuyu non społeczeństw, korzystając z opcji socjalistycznej modernizacji. Oni wierzyli, że samouglublennaya Azji chce pożyczyć z Europy w celu zwiększenia fizycznego, prawdziwe, ale jest to praktycznie niemożliwe do osiągnięcia mechaniczne przeniesienie kapitalizmu w Azji, spoza Europy w ogóle, gleby. Azji, na tym etapie jego rozwoju nie może być postrzegana z Europy jest dążenie do osiągnięcia postępu w sferze życia materiału bezpośrednio, poprzez przyjęcie kapitalizm, wolny rynek, wprowadzenie politycznych demokracji i praw człowieka. Ale pośrednie europejskich wpływów w Azji ewentualnie poprzez bolszewizm, które dałyby nowe Ewangelii dla rozwoju Azji samo, w tym segmencie, i odradzają się: To będzie koncepcyjny podstawę do odrodzenia Azji, tj. zdecydowana większość ludzkości. Jednak sukces Twojej aktywności fizycznej i ruchu na Zachodzie będą ograniczone. Tutaj w błąd .

Jest on zbliżony do socjalizmu kolektywizm Azji, ile indywidualistycznej cywilizacji euroatlantyckiej, gdzie jest szansa vanishingly małe. Dzisiaj, patrząc na procesy modernizacji w historycznej perspektywy, stało się jasne, że nie jest obecnie w trakcie opracowywania i wielu cywilizacji. Problemem jest tylko, że tych cywilizacji, z wielu podobnych elementów, a są punkty przecięcia między nimi, wciąż ewoluują, urodzeniu, nowe wersje różnych aspektów modernizmu, z których każda oferuje własne program rozwoju kulturalnego. Wszystko to przyczynia się do zróżnicowania podejścia do zrozumienia modernizmu i oceny programów kulturalnych inicjowanych przez różne części współczesnych społeczeństw .

Drugi alternatywnych projektów, jednak nie roszczenia do uniwersalności został projekt modernizacji przez konserwatywną rewolucję, przedłożony Faszyzm we Włoszech i narodowego socjalizmu w Niemczech. Pamiętaj, że korzystanie z modelu modernizacji jest w dużej mierze wynikiem ich podobny los historycznych. I Niemcy, w całym średniowieczu, dążyć do ożywienia Imperium Rzymskiego, i Włochy, które rozkwitły w XIII wieku, miasto-republic handlu, historycznych norm jest zbyt późno, aby się przesunęła paradygmat tworzenia krajowych państw.

Chodzi o to, że miejskich handlowych miast republiki i imperialnej formy rządu, w mniejszym stopniu niż krajowe państwa, które przyspieszyło intensywność historycznych i społeczno dynamiki. Wynikiem tego było spowolnienie opóźnienie dynamicznych procesów w stanie Niemcy i Włochy były w stanie rozwiązać ten problem, tylko w 70-ych XIX wieku. Pod wieloma względami, właśnie ze względu na powstawanie krajowych mitologii podjął w tych krajach jako agresywną formę.

Analizowanie procesów modernizacji, należy pamiętać, że stanowią one syntezę progresywne i recesywnym tendencji, postępu i regresu, choć ich uwagę w kontekście zdominowany przez długi diahronnom stały początku. Jako przykład negatywny adaptacyjne odpowiedzią na wyzwanie euroatlantyckie cywilizacji można uznać doświadczenia reżimów totalitarnych w XX wieku, w tym przede wszystkim doświadczenia nazistowskich Niemiec i do pewnego stopnia Stalina w Związku Radzieckim. W ramach tego społeczno-kulturalnych projektów modernizacji technologii wykorzystywanych w tym samym czasie, zaprzeczając demokratycznej organizacji społeczeństwa, praw człowieka, regulacji ciężką potencjału twórczego osób. Reżimów totalitarnych w XX wieku trwałe powłoki zewnętrznej modernizacji społeczeństwa, a nie jego merytorycznych, ontologicznych podstaw. Dlatego też interesujące miejsce A. Akhiezer, rassmotrevshego zagadnień związanych z formacji politycznych fundamentów społeczeństwa nowoczesnych wyzwań i problemów, na tej drodze. Należy do drugiej fali modernizacji Niemcy ubiegłego wieku, daleko w tyle za politycznie i gospodarczo bardziej rozwiniętych krajach. Niemieckich narodowych socjalistów próbował dostosowania technologii do nowoczesnego społeczeństwa otwartego celów totalitaryzmu, zamknięte społeczeństwo. Narodowy socjalizm w Niemczech, był reakcją na wzmocnienie wewnętrznego kryzysu społecznego i kulturalnego oraz polityki zagranicznej pokonać. W tym przypadku raczej na wykorzystaniu siły modernizacji w dziedzinie instrumentalne, stosowanie swoich osiągnięć w dziedzinie technologii, konstrukcji wojskowych, częściowo w gospodarce.

Reżimy totalitarne starało się dostosować niektóre z tych zmian na odbudowę archaiczną, zamknięte społeczeństwo, ideologii, która jest mieszaniną racjonalizm i irratsionalizma, poleganie na naukę, a jednocześnie, najbardziej archaiczną mitologiczny fundament świadomości społecznej. Już w 1923 roku, klasyka literatury niemieckiej T. Mann powiedział, że niemiecki wniosku należy do ..., że jest wolność narodów Europy, byłoby ... równoznaczne z wymogiem przemocy w swojej natury .

W drugiej połowie XX wieku sytuacja zmieniła się radykalnie, Niemczech, począwszy od jej zachodnia część stała się częścią, a następnie strukturalnych kluczowych elementów europejskiego modernizmu. Wystarczy mieć już trudne, lub w dalszym ciągu poruszać się w tym kierunku i niektórych innych krajów kontynentu europejskiego, w tym Włochy i Hiszpania, a później w Polsce, na Węgrzech i innych byłych krajów socjalistycznych. Apelujemy do historycznego kontekstu modernizacji procesów w tych krajach europejskich nie tylko do podkreślenia różnorodności na poziomie krajowym, ale także pragnąc podkreślić determinancy historyczne losy niektórych osób ich historyczną.

Pozostała część ludzkości, często mierzony w latach po II wojnie światowej jako Trzeciego Świata, nie tylko nie dostarczyły żadnych znaczących alternatywnych projektów, rozwoju lokalnego i skuteczne opcje dla państw. Sytuacja uległa zmianie w drugiej połowie XX wieku, kiedy sukces, konkurencyjnej opcji modernizacji reprodukcji spoza cywilizacji zachodniej. Jego interpretacja modernizacji są dynamiczne, gospodarczo i społecznie udanych azjatyckich państw, należących do krajów islamskich cywilizacji próbuje używać w działalności gospodarczej zakładu religijnych (zakaz otrzymania pożyczki na procent w koranowy tradycji). Zgodnie z punktem widzenia, S. Eyzenshtadta sprzeczności - między niepowtarzalność Zachodu i fakt, że był podobny wzór dla reszty świata, ale z drugiej strony, specyfika dynamiki innych cywilizacji, to nie było oczywiste w momencie Marksa i Webera, gdzie rozprzestrzenianie kapitalizmu i modernizacja poza Europą była w jego początkowej fazie. Ale stało się znacznie bardziej widoczne na późniejszym etapie modernizacji po II wojnie światowej .

Ta widoczna sprzeczność znajdzie wyraz w stark dysproporcji pomiędzy różnymi cywilizacyjny siedlisk w rozwoju materiału świecie, w sferze życia gospodarczego. I. Wallerstein rozwiniętych teorii na świecie systemu, wyjaśniając stopnia nierówności między krajami pierwszy (stan modernizacja) i Trzeciego Świata. Proces tworzenia systemu globalnego gospodarczych i politycznych więzi opartych na ekspansję globalną gospodarką kapitalistyczną, ponieważ co najmniej od XVI wieku. W kapitalistycznej gospodarki światowej pociąga za sobą istnienie jądro poluperiferii, peryferia i zewnętrznych areny.

Członkowskich jądra I. Wallerstein to: Wielka Brytania, Holandia, Francja i później przystąpiły do północno-zachodniej Europie. Jest w tych krajach posiadających wyrafinowane przedsiębiorstwa, rewolucji przemysłowej. Członkowskich, który znajduje się w południowej Europie wokół Morza Śródziemnego, stała się zaczątkiem poluperiferiey krajów. W niektórych krajach Azji i Afryki terytoriów należących do zagranicznych Arena, ponieważ praktycznie nie mają wpływu na stosunki handlowe z krajami jądra. Colonial procesów i działań dużych korporacji zaangażowanych w Azji i Afryki z gospodarką światową. I. Wallerstein twierdzi, że dominujący w kraju na świecie systemu jądra są w stanie kontrolować światowy handel procesów pierwszych krajów świata mają możliwość wykorzystania zasobów krajów trzeciego świata.

Ważnym aspektem procesu jest najwyraźniej w następnym. Cywilizacji zachodniej okres modernizacji coraz ruchu w płaszczyźnie poziomej, pozostawiając po sobie nawiasów, w coraz większym stopniu zmniejszone, wymiar pionowy, który przejawia się, między innymi, przekształcać i wzbogacać nowa świecka treści chrześcijańskiej geneza systemów semantycznych i subkultury. (Pionową linią, rozumiemy wartość święte, co transcendentne wymiar. W kierunku poziomym - bogactwa.) Brak cywilizacji nie jest wystarczająco długi, aby odebrać połączenie, Zachód jest w dużym stopniu z powodu dominacji pionowego pomiaru powyżej poziomej. W odpowiedzi, kontury, które wydają się być do końca ubiegłego wieku, to próby przyspieszenia dynamiki społeczno-kulturowych, które obejmuje formy życia gospodarczego, społecznego organizacji, technologii, itp., przy jednoczesnym utrzymaniu pionowej pomiaru istotną strategii, jej religijnych (głównie religijnej) komponentu .

Należy zauważyć, że w cywilizacji pragnienie doganiać i wyprzedzać modernizacji państwa bez utraty lub przynajmniej nie radykalnie zmieniają tradycyjne cywilizacyjnej tożsamości jest dość problematyczne. W przypadku praktycznej realizacji tych projektów transformacyjnych osiągnąć, zazwyczaj na koszt skrajnego napięcia sił społeczeństwa i państwa, otrzymała raznovektornoe kierunku ruchu system może nie działać skutecznie w każdym z tych samolotów. Kontynuuje dziś i infantilism mifologizm zbiorowej, a nie tylko w Rosji, w dalszym ciągu koncentrować się na możliwość osiągnięcia pełnej gamy świadczeń cywilizacji i standardów życia, nic nie znaczące, nie będą darczyńcy. Jako ilustracja, my cytują oświadczenie religijnych arabsko-islamski myśliciel Sayyid Qutb, opisanych idealnym społeczeństwie muzułmańskim, które w swoim życiu materiału byłoby zgodne z nowoczesną (zachodnia) cywilizacji, a w duchu filozofii - religijnych, myśli o życiu, cele ludzkiej egzystencji , miejsce człowieka we wszechświecie, jego specyficzne właściwości, prawa i obowiązki - w oparciu o providentsializme .

W związku z tym procesy modernizacji występują trzy różne znaczenia. Jako wewnętrzny rozwój krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, odnosząc się do Europejskiego Nowe czasu doganiające modernizacji kraju praktyki, nie odnoszą się do pierwszej grupy krajów, lecz także stara się dorównać im, nowoczesnych procesów innowacyjnych, charakterystyczne dla krajów należących do cywilizacji zachodniej.

Jesteśmy bardziej zainteresowani w procesach, w połączeniu w drugiej grupie, ponieważ Rosja ma w ciągu ostatnich trzech wieków, choć z popyatnymi ruchy, przeprowadziła modernizację projektu. Nie oznacza to, że poza zakresem naszego zainteresowania są różne aspekty modernizacji, jako jedyny system modernizacji w szerokim kontekście możliwe zrozumienie poszczególnych modernizacji. Różni autorzy mają szeroki wachlarz poglądów na temat definicji chronologicznym ramach modernizacji, jak również jego ontologiczną podstawą, która jest najbardziej widoczna w różnicy między powszechnej (stadialnogo) i lokalnych (cywilizowany) podejście.

W ramach klasycznej teorii modernizacji, sięga do tradycji chrześcijańskiego uniwersalizmu, model modernizacji procesów są opracowywane w duchu powszechnej historycznych, wspólne dla wszystkich narodów i lokalnych linii rozwoju cywilizacji. Zmiana tożsamości kulturowej była postrzegana jako nieuniknioną konsekwencją transformacji społecznej i kulturowej, była rodzaju wyznacznikiem ich radykalne. Zmiany w realiach społeczno-historycznych i musiał ustąpić do invariants, że są mniej lub bardziej udane kopie zachodnich społecznego i kulturalnego dyskursu. W 50 ubiegłego wieku, J.-P. Sartre, a dominujący w intelektualnej środowiska przedstawienia, pisał, że wiele artykułów można umieścić w ziemi tylko w oparciu o ich przyszłości ... Nasze zadanie w historycznym centrum wielowartościowy pokoju było przyśpieszyć moment historii będzie miał tylko jedną myśl, kiedy to mają tendencję do rozpuszczenia w konkretnych osób robi to razem.

Już 70 ubiegłego wieku W. Moore, opisujące dynamikę nie społeczeństw, napisał, że wszystko zmierza w jednym kierunku, mimo różnych tempie, granic i barier, modernizacji - to racjonalizacji organizacji społecznych i społeczno-kulturalnych. Taki racjonalny proces prowadzi do konwergencji poziomu rozwoju. Modernizacja zatem - ścieżkę do konwergencji państw z różnych historycznych losu w jednolitą społeczność światowa .

W ramach nowoczesnej cywilizacji zachodniej jest postrzegana jako idealne indywidualistycznym ludzkiej egzystencji, która stara się konkurować z Boga Stwórcy, który jest ostrożna postawa w mniej zlaicyzować regionów. Człowiek nie może być światowym uaktualnień jako zwięzły i hypertrophied formie zachodniej cywilizacji.

Unifying podejście do modernizacji społeczeństwa nie jest ambiwalentny reakcji poza tradycyjnym zakres modernizacji komplementarność w stosunku do vesternizatsionnyh wysiłków krajowych elit do ich całkowitego odrzucenia, deterministycznych społeczno-kulturowe, religijne tradycje miejsce w świecie Boga i człowieka: ... Idea rozwoju w Zachodnim sensie jest niedopuszczalny dla kultur europejskich. Przyszłość nie jest wynikiem dominacji cywilizacji zachodniej, z jej rozumienie wolności, cywilizacji, racjonalności itp., i będą reprezentować wielu cywilizacji świata, przyczyniając się do rozwoju ich wiedzy, tożsamości, jak i do stworzenia bardziej humanitarnego, opłacalne i społecznie sprawiedliwego społeczeństwa .

Proponowane kolory przyszłości różnych cywilizacji, z których każdy dąży się modernizacja jest mało prawdopodobne, ale ten stan rzeczy wymaga bezwymiarową modernizacji w ogóle, co prowadzi do niemożności identyfikacji i rejestrowania jej ogólnych łączenie funkcji. Bedouins na wielbłądach z telefonu komórkowego lub satelitarnej nie jest kolejnym dowodem, że cywilizacja się do modernizacji tego regionu świata. Kobieta ukrytych, nie ma takie same prawa głosu, a także często pozbawieni człowiek jazdy samochodem na zachód, nie oznacza sukcesu modernizacji.

  Te szczegóły codziennego życia ujawniają jedynie naśladownictwo modernizacji procesów i nic więcej. Na wniosek do treści modernizacja może wskazywać zmiany instytucjonalne, uzupełnione przez radykalną zmianę mentalności wyżej beduin. Wierzymy, że mimo sprzeciwu, a nawet bezpośredni odporność na procesy modernizacji w wielu regionach świata, nie można nie porzucają wspólne dla wszystkich pakietów modernizacji transformacji, a tu nie można ukryć za eufemizm na mnogość pojawiających nowoczesne. Jak zauważył w środku reform gospodarczych, ojciec polskiego cudu gospodarczego L. Balcerowicz: Każdy kraj z punktu widzenia naprawdę szczególnego. Nie oznacza to jednak, że nie ma skutecznej metody leczenia konkretnej choroby, że cierpi jego gospodarki. Chińczycy i Rosjanie, oczywiście, różnią się od siebie nawzajem, ale jeśli są chore, na przykład gruźlicy, powinny one być traktowane tak samo .

Ten zasadniczy pakiet modernizacji transformacji dyskusji. Społecznych i kulturowych procesów, które rozpoczęły się w najbardziej udanych w dziedzinie gospodarczej, społecznej, politycznej i geopolitycznych sferę państw należących do zachodniej cywilizacji, w XX wieku, rozprzestrzenił się na skalę globalną. Na poziomie społeczno-kulturalnych organizacji społeczeństwa, procesy te są objawia się w postaci przepływu z industrialism do postindustrializmu w sferze ekonomicznej, w polityce jako ruch od reżimów autorytarnych do demokracji, jak w prawnej przejścia od tradycyjnych do prawa. Odpowiednie zmiany społeczno-odpowiedniej wiedzy i świata: w sferze religijnej jest zauważalne odejście od sacrum do świeckiego świata uzasadnienie w filozofii - od monistycznej do pluralistycznego świata perspektywy, w sztuce - od pragnienie jedności stylistycznej do polistilistike w nauce - z obiektywizmem do anthropic zasady. Połączenie tych szerokich społecznych i kulturowych trendów są znane jako modernizacji .

Te cechy modernizacji procesów, naszym zdaniem, zasługują na poważne rozważenie uzasadnioną. Z naszego punktu widzenia procesów modernizacji obejmuje wszystkich europejskich New Age, czyli około trzech wieków, nie tylko w XX wieku. W sferze gospodarczej, przemieszczania się w postindustrialnym społeczeństwie powinien być czas na drugą połowę ubiegłego wieku. W odniesieniu do politycznych aspektów społeczeństwa proces zastępowania reżimów autorytarnych do demokracji miały miejsce w Europie w tym samym okresie, z rozmachu w czasach zostały zastąpione popyatnym, szczególnie w Niemczech, Hiszpanii, Włoch, Związku Radzieckiego w pierwszej połowie XX wieku. Ten proces wciąż dzisiaj, o czym świadczy obsługujących demokratycznej rewolucji w Europie Wschodniej i Stanów Zjednoczonych, który powstał w miejsce ZSRR na przełomie 80-90-ych z ubiegłego wieku. W sferze prawnej społeczeństwa ruchu od konwencjonalnych w prawo jest jeszcze bardziej odległe tło historyczne, przede wszystkim, wykorzystanie krajów europejskich prawa rzymskiego, w jego główne elementy pojawiły się w okresie cesarstwa rzymskiego.

Wracając do ważnych obszarów społecznej wiedzy i ideologii, chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące. Desakralizatsii procesu pokojowego, przejście do bardziej świeckim świecie jest również uzasadnienie peers Modern Times, stopniowo akumulacją energii, całość, w wyniku większej ratsionalistichnosti i pluralistyczne w społeczno aspektach społeczeństwa.

Tak, to najbardziej szczegółowy na problemy cywilizacji i modernizacji procesów modernizacji stanowiska zachodnich uczonych, w tym i identyfikacji ich zawartości.

Jego model oferuje nowoczesne społeczeństwo E. Giddens, podkreślając wielość jego przejawach instytucjonalne, które są odzwierciedlone w czterech instytucjonalnych osi. Oś pierwsza jest industrialism, E. Giddens definiuje się jako system stosunków społecznych opartych na dużą skalę wykorzystania energii i technologii w procesach produkcyjnych. Druga instytucja osi nowoczesnego kapitalizmu, jako systemu produkcji towarów w oparciu o konkurencyjne rynki, specjalizacja produkcji i pracy. Trzecia oś współczesnego społeczeństwa są instytucje nadzoru publicznego, które stanowią fundament wysiłków, w porównaniu z okresem feudalizm, instytucjonalizację, komplikując władzy państwowej. Administracyjnego systemu nowoczesnym społeczeństwie powinna być postrzegana w kontekście kontroli, realizowane w oparciu o zbieranie i wykorzystanie informacji. Czwarty wymiar obejmuje instytucjonalnym formom monopolu kontroli nad pomocą nowoczesnego państwa przemocy w ich granicami kraju.

A. Giddens, uznając instytucjonalnych zasad nowoczesnej, wymienia dwa czynniki: narodowego państwa i systematyczne kapitalistycznej produkcji. Genealogicznej oni wrócić do specyfiki historii Europy. Analogie w innych okresach historycznych i kulturowych kontekstach są nieistotne. Ich pakiet rozpowszechniania na całym świecie był w dużej mierze ze względu na moc generowana przez nich: Nie innych, bardziej tradycyjnych form wspólnoty nie mógł oprzeć go, przy zachowaniu pełnej izolacji od globalnych trendów. Czy moderniti Zachodniej zjawisko wyłącznie w zakresie trybu życia, które przyczyniają się do rozwoju tych dwóch wielkich sił konwersji? Bezpośrednich odpowiedzi na to pytanie musi być tak .

Jednakże znaczny spadek evropotsentrizma, a nawet kompletne jego wydalenia z wielu naukowych i filozoficznych się dyskursy pluralization wiedzy na temat modernizacji. W ten sposób powstała koncepcja wielu Nouveau, które, między innymi, powiedział znany socjolog i teoretyk modernizacji S. Eyzenshtadt. Możliwość zastosowania różnych modeli modernizacji jest źródłem nadmiernej kreatywności, zdolności, możliwości rozwoju w przyszłości.

Jego pogląd na podstawowe cechy modernizacji daje L. Pellikani. Zgodnie z jego zdaniem, nowoczesne - to cywilizacja, która obejmuje autonomii podsystemów, prawo do głosowania, instytucjonalizację zmian społecznych, racjonalizująca, świeckiej kultury, prawa, uniwersalizacji praw obywatelskich.

D. Berger prezentuje definicję podstawowych zasad, które opiera się na teorii modernizacji. Modernizacja jest przede wszystkim osiągnięcie endogenicznego społeczeństwa, w którym nadchodzących procesów modernizacyjnych, modernizacji procesów, typowych dla różnych części w sferze społeczno-kulturowych, różnych uzupełniających, tj. wsparcie siebie, kraju, prowadząc w proces modernizacji, a nie tych, którzy hamują wcześniej, procesy modernizacji mają wspólny kierunek. Z naszego punktu widzenia, tutaj najbardziej przydatne wyboru instytucjonalnych zmian społecznych, z pojawieniem się nowych, świeckich, autonomicznego, racjonalnego instytucji. Ważne jest, aby sekularyzacji społecznej i kulturalnej, do osiągnięcia większej autonomii poszczególnych podsystemów, powstanie demokratycznego systemu politycznego, w oparciu o Prawo (Genesis rzymskich) prawa, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Zgodnie z klasycznego podejścia modernizacji modernizacji został dołączony transplantacji zachodnich instytucji politycznych, jej genealogii, otwartego społeczeństwa, w stronę demokracji. Z ich penetracji do różnych segmentów sotsiokultury stopniowe zmiany dominującej rodzaj osobowości, czyli czynnych typu A zaczyna dominować nad numerycznie pasywne kontemplacyjne (konwencjonalne) typu B. Na czele życiu publicznym idzie bojowników osobowości, mające swoje życie dla racjonalnego ramy, osoby, których codzienne zachowanie jest zdecydowany nie idealne, ale interesy. Ponieważ ideały całkowicie abstrakcyjnych i konkretnych interesów, czyli przejście od dominacji przez kilka innych, i pozwala się zakorzenić w modernizacji kraju instytucji demokracji parlamentarnej. Po tym wszystkim, aby celowo głosowania w szczególności partia polityczna musi zrozumieć ich interesów i w jakim stopniu są one wyrażone w programie i prawie w tej raty.

Modernizacja wzmacnia również różnice w elitarnej subkultury i neelity w dłuższej perspektywie pozostaje otwarte pytanie, która strona będzie przenieść społeczeństwa w czasie, gdy główne polityczne raznonapravleny subkultury. Powstaje pytanie, w jakim stopniu do zmian społeczno-kulturowych tradycji modernizację społeczeństwa rozwiązane a posteriori, planowanie może się zmienić, ale metody wizji końcowy wynik jest zazwyczaj trudne. W każdym przypadku, w odniesieniu do modernizacji transformacji wymaga znacznego czasu historycznego, ponieważ, po pierwsze, powolną zmianę mentalności.

E. Allard, krytykując klasycznej teorii modernizacji, powiedział, że pojęcie wielu Nouveau, wykorzystywane w pracach L. Eyzenshtadta. W genealogii sięga do nowoczesnego zachodniego świata. Instytucjonalne formy obejmują demokratycznego państwa narodowego, gospodarki rynkowej, edukacji i wiedzy naukowej. Jednak instytucjonalnych sferze nowoczesnego społeczeństwa na wiele sposobów okazało się różnić w poszczególnych społeczeństwach. W większości społeczeństw, na Dalekim i Bliskim Wschodzie, w Afryce, przyjęty podstawowego modelu zagospodarowania przestrzennego. Elity i neelity przyjął wiele ważnych cech zachodnich nowoczesne, przyjmowanie i odrzucanie wyboru różne elementy oparte na zrozumieniu ich własnych interesów. Aktualizacja nie towarzyszył proces interpretacji i ponownie wszczepiania inokulturnogo doświadczenia.

Zgodnie z punktem widzenia, S. Eyzenshtadta, procesy te nie doprowadziły do powstania powszechnej cywilizacji, ale do różnych modyfikacji modernizmu. Zmieniono stosunek do tradycji kulturowej, która jest z oczywistych przeszkód na drodze do modernizacji stała się postrzegana jako warunek konieczny dla jej sukcesu: Kultura przestała być głównym złem, była dobra.

Do obecnego sukcesu i jeszcze bardziej dla konsolidacji tymczasowych wyników modernizacji procesów jest bardzo ważna organizacja polityczna, przekształcenie społeczeństwa. Rozpatrzenie modernizacji procesów w historycznej perspektywy wynika, że zmiany w organizacji społeczeństwa są zwykle znacznie opóźniony i przeterminowanych, uznając nie tylko jako coś wtórnego, jest całkiem możliwe, poczekać, ale jest często jako szkodliwe, fakt, że przedmiotem wyświetla ze stanu niemal absolutną zależność od rządu.

  Osób, a więcej niewolników, na ogół łatwiejsze do administrowania i zarządzania w rzeczywistości ograniczonej do wpływu zleceń, które nie są omówione, ale wdrażany. Wskazane jest tu przypomnieć słowa Peter I: Cudzoziemcy muszę powiedzieć, że poleciłem niewolników. Nie jest prawdą: nie wiem wszystkich okolicznościach. Rozkazałem przedmiotów, sluchajcie mojego zamówienia, zamówienia zawierają korzyść, a nie zaszkodzić państwa. Musi być musi wiedzieć, jak zarządzać ludźmi. Angielski wolności nie na miejscu, jak ściana grochu ... . Podsumowując należy stwierdzić, że nakazy te mogą być zawieszone jako korzyści i szkód, ale nie jest dobra lub szkody poza kontrolą przedsiębiorstwa.

Już w XX wieku, chociaż z różnych powodów, elity władzy totalitarnej, nie tylko wiedzą, ale odrzucony jako dekadencka i uszkodzenia zasad organizacji społeczeństwa nowoczesnego. Rola społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia dynamicznego procesów we wszystkich dziedzinach życia, w tym nauki, przemysłu, wojskowych i humanitarnych dziedzinie kultury, była w pełni zrozumieć tylko w drugiej połowie XX wieku.

Uznanie to nie była absolutna, doświadczenia wielu społeczeństwach nie w drugiej połowie XX wieku pokazuje, że wykorzystanie modeli ideologicznych i praktyki codziennej egzystencji, sięga tradycjonalizmu. Ścieżka instytucjonalnych i wartości normatywnych transformacji był długi, nawet w Europie. Wystarczy pamiętać, że ostatecznie przetłumaczone na nowoczesnej Europy Zachodniej, tylko po drugiej wojnie światowej, kiedy na orbicie euroatlantyckiej świata (liberalne supertsivilizatsii w terminologii A. Akhiezer) dołączył do Niemiec Zachodnich.

Należy pamiętać, że w modernizacji społeczeństw jest często coarsening implantowany inokulturnyh próbek, ich zmniejszenie do bardziej prymitywnych form. U. Ganners rozważa kilka modeli interakcji między kulturami - dawcy i biorcy, o ile, jak najczęściej scenariusz peryferyjnych korupcji. Istotą tego scenariusza jest w procesie filtrowania najwyższych osiągnięć kultury i wartości dawcy, ustalające poziom wzajemnego oddziaływania kulturowego na dole tablicy, biorąc pod uwagę kulturę odbiorcy.

W latach 30-tych XX wieku na materiał Rosyjskiej historii na ten sam temat i traktuje LD Trotsky. Jego zdaniem, naród vulgariziruet często zapożyczone z zewnątrz osiągnięć, przystosowując je do ich bardziej prymitywne kultury. W ten sposób, że proces przyswajania staje się kontrowersyjne. Tak więc, asymilacja pewnych elementów zachodniej nauki i technologii, nie wspominając już o wojskowych i przemysłowych pożyczek, w wyniku czego Peter I do wzmocnienia pańszczyzna. Europejski broni i pożyczek Europejskiej - produkt o wysokiej kulturze - prowadzi do wzrostu carat się hamulcem rozwoju kraju .

Podsumowując, mamy przytoczyć opinię jednego z czołowych badaczy Nouveau, niemiecki profesor W. Beck: Modernizacja to nie tylko do edukacji, scentralizowanej władzy państwowej, koncentracji kapitału i tym bardziej subtelne interakcję z podziałem pracy i stosunków rynkowych, mobilność, masa konsumpcji, a więc wsi, ale - mamy tutaj do powszechnego modelu - do potrójnej personalizacji: zwolnienie z historycznie danej formy i stosunków społecznych w tradycyjnym sensie tego okoliczności dominacji i ( wymiar Wyzwolenie), utratę tradycyjnych stabilności w warunkach skutecznej wiedzy wiary i akceptowanych norm ( wymiar razvolshebstvleniya) - i jak zanegować znaczenie pojęć - nowy typ społeczno-kulturowej integracji ( wymiar i reintegracji) .

Głównym składania związanych z koncepcją modernizacji, możemy zwrócić się do kwestii definicji Rosja modelu modernizacji w kompleksowej specyfiki kulturowej i cywilizacyjnej. Podkreślić, że historycznych, politycznych, socjologicznych i ekonomicznych aspektów tego problemu będzie w interesie nas przede wszystkim w kontekście ilustrujące, wyjaśniają i uzupełniają filozoficzne i kulturowe perspektywy rosyjskiej modernizacji.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna