SKŁad komitetu sterującego, skład zespołÓw w ramach komitetu, grup subregionalnych, ramowy terminarz prac, wytyczne odnośnie konsultacji npr I srwd, regulaminPobieranie 324.02 Kb.
Strona1/7
Data10.05.2016
Rozmiar324.02 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

KOMITET STERUJĄCY POWOŁANY ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 2048/II/04 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 14.12.2004 ROKU DS. OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO 2020 ROKU.SKŁAD KOMITETU STERUJĄCEGO, SKŁAD ZESPOŁÓW W RAMACH KOMITETU, GRUP SUBREGIONALNYCH, RAMOWY TERMINARZ PRAC, WYTYCZNE ODNOŚNIE KONSULTACJI NPR I SRWD, REGULAMIN,
(utworzony w oparciu o rekomendowanych przedstawicieli przez instytucje oraz organizacje reprezentujące środowiska partnerów społecznych i gospodarczych w regionie dolnośląskim w odpowiedzi na pismo MD/0725/ 2502 / DG-G/ 169/04 z dnia 23 grudnia 2004 roku)


  1. WYKAZ CZŁONKÓW KOMITETU STERUJĄCEGO DS. OPRACOWANIA SRWD DO 2020 R REKOMENDOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJIE ORAZ ORGANIZACJE REPREZENTUJĄCE ŚRODOWISKA PARTNERÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODAECZYCH W REGIONIE DOLNOŚLĄSKIM. – str. 2
  1. PODZIAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEDSTAWICIELI DO KOMITETU STERUJĄCEGO NA ZESPOŁY SFER; GOSPODARCZEJ, PRZESTRZENNEJ

I SPOŁECZNEJ WEDŁUG DEKLARACJI ZGŁASZAJĄCYCH Z

ODNIESIENIEM TYCH OSÓB DO SUBREGIONÓW WOJEWÓDZTWA

DOLNOŚLĄSKIEGO, KTÓRE JEDNOCZEŚNIE REPREZENTUJĄ - str. 6


  1. RAMOWY TERMINARZ PRAC NAD OPRACOWANIEM ,,SRWD do 2020 R.” ORAZ SPOTKAŃ KOMITETU STERUJĄCEGO NA TLE TERMINARZA KONSULTACJI NPR 2007-2013 W REGIONIE - str. 10
  1. WYTYCZNE ODNOŚNIE DZIAŁAŃ KONSULTACYJNYCH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2007-13, REKOMENDACJE, OKREŚLAJĄCE WYMOGI DLA SRWD 2020. - str. 13
  1. PROJEKT REGULAMINU KOMITETU STERUJĄCEGO OPRACOWANIEM SRWD DO 2020 R. I ZESPOŁÓW - str. 19


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
1.WYKAZ CZŁONKÓW KOMITETU STERUJĄCEGO DS. OPRACOWANIA SRWD DO 2020 R REKOMENDOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJIE I ORGANIZACJE REPREZENTUJĄCE ŚRODOWISKA PARTNERÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH W REGIONIE DOLNOŚLĄSKIM


Organizacja/Instytucja

Adres


Organizacji/ Instytucji

Imię i Nazwisko


Przewodniczącego

Osoby rekomendowane do Komitetu Sterującego

Urząd WojewódzkiWrocław 50-951,

Pl. Powstańców Warszawy 1

071/ 790 71 19www.duw.pl

Wojewoda

Stanisław Łopatowski

071/ 340 63 01


1.Bartłomiej Szymeckiwojsekr@duw.pl

Zca dyr. Wydziału Rozwoju Regionalnego DUW

2.Kazimierz Czechowicz (G) społeczny doradca Wojewody

kazimierz.czechowicz@mci.com.pl

3.Danuta Kidybińska (P) wojsekr@duw.pl

Z-ca dyr. Wydziału Rozwoju Regionalnego DUW

4.Dorota Grzybowska (S) wojsekr@duw.pl

dyr. Wydziału Polityki Społecznej


Komisje Sejmiku:
1. Budżetu i Finansów

2. Kultury, Nauki, Edukacji i Oświaty


3. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4. Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki

5. Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny


6. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
7. Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
8. Uchwałodawcza, Przestrzegania Praw i Bezpieczeństwa
9. Współpracy Zagranicznej
10. Rewizyjna


Sejmik Województwa Dolnośl.

Wrocław 50-154

Pl. Powstańców Warszawy 1,

www.sejmik.dolnyslask.pl

tel. 071/ 340 64 29

071/ 340 62 03


Przewodniczący Komisji Sejmiku W D.
1.Czesław Drąg

2.Marcin Zawiła

3.Henryk Kuriata

4.Andrzej Łoś


5.Hubert Costa
6.Kazimierz Stańkowski

7.Czesław Cyrul

8.Roman Sadowski

9.Sylwia Hanus

10.Andrzej Jaroch1a. Czesław Drąg (G)

bozena.zalinska@umwd.pl

1b. Janusz Pezda (P )
2. Leszek Ryk (S)

3. Henryk Kuriata (P) agnieszka.bialy@umwd.pl
4a.Andrzej Łoś (G)

anlos@.com-net.pl
4b.Piotr Borys

piotr.borys@aquapark.com.pl
5. Hubert Costa (S)
6. Ewa Mańkowska (P) e.mankowska@rod.wroc.pl ,
7. Kazimierz Bicz (S) joanna.jarocka@umwd.pl
8. Roman Sadowski (P)


9. Sylwia Hanus (S) maria.radczak@umwd.pl
10. Andrzej Jaroch (P) andrzej.jaroch@um.wroc.pl

Powiaty:

Konwent Powiatów Województwa Dolnośąskiego
Starostwo Powiatowe w Wołowie

Wołów 56-100, Pl. Piastowski 2

www.powiatwolowski.w.pl

Przewodniczący Konwentu

Jerzy Więcławski

071/ 389 25 50starosta.dsr@powiatypolskie.pl

1.Henryk Kulesza (G) sekretariat@powiatlwowecki.pl ,Star Lwówecki


2.Stanisław Wicha (P) starostwo@powiat_średzki.pl

Starosta Sredzki


3.Marek Koliński (S) powiat@powiat.trzebnica.pl , Starosta Trzebnicki


Gminy:

Konwent Wójtów, Burmistrzów, Starostów i Prezydentów byłego Woj. JeleniogórskiegoJelenia Góra 58-500,

Pl. Ratuszowy 58

075/ 754 61 00 (59)www.jeleniagora

Przewodniczący

Józef Kusiak

075/ 753 63 30
Bartosz Lipiński (P) lipinski_um@jeleniagora.pl pełnomocnik Prezydenta Jeleniej Góry ds. StrategiiUnia Gmin Śląskich
Urząd Gminy

Wądroże Wielkie 59-430

Wójt Henryk Szwedo
Henryk Szwedo (P)

wadrozewielkie@dolnyslask.plStowarzyszenie Piast

Starostwo Powiatowe

Legnica 59-220

Pl. Słowiański 1zolegnica@o2.pl

Prezes Czesław Wójtowicz
Janusz Mikulicz (P)

Wójt Gminy Kuniceugkunice@legnica.medianet.pl

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

Gmina Międzylesie

Międzylesie 57-530

Pl. Wolności 1


Prezes Tomasz Korczak

074/ 812 63 27www.miedzylesie.dkl.pl


Tomasz Korczak (P)

urzad@miedzylesie.pl


Przedstawiciel Gmin w ZPORR-e

Gmina Żórawina

Żórawina 50-020,

ul. Kolejowa 6

Wójt Jan Żukowskiurzad@zorawina.pl


Jan Żukowski (P)

urzad@zorawina.pl

Metropolie:

Urząd Miasta WrocławiaWrocław 50-141,

Sukiennice 9

www.wroclaw.pl

bpr@um.wroc.pl

Prezydent Miasta

Rafał Dutkiewicz

071/ 340-82 80

340- 77 69Grzegorz Roman (G)

dyr. Departamentu Architektury i Rozwojudar@um.wroc.pl

Nowy Targ 1/8 50-141 W-w


Organizacje Turystyczne:

Dolnośląska Organizacja Turystyczna (DOT)


. Wrocław 53-332

ul. Powstańców Śl 7

www.dot.org.pl


Prezes


Andrzej Pawluszek
Leszek Nowak (G)

dyr. Biura Zarządudot@dot.org.pl

Euroregion ,,Nysa”:

1.Stowarzysz Gmin Polskich Euroreg ,,Nysa”


2. Stowarzysz Inicjatyw Gospod ,,Nysa Łużycka”

1.J.góra 58-500, ul. 1-go Maja 57www.euroregion-nysa.pl
2.Zgorzelec 59-900, ul.Daszyńskiego 95

1. Prezes

Michał Turkiewicz

075/ 767 64 70


2. Prez. Marek Krusche

075/ 648 12 201.Andrzej Jankowski (G)

dyr. Biura

koral@euroregion-nysa.pl
2. Marek Krusche (P)

marek.krusche@torel.com.pl

Euroregion ,,Glacensis”:


1.Stowarz Gmin Polskich Euroreg ,,Glacensis”


1.Kłodzko 57-300,

Pl. Chrobrego 1

www.euroregion-glacensis.pl


1. Prezes (bur Kudowy)

Czesław Kręcichwost

074/ 867 71 301. Czesław Kręcichwost (P)kudowa@kudowa.pl


Organizacje Pracodawców:
1.Związek Pracodawców Dolnośląskich

2.Feder Pracodawców Polski Zachodniej


3.Związek Pracodawców ,,Polska Miedż”1.W-w 50-053,

ul Szewska 3 p.66www.zpds.com.pl
2.Legnica 59-220,

ul Jworzyńska 261

3.Lubin 59-301, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45 A

(prezes


Marian Szczerbiak)


1.Przewodniczący

Leszek Karwowski

071 341 07 21
2.Prez Józef Spyra

076/ 856 54 56

3. Michał Kuszyk

076/ 847 85 85,sekretariat@pracodawcy.pl

1.Leszek Karwowski (G)

biuro@zpds.com.pl

2.Ryszard Biały (S)

dyr. Generalny

biuro@fppz.pl , niebianska@poczta.onet.pl

3.Jerzy Dobrzański (G) j.dobrzanski@kghm.pl

dyr. Ds. Hut i Ekologii KGHMDolnośląska Izba Rolnicza


Wrocław 53-033

Ul. Zwycięska 10 ,

071/ 339 98 87www.dir.ppr.pl

dirwr@ppr.pl

Prez. Leszek Grala

071/ 339 98 26
Leszek Grala (G)

lgrala@agra.farm.pl

grala@dir.sow.pl

Związki Zawodowe:
1.Region NSZZ ,,Solidarność” Dolny Śląsk

2.Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego

3.Wojewódzkie Forum Związków Zawodowych


1.Wrocław 53-661,

Pl. Solidarności 1/ 3/ 6

071/ 355 88 24

f. 355 15 65
2.Wrocław 50-412

ul. Mazowiecka 17

3.Wrocław 50-525

ul. Joanitów 13
1.Przewodniczący Zarządu Regionu

Janusz Łaznowski,

sekr Kazimierz Kimso


2. Przewodniczący Rady Wojewódzkiej

Andrzej Otręba

071/ 343 79 42, opzz3@wp.pl
3.Przewodniczący

Paweł Bernackizarzad.dolnyslask@fzz.org.pl

1.Janusz Łaznowski (S)wroc@solidarnosc.org.pl

2. Andrzej Otręba (S)opzz3@wp.pl

3.Leszek Mędrykiewicz (P) zzkadraturow@wp.pl

Przewodniczący ZZ Kopalni Turów


Organizacje Pożytku Publicznego:
1.Dolnśl Związek Organizacji Pozarządowych WROS (kobiety)

2.Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

3.Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych

4.Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

5. Dolnośląskie Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw Społecznych ,,ATUT”1.Wrocław 52-016,

ul. Rybnicka 29

071/ 340 01 06
2.Wałbrzych 58-300, (Wrocław) 071/ 797 80 56

ul. Bethovena 10 (ul.Kołątaja21)www.dolnyslask.ngo.pl
3.Świdnica 58-100,

ul. 1-go Maja 23www.stow.swid.free.ngo.pl

4.Wałbrzych 58-304,

ul. Andersa 187

www.free.ngo.pl / dsom

5. Wrocław 50-501,

ul. Hubska 121 lok 18

t/f 071/ 789 39 851.Prezes

Józef Patkiewicz,

071/ 343 47 29
2.Waldemar Weihs,

509/ 67 36 93 ,

074/ 666 22 11

3.Lilianna Owocka

074/ 856 94 39

4. Prezes

Bożena Wiernik

074/ 841 54 53

5. Prezes Zarządu

Ewa Schróder

(desygnowany dodatkowo przez Prezes SDzRP, Waldemara) Niedzwieckiego 341 87 60)


1. Renata Berent-Mieszczanowicz (S) dfsisk@free.ngo.pl

2. Waldemar Weihs (S)waldemar@waihs.pl

3.Henryk Świejkowski (S) Wiceprezesstow_swid@free.ngo.pl

4. Ewa Dziwosz (S) ewadziwosz@tlen.pl

Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świebodzice 074/666 95 78
5. Dariusz Bereziuk (S)

bereziukdariusz@wp.pl ,

również Stow Dzienn RP- Dlnśl. (W-w,Podwale62)www.dziennikarzerp.wroclaw.pl


Wyższe Uczelnie:
Politechnika Wrocławska
Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola


Wrocław 50-370,

Wyb. Wyspiańskiego 27.

www.pwr.wroc.pl

JM Rektor

Prof. dr hab. inż.

Tadeusz Luty

1.Prof.dr hab.inż. Tadeusz Więckowski (G) tadeusz.wieckowski@pwr.wroc.pl Prorek ds. BniWzG
2.Prof.dr hab. Jan Waszkiewicz (S) jan.waszkiewicz@pwr.wroc.pl
3.Prof.dr hab.inż.arch. Tadeusz Zipser (P) tadeusz.zipser@pwr.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski


W-w 50-137

Pl.Uniwersytecki 1


www.uni.wroc.pl

JM Rektor

Prof. dr hab. Zdzisław Latajkarektor@adm.uni.wroc.pl , 071/ 343 68 47

1. Prof. dr hab. Zdzisław Latajka (S)rektor@adm.uni.wroc.pl


Akademia Ekonomiczna


W-w 53-343

Ul. Komandorska 118/120www.ae.wroc.pl

JM Rektor

Prof. zw. dr hab. .Marian Nogaadmin@ae.wroc.pl

071/ 368 01 41


1. Prof. dr hab. Marian Noga (G)rektor@ae.wroc.pl

Akademia Rolnicza


W-w 50-375

Ul.C.K. Norwida 25/27


www.ar.wroc.pl

JM Rektor

Prof. dr hab. Michał Mazurkiewiczjmr@ozi.ar.wroc.pl

071/ 320 51 011.Prof. Roman Kołacz (P)

kolacz@ozi.ar.wroc.pl

2.Prof.Barbara Kutkowska (S)Akademia Medyczna

W-w 50-367

Ul. Pasteura 1www.am.wroc.pl


JM Rektor

Prof. dr hab. Leszek Paradowskirektor@am.wroc.pl

071/ 784 11 75


1. Prof. Leszek Paradowski (S)rektor@am.wroc.pl


Akademia Wychowania Fizycznego

W-w 51-617

Ul. Banacha 11


www.awf.wroc.pl

JM Rektor

Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc

071/ 347 31 14

1.Dr hab. Juliusz Migasiewicz (S)prorektor.sport@awf.wroc.plAkademia Muzyczna


W-w 50-043

Pl. 1 Maja 2www.amuz.wroc.pl

JM Rektor,

Prof. Grzegorz Kurzyńskigkurz@amuz.wroc.pl

071/ 355 55 43 w149


1. Prof. Grzegorz Kurzyński (S)gkurz@amuz.wroc.pl


Organizacje Techniczne:

1 Rada Federacji Stowarzyszeń N-T Zagłębia Miedziowego NOT1.Legnica 59-220,

ul. Złotoryjska 87, www.not.legnica.pl


1.Przew Rady doc.dr. Ryszard Chamer

076/ 852 30 17


1. Dr inż. Stanisław Downorowicz (G)not@not.legnica.pl
Dolnośląska Inicjatywa Regionalna, DARR S.A.


Wałbrzych 58-300

Ul. Wysockiego 10

Sławomir Hunek

074/ 842 69 04
Sławomir Hunek (G)

hunek@wb.onet.pl

DARR S.A.

  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna