Socialisti-czeska


Sujuz na Demokraticznite SiliPobieranie 253.16 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar253.16 Kb.
1   2   3

Sujuz na Demokraticznite Sili


 

d-r Żelu Żelew – ur. 1935 r. Pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Bułgarii;

-         1958 r kończy filozofię na Uniwersytecie Sofijskim;

-         1961-1965 członek BKP;

-         1961 r. – aspirant w katedrze filozofii Uniwersytetu Sofijskiwgo. Udowadnia nieprawdziwość definicji Lenina o materii i z tego powodu został wydalony z partii. Zwolniony z aspirantury i zmuszony przenieść się do swojej rodzimej wsi Weselinowo, a później do wsi swojej żony – Grozden w okręgu Burgaskim;

-         1972 r. – wraca do Sofii z gotowym rękopisem książki „Faszyzm (Państwo totalitarne)” – książka mówi o faszyzmie, ale w sposób narzucający analogię z socjalizmem;

-          1974 r. - broni pracę doktorską;

-         1975 r. – naukowy współpracownik w Instytucie Kultury Komitetu Kultury, gdzie prowadzi sekcję „Kultura i osobowość”;

-         1982 r. – „Faszyzm” wychodzi w druku i od razu wzbudza zainteresowanie. Książka została skonfiskowana w księgarniach, a jej redaktorzy i recenzenci zostali ukarani;

-         1987 r. – broni pracę doktorską na temat „Relacyjna teoria osobowości”, a to staje się wydarzeniem politycznym;

-         Staje na czele rodzącego się ruchu dysydenckiego, jeden z przywódców Klubu na rzecz Pieriestrojki i Głasnosti;

-         7. 12.1989 r. – utworzenie Unii Sił Demokratycznych, zostaje się prezesem Rady Koordynacyjnej;

-         Kieruje delegacją SDS przy Narodowym Okrągłym Stole, który legitymuje opozycję i propaguje przed społeczeństwie jej idee i jej liderów;

-         1.08.1990 r. został wybrany przez Wielkie Zgromadzenie Narodowe prezydentem;

-         wiosną 1991 r. popiera posłów, którzy się zgadzają aby nowa konstytucja Bułgarii została przyjęta razem z większością BSP. Konstytucja przyjęta 12.07. 1992 r.;

-         12-19.01.1992 r. został wybrany na prezydenta w bezpośrednich wyborach i zgodnie z prawem przysiągł na nową Konstytucję. Jest niewątpliwym liderem ale tylko opozycji. Jeszcze wtedy jego osoba wywoływała szacunek w społeczeństwie, ale w niektórych środowiskach, szczególnie na prowincji, wśród niewykształconych, była bardzo kontrowersyjna. Jest prawdą, że na tym etapie SDS nie miała niewątpliwych liderów w społeczeństwie. „Jego” liderzy pojawili się dopiero w  środku lat 90-tych;

-         wchodzi w konflikt z premierem Filipem Dimitrowem (SDS). Ostra krytyka Ż. Ż. skierowana do Filipa Dymitrowa na konferencjach prasowych powoduje kryzys i w końcu poddanie się do dymisja premiera, początek konfliktu między skrajnymi w SDS – tak zwani „ciemnoniebiescy” i prezydentem. Jest twórcą następnego gabinetu, Lubena Berowa.

-         w następnych wyborach prezydenckich 1996 r. Żelew zostaje wyeliminowany w wyniku prawyborów prezydenckich;

-         poświęca się tworzeniu centrum liberalnego w Bułgarii, i ale bez większych sukcesów. Członek indywidualny Liberalnej Międzynarodówki;

-         Prezes fundacji „Dr Żelu Żelew”, której działalność jest poświęcona propagandzie idei liberalnych w Bułgarii, wydaniu dokumentów o dysydentach i okresie przejściowym w Bułgarii;

-         10.07.1998 r. w Sofii zostaje założony Sojusz Liberalno-Demokratyczny z honorowym prezesem Żelu Żelew.

-         Żonaty. Dwie córki. Jedna z nich zginęła tragicznie śmiercią samobójczą.

 

 Petyr Beron – ur. 1940 r. w Sofii. Biolog-zoolog.

-         ukończył Wydział Biologii, Geologii i Geografii Uniwersytetu Sofijskiego. Żonaty, jedno dziecko.

-         1963-1969 r. – biolog w Instytucie biologii przy BAN-ie.

-         1969-1989 r. – agentem bezpieki – „Bonczo”.

-         1969-1978 r. – współpracownik naukowy.

-         od 1978 r. – starszy współpracownik naukowy BAN.

-         dr-a nauk biologicznych.

-         deputowany w Wielkim Zgromadzeniu Narodowym.

-         Prezes SDS – 1990-1991 r.

-         z powodu wiadomości, że był agentem bezpieki zmuszony do złożenia dymisji jako prezesa SDS.

-         1992 r. kandydat na wiceprezydenta razem z Żorż Ganczewem.

-         poza polityką.

-         1993 r. – dyrektor Narodowego Muzeum Naukowo-Przyrodniczego przy BAN-ie.

 

Filip Dimitrow – ur. 31 marca 1955 r.

-         1977 r. – ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Sofijskim.

-         Do 1989 r. – do początku przemian, jest adwokatem w Sofii.

-         Interesuje się psychoanalizą i beletrystyką – w latach przemian wydaje 2 powieści.

-         Listopad 1989 r. – uczestniczy w założeniu Niezależnego Sojuszu Adwokatów.

-         Członek Komitetu Praw Religijnych.

-         1990 r. – Założyciel Partii Zielonych.

-         Styczeń-marzec 1990 r. – uczestniczy w Okrągłym Stole.

-         Sierpień 1990 r. – wybrany na zastępca prezesa Rady Koordynacyjnej SDS, a po złożeniu dymisji przez P. Berona staje się jego prezesem.

-          1990-1994 r. – prezesem RK SDS.

-         8 listopada 1991 r. – 30 grudnia 1992 r. – premierem pierwszego rządu SDS. Pierwszy rząd współczesnej Bułgarii, w którym nie uczestniczą komuniści. Zaczyna radykalną politykę „zmiany systemu”, przy czym często działa, nie licząc się z interesami wielkich grup socjalnych, również i części członków SDS. Wierzy, że jest powołany przez historię by zerwać więź z epoką socjalizmu, czasami działa nieumiarkowanie i takim sposobem zdobywa wielu przeciwników – syndykaty, prezydent, deputowani ze SDS. Z powodu jego skrajnie proamerykańskiej polityki nazywany był Fil Kennedy!

-         28 października 1992 r. - prosi o wotum ufności, ale go nie dostaje i poddaje się do dymisji.

-         Deputowany w 36-37 ZN (1991-1997 r.)

-         1997 r. – staje się przedstawicielem Bułgarii w ONZ.

-         1998 r. – również ambasadorem Bułgarii w Stanach Zjednoczonych.

 

 

Iwan Kostow – ur. 23 grudnia 1949 r.-         1974 r. – ukończył specjalność ekonomia polityczna na Wyższym Instytucie Ekonomicznym w Sofii.

-         1977-1979 r. – ukończył matematykę na Uniwersytecie Sofijskim.

-         1982 r. – staje się głównym asystentem w Wyższym Instytucie Maszynowo-Elektrotechnicznym w Sofii. Specjalizuje się w matematycznym modelowaniu przemian ekonomicznych, w tej dziedzinie uzyskuje tytuł „magistra matematyki”

-         zostaje doktorem ekonomii.

-         1991 r. – docent na Uniwersytecie Technicznym (były WMEI) w Sofii.

-         Wchodzi w SDS jako członkiem Rady Ekspertów Ekonomicznych..

-         1990-1999 r. – deputowany w 7 WZN, 36-38 ZN.

-         Zajmuje stanowisko ministra finansów w dwóch rządach – D. Popowa i F. Dimitrowa.

-         Od 1993 r. – zastępca prezesa grupy parlamentarnej SDS.

-         1995 r. – po złożeniu dymisji F. Dimitrowa został wybrany na prezesa SDS.

-         1998 r. – staje się inicjatorem zmiany statutu SDS z koalicji politycznej na jednolitą partię polityczną.

-         1997 r. – po zwycięstwie SDS w wyborach zostaje się premierem. Stoi na czele drugiego rządu SDS, który się okazuje najbardziej długotrwałym rządem w tym okresie. Po wielkim kryzysie finansowym i politycznym z początku 1997 r. rząd Kostowa uzależnia kurs lewa od marki niemieckiej i osiąga stabilizację finansową. Rządzi twardą ręka (za co jest nazywany „Komandir”!) jest bardzo aktywny w próbach Bułgarii przyłączenia się do UE i NATO. Jego rząd osiągnął wielkie sukcesy w tym kierunku – Bułgarzy dostali prawa jezdzenia po Europie (w tym Schengen) w ciągu 3 miesięcy bez wiz!

 

 

Dimitur Łudżew - urodził się 27.03.1950 r. w Burgas, żonaty, dwie córki; ukończył politologię i socjologię na Uniwersytecie Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii; doktor historii; członek naukowy Instytutu Historii BAN;  1988-1989 - członek założyciel Klubu na Rzecz Popierania Pierestrojki;

  wykładowca na Uniwersytecie w Sofii;

  11.1991-05.1992 - minister obrony w rządzie F. Dimitrowa;

  od 1990 r. deputowany z Burgas i Jambola; * (Informacja z tabeli Agnieszki Maksimowicz. Dalsza informacja będzie moja – A.R.)

  agent bezpieki.

  od 1993 - członek założyciel i przewodniczący Centrum na Rzecz Nowej Polityki;

  od 1994 - współprzewodniczący Unii “Nowy Izbor”;

   Mimo, że Ruch „Georgjowden” (w przekładzie – dzień świętego Jerzego) przekazał swoje głosy „Nowemu Izborowi”, „Now Izbor” nie dostaje się do parlamentu.

 

Ekaterina Michajłowa – ur. 24.10.1956 r. w Pazardżiku.

Zastępca prezesa SDS.

-  ukończyła prawo na Uniwersytecie Sofijskim im. Św. Klimenta Ochrydzkiego.

-      1980-1991 r. – pracuje jako adwokata w Kolektywie Adwokackim w Pazardżiku.

-         1991-1994 r. – jest posłanką i członkiem Komisji Kodeksowej w parlamencie.

-         1994-1997 r. – zastępca prezesa komisji praw człowieka.

-         1991-1997 r. – zastępca prezesa Grupy Parlamentarnej SDS.

-         1996 r. – prezesa OchDC.

-         1997 r.- zostaje się prezesem grupy parlamentarnej.

-         1997 r. – staje się zastępca prezesa SDS.

-         2000 r. – główny sekretarz partii.

-         W czerwcu 2001 r. – została wybrana na prezesa SDS, do marcu 2002 r., kiedy stała się zastępcą prezesa partii, a prezesem stała się Nadeżda Michajłowa.

-         Posłanka w 39 ZN.

 

W GP SDS w parlamencie są również znani parlamentarzyści jak Aleksandyr Pramatarski, Aleksandyr Dżerow, Iwan Kostow, Murawej Radew, Anastasija Mozer, Asen Agow.

 

BUŁGARIA – 1994 r.

 

Anelia RadomirowaPARTIA

DZIAŁACZE

PROGRAM

PRZESZŁOŚĆ

WYB.

1994

BSP w koalicji z:

 

 Żan Widenow, Nikołaj Dobrew,

 


antyzachodnia, za bezbolesne, stop-niowe, socjalne przejście do gospodarki wolnorynkowej

Młodzi komuniści, komsomolcy, dawany BZNS „A.S.” – odłączyła się w 11.1993 r. od BZNS

KP „Ekogłasnost” – reformiści wyrzuceni z SDS, potem w SDS - Liberałowie43,5%

125 m.


 

BZNS „Aleksandur Stambolijski” i

Swetosław Sziwarow

partia centrum, gosp. wolnorynkowa

 

Klub Polityczny „Ekogłasnost”

Aleksandyr Karakaczanow

ochrona środowiska i praw człowieka

SDS

Iwan Kostow,

Nadeżda Michajłowaniezwłoczne reformy, lustracja, pro-europejska, pro- amerykańska, wolny rynek

 Ludzie z SDS – Ruch. Skrajne skrzydło reformatorów.

24,23%

69 m


Naroden Sujuz”

DP – Demokraticzeska Paria i BZNS Stefan Sawow,

Anastasija MozerWartości chrześcijańskiej demokracji

Po rozpadzie BZNS i po wystąpienie DP ze SDS

6,51%

18 m.


DPS

Ahmed Dogan

prawa dla Turków, nauka tureckiego w szkołach w mieszanych rejonach, reformy w rolnictwie w rejonach, gdzie hodowano tytoń, a tym się zajmuje ludność turecka

DPS od 1990 r.

5,44%

15 m.


BBB Bułgarski Biznes Błok

Żorż Ganczew – człowiek-partia

Populistyczna partia, partia prywatnej inicjatywy.

Utworzona 1990 r. przez bułg. Emigranta, agenta bezpieki, osoby komicznej – Ż.G. – nazywaliśmy go również Buratino i Baj Ganjo.

4,73%

13 m.


 

 

 


Dwiżenie za Prawa i Swobodi

 

Ahmed Dogan – ur. 1954 r. we wsi Drandar w Północno-Wschodniej Bułgarii. Działacz tureckiego ruchu w Bułgarii, założyciel Ruchu na rzecz Praw i Wolności.

-         ukończył filozofię na Uniwersytecie Sofijskim.

-         broni pracę doktorską o zasadach symetrii w Instytucie Badań Fiolozoficznych.

-         środek 1985 r. - przeciwstawia się „procesowi odrodzeniowym”, na znak protestu uczestniczy w utworzeniu nielegalnej organizacji Tursko Nacionalnooswoboditelno Dwiżenie w Bułgarii (TNODB) (Turecki Ruch Narodowowyzwoleńczy w Bułgarii).

-         1986 r. – z powodu swojej działalności (zmieniono mu nazwisko na Medi Doganow) w lipcu zostaje aresztowany, jest skazany na 10 lat i siedzi w więzieniu.

-         po 10 listopadzie 1989 r. – amnestiowany. Wykorzystuje swoje byłe kontakty, z okresu działalności nielegalnej i na podstawie TNODB tworzy partię polityczną narodowości tureckiej w Bułgarii – Dwiżenie za Prawa i Swobodi (DPS) – jedna z najbardziej stabilnych partii w Bułgarii, obecna we wszystkich parlamentach. Uczestniczy w różnych kombinacji politycznych, popiera różnokolorowych rządów.

-         Na pierwszych wyborach staje się znanym frazą, że „Droga Bułgarii do Europy przechodzi przez Bosfor”. Te słowa, a również jego kontakty z Turcją robią z niego cel propagandy antytureckiej bułgarskich partii nacjonalistycznych. DPS była atakowana jako partia etniczna, (co znaczy niekonstytucyjna) zarówno ze strony BSP, tak i ze strony SDS, ale gwarancją jej istnienia jest pozycja Unii Europejskiej w obronie praw grup etnicznych.

-         W pierwszym rządzie SDS popiera Unię. Ale nie zawsze. Wykorzystując to, że jest języczkiem u wagi, kieruje swoje poparcie tak, żeby było jedynie korzystne dla partii. Popiera Ż. Żelewa na ostatnich wyborach, na których on kandydował. Wtedy wchodzi w koalicję z SDS jako Obedineni Demokraticzni Sili.

-         W wyborach 1997 r. ich drogi się rozchodzą. Dogan tworzy nową organizację, przedstawianą jako liberalną – Obedinenie za Nacionalno Spasenie. Włącza doń grupy, które pojawiły się przy różnych podziałach SDS i monarchistów, z powodu których były car Simeon II popiera tę formację.

-         W 37 ZN popiera program reformatorski Iwana Kostowa.

-         1998 stosunki między dwom ugrupowaniami znowu się pogarszają i SDS stymuluje podział w DPS i wspomaga utworzenie Narodowego DPS Giunera Tahira. Dogan przyłącza się do opozycji parlamentarnej.

-         w wyborach 2001 r. Dogan jest pierwszym politykiem, który pozdrawia zwycięzcę, byłego cara Simeona Sakskoburggotskiego.

-         Dogan jest prawdziwym wzorem polityka – giętki, chytry, trudno go zmusić do czegoś, lis, od którego można wszystkiego oczekiwać, wiadomo, że był zwerbowany przez bezpiekę.

 

BUŁGARIA - 1997

Agnieszka Maksimowicz, rocznik I

PARTIA

DZIAŁACZE

PROGRAM

PRZESZŁOŚĆ

WYB. 97

ODS

 

 

Obedineni Demokratyczni Sili

 koalicja wyborcza, 06.1996

52,26%

137


 

SDS

Iwan Kostow

Christo Biserow

Filip Dymitrow


antykomunistyczna, za lustracją

Syjuz na Demokraticznite Sili

12.1989, 

 

BSDP

Petyr Dertliew

 

Bułgarska Partia Socjaldemokrat.

Jeden z założycieli SDS, odłączyła się po rozpadzie w 1991 r. 

 

BZNS

  +DP


Anastazja Mozer

Stefan Sawow 

koalicja Naroden Syjuz i Partii Demokr.-1994

14

 

cz. DPS

Güner Tahir

prawa dla Turków

młodzi

 

Lewica Demokratyczna

 

 

 

 


22%

58


 

BSP

Georgi Pyrwanow

 


antyzachodnia, prorosyjska, kontroluje sektor energetyczny

Bułgarska Partia Socjalistyczna komuniści, dawny komsomoł,

powiązania z Rosją, komunistami serb. I greckimi 

 

BZNS-“AS”     

Swetosław Sziwarow

partia centrum, gospodarka wolnorynkowa,

Balgarski Zemedelski Naroden Syjuz “Aleksander Stambolijski” odłączyła się w 11.1993 z BZNS

 

 

Ekogłasn

Petyr Słabakow

ochrona środowiska i praw człowieka

 


Klub Polityczny “Ekogłasnost”

powstał w 1990 r. jako polit. skrzydło Niezal. Stow. “E” - reformiści wyrzuceni latem 1991 z SDS 

ONS

 

Ahmed Dogan

 


liberalna centro-prawica

Obedinenie za Nacjonalno Spasenie (Unia Odrodz. Nar.) , koalicja, 03.1997

 


7.6%

19


 

DPS

Ahmed Dogan

Ajrusz Hadżi

Kasim Dal

Kemal Ejupobowiązkowa nauka tureckiego,szkoły śr.

Inwestycje, równe prawa w administr.Dwiżenie za Prawa i Swobodi Bułgarzy pochodzenia tureckiego,

powstała w 1990 r. 

 

ZP

Aleksandr Karakaczanow

 

Zełena Partija 12.1989 - w 1991 usunięta z SDS razem z grupą Słabakowa

2

 

SNI

Dimitar Łudżew

Iwan Anew 

Syjuz “Now Izbor

koalicja, 1994 

 

FCB

Christo Kurtew

odbudowa monarchii

Federacja Cesarstwa Bułgarskiego koalicja, org. Monarchist.

Na czas wyborów w 09.97 połączyła się z DPS 

Bułgarska Eurolewica

Aleksandar Tomow

bardziej prozachodni komuniści, “nowocześni socjaldemokraci”

02.1997,cz. BSDP, BSP, DAR

1998-przekształcona w Partię Socjal-Dem 5,5%

16


BBB

George Ganczew

Christo Iwanowpartia prywatnej inicjatywy, liberalizm gospod.

Bułgarski Blok Biznesu -1990 , rozłam w 1997, niewielkie ugrupow. stworzone przez kom. w celu rozbicia głosów niekomunist.

4,9%    10

 


                                                                                                                                 

Nacionałno Dwiżenie za Simeon Wtori

 

Car Simeon II, Simeon Borisow Saks-Koburgotski – ur. 16.06.1937 r. w Sofii. Od 1943 r. jest carem, gdyż jego funkcje wypełniają regenci.

-         1946 r. – po sfałszowanym referendum „Republika – Monarchia” przeprowadzonym przez nową władzę komunistyczną, carska rodzina została wygnana z kraju.

-         Rodzina została wydalona do Aleksandrii (Egipt).

-         W Aleksandrii – uczy się w angielskim colledgu „Wiktoria”.

-         1956 r. – ukończył liceum francuski w Madrycie.

-         Wykształcenie wyższe – prawo, ekonomia.

-         1958-1959 r. – pod nazwiskiem Simeon II Rilski kończy Akademię Wojskową „Waley Forge” w Nowym Jorku w stopniu podporucznika.

-         Oprócz bułgarskiego zna również angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski i arabski.

-         Od 1951 r. – rodzina mieszka w Madrycie.

-         16.06. 1962 r. – w Madrycie Simeon II wygłasza do narodu bułgarskiego manifest z powodu osiągnięcia pełnoletności. Na mocy Konstytucji Tyrnowskiej, art. 31, car Simeon po osiągnięciu pełnoletności składa przysięgę. Ogłasza Manifest i na uroczystej ceremonii wchodzi w prawa swoje jako car Bułgarów, a takim sposobem staje na czele walki politycznej emigracji na wygnaniu.

-         W 1955 r. – tworzy swoją kancelarię, która zajmuje się bułgarskimi problemami, emigrantami i jego działalnością polityczną.

-         21.01. 1962 r. – poślubił w Lozannie w ruskiej cerkwi „Św. Warwary” hiszpańską arystokratkę Margarytę Gomes Asebo i Sehuela.

-         2. 12. 1962 r. – wygłasza Proklamację z okazji narodziny następcy tronu Księcia Kardama Tyrnowskiego. Ma pięcioro dzieci: Książę Kardam Tyrnowski (ur. 02.12.1962 r.), Książę Kirił Presławski (ur. 11.07. 1964 r.), Książę Kubrat Panagjurski (ur. 05.10. 1965 r.), Książę Konstantin-Asen Widinski (ur. 05.12. 1967 r.), Księżna Kalina Bułgarska (ur. 19.01. 1972 r.).

-         Do 1968 r. – wierzy w możliwość upadku komunizmu i restauracji monarchii. W tym okresie i później mówi: „W naszej epoce wzruszeń i ekstremizmu, monarcha jest jedynym możliwym regulatorem. On jest ponad partiami, ponad grami parlamentarnymi, ponad wszelką demagogią”.

-         Po 1968 r. przerywa działalność polityczną. Zaczyna zajmować się działalnością humanitarną, kulturalną, historyczną.

-         Aktywnie zajmuje się biznesem. Uczestniczy w tworzeniu sieci hotelowej „Eurobilding”, w spółce Thomson-Brandt-Grand public dla Hiszpanii, w IOND.

-         Po 1989 r. – aktywizuje się. Apeluje o zbliżenie sił politycznych. Nie przyjmuje terapii szokowej. Jest za przyjęciem Bułgarii w NATO i UE. Nie omija i Rosji. „Bułgaria mogłaby grać ciekawą rolę (i na jej korzyść) w stosunkach z dzisiejszą Rosją.”

-         1996 r. – pierwsza wizyta wygnanego cara w Bułgarii. Jego przejawy polityczne w przestrzeni medialnej zwiększają się, bardziej intensywna staje się jego działalność w środowiskach światowej dyplomacji.

-         28.12. 2000 r. – w Noworocznym pozdrowieniu do narodu bułgarskiego Simeon II po raz kolejny anonsuje swoje życzenie uczestniczenia w życiu politycznym kraju.

-         23.01. 2001 r. – Simeon II przyjeżdża do Sofii, mieszka w pałacu Wranja.

-         Luty 2001 r. – Sąd Konstytucyjny ogłasza, po długich tłumaczeniach tekstów kodeksu głównego, decyzję, że car Simeon II nie ma prawa kandydować na prezydenta, ponieważ nie przebywał wystarczająco długo w Bułgarii (wymagane 5 lat). W okresie 25 maja 1996 r. – 8 września 2001 r., ma ogólnie 69 dni pobytu. Car po raz pierwszy komentuje działania bułgarskich władz, określając ten akt jako przykład ograniczenia praw obywatelskich. Jednak car zapewnia, że ludzie, którzy chcą głosować na Simeona, będą mieli możliwości to zrobić.

-         Do kraju przyjeżdża książę Kirił Presławski. Celem jego pobytu jest zbieranie informacji o aktualnym stanie kraju, którą mógłby wykorzystać przy lobbowaniu na korzyść kraju. 2 marca książę odwiedził Petra Stojanowa. Omawiali kontakty księcia z City Club – środowisko Bułgarów, mieszkających w Londynie i jego chęć utworzenia małej grupy inwestycyjnej dla Bułgarii. Książę Kirił Presławski jest obecny na kongresie Sojuszu Pracodawców, którego Rady Kierowniczej jest honorowym członkiem. Dwa miesiące później ekonomiczna strategia Sojuszu stała się częścią programu wyborczego Koalicji „Nacionałno Dwiżenie Simeon Wtori”.

-         Między innymi wszyscy oczekują pojawienia cara.

-         4 kwietnia 2001 r. – car przyjeżdża do Sofii.

-         6 kwietnia 2001 r. o 12.00 g. car ogłosił, że będzie uczestniczył w wyborach parlamentarnych, stając na czele „Nacjonalnego Dwiżenia Simeon Wtori”. Mówi, że większość kandydatów na posłów będzie ludźmi, którzy „po prostu pracowali, cierpieli i wierzyli w lepszą przyszłość naszego narodu. Oczywiście, zaproszę również ludzi, którzy uczestniczyli w życiu politycznym, z powodu ich doświadczenia i profesjonalizmu...” Znaczącą częścią posłów będzie kobietami.

-         8 kwietnia 2001 r. –  zgromadzenie założycielskie NDSW. W Radzie kontrolnej są: aktor Kosta Conew, Ełka Atanasowa – wykładowca języka bułgarskiego i literatury, Steła Bankowa – z żeńskiego stowarzyszenia „Sontag”.

-          23 kwietnia 2001 r. Sąd Miasta Sofii, sędzia Tanja Rajkowska odmawia rejestracji NDSW. Kilka tygodni później sędzia została awansowana. Prezes zatwierdził odmowę rejestracji NDSW. Jeszcze tego samego dnia Simeon II ogłosił, że będzie uczestniczył w wyborach wykorzystując rejestrację Partii Bułgarskich Kobiet oraz Dwiżenie Nacjonalnego Odrodzenia „Oboriszte”. Ahmed Dogan powiedział, że udostępni carowi rejestrację DPS.

-         2 maja 2001 r. o północy – Centralna Komisja Wyborcza (CIK) decyzją nr 81 ogłosiła, że dopuszcza NDSW do głosowania 17.06. 2001 r. CIK rejestruje jeszcze dwie formacje, dublujące imienia carskiej koalicji – Nacionałno Obedinenie za Car Simeon II i KoalijaSimeon II”. Simeon skomentował, że to jest niski manewr.

 

Posłowie NDSW – 10 osób między 20-30 lat, 30 między 30-40 lat. Ekonomiści, prawnicy, gwiazdy telewizyjne – dziennikarze, sportowcy, artyści.

 

Nikołaj Wasilew – ur. 28 listopada 1969 r. w Warnie

-         Zastępca premiera, Minister gospodarki w rządzie Cara

-         1994 r. – ukończył Uniwersytet Nauk Ekonomicznych w Budapeszcie, specjalność „Gospodarka”.

-         1995 r. – uzyskał stopień bakałarza w specjalności „Bussines i administracja” oraz „Finanse i gospodarka” Uniwersytetu stanu Nowy Jork.

-         1996-1997 r. – specjalizuje się w „polityce podatkowej i finansowej” na Uniwersytecie Kejo miasta Tokio, Japonia.

-         1997 r. – uzyskuje stopień magistra z „Gospodarki Międzynarodowej i finansów” na Uniwersytecie Brendise, Massachussets, USA.

-         2000 r. – zostaje się starszym wiceprzewodniczącym, dyrektorem projektu „Badań Europy Środkowej i Wschodniej” w firmie „Lazard Capital Markets” – Londyn.

-         1997-2000 r. – był dyrektor w oddziałach „Rynki rozwijające się w Europie” oraz „Strategie światowych rynków rozwijających się” w firmie „UBS Warburg”- Londyn.

-         1997 r. – analizator w „Rozwijających się europejskich rynkach kapitałowych” w firmie „SBS Warburg Dillon Read”-Nowy Jork.

-         1996-1997 r. – współpracownik strategii japońskich rynków finansowych, w oddziale „Analiz” firmy „SBS Warburg”-Tokio.

-         1994 r. – konsultant Funduszu Inwestycyjnego „Warna”.

-         1993-1994 r. – konsultant podatkowy „Coopers&Lybrand”- Budapeszt.

-         Posiada stopień CFA (sertyfikowany analizator finansowy).

-         Mówi po angielsku, węgiersku, korzysta z niemieckiego, francuskiego, japońskiego.

-         Żonaty.

 

 

Milen Wełczew – ur. 24.03.1966 r. w Sofii.-         Minister finansów w rządzie Cara.

-         1988 r. – ukończył Uniwersytetu Gospodarki Krajowej i Światowej w Sofii, specjalność „Stosunki Międzynarodowe”. Magister zarządzania Gospodarczego Uniwersytetu Rochester w Nowym Jorku (1992-1993 r.), również Masachusetskiego Instytutu Technologicznego, Cambridge (1993-1995r.).

-         1999-2001 r. – pracuje jako wiceprezydent w dziale „Rynków Rozwijających się” w Meril Linch (Wielka Brytania).

-         1995-1999 r. współpracownik w dziale „Bankowość Inwestycyjna” w Europie Środkowej, Bliskim Wschodzie i Afryce w Meril Linchu.

-         1990-1992 r. – pracował jako attache w dziale „Organizacje Międzynarodowe”, był również referentem d/s kwesti politycznych w ONZ w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bułgarii. (Z informacji niesprawdzonej i ustnie przekazanej ojciec jego jakiś czas temu był dyrektorem bułgarskiej awiokompaniiBalkan”).

-         Mówi i pisze po angielsku i rosyjsku, korzysta z francuskiego.

-         Żonaty

 

 Solomon Pasi – ur. 22.12. 1956 r. w Płowdiwie.

Minister Spraw Zewnętrznych w rządzie Cara.

-         1979 r. – stopień magistra matematyki na Uniwersytecie Sofijskim im. Św. Klimenta Ochrydzkiego

-         1985 r. – stopień doktora logiki matematycznej i nauk komputerowych na tej samej uczelni.

-         1992-2001 r. – prezydent-założyciel Klubu Atlantyckiego w Bułgarii.

-         1996-1999 r. – wiceprezydent Asocjacji Paktu Atlantyckiego.

-         Poseł w Wielkim Zgromadzeniu Narodowym, współautora nowej konstytucji Bułgarii, autor propozycji członkostwa Bułgarii w NATO.

-         1984-1994 r. – współpracownik naukowy wydziału logiki matematycznej i nauk komputerowych na US im. Św. Klimenta Ochrydzkiego i Bułgarskiej Akademii Nauk.

-         Profesor wizytujący na Uniwersytecie im. Paula Sebastie w Tuluzie, Francja.

-         Wiceprezydent międzynarodowej fundacji im. Św. św. Cyryla i Metodego.

-         Żonaty, troje dzieci.

 

Nikołaj Swinarow – ur. 05.06.1958 r. w Szumenie.

Minister Obrony w rządzie Cara.

-         1982 r. – ukończył prawo na Uniwersytecie Sofijskim im św. Klimenta Ochrydzkiego.

-         1985 r. – ukończył szkołę Oficerów Zapasowych w m. Wraca.

-         1984 r. – pracuje jako adwokata w Tyrgowiszte, od 1985 r. – w Sofii.

-         1992-1996 r. – członek Rady Sofijskiego Kolegium Adwokatskiego.

-         1998-2001 r. – wybierany kolejno na członka i sekretarza głównego Wyższej Rady Adwokackiej.

-         Zaczyna swoją praktykę adwokacką w dziedzinie prawa karnego, a po roku 1990 – specjalizuje się w dziedzinie prawa obywatelskiego i handlowego.

-         Korzysta z języków angielskiego i rosyjskiego.

-         Żonaty, dwoje dzieci.

 

 Lubka Kaczakowa – ur. 1970 r.

Już były zastępca ministra gospodarki Nikołaja Wasilewa.

- Wykształcenie wyższe – ekonomiczne

-         Pracowała jako reporter Bułgarskiej Telewizji Społecznej.

-         Ekspert w dziale finansowym „Shel-Bułgaria”.

-         Dyplomowany ekspert-księgowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.

-         Poseł w 39 ZN. W wyborach do 39 ZN wygrała w „niebieskich” rejonach, w których były premier Iwan Kostow był na czele listy wyborczej SDS!

-         Pokłóciła się z szefem Nikołajem Wasiłewem, co spowodowało, że została usunięta ze stanowiska jego zastępcy.

 

 

Lidia Szulewa – ur. 23.12.1956 r. w Welingradzie.Zastępca premiera, Minister pracy i polityki socjalnej.

-         ukończyła Uniwersytet Techniczny w Sofii i Uniwersytet Gospodarki Krajowej i Światowej w Sofii, magister finansów.

-         Wiele specjalizacji, wśród których: „Marketing i finanse” na Akademii Menydżmentu w Monachium, „Menydżmentu i finansów” w Japonii, „Konsultowania się kierowniczego” w Grecji w ramach programu UE.

-         1992-1996 r. – kierownik i właściciel „Bussines intelektu” EOOD.

-         Od 1996 r. – dyrektorAlbena invest holding” AD.

-         Od 2000 r. – prezes Asocjacji Kapitału Industrialnego w Bułgarii, również członek Rady Kierowniczej fundacji „Pomoc dla dobroczynności w Bułgarii”.

-         mówi i pisze po angielsku.

-         Zamężna, dwoje dzieci.

 

W grupie parlamentarnej NDSW są również takie osoby znane społeczeństwu bułgarskiemu jak: Dilana Grozdanowa – długoletni dziennikarz telewizyjny, Milena Miłotinowa – dziennikarka i spikerka wiadomości głównego kanału bułgarskiej telewizji, została zwolniona z telewizji z powodu tego, że pozwoliła na pojawienie się w centralnych wiadomościach zdjęć ze scenami masakry; Jawor Miłuszew – znany aktro, zagrał rolę bułg. poety Pejo Jaworowa, mąż równie słynnej aktorki bułgarskiej Cwetany Manewej; Kosta Conew – jeden z największych profesjonalistów w bułgarskim kinie i teatrze, gwiazda. Jego syn – Dymityr Conew jest spikerem w centralnych wiadomościach bułgarskiej telewizji; Maria Gigowa – legenda bułgarskiej gimnastyki artystycznej, trzykrotna mistrzyni świata gimnastyki artystycznej; Julijana Donczewa – była modelka i aktorka, prowadziła różne audycje tv o modzie, a najbardziej z regularnym przedstawianiem festiwalu w San Remo.                                                              

BUŁGARIA – 2001 r.

 

Anelia RadomirowaPARTIA

DZIAŁACZE

PROGRAM

PRZESZŁOŚĆ

WYB.

2001 r.

NDSW

Nacionałno Dwiżenie za Simeon Wtori

Simeon II Saks-Koburggotski,

Lubka Kaczakowa, Nikołaj Wasilew,

Solomon Pasi, Milen Wełczew


Szybki wzrost ekonomiczny, szybsze realizowanie celu członkostwa w NATO i UE, walka z korupcją na wszystkich szczeblach, stabilne prawodawstwo

dostosowane do europejskich standardów, zwiększona odpowiedzialność dla każdego.Nowa partia, utworzona przez cara Simeona II w dniu 6 kwietnia 2001 r. To nie jest koalicja pewnych partii albo liderów politycznych. Połowa z jej deputowanych jest w wieku 20-30, 30-40 lat. To są szanowani profesjonaliści we wszystkich dziedzinach życia – ekonomia, prawo, dziennikarzy, artyści. Ważna część z nich – znana społeczeństwu jako gwiazdy albo z „Bułgarskiej Wielkiej Nocy” – forum, na którym co rok się zbierają Bułgarzy, którzy zrobili karierę za granicą.

42,74%

120 m.


ODS

Iwan Kostow, Ekaterina Michajłowa, N. Michajłowa

Deklaracja o kontynuacji reform, dostosowanie konstytucji do wymagań UE. Dalej uważają, że są jedynymi, którzy są w stanie kontynuować reformę;

Już partia. SDS po nowych czystkach podczas ich rządzenia. Ludzie koło Kostowa. Nowi też.

18,18%

51 m.


Koalicja dla Bułgarii (BSP)

+ jeszcze 9 organizacji politycznych

Sergej Staniszew, Al. Liłow, Georgi Pyrwanow, Nikołaj Kamow, Janaki Stoiłow, Brigo Asparuchow

Niezmienne obietnice partii, nie do zrealizowania w obecnej sytuacji, raczej odwołujące się do nostalgicznych wspomnień Bułg. o materialnej stabilizacji: podwyżka płac, bezpłatna edukacja i ubezp. zdrow., zmniejszenie bezrobocia. NATO, Eurointegracja, kontakty z Rosją i byłymi ZSSR- republikami

Dawni z BSP z niektórymi ze starych graczy. W koalicji z 9 małymi organizacjami politycznymi: socjaldemokraci, komuniści, lewicowi chłopi: Politiczesko Dwiżenie „Socjałdemokrati”, Obedinen Błok na Truda, Bułgarski Zemedelski Syjuz „A.S-1899”, Syjuz za Oteczestwoto, Alians za Sociał-Liberalen Progres, Dwiżenie „Napred Byłgaria”, Komunisticzeska Partia na Byłgaria, Politiczeski Kłub „Trakia”, Grażdansko Obedinenie „Roma”.

 

 17,15%

48 m.


DPS i Liberalen Syjuz Euroroma

Ahmed Dogan, Osman Oktaj, Kemał Ejup, Emel Etem

Bułgarski etniczny model. Prawa dla Turków, wiadomości po turecku.

Ponad połowa jest byłymi posłami i agentami bezpieki.

7,45%

21 m.


 

 Georgi Krystew,Europa Środkowa i Bałkany

 

 Najgłówniejsze zmiany w życiu politycznym w Bułgarii po 2001 roku

 

             Jeszcze podczas rządu Kostowa wiadomo było, że koalicja Obedineni Demokraticzni Sili (ODS) się rozpadnie. Najwcześniej z niej wystąpili WMRO-BND (w 2000 roku), ponieważ uważali politykę ODS za niepatryotyczną w stosunku do niektórych kwestii- na przykład zamykanie reaktorów AEC Kozłoduj, a także domagali się dymisji niektórych skompromitowanych ministrów jak Aleksandyr Bożkow- minister gospodarki, znany jeszcze jako Mister 10%. Bożkow jednak został zastąpoiny przez Petyra Żotewa, ale było już za późno.

            Christo Biserow i Ewgenij Bakyrdżiew zostali wykluczeni z SDS, Bakyrdżiew założył „Syujz na Radikalite w Bułgaria” (SRB).

            Ochłodziły się tradycyjnie dobre stosunki między SDS a Narodnym Syjuzem, zrzeszającym BZNS Anastasji Mozer i Partii Demokratycznej (DP)

Stefana Sawowa. Po jego śmierci na jej czele został Aleksandyr Pramatarski.

Naroden Syjuz miał pretesnje do SDS w stosunku do autorytarnych rządów Kostowa i do drugorzędnej roli jego partnerów z BZNS i DP.

            Wreszcie doszło do rozłamu w samym SDS, gdy po emocjonalnych wywiadach i według niego z ogromnym smutkiem Stefan Sofijanski, już gdy SDS był w opozycji, wystąpił z tej partii, żeby 09.12.2001 założyć SSD- Syjuz na Swobodnite Demokrati.

            Ostateczni rozpad SDS nastąpił gdy w maju 2004 Iwan Kostow stworzył nową partię DSB- Demokrati za Silna Bułgaria. Zresztą partia SDS dalej istnieje, ale mało kto pozostał z założycieli tej wymarzonej dla wielu Bułgarów abrewiatury.

 

Warto zaznaczyć pojawienie się na scenie polityczniej ruchu „Gergiowden”. Wbrew pozorom nie jest to aż tak  młoda organizacja, ponieważ wywodzi się ze studenckiego tworu „Nezawisimo Dwiżenie Ku-Ku”. Była to spontaniczna organizacja młodych ludzi, skupieni wokół wyjątkowo popularnego programu „Ku-Ku”. Powstałe w 1991 roku, niby rozrywkowe, poruszajało ono ważne kwestie i niemal wszyscy Bułgarzy  kojarzyli jego skecze polityczne. Zespól aktorów i scenarzystów poźniej się rozdzielił, ale Liuben Diłow-syn i Petyr Kurumbaszew załozyli mianowicie „Gergiowden”.Na wyborach parlamentarnych w 2001 roku wstąpili w koalicję z WMRO-BND i dostali 4,89% głosów- trochę pod progiem wyborczym.Na wyborach regionalnych „Gergiowden” w niektórych miastach stworzył koalicję z Narodnym Syujzem, nazywana pejoratywnie w mediach „Baba, dziadek i wnuczek”. Liuben Diłow w tej chwili jest radnym w gminie Sofii.

 


PARTIA

DZIAŁACZE

PROGRAM

PRZESZŁOŚĆ

SDS

Nadeżda Michaiłowa

Nie zadeklarowano zmian ze starego programu „dawnego SDS”

Każda z nowych partii, wywodzących się z SDS, odwołuje się do jego historii.

Skrót SDS pozostał u partii Nadeżdy Michaiłowej i stąd

największe pretensje do demokratycznego dziedzictwa. 


SSD

Stefan Sofijanski,

Diliana Grozdanowa

(posłanka z NDSV)


Christian-demokraci, ale nie tacy skrajni antykomuniści.

Skłonni na koalicę z NDSV, a także być może z Narodnym Syujzem i VMRO.   W ogóle dążą do udziału w rządzie koalicyjnym. Dobre stosunki z Simeonem II.Nie wszyscy byli wcześniej w SDS. Podkreślają, że są właśnie Swobodnymi Demokratami.

DSB

Iwan Kostow,

Ekaterina MichaiłowaSkrajny antykomunizm.

Negatywny stosunek do NDSV i Simeona II z powodu bliskich do BSP u władzy.

Kostow długo unikał występów publicznych obrażony na media i społeczeństwo, które nie doceniły jego działalności i reform.

Partia jest nowa, zaczyna sie budowa organizacyjna.Większość członków pochodzi z SDS. Jeszcze trwają rejestracje nowych zwolenników i przyłączenie  byłych kadr SDS z całego kraju.

 


SRB

 


Ewgenij Bakyrdżiew

 


Antykomunizm,

radykalna prawica jak świadczy nazwa partii, jednak brak na razie wyrażniej tożsamosci  politycznej i ważnych przejaw.Byli członkowie SDS

WMRO-BND

(Vytreszna Makedonska Rewoliucionna Organizacia- Bułgarsko Nacionalno Dwiżenie)

Krasimir Karakacznow

 

 Organizacja patriotyczna powstała w ponownie w 1990, walczą o prawa Bułgarów nie tylko  w Republice Macedonii, a także w innych krajach, skrajny antykomunizm i umiarkowany nacjonalizm.

Wykluczają koalicje z BSP i DPS, możliwi partnerzy: „Gergiowden”, Naroden Syjuz, SSD i inne partie prawicowe.

 


Nawiązują do założonej prez macedońskich Bułgarów w Saloniku w 1893 roku organizacji rewolucjynej WMORK, poźniej WMORO, poźniej WMRO.  Większość członków to uchodźcy, albo następcy uchodźców z Macedonii Egejskiej i Wardarskiej, a także z Tracji Wschodniej i Zachodniej, uciekających przed prześladowaniami władz Jugosławii, Grecji i Turcji. Podczas reżimu komunistycznego wiekszość

starszych członków represjonowano i internowano za pozycje patryotyczne i pochodzenie.Ruch

 

GergiowdenLiuben Diłow,

Petyr KurumbaszewNiezależny ruch, zrzeszający niezwiązanych z innymi partiami ludzi.

Obiecują zawsze rządy ekspertów i inicjatywy społeczne.

Dobre stosunki z biznesem, planują nowoczesne ustawodawstwo.

Do tej chwili na wyborach parlamentarnych w 2001 byli razem z WMRO-BND(o mało nie weszli do Parlamentu), a na regionalnych z Narodnym Syjuzem.Wywądzą się z niepartyjnej organizacji „Nezawisimo Dwiżenie Ku-Ku”. Mają słabo rozwiniętete struktury w kraju, ale za to cieszą się poparciem młodych ludzi.

 

W NDSV kłopoty są raczej z niekórymi osobami i z konfliktem interesów. Kilka posłów wystąpiło z grupy parlamentarnej, coraz głośniej swoje niezadowolenie wyrażają „młodzi” z grupy parlamentarnej „Nowoto wreme”. Rząd z pewnościa dokończy swój mandat, ale możlwie są zmiany ministrów, żeby spróbować uratować to, co pozostało z poparcia dla partii.

 

 

  

PARTIA

DZIAŁACZE

PROGRAM

PRZESZŁOŚĆ

NDSW

Nacionałno Dwiżenie za Simeon Wtori

Simeon II Saks-Koburggotski,

Płamen Panajotow,

Ognian Gerdżikow,

Lidia SzulewaPo niedotrzymanych obietnicach Simeona II jest ogromny spad w jego popularności.

Niektórzy posłowie wystąpili z NDSV i sa niezrzeszeni. Pojawiła sie grupa parlamentarna „Nowoto Wreme” Emiła Koszłukowa.

NDSV w przyszlości gotowi są na koalicje z DPS, BSP i SDS, a także zresztą ze wszystkimi.


Nowa partia, utworzona przez cara Simeona II w dniu 6 kwietnia 2001 r. To nie jest koalicja pewnych partii albo liderów politycznych. Połowa z jej deputowanych jest w wieku 20-30, 30-40 lat. To są szanowani profesjonaliści we wszystkich dziedzinach życia – ekonomia, prawo, dziennikarzy, artyści. Ważna część z nich – znana społeczeństwu jako gwiazdy albo z „Bułgarskiej Wielkiej Nocy” – forum, na którym co rok się zbierają Bułgarzy, którzy zrobili karierę za granicą.

Naroden Syjuz

(BZNS-Demokraticzeska

Partia)

Anastasija Mozer,

Aleksandyr PramatarskiTradycyjne wartości demokratów i stronnictwa ludowego.

Odwołują sie do historii tradycyjnie silnych partii jeszce przed I wojną światową. Po 1989 zawsze należali do demokratycznej koalicji, ostatnio w ODS.

Koalicja dla Bułgarii (BSP)

+ jeszcze 9 organizacji politycznych

Sergej Staniszew,

Rumen OwczarowJuż pro NATO i UE.

Badania opinii publicznej postawiają ich na 1 miejscu, stąd i przygotowanie Staniszewa do funkcji premiera. Jednak będzie to z pewnością rząd koalicyjny, więc główna rola BSP w nim nie jest na 100% zagwarantowana.

Stabilność w koalicji.

Ewntualni partnerzy: NDSV i DPSDawni z BSP z niektórymi ze starych graczy. W koalicji z 9 małymi organizacjami politycznymi: socjaldemokraci, komuniści, lewicowi chłopi: Politiczesko Dwiżenie „Socjałdemokrati”, Obedinen Błok na Truda, Bułgarski Zemedelski Syjuz „A.S-1899”, Syjuz za Oteczestwoto, Alians za Sociał-Liberalen Progres, Dwiżenie „Napred Byłgaria”, Komunisticzeska Partia na Byłgaria, Politiczeski Kłub „Trakia”, Grażdansko Obedinenie „Roma”.

DPS

Ahmed Dogan,  Emel Etem

Bułgarski etniczny model. Prawa dla Turków, wiadomości po turecku. Są u władzy i bedą sie starali u niej pozostać.

 


Ponad połowa jest byłymi posłami i agentami bezpieki.1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna