Skład osobowy komisji problemowych oraz stałych i doraźnych zespołówPobieranie 20.47 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar20.47 Kb.

Załącznik do uchwały nr 28/IV/2004 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 24 marca 2004 w sprawie składu komisji problemowych i zespołów roboczych


Skład osobowy komisji problemowych oraz stałych i doraźnych zespołów


Komisja zmian systemowych w ochronie zdrowia

   1. Tułodziecka Ilona – przewodnicząca

   2. Borchulska Iwona

   3. Ciemniak Krystyna

   4. Garwacka - Czachor Elżbieta

   5. Kąkolewska Halina

   6. Kowańska Małgorzata

   7. Murawska Władysława

   8. Luzeńczyk Halina

   9. Pioterek Halina

   10. Piskorz Krystyna

   11. Raj Anna

   12. Rakowska – Róziewicz Danuta

   13. Sidorowska – Floriańczyk Wiesława

   14. Stańko Aldona

   15. Surowiec Jolanta

   16. Szyszymar Elżbieta

   17. Ułanowicz Walentyna

   18. Wadas Tadeusz

   19. Wojtak Aleksandra

   20. Zielonka Wiesław


Stały zespół do spraw medycyny pracy

 1. Batolik Bożena

 2. Kąkolewska Halina

 3. Raj Anna

 4. Szyszymar ElżbietaStały zespół do spraw psychiatrii

 1. Adrjanowicz Donata

 2. Grochowska Danuta

 3. Ligięza Lidia

 4. Mamona Renata

 5. Murawa Teodor

 6. Opozda Krzysztof

 7. Ułanowicz Walentyna


Stały zespół do spraw uzdrowisk

 1. Krawczyk Jadwiga


Stały zespół do spraw domów pomocy społecznej

 1. Bochyński Władysław

 2. Cichońska Marczak Maria

 3. Urbańska Dorota

Komisja do spraw standardów i kwalifikacji zawodowych

 1. Brzezińska Maria – przewodnicząca

 2. Domin Wiesława

 3. 3) Gęglawy Elżbieta

 4. Kolasińska Wiesława

 5. Zaczyk Elżbieta
Komisja kształcenia i doskonalenia zawodowego
 1. Król Anna Maria – przewodnicząca

2) Zaczyk Elżbieta

  1. Taranta Ewa

  2. Adrjanowicz Donata

  3. Danuta Górska

  4. Głowacka Mariola

  5. Głuchowska Halina

  6. Grochowska Danuta

  7. Kabat Joanna

  8. Kaczmarek Tomasz

  9. Kolasińska Jolanta

  10. Makulska Małgorzata

  11. Wypych Małgorzata (korespondencyjnie)
Komisja do spraw warunków pracy i płacy oraz współpracy ze związkami zawodowymi
 1. Gutowska Hanna – przewodnicząca

 2. Borchulska Iwona

 3. Bujas Zdzisław

 4. Ciemniak Krystyna

 5. Obuchowska Ewa

Komisja prawa

i legislacji

 1. Tasak Anna – przewodnicząca

 2. Cichońska – Marczak Maria

 3. Gogulska Anna

 4. Kaczmarek Tadeusz

 5. Ślązak Ewa

 6. Świętochowska Ewa

 7. Wawrzyniak Ryszard

Komisja do spraw położnych
 1. Adamczyk – Wiśniewska Danuta – przewodnicząca

 2. Derendarz Halina

 3. Domin Wiesława

 4. Drzewiecka Lucyna

 5. Grejner Ewa

 6. Jędrzejewska Leokadia

 7. Janiuk Ewa

 8. Garus Kmieć Jolanta

 9. Kais Agnieszka

 10. Kaliska Izabela

 11. Kandefer Wiesława

 12. Marciniak Beata

 13. Ostrowska Bożena

 14. Plucińska Krystyna

 15. Żółkiewska Beata


Zespół doraźny do spraw opracowania standardów kwalifikacji zawodowych położnej


    1. Adamiak Danuta

    2. Galuchowska – Gostomska Małgorzata

    3. Śnieg AleksandraKomisja do spraw etyki zawodowej pielęgniarki i położnej
 1. Paszko Hanna – przewodnicząca

 2. Bartusek Mariola

 3. Bujas Zdzisław

 4. Ciułek Adrian

 5. Domin Wiesława

 6. Hulska Anna

 7. Klonowski Dariusz

 8. Orzechowski Paweł

Komisja skarg i wniosków
 1. Przesławska Ewa – przewodnicząca

 2. Bossy Anna

 3. Cichońska - Marczak Maria

 4. Karwowska Anna

 5. Kostka Kalina

 6. Szwed Małgorzata

 7. Walewander Joanna

 8. Wójcik Hanna

 9. Żółkiewska Beata


Komisja ds. wydawania zezwoleń na prowadzenie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych
 1. Kamińska Eleonora – przewodnicząca

 2. Adrjanowicz Donata

 3. Antczak Małgorzata

 4. Borchulska Iwona

 5. Bossy Anna

 6. Demkowicz Krystyna

 7. Laska Maria

 8. Makulska Małgorzata

 9. Przesławska Ewa
Komisja ds. rejestru pielęgniarek i położnych oraz uznawania kwalifikacji zawodowych
 1. Zaczyk Elżbieta – przewodnicząca

 2. Bogumiła Bałuta

 3. Brzezińska Maria

 4. Iwanowska Waldemaria

 5. Nadziejko Marian

 6. Obuchowska Ewa

 7. Tasak Anna

 8. Wojciechowski Jacek

Komisja do spraw samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
 1. Świętochowska Ewa – przewodnicząca

 1. Alicja Spętana

 2. Iwanowska Waldemaria

 3. Kopczyk Jan

 4. Kowalska Maria

 5. Kowańska Małgorzata

 6. Książek Lidia

 7. Kuziara Teresa


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna