Site check listPobieranie 97.8 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar97.8 Kb.


LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LISTPołożenie

Location
Nazwa lokalizacji

Site nameDziałki nr 202/1 i 202/2 w miejscowości Dobcza
Sites no 202/1 and 202/2 in Dobcza

Miasto / Gmina

Town / CommuneDobcza, Gmina Adamówka
Dobcza, Adamowka Community

Powiat

DistrictPowiat Przeworski

Przeworsk PowiatWojewództwo

Province (Voivodship)Województwo Podkarpackie

Podkarpackie RegionPowierzchnia nieruchomości

Area of propertyMaksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha

Max. area available (as one piece) ha31,51 ha

Kształt działki

The shape of the site
Kształt nieregularny

Irregular shapeMożliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Possibility for expansion (short description)NIE
NO

Informacje dotyczące nieruchomości

Property informationOrientacyjna cena gruntu PLN/m2

włączając 23% VAT

Approx. land price PLN/m2

including 23% VAT20 PLN/m2

Właściciel / właściciele

Owner(s)


Gmina Adamówka

Adamowka CommunityAktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Valid zoning plan (Y/N)TAK

YES


Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning


Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów w Dobczy
Waste Processing Plant Complex in Dobcza

Charakterystyka działki

Land specificationKlasa gruntów wraz z powierzchnią ha

Soil class with area haRIVa, RIVb, RV, RVI, N
Teren nie jest odrolniony.
The area is in agricultural use now.

Różnica poziomów terenu m

Differences in land level m~10 m

Obecne użytkowanie

Present usageRolnicze
Agricultural use

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)

Soil and underground water

pollution (Y/N)NIE
NO

Poziom wód gruntowych m

Underground water level mponiżej 1 m
below 1 m

Czy były prowadzone badania geologiczne

terenu (T/N)

Were geological research done (Y/N)


NIE
NO

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

Risk of flooding or land slide (Y/N)NIE
NO

Przeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N)NIE
NO

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

Ground and overhead obstacles (Y/N)TAK, linia energetyczna średniego napięcia.
YES, energetic line of medium voltage.

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

Ecological restrictions (Y/N)Działka zlokalizowana jest na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
The site is located within the Sieniawa Protected Landscape Area

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Buildings / other constructions on site (Y/N)NIE
NO

Połączenia transportowe

Transport linksDroga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi

i jej szerokość)

Access road to the plot (type and width of access road)Utwardzona droga gminna, szerokości 12 metrów
Paved communal road, 12 meters wide

Autostrada / droga krajowa km

Nearest motorway / national road kmDroga krajowa nr 77 – 20 km

Droga wojewódzka nr 835 – 5,3 km


National road no 77 – 20 km

Regional road no 835 – 5,3 kmPorty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Sea and river ports located up to 200 kmSandomierz – 112 km


Kolej km

Railway line kmTryńcza – Wólka Ogryzkowa 22 km

Bocznica kolejowa km

Railway siding kmGrodzisko Dolne 23 km, Jarosław – 40 km


Najbliższe lotnisko międzynarodowe km

Nearest international airport kmMiędzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka – 85 km
International Airport Rzeszow-Jasionka – 85 km

Najbliższe miasto wojewódzkie km

Nearest province capital kmRzeszów – 75 km


Iłącznik prostoliniowy 5stniejąca infrastruktura

Existing infrastructure
Elektryczność na terenie (T/N)

Electricity (Y/N)TAK
YES

Connection point (distance from
boundary) m

-

 • Napięcie

Voltage kV

0,38 kV

 • Dostępna moc

Available capacity MW

Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym
Detailed settlements with the Energetic Plant

Gaz na terenie (T/N)

Gas (Y/N)NIE
NO

 • Odległość przyłącza od granicy działki

Connection point (distance from
boundary) m

Brak gazu na terenie całej Gminy Adamówka
Lack of gas network in all Adamowka Community

 • Wartość kaloryczna

Calorific value MJ/Nm3


-

 • Średnica rury

Pipe diameter mm

-

 • Dostępna objętość

Available capacity Nm3/h

-

Woda na terenie (T/N)

Water supply (Y/N)NIE
NO

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) m

500 m dla celów socjalnych
500 m for social purposes

 • Dostępna objętość

Available capacity m3/24h

60 m3 / 24 h

Kanalizacja na terenie (T/N)

Sewage discharge (Y/N)NIE
NO

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) m

600 m

 • Dostępna objętość

Available capacity m3/24h

60 m3 / 24 h

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)NIE, oczyszczalnia w Adamówce – ok. 3 km
NO, treatment plant in Adamowka - ~3 km

Telefony (T/N)

Telephone (Y/N)NIE
NO

 • Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) m

2,6 km – wieża telekomunikacyjna
2,6 km – telecommunication tower

Ułącznik prostoliniowy 4wagi

CommentsZałożenia:

Teren ok. 9 ha przeznaczony pod zakład przerobu odpadów, zaś pozostała część na zalesienie izolacyjne


The area of ~9 ha designed for the Waste Processing Plant Complex, the rest snould be designed for insulating afforestation.

Osoba przygotowująca ofertę

Offer


prepared by

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Centrum Obsługi Inwestora

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

tel. +48 17 8524376, coi@rarr.rzeszow.pl, j.angielski
Inward Investment Centre

Rzeszow Regional Development Agency

tel. +48 17 8524376, coi@rarr.rzeszow.pl, English language


Osoby do kontaktu

Contact personImię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Dariusz Chamik

Podinspektor ds. gospodarki gruntami

Urząd Gminy Adamówka

tel. +48 16 622 90 01 w. 14

chamik77@wp.pl

Znajomość języków obcych: brak


Dariusz Chamik

Land Development Inspector

Adamowka Community Office

phone +48 16 622 90 01 int. 14

chamik77@wp.pl

Foreign languages: none
Pobieranie 97.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna