Skrócona instrukcja użytkowania pakietu lam/mpi w Laboratorium Technik Informacyjnych Zakładu AutomatykiPobieranie 24.52 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar24.52 Kb.
Skrócona instrukcja użytkowania pakietu LAM/MPI

w Laboratorium Technik Informacyjnych

Zakładu Automatyki

Celem niniejszej instrukcji jest przedstawienie w zwięzłej formie sposobu tworzenia, kompilowania i uruchamiania programów równoległych napisanych przy użyciu biblioteki LAM/MPI w systemie Debian Linux.  1. W menu startowym programu ładującego GRUB wybrać system operacyjny Linux.

  2. Zalogować się do systemu (użytkownik: lab, hasło: lab).

  3. Do tworzenia i edycji kodu źródłowego napisanego w języku C można wykorzystać dowolny edytor tekstowy (np. Kateuruchamiany z menu K-> Editors -> Advanced Text Editor).

  4. Zapisać efekty swojej pracy w katalogu domowym (/home/lab) w pliku o rozszerzeniu .c i unikalnej nazwie.

1. Uruchomić terminal znakowy (np. konsole – menu K-> System -> Terminal Program (konsole) lub dolny pasek narzędziowy).

2. Skompilować program wykorzystujący bibliotekę LAM/MPI przy użyciu następującego polecenia:


mpicc plik_zrodlowy.c -o plik_wykonywalny
mpicc jest aliasem do polecenia gcc (uruchamiającego standardowy kompilator GNU C Compiler w Linuksie) dodatkowo dołączającym potrzebne pliki nagłówkowe i biblioteki.


  • Uruchomienie środowiska LAM/MPI


1. Należy określić na wstępie na których maszynach w pracowni chce się uruchomić swoje zadanie. Komputery oznaczono za-5x (gdzie x zmienia się od 1 do 5 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, za-55 to komputer przy drzwiach wejściowych do pracowni). Listę wybranych maszyn linia po linii umieszcza się w pliku tekstowym we własnym katalogu domowym. Uwaga: wszystkie komputery muszą być włączone, należy również dopisać hosta na którym się pracuje.

Przykładowo niech plik mpi_maszyny zawiera następujące wpisy:
za-51

za-52

za-55
oznacza to, że zadanie zostanie wykonane na komputerach za-51,za-52 i za-55.


  1. Uruchomić demony LAM/MPI na wybranych maszynach poleceniem:


lamboot -v mpi_maszyny
Opcja -v oznacza “tryb gadatliwy” (szczegółowe informowanie użytkownika o przebiegu całego procesu).

Otrzymany wynik powinien wyglądać następująco:


lab@za-55:~$ lamboot -v lamhosts
LAM 7.0.6/MPI 2 C++/ROMIO - Indiana University
n-1<1404> ssi:boot:base:linear: booting n0 (za-51)

n-1<1404> ssi:boot:base:linear: booting n1 (za-52)

n-1<1404> ssi:boot:base:linear: booting n2 (za-55)

n-1<1404> ssi:boot:base:linear: finished


  1. Sprawdzić funkcjonowanie demonów na wszystkich komputerach wykonując polecenie:


tping -c3 N
powoduje ono wykonanie operacji analogicznej do ping, jednak w odniesieniu do programów LAM/MPI na poszczególnych maszynach (opcja -c3 oznacza wysłanie trzech pakietów sprawdzających, N – do wszystkich maszyn wymienionych w pliku mpi_maszyny). Jeśli demony funkcjonują prawidłowo otrzymuje się wyjście podobne do zaprezentowanego poniżej:
lab@za-55:~$ tping -c3 N

1 byte from 2 remote nodes and 1 local node: 0.011 secs

1 byte from 2 remote nodes and 1 local node: 0.002 secs

1 byte from 2 remote nodes and 1 local node: 0.002 secs
3 messages, 3 bytes (0.003K), 0.015 secs (0.398K/sec)

roundtrip min/avg/max: 0.002/0.005/0.011


  • Wykonywanie programów w środowisku równoległym

1. Przekopiować plik wykonywalny skompilowanego programu na wszystkie maszyny na których uruchomiono demony LAM/MPI. Można to osiągnąć wykonując następujące polecenia:


scp plik_wykonywalny za-51:~

scp plik_wykonywalny za-52:~

scp plik_wykonywalny za-53:~
scp jest programem do zdalnego kopiowania plików bazującym na protokole SSH. Pierwszym argumentem polecenia jest plik do skopiowania, a drugim lokalizacja docelowa postaci: maszyna:katalog (~ oznacza katalog domowy użytkownika).

2. Uruchomić program wykonując polecenie:


lamrun plik_wykonywalny
W razie problemów z zatrzymaniem programu np. gdy wymuszone zostało ono poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+C(BREAK) można wymusić usunięcie wszystkich zadań i wiadomości w następujący sposób:
lamclean -v


  • Zakończenie pracy z LAM/MPI

1. Zatrzymać demony na wszystkich maszynach:


lamhalt -v
w razie problemów z wykonaniem powyższego polecenia (np. przy zawieszeniu się jednego z komputerów) wykonać:
lamwipe -v mpi_maszyny  1. Wyłączyć / zrestartować komputer.


UWAGA: Proszę w miarę możliwości przegrywać swoje pliki (zwłaszcza pliki źródłowe). Co pewien czas wykonywane jest czyszczenie katalogu domowego.

opracował: Sz. Ł.

aktualizacja: 21.10.2004
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna