Smf poland Sp z o oPobieranie 11.12 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.12 Kb.
SMF Poland Sp. z o.o.

Ul. Kuźnicza 17

21-045 Świdnik

Skr.Poczt.31

tel: +48 81 751 21 04

fax: +48 81 751 21 04

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Świdnik dn. 25.03.2014 r.

KASTO Maschinebau Gmbh&Co.KG

Industriestr, 14, D-77855 Achern

Przedstawiciel w Polscie

GUSS-EX Sp. z o.o.
ul. Lencewicza 2a
01-493 Warszawa


e-mail: j.zielinski@guss-ex.com.pl
ZAPYTANIE NR: 064/4.6/2014


  1. Przedmiot zapytania:

Zakup piły taśmowej półautomatycznej (1 szt.).


  1. Projekt którego zapytanie dotyczy:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.6 w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. „Pierwsze wdrożenie wynalazku Sposób i urządzenie do konserwacji kostki brukowej”


  1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Prędkość cięcia ok 20 – 110 m/min.

- Cięcie elementów max 300 x 260 mm,

- Prędkość taśmy płynnie regulowana,

- Cięcie na wprost oraz pod kątem (-45º/+60º), rur, profili oraz pełnych materiałów,

- Wyposażenie w układ chłodzenia,
Zakup jest niezbędny w celu wykonywania prac montażowych elementów do maszyn do konserwacji kostki brukowej.


  1. Informacje dodatkowe:

Prosimy o składanie ofert drogą pocztową, za pomocy faksu, e-mail, a także bezpośrednio w siedzibie firmy SMF Poland Sp. z o. o., mieszczącej się przy ul. Kuźniczej 17, 21 – 045 w Świdniku.

Oferta, która będzie wskazywała najniższą cenę zostanie uznana jako najbardziej konkurencyjna i po ustaleniu warunków między stronami finalnie zostanie podpisana dwustronna umowa.


Uwagi: Proszę o podanie ceny, warunków i terminu realizacji (jeżeli istnieje taka możliwość, a także innych danych, które są dla oferenta znaczące przy składaniu oferty.)
Zapraszamy do składania ofert. Wszelkich informacji udziela Pan Tadeusz Skiba pod numerem telefonu podanym poniżej. Niniejsze zapytanie jest ważne do 04.04.2014 r.

Z poważaniem,Tadeusz Skiba

t.skiba@smfgmbh.com

tel. 81 751 21 04

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna