Sigma podłączenia I przygotowanie do obserwacjiPobieranie 29.27 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar29.27 Kb.
Obserwacje teleskopem CGE + SBIG + Orion SSAG + komputer (np. SIGMA)
Podłączenia i przygotowanie do obserwacji:

zmonotować teleskop, połączyć komputer, kable itp

• USB (na kamerze) z USB „KAMERA” na Sigmie

• gniazdo USB na autoguiderze SSAG z portem USB „GUIDER” na SIGMIE

• zasilacz kamery SBIG do gniazda POWER

• zasilacz 12V do gniazda POWER teleskopu CGE oraz drugi kabel do ROBOFOCUSERA

• pilot do portu HAND CONTROL

• port PC Control na teleskopie do COM1 komputera

• JEŚLI NIE URZYWA SIĘ PROTOKOŁU ‘ASCOM” : połączyć gniazda GUIDE na teleskopie gniazdo guidera na kamerze SSAG

• uruchomić program Tardis, zsynchronizować czas systemowy SIGMY np. z BETĄ


Sterowanie teleskopem (ważna jest kolejność kroków):

- uruchomić teleskop i program NexRemote

- na obu pilotach (rzeczywistym i wirtualnym) ustawić teleskop na Switch Position (tzn na biegun niebieski)

- na jednym pilocie wybrać Last Aligment:

- na drugim pilocie przeprowadzić procedurę Two Star ALigment
AUTOGUIDER Uruchomienie programu PHD Guiding

Mount (w pasku menu) – wybór trybu: Ascom, On-camera (kabel!!!), GPUSB (przetwornik USB na port ST-4)

Connect to camera (aparat) – wybór kamery: ORION SSAG StarShot AutoGuider

Connect to telescope (teleskop) – połączenie z teleskopem

• „niebieska strzałka” – włączenie ekspozycji wg wybranego czasu

Stop – zatrzymanie ekspozycji

• na zdjęciu wybieramy kursorem gwiazdę do prowadzenia -> PHD

(teleskop robi automatyczną kalibrację przy pierwszym uruchomieniu PHD)

• „mózg” - opcje

Take Dark – robi darka dla kamerki guidera ale wymaga zasłaniania obiektywu!


Akwizycja danych: Program CCDSoft w pasku menu wybieramy:

 • Camera -> Setup

- w okienku Camera Control wybieramy kamerę/ Settings wybiera port kamery

- łączymy z kamerą (Connect)

- przycisk Temperature pozwala na ochłodzenie kamery, dobrze jest odznaczyć drugą opcję w okienku aby chłodzenie nie wyłączyło się przy padnięciu programu

- File Defaults – ustawienia nagłówka FITS

- Filter Wheel – ustawienia filtrów / Settings

AutoSave

- wybór katalogu, prefiksu nazwy plików, numeracji

- zapis ekspozycji

Take Image Obserwacje w jednym filtrze

- ustawienia ekspozycji typ: (flat,bias,dark,Ligot), filtr, binning, subframe, czas exp., ilość)

=> start obserwacji: Take Series

Color obserwacje w różnych filtrach

- ustawienia ekspozycji w wielu filtrach (wybór filtrów, w każdym binning, czas, ilość)

- ilość serii=> ekspozycja przez Take Color

Przygotowanie teleskopu Celestrona CGE:

Obserwacje z przenośnego statywu:

-rozstawić oryginalny trójnóg, jedna noga na N, nogi teleskopu wysunąć do połowy


-wypoziomować trójnóg przy pomocy poziomicy wodnej na szczycie głowicy

-trójnóg ma inne (calowe) śruby mocujące z korpusem


 1. Zamocować głowicę przy pomocy trzech śrub imbusowych na obwodzie. Ponieważ otwory na obwodzie głowicy są większe niż średnica dziur na śrubki, można użyć miedzianych „sprężynek”, aby dziury śrub siedziały centralnie w otworach głowicy

 2. Przykręcić ramię przeciwwagi i przeciwwagę.
  (Uwaga na zabezpieczenie na końcu rury)

 3. Wsunąć teleskop w szczęki mocujące - punkt równowagi jest blisko tylnego końca tubusa (Uwaga na śruby zabezpieczające przed wysunięciem!)

 4. Zamocować okulary, itp., wyważyć teleskop

 5. Kable sterujące montażem powinny być przypięte na stałe ! (rektascensja i deklinacja).

 6. Włączyć teleskop (jeden kabel jest zasilający drugi do robofocusera).

 7. Dobrze jest powiesić sobie reklamówkę na słupie - na zasilacze i pilota, żeby nie leżały na ziemi i nie dyndały na wietrze

 8. Pilot podłączamy do gniazdka Hand Control. Obsługuje się go przyciskami UP, DOWN, ENTER, UNDO

 9. Klawisze kursorów służą do poruszania teleskopem, a nie do wyboru opcji menu

 10. Przestawiać teleskop silnikami, a nie ręcznie, wtedy o nic nie zawadzi

 11. Prędkość ruchu reguluje się klawiszami: RATE i numerami 1-9

 12. Po włączeniu teleskop zamierza pojechać na „switch position” tzn. na biegun.

 13. Zły najazd na biegun (nie zatrzymanie, brak ruchu itp.) świadczy o problemach np. z kablami RA i DEC (Jeśli zamierza się używać pilota wirtualnego – sterowania komputerowego. Należy ustawić na nim również „switch position”).

 14. Sprawdzić aktualny czas, współrzędne itp. CGE ma własny zegar.

 15. Sprawdzić zgodność osi szukacza, celownicy „Orion” i teleskopu „925”

 16. Przeprowadzić STAR ALIGNMENT na 2 gwiazdach używając okularu z krzyżem nitek (10 mm) najlepiej bez nasadki kątowej na celownicy „Orion”

 17. W miarę możliwości dodać przynajmniej 1 gwiazdę kalibracyjną

 18. Jeśli teleskop nie trafia w pierwszą gwiazdę z poważnym błędem, (czyli np. patrzy zupełnie gdzie indziej) WYŁĄCZYĆ I ZACZĄĆ OD POCZĄTKU!

 19. Zrobić POLAR ALIGNMENT, teleskop skieruje się na ostatnio nastawiony obiekt (niektóre rejony np. zenit nie są wskazane).

 20. Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu

 21. Ustawić gwiazdę na krzyżu obracając teleskop w azymucie (tj. zwolnić 2 śruby aretujące umieszczone pionowo na szczycie głowicy elektronicznej i obrócić montaż za pomocą śruby imbusowej. Śruba ta jest umieszczona symetrycznie względem poziomicy wodnej, względem płaszczyzny południka.

 22. Jeśli potrzeba, to zmienić nachylenie osi teleskopu
  (-poluzować 2 śruby imbusowe ściskające montaż, jedna koło skali szerokości a druga symetrycznie z drugiej strony,
  - kręcić poziomą śrubą umieszczoną pod osią, jest dostępna od strony południowej i północnej)

 23. W przypadku prostych obserwacji punkty 19-23 pominąć,


INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA


 • przy użyciu dwóch pilotów, oba ustawiamy na SWITCH POSITION przed innymi czynnościami,

 • strzałki (4 klawisze: góra, dół, prawo, lewo) służą do sterowania teleskopem,

 • sterowanie opcjami pilota odbywa się poprzez klawisze UP(6) i DOWN(9),

 • klawisz RATE służy do wyboru tempa ruchu teleskopu, szybkość ustalana klawiszami 1-9.

 • na jednym pilocie wybrać Last Alligment, a na drugim TWO STAR ALIGMENT

 • teleskop sam zaproponuje dwie gwiazd na zachodnim niebie, i po akceptacji gwiazdy spróbuje w nie wycelować. Należy skorygować położenie gwiazdy w szukaczu (potem ENTER) i w instrumencie głównym (potem klawisz ALIGN)

 • można dodać tzw gwiazd kalibracyjnych zwłaszcza jeśli obserwacje będą robione na wschodzie


Aligment można poprawiać w trakcie obserwacji wybierając klawisz ALIGN

Użyteczna jest zwłaszcza opcja SYNC i POLAR ALIGMENT

ALIGN

 • ALIGNMENT STAR

   • REPLACE

 • CALIB STAR //dodaje do gwiazd kalibracyjnych ostatnią ustawioną gwiazdę//

 • POLAR ALIGNMENT*

 • DISPLAY ALIGN // informacje o poprawkach azymutu i wysokości

 • ALIGN MOUNT
  // mechaniczna regulacja ustawienia montażu na biegun niebieski, po kliknięciu ENTER teleskop wyceluje na ostatnią wybieraną gwiazdę. Należy ją sprowadzić na środek pola widzenia przy pomocy śrub, a nie kursorów//

 • SYNC //synchronizuje do ostatniej wybieranej gwiazdy//

 • UNDO SYNC


UWAGA ! PO PRZEJŚCIU PRZEZ POŁUDNIK ZMIENIĆ UKŁAD TELESKOPU Z EAST NA WEST

Teleskop zatrzyma się 2-3 minuty po przejściu południka. Koniecznie należy WCZEŚNIEJ, tj. w ciągu tych 2-3 minut - zanim teleskop sam się zatrzyma, zatrzymać obserwacje i dać mu rozkaz ponownego wycelowania w obiekt. Teleskop sam powinien przestawić się na drugą stronę słupa (można mu dać GOTO jakaś gwiazda na zachodzie, a potem GOTO nasz obiekt). Dobrze jest po przerwaniu obserwacji najechać na jakąś gwiazdę z listy NAMED STARS po przeciwnej stronie południka i dać opcję SYNC. A potem dopiero wrócić do naszego obiektu


Po uruchomieniu teleskopu i kamery ustawiamy ostrość za pomocą programu robofocuser.
Sterowanie ostrością (robofocuser) – mocujemy robofocuser do tuby teleskopu, podłączamy do niego kabel com (9 pinowy), drugi koniec kabla podłączamy do pilota sterującego ostrością za pomocą przycisków out i in. Możemy też sterować ostrością zdalnie z komputera za pomocą programu robofocus, wtedy wymagane jest podłączenie komputera do pilota robofocusera. W tym celu używamy kabla z końcówką com i wtykiem 6-cio pinowym.


Sterowanie z komputera:

Program NexRemote:

Kable: COM, skrętka 8-styków –port PC na głowicy.
Ustawienia: PC PORT – COM1

Mont Model – CGE Series

Firmware – GEM 4.16 (GErmanMont)

Virtual Port – COM7 (taki sam port wybieramy potem w PHD-GUIDING)

Port COM może być uzyskany z USB przy pomocy odpowiedniej przejścówki.

Przejścówki USB – COM nie działają w 100% idealnie


Program PHD z kamerą SSAG mocowanej zamiast okularu na celownicy ORION

Kable: skrętka 6-styków od gniazda na kamerze SSAG ORION do portu autoguider na głowicy oraz USB z komputera do kamerki.

Jeśli działa NexRemote w/w kabel jest nie potrzebny za to wybieramy ASCOM jako typ montażu teleskopu. W ustawieniach ASCOM wybrać COM7 czyli wirtualny Prot tworzony przez NExRemote.

Program PHD służy do utrzymania stałej pozycji gwiazdy na obrazku. Zanim połaczymy się za jego pomocą z kamerą i teleskopem, w zakładce Mount wybieramy opcję ASCOM lub on-camera (wtedy należy podłączyć kamerę bezpośrednio do teleskopu, kablem 6-cio pinowym do wejścia autoguide). Za pomocą dwóch pierwszych ikon w lewym dolnym rogu łączymy się odpowiednio z kamerą i teleskopem. Następnie za pomocą ikony w kształcie zawiniętej strzałki wykonujemy zdjęcie gwiazdy, pamiętając jednak wcześniej o ustawieniu odpowiedniego czasu ekspozycji w rozwijanym menu w dolnym pasku okienka programu. Po wykonaniu zdjęcia zaznaczamy kursorem interesujący nas obiekt i klikamy ikonę PHD. Przed wykonaniem zdjęcia powinniśmy zwrócić uwagę na parametr calibration step, który znajdziemy po kliknięciu w ikonę Advanced parameters (ikona z narysowanym mózgiem). Powinien mieć on wartość przynajmniej 5000. Drugim parametrem znajdującym się w tym samym miejscu, a wymagającym sprawdzenia jest parametr Force calibration, który powinien być aktywny. Dzięki temu zabiegowi program wykona odpowiednie ruchy kalibracyjne wokół naszego obiektu, a następnie utrzyma go w stałej pozycji.

Kamera ST-10 na CGE

Jest przejściówka umożliwiająca mechaniczne podpięcie kamery do teleskopu.

Potrzebne kable to USB.
Przybliżona wyostrzenie kamery w stosunku do okularu jest możliwe, jeśli wykonamy 1.75 obrotu pokrętła regulacji ostrości na CGE w prawo (CW)

Przy przejściu przez południk kamerę można obrócić o 180


Za pomocą programu CCDsoft łączymy się z kamerą CCD. W tym celu w okienku camera control wybieramy zakładkę setup a następnie klikamy w przycisk connect. W tej samej zakładce ustawiamy temperaturę kamery CCD około 25 stopni poniżej temperatury otoczenia, tak aby stabilizacja temperatury nastąpiła przy 70% maksymalnej mocy chłodzenia.

Dla obserwacji w jednym filtrze w zakładce take image wybieramy rodzaj filtra i rodzaj zdjęcia jakie chcemy wykonać (dark, flat, bias, light) czas jego ekspozycji oraz ilość jego powtórzeń. Czas ekspozycji dla zdjęć Flat i Light dobrać tak aby liczba zliczeń nie przekraczała połowy maksymalnej ilości zliczeń kamery CCD (dla kamery SBIG ST-10 jest to 30 tyś.). Aby zapisać zrobione zdjęcia należy w zakładce autosave zaznaczyć opcję autosave oraz wybrać: folder docelowy, nazwę plików i sposób numerowania zdjęć w rozwijanym okienku starting numer. Po ustawieniu tych parametrów wciskamy przycisk take series.


Możliwe są też obserwacje w wielu filtrach naraz (maksymalnie 4). Do tego celu służy zakładka Color. W której dla czterech filtrów można po kolei określić parametry ekspozycji oraz ilość powtórzeń całej serii.

Gwiazdy do procedury Aligmentu


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna