Seria: w krainie prl książki wydane: Natalia AleksiunPobieranie 22.91 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.91 Kb.

Wydawnictwo TRIO

00-958 Warszawa, ul. Miedziana 11 tel./faks. (0 22) 826 66 65 lub 826 73 70

e-mail: trio@wydawnictwotrio.pl

Seria: W krainie PRL
Książki wydane:


 1. Natalia Aleksiun: Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce (1944–1950), wyd. 2002

 2. Marta Brodala, Anna Lisiecka, Tadeusz Ruzikowski: Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności, wyd. 2001

 3. Błażej Brzostek: Robotnicy Warszawy. Konflikty codzienne 1950–1954, wyd. 2002

 4. Błażej Brzostek: Za progiem. Życie codzienne w przestrzeni publicznej Warszawy 1955–1970,wyd. 2007

 5. Bartosz Cichocki, Krzysztof Jóźwiak: Najważniejsze są kadry. Centralna Szkoła Partyjna PPR/PZPR, wyd. 2006

 6. Marek Cieśliński: Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 19441994, wyd. 2006

 7. Krzysztof Dąbek: PZPR – retrospektywny portret własny, wyd. 2006

 8. Jakub Ferenc: Sport w służbie polityki. Wyścig Pokoju 1948–1989, wyd. 2008

 9. Arkadiusz Gajewski: Polski film sensacyjno-kryminalny w latach 1960–1980, wyd. 2008

 10. Bartłomiej Gapiński: Sacrum i codzienność w świetle epistolarnych próśb o modlitwę nadsyłanych do Kalwarii Zebrzydowskiej 1965–1979, wyd. 2008

 11. Grzegorz Gąsior: Stalinowska Słowacja. Proces “burżuazyjnych nacjonalistów”, wyd. 2006

 12. Maciej Górny: Między Marksem a Palackým. Historiografia w komunistycznej Czechosłowacji, wyd. w 2001

 13. Maciej Górny: Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie hagiografie w Europie Środkowo-Wschodniej, wyd. 2007, 50 KSIĄŻKA SERII

 14. Dariusz Grala: Reformy gospodarcze w PRL w latach 1982-1989. Próba uratowania socjalizmu, wyd. 2005

 15. Bartosz Kaliski: Antysocjalistyczne zbiorowisko”? I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, wyd. 2003

 16. Barbara Klich-Kluczewska: Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie 1945–1989, wyd. 2005

 17. Joanna Kochanowicz: ZMP w terenie - Stalinowska próba modernizacji opornej rzeczywistości, wyd. 2000

 18. Krzysztof Kosiński: O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945–1956, wyd. 2000

 19. Krzysztof Kosiński: Nastolatki 81. Świadomość młodzieży w epoce "Solidarności", wyd. 2002

 20. Andrzej Krajewski: Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975-1980), wyd. 2004

 21. Andrzej Krzywicki: Poststalinowski Karnawał Radości. V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń, Warszawa 1955 r., wyd. 2009

 22. Jarosław Kuisz: Charakter prawny porozumień sierpniowych 1980–1981, wyd. 2009

 23. Magdalena Lechowska: Węgrzy patrzą na swą historię (1945-2002), wyd. 2004

 24. Adam Leszczyński: Sprawy do załatwienia. Listy do "Po Prostu" w latach 1955–1957, wyd. 2000

 25. Adam Leszczyński: Anatomia protestu. Strajki robotnicze w Olsztynie, Sosnowcu i Żyrardowie, sierpień – listopad 1981, wyd. 2006

 26. Krzysztof Madej: Spółdzielczość mieszkaniowa. Władze PRL wobec niezależnej inicjatywy społecznej (1961–1965), wyd. 2002

 27. Izabela Main: Trudne świętowanie. Konflikty wokół obchodów świąt państwowych i kościelnych w Lublinie (1944–1989), wyd. 2003

 28. Marcin Majowski: Polska Ludowa zaprasza. Polityka turystyczna w czasach Edwarda Gierka, wyd. 2008

 29. Mariusz Mazur: Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956-1980, wyd. 2003

 30. Małgorzata Mazurek: Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych, wyd. 2005

 31. Małgorzata Mazurek: Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945–1989, wyd. 2010

 32. Karol Mórawski: Syrena. Samochód PRL, wyd. 2005

 33. Jolanta Muszyńska, Aneta Osiak, Dorota Wojtera: Obraz codzienności w prasie stanu wojennego. Gdańsk, Kraków. Warszawa – pod red. Jerzego Eislera, wyd. 2006

 34. Agnieszka Nowakowska, Zofia Wóycicka: Etniczna polityka komunistów. Dwa casusy, wyd. 2010

 35. Piotr Osęka: Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–1956, wyd. 2007, wydane wspólnie z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 36. Aleksander Pawlicki: Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965-1972. Instytucja i ludzie, wyd. 2001

 37. Katarzyna Pawlicka: Polityka władz wobec Kościoła katolickiego (grudzień 1970–października 1978, wyd. 2003

 38. Anna Pelka: Teksasland. Moda młodzieżowa w PRL, wyd. 2007

 39. Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne 1945–1956, wyd. 2002

 40. Patryk Pleskot: Wielki mały ekran. Telewizja a codzienność Polaków w latach 60., wyd. 2007

 41. Łukasz Polniak Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956−1970, wyd. 2011

 42. Joanna Sadowska „Sercem i myślą związani z Partią”. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957–1976). Polityczne aspekty działalności, wyd. 2010

 43. Michał E. Skoczylas: Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r. w świetle skarg ludności, wyd. 2002

 44. Anna Sosnowska: Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994), wyd. 2003

 45. Paweł Sowiński: Komunistyczne święto. Obchody 1 maja w latach 1948-1954, wyd. 2000

 46. Paweł Sowiński: Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945-1989), wyd. 2005

 47. Rafał Stobiecki: Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna... ale skomplikowana. Studia i szkice, wyd. 2007

 48. Ewelina Szpak: Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów, wyd. 2005

 49. Monika Talarczyk: PRL się śmieje! Polska komedia filmowa 1945–1989, wyd. 2007

 50. Damien Thiriet: (tłum. z francuskiego Jerzy Pysiak) Marks czy Maryja? Komuniści i Jasna Góra w apogeum stalinizmu 1950–1956, wyd. 2002

 51. Maciej Tymiński: PZPR i przedsiębiorstwo. Nadzór partyjny nad zakładami przemysłowymi 1956–1970, wyd. 2001

 52. Joanna Wawrzyniak: ZBoWiD i pamięć II wojny światowej 1945–1969, wyd. 2009

 53. Marek Wierzbicki: Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie w latach 1948–1957, wyd. 2006, wydane wspólnie z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 54. Hubert Wilk: Kto wyrąbie więcej ode mnie? Współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947−1955, wyd. 2011

 55. Jarosław Wtorkiewicz: Wojsko Polskie w akcji propagandowej i wyborach do Sejmu Ustawodawczego 1947 r., wyd. 2002

 56. Zofia Wóycicka: Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady w Polsce 1944 –1950, wyd. 2009

 57. Krzysztof Zalewski: Naród, religia, rasa. Muzułmańskie ideologie i ruchy narodowe pogranicza w Południowo-Wschodniej Europie. Przykład Sandżaka nowopazarskiego w XX wieku, wyd. 2010 (W krainie KDL)

 58. Marcin Zaremba: Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, wyd. 2001, wyd. II 2006

 59. Przemysław Zieliński: Scena rockowa w PRL. Historia, organizacja, znaczenie, wyd. 2005

 60. Piotr Zwierzchowski: Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu, wyd. 2000


Prace zbiorowe:

 1. Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989 – praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Borodzieja, Jerzego Kochanowskiego, wyd. 2010

 2. Odmiany i oblicza komunizmu. Węgrzy, Polacy i inni – praca zbiorowa pod red. Macieja Koźmińskiego, przy współpracy Anny Dąbrowskiej, wyd. 2007

 3. Socjalizm w życiu powszednim. Dyktatura a społeczeństwo w NRD i PRL – praca zbiorowa pod red. Marcina Kuli, Sandrine Kott, Thomasa Lindenbergera, wyd. 2006

 4. W połowie drogi. Warszawa między Paryżem a Kijowem – praca zbiorowa pod red. Jerzego Kochanowskiego, wyd. 2006

 5. Zbudować Warszawę piękną... O nowy krajobraz stolicy (1944–1956) – praca zbiorowa pod red. Jerzego Kochanowskiego, wyd. 2002©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna