Skrypt starosty doktryny polityczne I prawnePobieranie 1.1 Mb.
Strona1/34
Data10.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34SKRYPT STAROSTY

DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNEMotto: „Liberałowie lubią dzielić władzę, a jeszcze bardziej od dzielenia władzy lubią dzielić wolność.”


Wersja 0.99, rok akademicki 2010/2011
Copyleft

by

Piotr Sobczak, Starosta

Źródła
Wykład: prof.zw. dr hab. Zbigniew Rau, zajęcia w roku akademickim 2010/2011

Ćwiczenia: dr Olgierd Górecki, zajęcia w roku akademickim 2010/2011

Podręcznik: H. Olszewski, M. Zmierczak, „Historia doktryn politycznych i prawnych”

Pozostałe: Skrypty poprzedników, cześć im i chwałaLicencja użytkownika
§1. Niniejszy materiał ma charakter jedynie pomocy naukowej. Stanowi on interpretację tekstów i wykładów autorów podanych na wstępie, więc nie ponoszą oni odpowiedzialności za żadną z informacji zawartych w Skrypcie.

§2. Niniejszy materiał jest niekomercyjny. Dozwolone jest jego użytkowanie, rozpowszechnianie i edytowanie pod warunkiem uszanowania prawa autorskiego.

§3. Autor nie ponosi odpowiedzialności za używanie, rozpowszechnianie, powoływanie się, niezdanie egzaminu, doświadczenie traumy życiowej, doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub kalectwa, śmierć lub wpadnięcie w depresję przez użytkownika niniejszego materiału.

§4. Co złego, to nie Starosta.

§5. Szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedzialności Starosty za cokolwiek znajdują się w §3. i §4.

§6. Ucz się ucz, bo nie zdasz.

§7. I tak nie zdasz.

§8. Trzeba było się nie zapisywać na ostatni termin.Od Starosty
Celem tego skryptu było przede wszystkim stworzenie jednego, jednolitego materiału do nauki przed egzaminem z DPiP. Dzieło jest to bez wątpienia monumentalne, choć ilość stron nie powinna być tutaj ostatecznym kryterium – nie wszystkie strony są zapełnione w całości z racji rozpoczynania każdego podrozdziału od nowej strony (bo ładniej i wygodniej). Skrypt z pewnością nie jest idealny i nieomylny, mogą się w nim znajdować fragmenty informacji nie mające sensu, balansujące na krawędzi bełkotu bądź sprzeczne ze sobą. Niepodobnym jest oczywiście nauczenie się tego wszystkiego na pamięć (przynajmniej na tym roku i z tego przedmiotu). Lektura tego Skryptu powinna przede wszystkim dać Czytelnikowi ogólny ogląd na każdą z doktryn, co z kolei zapewni mu przynajmniej podstawowe ich zrozumienie. Dzięki temu będzie on w stanie wyprowadzić z posiadanej wiedzy każde zagadnienie, które będzie od niego wymagane, nawet jeśli nie znalazło się ono w Skrypcie bądź zajmowało tam minimalną ilość miejsca. Dlatego też niektóre informacje mogą się powtarzać – pomijając już oczywiste trudności z syntezą tak wielu źródeł, wyszedłem z założenia, że każdy będzie mógł w ten sposób zakreślić i przyswoić sobie takie określenie, które będzie dla niego najbardziej zrozumiałe i najłatwiejsze do zapamiętania. Oczywiście, zawsze istnieje ryzyko, że jakaś informacja została w Skrypcie pominięta – ale jest to ryzyko, z którym każdy sięgający po jakiekolwiek opracowanie musi się pogodzić.
Pozdrawiam i powodzenia,

Piotr Sobczak, Starosta


Spis treści


SKRYPT STAROSTY 1

DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE 1

Spis treści 2

CZĘŚĆ I - STAROŻYTNOŚĆ 4

§1. MYŚL POLITYCZNA I PRAWNA STAROŻYTNEJ GRECJI 4

§2. PLATON 8

§3. ARYSTOTELES 10

§4. HELLENISTYCZNA MYŚL POLITYCZNA 14

§5. STAROŻYTNY RZYM 17

CZĘŚĆ II – CHRZEŚCIJAŃSTWO, ŚREDNIOWIECZE 20

§1. WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO – I W. N.E. 20

§2. CHRZEŚCIJAŃSTWO II-III W. N.E. 23

§3. CHRYSTIANIZACJA CESARSTWA RZYMSKIEGO – IV W. N.E. 25

§4. ŚW. AUGUSTYN 27

§5. WŁADZA W ŚREDNIOWIECZU 31

§6. ŚW. TOMASZ Z AKWINU 35

§7. HEREZJE, ZAPOWIEDŹ RENESANSU 38

CZĘŚĆ III – RENESANS, REFORMACJA I KONTRREFORMACJA 41

§1. HUMANIZM I KULTURA RENESANSU 41

§2. NICCOLO MACHIAVELLI 42

§3. JEAN BODIN 44

§4. TOMASZ MOORE 45

§5. REFORMACJA 46

§6. KONFLIKTY IDEOWE WIEKU XVII 49

§7. SZKOŁA PRAWA NATURY 51

§8. REWOLUCJA ANGIELSKA 55

§9. THOMAS HOBBES 58

§10. JOHN LOCKE 61

§11. HOBBES A LOCKE 65

CZĘŚĆ IV – OŚWIECENIE 66

§1. TŁO EPOKI 66

§2. MYŚL POLITYCZNA OŚWIECENIA 67

§3. MONTESKIUSZ 69

§4. JAN JAKUB ROUSSEAU 71

§5. REWOLUCJA AMERYKAŃSKA 73

§6. REWOLUCJA FRANCUSKA 75

§7. KRYTYKA REWOLUCJI FRANCUSKIEJ 77

CZĘŚĆ V – XIX I XX WIEK – TŁO EPOKI 79

§1. LATA 1815-1848 (w przygotowaniu) 79

§2. ROMANTYZM I IDEALIZM NIEMIECKI (w przygotowaniu) 79

§3. GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (w przygotowaniu) 79

§4. LATA 1848-1918 80

§5. LATA 1918-1989 (w przygotowaniu) 81

CZĘŚĆ VI – SOCJALIZM I NURTY POCHODNE 82

§1. SOCJALIZM UTOPIJNY 82

§2. SOCJALIZM NAUKOWY (MARKSIZM) 84

§3. REFORMIZM 89

§4. REWIZJONIZM 90

§5. ANARCHIZM I SYNDYKALIZM 91

§6. KOMUNIZM 93

§7. MARKSIZM INTELEKTUALISTÓW, TEORIA KONWERGENCJI (w przygotowaniu) 97

§8. LIBERALIZM SOCJALNY I SOCJALDEMOKRACJA (w przygotowaniu) 97

CZĘŚĆ VII – NACJONALIZM I JEGO POCHODNE 98

§1. DARWINIZM SPOŁECZNY, RASIZM I NACJONALIZM 98

§2. FASZYZM I NAZIZM 101

§3. AUTORYTARYZM, TOTALITARYZM I ICH KRYTYKA 103

CZĘŚĆ VIII – LIBERALIZM 105

§1. XIX-WIECZNY LIBERALIZM 105

§2. WSPÓŁCZESNY LIBERALIZM 112

§3. JOHN RAWLS 115

§4. ROBERT NOZICK 118

CZĘŚĆ IX – KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA 120

§1. LEON XIII 120

§2. KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA W I POŁ. XX WIEKU 124

§3. KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 125

CZĘŚĆ X – Z LOTU PTAKA 127

§1. DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE – ZAGADNIENIA WSTĘPNE (w przygotowaniu) 127

§2. POLSKA MYŚL POLITYCZNA (w przygotowaniu) 127

§3. DOKTRYNY PRAWNE (w przygotowaniu) 127


Pobieranie 1.1 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna