Socialisti-czeskaPobieranie 253.16 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar253.16 Kb.
  1   2   3

PARTIA


DZIAŁACZE

PROGRAM

PRZESZŁOŚĆ

WYB.

 1990 r.BSP/BKP

Bułgarska

Socialisti-czeska

Partia/Buł-

garska Ko-

munisticzeska PartiaAndrej Łukanow

Georgi Pirinski, Georgi LiłowStopniowe przejście, socjalne zabezpieczenie, prorosyjska, antyzachodnia, socjalizm demokratyczny

Partia Rządząca – BKP, ze świeżo zmieniona nazwą. Byli komuniści, klanowe układy, powiązania z Rosją, KGB, serbskimi i greckimi komunistami, partyjna nomenklatura

47,15%

211 m.


SDS-OO

Sujuz na Demokra-

ticznite Sili

Obedinena

Opozycja

(Unia Sił

Demokraty-cznych)


Żelu Żelew, Petyr Beron, Georgi Spasow, Stojan Ganew, Stefan Sawow, Petyr Dertliew, Al. Karakaczanow

Antykomunistyczna, wykluczają koalicję z komunistami; szokowa terapia, prywatyzacja, lustracja

Większość z nich pochodzi ze stowarzyszeń i ruchów demokratycznych, byli dysydenci, penetrowani przez bezpiekę ekologowie, inteligenci

36,2%

144 m.


DPS

Dwiżenie za Prawa i

Swobodi

(Ruch Praw i Wolności)Ahmed Dogan

Chcieli się dołączyć do SDS, skupia głównie wyznawców islamu

Jeszcze niewiadomo było o jego powiązaniu z bezpieką, ale na pewno kontrolowany przez nią

8,03%

23 m.


BZNS

Bułgarski

Zemedelski

Naroden


Sujuz (Buł.

Rolniczy


Związek Ludowy)

Wiktor Wyłkow, Miłan Drenczew

Nie chcą uczestniczyć w utworzeniu rządu z BSP, tradycyjne żądania rolników

Partia historyczna z wielkim znaczeniem raczej przed 1944 r.

6,03%

16 m.


Oteczest-wen Sujuz

Związek


Ojczyźnia-ny

 

Popierają BSP

 

 

2 m.


Partia Socjałdemokratyczna-Nemarksisti

 

 

Popierają BSP 

 

0,05%


1 m.

Oteczestwena Partia na Truda

 

 

Popierają BSP 

 

0,06%


1 m.

Niezaleźni

 

Wybrani z poparciem SDS

 

0,06%

2 m.


BUŁGARIA - 1990

 

Anelia Radomirowa, rocznik IV


Bułgarska Socialisticzeska Partia


 

Andrej Łukanow – ur. 1938 r., zabity 02.10.1996 r. Urodzony w Moskwie w rdzennie komunistycznej rodzinie;

-         1963 r. ukończył Moskiewski Państwowy Instytutu Spraw Międzynarodowych (MGIMO); jego absolwenci są lejtnantami KGB

-          1963-1965 r. MSZ, w wydziale „Ekonomiczny, RWPG i Rynek ogólny”;

-         1966-1968 r. M Handlu Zagranicznego, kierownik działu „Organizacje Międzynarodowe”;

-         1969-1972 r. pierwszy sekretarz Bułgarii w Stałym Przedstawicielstwie Bułgarii w ONZ;

-         pocz. lat 70-tych wiceminister handlu zagranicznego;

-         1976-1980 r. Rada Ministrów – prezes Komisji Współpracy Ekonomicznej;

-         I poł. lat 80-ych stały przedstawiciel Bułgarii w RWPG;

-         1976 r. – w kierownictwie BKP;

-         1979 r. kandydat-członek politbiura;

-         zastępca premiera w rządzie Griszy Filipowa oraz Georgiego Atanasowa;

-         lata 80-te – na czele Walutowej Komisji CK BKP;

-         zapewnia kontakt przeciwników Żiwkowa z Moskwą;

-         członek Rady Państwowej (Dyrżawen Sywet) – organ w Bułgarii, który w owych czasach ostatecznie uchwalał kodeksy i dekrety;

-         od 1976 r. – deputowany we wszystkich bułgarskich parlamentach;

-         po 10.11.1989 r. – na czele na komisji ds. przestępstw i korupcji;

-         pierwszy premier okresu przejściowego. Mimo jego chęci utworzenia szerokiego rządu koalicyjnego, obydwa jego rządy są wąskopartyjne;

-         rozumie jakie reformy są potrzebne, ale nie decyduje się na ich realizowanie;

-         zmuszony do poddania się do dymisji przez związki zawodowe niezadowolone z pasywności BSP,

-         do 19-21 sierpnia 1991 r. jest wiceprezesem BSP. Poddaje się do dymisji na znak protestu wobec niezdecydowanej pozycji prezesa Al. Liłowa wobec puczu rosyjskiego;

-         wspomaga ukształtowanie się ugrupowań ekonomicznych w Bułgarii, bliski „Multigrupy”, jest jej przedstawicielem w „Topenergy” – pośrednikiem między Rosją i Bułgarią w handlu z gazem przyrodniczym;

-         7 lipca 1992 r. na żądanie głównego prokuratora został pozbawiony immunitetu poselskiego również został aresztowany i oskarżony za udzielenie kredytów i pomoc bezzwrotną dla niektórych z rozwijających się krajów i ruchów narodowowyzwoleńczych, ale nie został osądzony. W marcu 1997 r. Europejski Sąd na rzecz praw człowieka uchwala grzywnę dla Bułgarii za niezgodnie z prawem postępowania Prokuratury;

-         2 października 1996 r. podczas prezydenckiej kampanii wyborczej został zabity przed swoim domem przez wynajętego zabójca. Śledztwo jest żmudne i trudno dochodzi do pewnych faktów. Są dziennikarze, którzy zostali zatrzymani z powodu przekazania niektórych faktów w sprawie zabójstwa Łukanowa. Jedno jest pewne, że wybitny polityk i ekonomista na pewno był namieszany w bardzo niebezpiecznej sferze rozmaitych interesów prywatnych, ekonomicznych, politycznych i państwowych, nawet mafijnych.

 

 


Aleksandur Liłow – ur. 1933 r. Działacz ruchu komunistycznego i socjalistycznego.


-         1962 r. – kończy filologię bułgarską na Uniwersytecie Sofijskim;

-         1969 r. – aspirantura w Akademii Nauk Społecznych w Moskwie;

-         1975 r. – zaczyna w Instytucie Wiedzy o Sztuce w BAN jako starszy współpracownik naukowy;

-         1963 r. – w CK DKMS (Demokraticzen Komunisticzeski Mladeżki Syjuz);

-         1971 r. – w kierownictwie BKP;

-         1974-1983 r. członek politbiura;

-         po śmierci Ludmiły Żiwkowej, czyjej był zwolennikiem, został usunięty z partii;

-         Dyrektor Instytutu Współczesnych Teorii Socjalnych, które ma zadanie szukać nowych idei i możliwości dla bułgarskiego rozwoju;

-         1989 r. włączony do nowego skrzydła reformatorskiego BKP;

-         z jego inicjatywy 29 grudnia 1989 r. kierownictwo BKP podejmuje decyzję o odcięciu się od t. zw. „procesu odrodzeniowego” (proces przymuszania siłą bułgarskich Turków, od wieków żyjących w pokoju z Bułgarami, do zmiany tureckich nazwisk na bułgarskie);

-         1990 r. prezes BSP;

-         podczas przewrotu konserwatywnego 19-21 sierpnia 1991 r. w Rosji zajął wyczekujące stanowisko, co spowodowało odejścia ze stanowiska wiceprezesa Andreja Łukanowa, a również i atak przeciwko niemu ze strony reformistów w BSP;

-         popiera Żana Widenowa, który się staje prezesem partii po nim;

-         członek Rady Państwowej (Durżawen Suwet) od 1976 r.

-         deputowany w 4-9. ZN, 7 WZN, 36-38 ZN (1962-1999).

 

Żan Widenowur. 22 marca 1959 r.

-         1985 r. – ukończył handel zagraniczny w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych (MGIMO).

-         Pracuje w korporacji „Biotechnika” w Płowdiwie.

-         1985-1986 r. – w DKMS (organizacja młodzieżowa BKP).

-         Od 1983 r. – członek BKP.

-         Po 1989 r. – po przemianach w Bułgarii włącza się do reorganizacji BKP najpierw na poziomie lokalnym, potem, po wyborach w czerwcu 1990 i na centralnym.

-         1990 r. – deputowany w Wielkiego Zgromadzenia Narodowego.

-         1991 r. – po porażce wyborczej BSP został wybrany na lidera partii. Postawiony jest przed ciężkimi zadaniami z powodu nacjonalizacji majątku BKP, której sukcesorem jest BSP, rozpadu struktur partyjnych. Podczas kierownictwa Widenowa BSP potrafiła przeżyć kryzys i przywrócić zaufanie znacznej części Bułgarów.

-         1994 r. – BSP wygrywa wybory parlamentarne i Widenow zostaje premierem mając tylko 35 lat.

-         Podczas kadencji Żana Widenowa Bułgaria przeżywa bardzo ciężkie chwile – krach systemu bankowego, zwrócenia ponad 2 mld dolarów z długu zewnętrznego, kryzys zbożowy, a BSP – porażkę na wyborach prezydenckich, walki wewnątrzpartyjne, które zmuszają Widenowa do złożenia dymisji jako premiera i lidera BSP na jej nadzwyczajnym 42. kongresie w końcu 1996 r.

-         Pozostaje członkiem kierownictwa BSP i jest odpowiedzialny za Płowdiwską Organizację Regionalną.

-         1990-1997 r. – deputowany w 7 WZN, 36-37 ZN.

-     Według „Demokracji” z 10.09.1991 r. – agent II wydziału bezpieki.

 

 

Sergej Staniszew – ur. 5 maja 1966 r. w Chersonie na Ukrainie.Prezes RW BSP oraz Grupy Parlamentarnej Koalicji dla Bułgarii.

-         1989 r. – ukończył celująco Wydział Historii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego.

-         1994 r. – obronił prace doktorską.

-         1998 r. – specjalizacja z nauk politycznych w Moskiewskiej Szkole Badań Politycznych.

-         1999-2000 r. – specjalizacja ze stosunków międzynarodowych w Londyńskiej Szkole Ekonomii i Nauk Politycznych.

-         1994-1995 r. – pracuje jako dziennikarz.

-         1995-1996 r. – główny ekspert w dziale „Polityki Zagranicznej i Działalności Międzynarodowej” Rady Wyższej BSP.

-         1996-2001 r. – kierownik działu „Polityki Zagranicznej i Działalności Międzynarodowej” Rady Wyższej BSP.

-         Maj 2000 r. – wybrany na członka RW BSP przez 44 Kongres; wybrany na członka Biura Wykonawczego RW BSP i na sekretarza RW BSP d/s działalności międzynarodowej.

-         Czerwiec 2001 r. – został wybrany na posła z 19-ego Rusenskiego Rejonu Wyborczego.

-         Grudzień 2001 – został wybrany na prezesa RW BSP, a również GP Koalicji dla Bułgarii.

-         Autor ponad 50 publikacji o tematyce zagranicznej w wydawnictwach bułgarskich i obcych.

 

 

Georgi Pyrwanow – ur. 28. czerwca 1957 r. we wsi Sirisztnik, w okręgu Pernik.Prezydent Bułgarii od 2001 r.

-         1975 r. – ukończył Liceum Matematyczne w Perniku

-         1981 r. – ukończył Wydział Historii na Uniwersytecie Sofijskim im. Św. Kl. Ochrydzkiego.

-         1981 r. – w Instytucie Historii BKP jako współpracownik naukowy.

-         1988 r. – obronił doktorat na temat „Dimityr Błagojew i bułgarski problem narodowy 1879-1917 r.”

-         od 1989 r. – starszy współpracownik naukowy. Autor monografii „Bułgarska socjaldemokracja i kwestia macedońska z końcu XIX wieku do 1918 r.” (1997 r.), również wielu publikacji, oraz książki „Predi i sled Deseti” (2001 r.).

-         od 1981 r. – członek BSP.

-         14-16. 12 1991 r. - na 40 Kongresie BSP został wybrany członkiem RW BSP.

-         Od lutego 1992 r. – do grudnia 1996 r. – jest dyrektorem Centrum Badań Historycznych i Politycznych RW BSP. Publikuje artykuły o miejscu socjaldemokratyzmu w kształcie ideowym BSP i staje się założycielem ruchu „Inicjatywy Socjaldemokratycznej w BSP”, który postawił sobie cel, żeby szukał i zaproponował model partii, który syntezuje idee i wartości, odzwierciedlające rozwój historyczny BSP, są odpowiednie dla zadań i możliwości sytuacji politycznej kraju, a również odzwierciedlają doświadczenie europejskich partii socjaldemokratycznych i socjalistycznych. Broni idei, że bułgarskiemu społeczeństwie jest potrzebne rządzenie socjalliberalne.

-         3-6 czerwca 1994 r. – na 41 Kongresie został wybrany ponownie na członka RW BSP oraz został wybrany na zastępca prezesa RW BSP.

-         21-23 grudnia 1996 r. – na 42 nadzwyczajnym Kongresie BSP został wybrany na prezesa RW BSP.

-         W lutym 1997 r. – jako prezes partii razem z Nikołajem Dobrewem (kandydata na premiera z drugiego mandatu BSP w 37 ZN) rezygnuje z konstytucyjnego prawa pierwszej siły w parlamencie utworzenia drugiego rządu pod mocnym naciskiem społecznym – zdarzenia w Bułgarii z początku 1997 r. – bułgarska aksamitna rewolucja.

-         Poseł w 37 (1994-1997 r.), 38 (1997-2001 r.) i 39 ZN.

-         Prezes GP Lewicy Demokratycznej (1997-2001 r.), oraz GP Koalicji dla Bułgarii w 39 Zgromadzeniu Narodowym.

-         1-4 maja 1998 r. – na 43 kongresie BSP został wybrany ponownie na prezesa RW BSP. Została przyjęta rezolucja o polityce BSP o zjednoczeniu lewicowych i centrolewicowych sił oraz o utworzenie nowej lewicy w Bułgarii.

-         6-7 maja 2000 r. – na 44 Kongresie został ponownie wybrany na prezesa RW BSP. Polityka Pyrwanowa otwarcia BSP doprowadziła do wyjście partii z izolacji w kraju i za granicą.

-         7 stycznia 2001 r. – zostało podpisane polityczne memorandum Nowej Lewicy, którą tworzy Sojusz Polityczny „Nowa Lewica” przez BSP, BSDP, OBT (Obedinen Błok na Truda – utworzony przez byłego syndykalistę prof. Krystio Petkowa) i Politiczesko Dwiżenie „Socjaldemokraci”.

-         28 stycznia 2001 r. – została podpisana Umowa o założeniu Koalicji dla Bułgarii z uczestnictwem 15 partii i zjednoczeń obywatelskich.

-         W wyborach prezydenckich 2001 r. został wybrany na prezydenta Bułgarii.

-         Żonaty, dwoje synów. Żona pracuje jako współpracownik naukowy na Instytucie Bałkanistyki BAN-u.

 

Do parlamentu dostały się z listy Koalicji dla Bułgarii osoby w większości byli posłowie jak: prof. Andrej Pantew, prof. Ognjan Saparew (były rektor Uniwersytetu w Płowdiw), Ewgenia Żiwkowa  –  wnuczka Todora Żiwkowa, jedna z najbardziej znanych bułgarskich dyzajnerów, właścicielka modnego domu „Żeni styl”; prof. Błagowest Sendow, Aleksander Liłow, Brigadir Asparuchow; prof. Krystio Petkow – lider związkowy, Georgi Pirinski, Stefan Danaiłow – aktor, może największa legenda współczesnego filmu i teatru bułgarskiego, Nikołaj Kamow, Irina Bokowa, Ginjo Ganew. 

BUŁGARIA – 1991 r.

Anelia RadomirowaPARTIA

DZIAŁACZE

PROGRAM

PRZESZŁOŚĆ

WYBORY

    1991 r.SDS Syjuz na Demokraticznite Sili – Unia Sił Demokratycznych

 

  

 

Nowa Partia Zielonych

 


 

BSDP-Iwan Kurtew
Żelu Żelew,

Filip Dimitrow, Stojan Ganew, Iwan Kostow, D. Łużew, Iwan   PuszkarowChristo Biserow –przew, Rusłan Serbezow

Iwan Kurtew

 

Proeuropejska, proamerykańska, radykalne reformy ekonomiczne, konfiskata majątku BSP, restytucja, prywatyzacja, zwrot ziemi w realnych granicach.

W wyborach razem ze ZSD, monarchiści, chcą monarchii.

 

 


Radykalna, skrajna część SDS – 39, którzy opuścili WZN, spenetrowane, jak później zrozumiano, przez agentów bezpieki.

34,36%

   110 m.Tak zwani „otluspeni” od SDS – krytycy F. Dimitrowa tworzą nową grupę parl. – NSD – Now Sujuz za Demokracja

BSP Byłgarska Socialisticzeska Partia

 


Żan Widenow,

Aleksandur Liłow,

Nora Ananiewa

 


Bezbolesne, stopniowe przejście do demokracji, niska cena socjalna.

Była BKP, generacja tak zwanych „komsomolców” (A. Łukanow).

33,14%

   106 m.Po wyborach Al. Tomow tworzy nową grupę parlamentarną GOR – Grażdansko Obedinenie za Republikata

 Aleksandyr Tomow

Między konserwatywnym skrzydłem BSP i liberalizmem.

DPS Dwiżenie za Prawa i Swobodi

 


Ahmed Dogan

Prawa dla Turków

Nowa Partia, utworzona na podstawie kontaktów A.D. z  TNODB

7,55%

   24 m.


 

 

 

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna