Sochaczewski budżet obywatelski 2016 LpPobieranie 91.14 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar91.14 Kb.

SOCHACZEWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2016

Lp.

Nazwa projektu

Pomysłodawca / lokalizacja

Szacowany koszt projektu

Opis zadania

Wydział

1.

Akademia Pierwszej Pomocy IMS

Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Sochaczewa
/
Sochaczew: szkoły podstawowe, gimnazjalne lub licealne lub Szpital Powiatowy lub urzędy miejskie (w zależności od możliwości porozumienia z dyrekcją szkół i samorządem powiatowym)
W ramach Akademii Pierwszej Pomocy IMS planuje się przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla 3800 sochaczewian, co odpowiada średnio co dziesiątej osobie zamieszkującej nasze miasto. Dzięki temu wszyscy poczujemy się bezpieczniej i pewniej. Szkolenia będą przeprowadzone dla wszystkich, bez względu na wiek, tj. dla uczniów sochaczewskich szkół, seniorów, a także młodych lub przyszłych matek. Akademia Pierwszej Pomocy IMS przewiduje również zorganizowanie społecznej akcji informacyjnej dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach (a to poprzez – w miarę możliwości: banery, plakaty, organizowanie prelekcji w szkołach i prowadzenie dedykowanego tej inicjatywie wydarzenia lub fanpage'u na portalu społecznościowym Facebook wraz z jednoczesnym prowadzeniem tejże akcji w lokalnych mediach – radio/prasa, a także wydanie biuletynu na ww. tematy dla najmłodszych tworzonego przy ich udziale). Celem Akademii Pierwszej Pomocy IMS jest zatem przede wszystkim: nauczenie sochaczewian umiejętności praktycznego udzielania pomocy w życiu codziennym oraz w pracy lub szkole, prowadzenia reanimacji, postępowania np.: w zakrztuszeniu, urazach i nagłych stanach chorobowych, a także zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, Forma kursu oraz sposób przekazywania wiedzy i umiejętności będą przystępne i zrozumiałe dla osób bez wykształcenia i dostosowane do każdej z dedykowanych (wyżej wymienionych) grup.

Wydział

Polityki Społecznej

i Ochrony Zdrowia

/
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

w Sochaczewie

2.

Remont oraz wykonanie nowych miejsc parkingowych

Marek Księżak, Jerzy Michalak, Edward Stasiak


/

Działka na terenie Cmentarza Komunalnego


Projekt zakłada remont obecnych parkingów przy Cmentarzu Komunalnym na Wypalenisku, oraz wykonanie nowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Trojanowskiej na odcinku około 250 metrów. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się wykonanie chodnika dla pieszych oraz ścieżki dla rowerów.

Wydział

Infrastruktury Miejskiej

3.

Remont przycmentarnej Kaplicy

Marek Księżak, Jerzy Michalak, Edward Stasiak
/

Cmentarz Komunalny na Wypalenisku


W ramach planowanego remontu Kaplicy przewidziane są następujące: Wymiana okien i drzwi wejściowych, docieplenie pomieszczenia oraz odnowienie elewacji zewnętrznej.


Wydział

Infrastruktury Miejskiej

4.

Plaża miejska z pomostem

do cumowania kajaków

Stowarzyszenie Motocyklistów Sochaczewa
/
działka 1750/1

(teren nadbrzeża Bzury)


Założeniem projektu jest wykonanie plaży miejskiej
z pomostem do cumowania kajaków. W celu realizacji projektu należy wykonać prace ziemne umożliwiające wyznaczenie plaży miejskiej pokrytej piaskiem. Proponujemy zakup pomostu pływającego wykonanego z modułów z tworzywa sztucznego pozwalających na ewentualną rozbudowę oraz szybki montaż i demontaż co jest wskazane ze względu
na okresowe powodzie mogące zniszczyć pomost stały. Pomost pełniłby rolę przystani do cumowania kajaków.

Wydział Inwestycji i Modernizacji

5.

Remont ulicy Bohaterów Chodakowa

Barbara Górnicka
/
96-500 Sochaczew,

ul. Bohaterów Chodakowa


Projekt obejmuje remont ulicy oraz chodników po obu stronach ulicy.

Główne założenia to zdemontowanie dotychczasowych chodników i ułożenie nowych z kostki brukowej wraz z krawężnikami po obu stronach ulicy oraz wyrównanie aktualnej nawierzchni poprzez wylanie nakładki asfaltowej.Wydział

Infrastruktury Miejskiej

6.

Pod czujnym okiem” - rozbudowa systemu monitoringu miejskiego oraz modernizacja Centrum Monitoringu Wizyjnego.

Magdalena Zborowska, Selena Majcher,

Marcin Cichocki


/
ul. Staszica (okolice Szkoły Podstawowej nr 4); teren Gimnazjum nr 2 (siłownia zewnętrzna, boisko orlik); pasaż Żeromskiego; ul. Żeromskiego/ul. Senatorska; ul. Gluga (okolice torów kolejki wąskotorowej); ul. Kochanowskiego (okolice lasku); młyn w Chodakowie/most; skrzyżowanie ul. Codakowska/ul. Wyszogrodzka; ul. Grunwaldzka/ul. Hotelowa (plac zabaw, park, osiedle); pasaż Duplickiego; ul. Korczaka (osiedle); boisko Szkoły Podstawowej nr 2; park im. I.W. Garbolewskiego; skrzyżowanie ul. Hanki Sawickiej/ul. Wojska Polskiego (przy Szkole Podstawowej nr 3); skrzyżowanie ul. 15 Sierpnia/ul. Licealnej/ul. Traugutta (przy zso im F. Chopina); rozwidlenie ul. Lotników; rondo ul. Towarowa/ul. Licealna/ul. Piłsudskiego; nowy plac zabaw – podwórko „NIVEA”; ul. Gawłowska; ul. Kazubowskiego-plac zabaw
Projekt zakłada rozbudowę monitoringu miejskiego o 17 nowych kamer, modernizację lokalnego systemu oglądowego, budowę systemu łączności: zakup kamer szybkoobrotowych full HD dzień/noc z oświetlaczem podczerwieni do 100 metrów; zakup serwera monitoringu zapewniającego zapis obrazu z kamer; zakup oprogramowania; zakup komputera klienckiego; montaż serwera i konfiguracja oprogramowania; wykonanie instalacji kablowej i montaż punktów kamerowych; profesjonalna linia radiowa działająca
w wolnym paśmie; zakup urządzeń towarzyszących
w punkcie kamerowym; modernizacja nadajników światłowodowych w istniejących punktach kamerowych; wykonanie przyłączy zasilających.

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

7.

Tablice wizualizujące historyczny wygląd sochaczewskiego zamku

Kamila Gołaszewska-Kotlarz,

Agnieszka Poryszewska, Sebastian Stępień


/
Otoczenie wzgórza zamkowego
Projekt obejmuje wykonanie i montaż czterech stylowych tablic wykonanych ze szkła, Stojąc na wprost nich zobaczyć będzie można zarys XVIII-wiecznego wyglądu Zamku Książąt Mazowieckich. Wpisywałby się on w istniejące pozostałości, przedstawiając budowlę przed jej zniszczeniem. Uzupełnienie stanowiłyby tablice zawierające informacje na temat obiektu. Wparcie merytoryczne projektu zapewnia stowarzyszenie na rzecz historycznej odbudowy zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”. Proponujemy też utwardzenie terenu wokół tablic kamienną kostką brukową.

Centrum Kultury, Promocji, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych

8.

Miasteczko Komunikacyjne

Sebastian Stępień, Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Agnieszka Poryszewska
/
Integracyjny Ogród Zdrowia i Sportu przy

al. 600-lecia lub miejsce wskazane przez Urząd Miasta.


Miasteczko służyć będzie edukowaniu dzieci i młodzieży z zakresu przepisów ruchu drogowego poprzez zabawę. W miasteczku używane mogłyby być rowery, rolki, hulajnogi, deskorolki, wrotki itp. Trasy zbudowane byłyby na planie rond, skrzyżowań zarówno równorzędnych, jak i róg głównych z podporządkowanymi. Instalacja zawierałaby oznakowania pionowe i poziome, w tym sygnalizatory świetlne. Wszystko byłoby łatwe do demontażu i ponownego zamontowania w przypadku prac porządkowych.

Wydział

Infrastruktury Miejskiej

9.

Chodnik z oświetleniem na ulicy Topolowej

Mieszkańcy Chodakowa
Głównym założeniem projektu jest wymiana chodników wzdłuż budynków 1-6 zainstalowanie brakującej lampy na początku ul. Topolowej (od ul. Chopina) oraz wykonanie oświetlenia wzdłuż ogródków działkowych.

Wydział Inwestycji i Modernizacji

/

Wydział

Infrastruktury Miejskiej

10.

Chodnik na ulicy Pocztowej

Mieszkańcy Chodakowa
Głównym założeniem projektu jest położenie nowego chodnika po obu stronach ulicy Pocztowej - na lewej stronie od poczty w kierunku ulicy Wyszogrodzkiej. Należy też wymienić krawężniki chodnikowe oraz usunąć pnie wyciętych przez miasto drzew. Łączenie ulicy Pocztowej i Matejki wymaga naprawy płyty chodnikowej na kilku metrach.

Wydział

Infrastruktury Miejskiej

11.

Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Hanki Rawickiej 5-7 w Sochaczewie

Gimnazjum nr 1 im, Jana Pawła II w Sochaczewie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie
Program „Boisko wielofunkcyjne” obejmuje budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego, w skład, którego wchodzą: - Boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m (pole gry 26 x 56 m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości minimum 4 metrów z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych powlekanych; wyposażone w piłko chwyty o wysokości min. 6 m, wykonane z siatki i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1 m od ogrodzenia za bramką (piłko chwyty nie mogą być częścią ogrodzenia). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości minimum 40 minimetrów. Wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną). - W ramach powyższego boiska, w mniejszym obrysie o wymiarach 20 x 40 m będzie boisko do gry w piłkę ręczną. - W ramach powyższego boiska należy wpisać linie dwóch boisk do piłki koszykowej i trzech boisk do piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m). Nawierzchnia boiska-poliuretanowe. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę). - Budynek sanitarno–szatniowy o powierzchni użytkowej min. ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne: magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, zespół higeniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. - Oświetlenie kompleksu - łącznie budowa minimum 8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.- Dookoła boiska trzytorowa bieżnia wyposażona w nawierzchnię wykonaną z poliuretanu; - skocznia do skoku w dal z deską wykonaną z twardego drewna, w komplecie skrzynia ze stali ocynkowanej montowana bezpośrednio w gruncie; - Bieżnia 100 m do biegów krótkich zakończona skocznią w dal.

Wydział Inwestycji i Modernizacji

12.

Zagospodarowanie terenów między blokami na ul. Senatorskiej

Kamila Gołaszewska-Kotlarz
\
ul. Senatorska: teren I między blokami nr 14 i 16; teren II między nr 8 i 10

Na ul. Senatorskiej znajdują się tereny, które obecnie spełniają funkcję miejsca do wyprowadzania psów, zniszczone ławki, zaniedbane alejki. Tereny te powinny stać się wizytówką osiedla.

Teren nr I: między blokami 14 i 16 – wyłożenie kostką brukową lub innym kruszywem istniejących alejek, przycinka drzew, wykonanie nowych ławek, posianie trawy.

Teren nr II: zerwanie asfaltu, zrobienie alejek, nasadzenie krzewów, wykonanie piaskownicy oraz stolika do gry w szachy, posianie trawy


Wydział

Infrastruktury Miejskiej

/

Wydział Inwestycji i Modernizacji

13.

Boisko do piłki nożnej i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie

Społeczność szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie, pan Sylwester Kaczmarek Przewodniczący Rady Miasta Sochaczew

Adam Kloch rady Miasta Sochaczew


/
Boisko Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie

Rosnąca popularność aktywnego spędzania czasu wolnego czasu powoduje, że pilną staje się potrzeba zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej infrastruktury i zaplecza sportowo-rekreacyjnego. Problemem z jakim boryka się dzisiaj każdy kraj, miasto, wieś to podnoszenie szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród społeczeństwa. Czynna rekreacja jest niezbędna no obecnym etapie rozwoju cywilizacji. W tym celu powstał projekt, którego zdaniem jest połączenie: poprawy aktywności ruchowej, nakłonienie do czynnej rekreacji, promowanie zdrowego trybu życia, organizacji wolnego czasu wśród mieszkańców, oraz realizacji programu wychowania fizycznego przez uczniów i nauczycieli wszystkich rodzajów pobliskich szkół. Sochaczewski Boryszew zamieszkują ludzie o różnym wieku. Atrakcyjność terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania tam wolnego czasu. W obecnej chwili mieszkańcy tej dzielnicy nie mają dostępu do podobnego kompleksu.

Wydział Inwestycji i Modernizacji

14.

Pracownia komputerowa dla Zespołu Szkół w Sochaczewie

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Sochaczewie
Celem projektu jest wyposażenie pracowni komputerowej w naszej szkole w nowe zestawy komputerowe ( 22 sztuki ), zawierające co najmniej: procesor Intel Core i5 3, 1 GHz, HD Grapics 4600, pamięć operacyjna (RAM) co najmniej 8 GHz i monitory 21, 5 cala. W ramach wyposażenia pracowni przewidywany jest także remont istniejącej sieci.

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

w Sochaczewie

15.

Winda towarowo-gastronomiczna w przedszkolu

Ewa Brylska Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie
Winda towarowo-gastronomiczna w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Sochaczewie jest niezbędna
do transportowania posiłków dla 150 dzieci z 6 grup wiekowych. Budynek liczy prawie 70 lat, ma 3 kondygnacje użytkowe i bardzo dużą powierzchnię. W przeszłości istniała taka winda, ale od 35 lat jest nieczynna, a wejścia do szybu są zamurowane.

Założeniem jest: 1. Zakup i montaż windy; 2. Wyodrębnienie osobnej drogi do transportu żywności, aby nie krzyżowała się z drogą, którą poruszają się dzieci, rodzice, pracownicy i interesanci. 3. Odciążenie pracowników obsługi od ciężkiego, wielokrotnego dźwigania posiłków po schodach

Nasze działania: 1. Zakup i montaż windy; 2. Otwarcie szybu; 3. Założenie drzwiczek przystankowych na poszczególnych kondygnacjach; 4. Wszelkie obróbki murarskie, malarskie, stolarskie, glazurnicze wraz z materiałami; 5. Sporządzenie projektu, kosztorysu, zorganizowanie przetargu i przeprowadzenie nadzoru budowlanego


Wydział

Infrastruktury Miejskiej

/

Wydział Inwestycji i Modernizacji

16.

Plac zabaw za Bzurą

Sylwester Zdzieszyński
/
Osiedla po zachodniej stronie rzeki Bzury w Sochaczewie
Projekt przewiduje zakup działki i budowę placu zabaw dla dzieci w okolicy bloków przyszpitalnych. Miasto nie posiada działki we wskazanej lokalizacji, na której możliwa byłaby budowa placu zabaw, dlatego przewiduje się zakup terenu od prywatnego właściciela – koszt ok. 50.000 zł. Za pozostałą kwotę zostanie przygotowany teren i zamontowany zestaw metalowych zabawek. Przewiduje się zakup poniższych urządzeń: wieża z dwoma zjeżdżalniami i ścianką wspinaczkową, dwuosobowa huśtawka, huśtawka typu gniazdo, duża plastikowa piaskownica, karuzela czteroosobowa, karuzela dla młodzieży – bez siedzisk, dwa bujaki sprężynowe, mała architektura – dwie ławki, stelaż na regulamin i kosz na śmieci.

Wydział Inwestycji i Modernizacji

17.

Asfalt za Bzurą

Sylwester Zdzieszyński
/
Osiedla po zachodniej stronie rzeki Bzury w Sochaczewie
Projekt przewiduje prace remontowe i inwestycyjne w zachodniej części Sochaczewa za rzeką Bzurą na 8 ulicach: Bukowej, Chłodnej, Perłowej, Spokojnej, Tęczowej, Wesołej, Zieleńczej i Zielonej. Roboty drogowe obejmują: odwodnienie (konieczne studzienki), korytowanie, tłuczniowanie ( podbudowa), położenie nakładki asfaltowej i tłuczniowanie poboczy.

Wydział

Infrastruktury Miejskiej

18.

Wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z remontem łazienek

Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców
/
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hanki Sawickiej 5
Prace remontowe wewnątrz „starej” części czterokondygnacyjnego budynku szkoły polegające na:

a. wymianie skorodowanej żeliwnej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

b. skucie starej glazury i terakoty w łazienkach, ułożenie nowej, wymiana armatury

c. prace malarskie po wymianie instalacjiWydział Inwestycji i Modernizacji

19.

Sochaczewski Klub dla Rodzin „Wesoła Chata”

Grupa nieformalna mieszkanek miasta Sochaczew
Celem projektu Sochaczewski Klub dla Rodzin Wesoła Chata jest wsparcie sochaczewskich rodzin, a także stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywności rodzinnej i integracji mieszkańców miasta. W klubie zarówno rodzice jak i pozostali członkowie rodziny będą mogli wymienić się doświadczeniami,otrzymać wsparcie od specjalistów. Sochaczewski Klub dla Rodzin byłby miejscem spotkań wzmacniających rodziny w przestrzeni społecznej, pobudzające ich aktywności. Działania w ramach: - zajęcia ogólnorozwojowe dla rodziców i dzieci w wieku 1-3 i 3-6 lat; - Cykl spotkań głośnego czytania bajek dzieciom w wieku 0-9 lat; - Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 7-10 lat; - zajęcia dla rodziców z dziećmi w wieku 7-10 lat; - warsztaty dla dorosłych „Efektywność osobista czyli o zarządzaniu sobą w czasie”; - zajęcia wspierające rozwój osobisty; - konsultacje psychologiczne; - konsultacje pedagogiczne; - koło Sochaczewskich Gospodyń Miejskich; - organizacja pikników, letnich teatrzyków dla dzieci, wydarzeń rodzinnych, tworzenie publikacji informacyjno-naukowych.

Centrum Kultury, Promocji, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych

20.

Podjazdy dla niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Kultury w Chodakowie

Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie
/
Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie filia Chodaków
Na problemy osób niepełnosprawnych patrzy się z coraz większym zrozumieniem, chociaż do ideału jeszcze daleko. Miejski Ośrodek Kultury
z Sochaczewie wychodząc naprzeciw wszystkim grupom społecznym od lat ubolewał nad brakiem profesjonalnego podjazdu dla niepełnosprawnych. W obu placówkach swoje siedziby mają stowarzyszenia i związki min. Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów, Stowarzyszenie Emerytów „Włókienko”, Związek Kombatantów RP. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, w której osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich musiały być wnoszone na teren naszych placówek. Niejednokrotnie rezygnowały również z uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego miasta z powodu tak prozaicznej przyczyny jak komunikacja. A gdyby można było przełamać chociażby bariery komunikacyjne? Wiele osób poruszających się na wózku mogłoby skorzystać z naszej oferty i uczestniczyć w naszych zajęciach artystycznych czy koncertach. Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie postanowił, więc przystosować przynajmniej jedna filię mieszczącą się w Chodakowie, z której bogatej oferty bardzo licznie korzystają mieszkańcy Sochaczewa.

Wydział Inwestycji i Modernizacji

21.

Studio nagrań Sochaczew

Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie
/
Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie filia Chodaków
Miejski Ośrodek Kultury to placówka prężnie działająca przeznaczona dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z terenu miasta i powiatu sochaczewskiego. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnym i regionalnym staramy się od ponad dwóch lat o stworzenie pierwszego w mieście profesjonalnego studia nagrań dla Miasta Sochaczew. W Sochaczewie istnieje bardzo bogata baza muzyczna: Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina I i II stopnia, liczne zespoły muzyczne i ludowe, orkiestry dęte i symfoniczne oraz dzieci i młodzież kształcąca się w trzech filiach MOK. Na gruncie lokalnym organizowane są przez MOK też liczne coroczne konkursy i przeglądy muzyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in.: Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu, Projekt „Sochaczew Rozśpiewany”. Współpracujemy również z innymi instytucjami pożytku publicznego, które również organizują imprezy muzyczne, korzystając z zaplecza MOK. Miasto Sochaczew nie posiadało do chwili obecnej studia nagrań, którego cele są spójne z założeniami projektu:- edukacja muzyczna dzieci, młodzieży; - edukacja medialna dzieci, młodzieży; archiwizacja działań kulturalno-muzycznych; - promocja dorobku kulturalnego regionu; - promocja młodych talentów; - poprawa kondycji finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury

Centrum Kultury, Promocji, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych

22.

Mały Amfiteatr w Dzielnicy

Jolanta Kawczyńska
/
Teren z tarasem na tyłach siedziby Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83
Projekt przewiduje działania, które będą podjęte przy realizacji zagospodarowania terenu znajdującego się za budynkiem siedziby Sochaczewskiego Centrum Kultury, wzdłuż ulicy Stadionowej, cała powierzchnia 3000m2.

Budynek położony korzystnie przy ul. 15 Sierpnia oznakowanej przejściem dla pieszych i przystankami komunikacji miejskiej.

Obszar ogrodzony, z wejściem i wjazdem od ul. 15 Sierpnia oraz wejściem od ulicy Stadionowej. Taras budynku łączy salę widowiskową z wymienionym plenerem. Teren jest własnością Sochaczewskiego Centrum Kultury.

Ideą projektu jest wielofunkcyjność, strefa artystyczno-rekreacyjna (scena z zadaszeniem) oraz strefa zielona- zagospodarowanie terenu. Wyrównanie i założenie nawierzchni trawiastej, zasadzenie roślin i krzewów ozdobnych, zaprojektowanie ciągu komunikacyjnego, elementy chodnika, ławki, wytyczenie części terenu na miejsca do parkowania, wytyczenie fragmentu widowni (ok.300 miejsc), remont betonowego tarasu i schodów z przeznaczeniem na scenę plenerową z monitoringiem, z pochylnią dla osób niepełnosprawnychWydział Inwestycji i Modernizacji

23.

Chodnik dla Chodakowa

Łukasz Kalinowski
/
ul. Wyszogrodzka, Kolejowa, Pocztowa
Budowa nowych chodników w Sochaczewie przy ul. Wyszogrodzkiej, Kolejowej i Pocztowej. Zerwanie zniszczonych płyt chodnikowych, utwardzenie podłoża, założenie obrzeży chodnikowych, ułożenie kostki brukowej z uwzględnieniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Wydział

Infrastruktury Miejskiej

24.

Budowa ciągu pieszego i ścieżki rowerowej łączącego ul. Gawłowską i ul. Staszica wraz z rewitalizacją kładki na rzece Bzurze i terenu wokół kładki

AMNIS Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców Sochaczewa i Okolic
/
ciąg pieszo-komunikacyjny wzdłuż rurociągów pomiędzy ul. Gawłowską a ul. Staszica, teren wokół kładki nad rzeką Bzurą przy ulicy Staszica, kładka
Realizacja projektu ma na celu budowę ciągu pieszego i ścieżki rowerowej łączącego ul. Gawłowską i ul. Staszica oraz rewitalizację terenu wokół kładki na rzece Bzurze jak i modernizację samej kładki.

Realizacja powinna przebiegać w następującym zakresie: 1. Wybudowanie chodnika dla pieszych oraz ścieżki rowerowej łączącej ścieżkę rowerową mającą przebiegać w ciągu ul. Staszica z ul. Gawłowską wzdłuż ciągu komunikacyjnego prowadzącego do kładki na rzece Bzurze oraz obsadzenie go drzewami w celu utworzenia alei spacerowej, 2. Ustawienie na terenie ciągu komunikacyjnego oraz wokół kładki ławek, koszy na śmieci, uporządkowanie istniejącej zieleni, założenie trawników oraz nowe nasadzenia w celu stworzenia terenów rekreacyjnych nad rzeką Bzurą, 3. Dostosowanie obiektu (kładki) o korzystania przez rowerzystów i wózki dziecięce oraz dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w postaci wybudowania stosownych podjazdów dostosowanych do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, 4. Zainstalowanie na kładce i ciągu komunikacyjnym latarni z oświetleniem typu LED, 5. Zabezpieczenie rurociągów przebiegających przez kładkę jak i znajdujących się w ciągu komunikacyjnym odbiegającym od ul. Staszica prowadzącym do ul. Gawłowskiej przed dewastacją oraz poprawa ich estetyki poprzez zastosowanie osłon,

6. Zainstalowanie na kładce, co najmniej dwóch kamer obejmujących swoim zasięgiem am obiekt, oraz wejścia i zejścia z obiektu oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.


Wydział

Infrastruktury Miejskiej

/

Wydział Inwestycji i Modernizacji

25.

Oświetlenie i nawodnienie boiska w Chodakowie

Robert Szewczyk Prezes Zarządu KS Bzura Chodaków
/
Stadion MOSiR ul. Chopina 101
A) Oświetlenie podstawowe Boiska - płyta główna ul. Chopina 101

Zakup Słupów wraz z lampami dla boiska pełnowymiarowego (100x45) – cena za 6 słupów z lampami około 60 tys. zł (materiał / robocizna). Konieczność wyposażenia boiska w 6 (sześć) słupów po trzy na każdą stronę wraz ze stosownym podłączeniem do źródła energii.

B) Wykonanie nawodnienia Boiska - płyta główna ul. Chopina 101

*Nawadniania boisk sportowych w oparciu o różnego typu urządzenia Cała instalacja nawadniająca składa się z podziemnej sieci wykonanej z rur polietylenowych, zraszaczy, urządzeń sterujących, pompy wspomagającej oraz elementów łączących.*Wykonanie sieci podziemnej. Wzdłuż sieci prowadzone są kable sterujące jako połączenie każdego zaworu ze sterownikiem.

*Montaż zraszaczy. Najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym na boiskach sportowych w Polsce jest zastosowanie zraszaczy wynurzanych.

*Montaż sterowania – montaż sterowników, nadających się do sterowania procesem nawadniania. Układ sterujący podłączony jest do wyłącznik, który wstrzymuje pracę instalacji nawadniającej w czasie opadu naturalnego (oszczędność wody).

* Podłączenie do obecnego ujęcia wody.

Łącznie koszt całości nawodnienia (urządzenie / robocizna) wyniesie około 40 tys. zł.Wydział Inwestycji i Modernizacji

26.

Boryszewskie boisko do piłki nożnej

Sylwester Kaczmarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Sochaczewie
/

Teren Gminy Miasto Sochaczew na tyłach MOK Boryszew


Projekt polega na wykonaniu boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach zewnętrznych 62 m x 30 m o nawierzchni trawiastej. Wymiary pola gry to 56m x 26m. Montaż oświetlenia i czterech ławek pomocniczych oraz wyłożenia kostką brukową alejek wokół boiska.

Wydział Inwestycji i Modernizacji

27.

Autobus City Smile

Alicja Kaczmarek
Projekt polega na zakupie nowego autobusu komunikacji miejskiej city smile.
Ten projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Sochaczewa. Zakup nowego autobusu pozwoli wycofać ze służby zamortyzowany tabor. Nowy autobus podniesie standard przewozów komunikacji miejskiej. Nowy sprzęt obniży także koszty eksploatacji. Nie bez znaczenia jest obniżenie emisji spalin i ochrona środowiska naturalnego.

Wydział Inwestycji i Modernizacji

28.

Boisko wielofunkcyjne i siłownia zewnętrzna na Zatorzu

Sylwester Kaczmarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Sochaczewie
/
Teren Gminy Miasto Sochaczew przy przejeździe kolejowym, róg ulicy Bojowników
Projekt polega na wykonaniu boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach zewnętrznych 62 m x 30 m o nawierzchni trawiastej. Wymiary pola gry to 56m x 26m. Ustawienie bramek do piłki nożnej, ustawienie koszy do gry w koszykówkę. Przy boisku mile widziane 4 do 6 sztuk urządzeń do ćwiczeń – siłownia zewnętrzna.

Wydział Inwestycji i Modernizacji

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna