Socjologia aspiracje. Studium psychologiczne I socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2005. 155 s. 2 schem., tabPobieranie 34.55 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar34.55 Kb.
SOCJOLOGIA 1. ASPIRACJE. Studium psychologiczne i socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. - Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2005. - 155 s. : 2 schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Skrypt - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ; nr 5)
  Sygn. 10128 – 10137
  10 egz. 2. CZŁOWIEK wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Katowice : Śląsk, 1999. - 163, [3] s. : tab ; 21 cm . - (Biblioteka Pracownika Socjalnego)
  Sygn. 6619 – 6621
  3 egz. 3. DEMOGRAFIA / Jerzy Zdzisław Holzer. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1999. - 371, [1] s.: mapy, tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 3095 – 3096
  2 egz. 4. DEMOGRAFIA / Jerzy Zdzisław Holzer. - Wyd. 6 zm.. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. - 364 s. : schem., tab., tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12280 – 12281, 15727 – 15729
  5 egz.
 5. DEMOGRAFIA / Mieczysław Kędelski, Jan Paradysz; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006. - 323 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 15801 – 15804
  4 egz.
 6. DEMOGRAFIA : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / Marek Okólski. - Wyd. 2 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, cop. 2006. - 238 s. : mapy, schem. (w tym kolor.), tab., wykr. (w tym kolor.) ; 24 cm
  Sygn. 15725 – 15726
  2 egz. 7. DEMOGRAFIA : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / Marek Okólski. - Wyd. 2 - Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2005. - 238 s. : mapy, schem. (w tym kolor.), tab., wykr. (w tym kolor.) ; 24 cm
  Sygn. 11740 - 11741
  2 egz. 8. Die schweizerische Sozialstruktur / René Levy.- 5. Aufl.- Zürich : Pro Helvetia, 1997.
  (Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung - Information)
  Sygnatura: 6298
  1 egz.

 1. Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki.- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012.
  Sygnatura: 33838
  1 egz. 2. ELEMENTY socjologii dla pielęgniarek / Iwona Taranowicz, Anita Majchrowska, Zofia Kawczyńska-Butrym. - Lublin : Czelej, 2000. - 275 s. : rys., 1 schem., tab., 1 wykr ; 24 cm
  Sygn. 6525 – 6530
  6 egz. 3. FILOZOFIA i teorie pielęgniarstwa / red. Jolanta Górajek-Jóźwik; Wiesława Ciechaniewicz [et al.]. - Lublin : Czelej, 2007. - 428 s. : rys., schem., tab. ; 23 cm. - (Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 21)
  Sygn. 19193 – 19198
  6 egz. 4. GLOBALIZACJA : i co z tego dla ludzi wynika / Zygmunt Bauman; tł. z ang. Ewa Klekot. - dodr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2002. - 157, [2] s. ; 19 cm . - (Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność)
  Sygn. 4695
  1 egz. 5. GLOBALIZACJA a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata / Mirosława Czerny. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 240 s., [16] k. tabl. : fot., mapy, tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 13356 - 13357, 17845 – 17846
  4 egz.
 6. GOSPODARKA i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / Max Weber; tł. z niem. i wstęp Dorota Lachowska. - dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - LII, 1124, [8] s., 1 s. portr ; 24 cm . - (Biblioteka Socjologiczna)
  Sygn. 4595
  1 egz. 7. HISTORIA myśli socjologicznej / Jerzy Szacki. - Wyd. nowe dodr. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - XVI, 1076 s. ; 24 cm
  Sygn. 15570 – 15571
  2 egz.
 8. HISTORIA myśli socjologicznej : wydanie nowe / Jerzy Szacki. - dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - XVI, 1075, [1] s. ; 24 cm
  Sygn. 4589 – 4591
  3 egz. 9. HOMO politicus : społeczne podstawy polityki / Seymour Martin Lipset; tł. z ang. Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - 559, [1] s. : tab. ; 21 cm + err.
  Sygn. 11088
  1 egz.

 1. Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna? / Krzysztof Kaniasty.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.
  (Psychologia w Monografiach Naukowych ; 6)
  Sygnatura: 11800 , 13304 , 13305
  3 egz.
 2. Kobiety, gender i globalny rozwój : wybór tekstów / [red.: Nalini Visvanathan et al. ; red. merytoryczna Katarzyna Pabijanek ; z jęz. ang. przeł.: Agata Czarnacka, Hanna Jankowska, Magdalena Kowalska].- Warszawa : Polska Akcja Humanitarna, 2012.
  Sygnatura: 33611
  1 egz. 3. KONTEKSTY społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. 1 / red. Michał Musielak; Stanisław Antczak [et al.]; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Nauk Społecznych. - Poznań : Wydawnictwa Uczelniane Akademi Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2000. - 180, [2] s. : tab ; 24 cm
  Sygn. 3162
  1 egz. 4. Mały słownik subkultur młodzieżowych / Mirosław Pęczak.- Warszawa : Semper, 1992.
  Sygnatura: 31056
  1 egz.
 5. MEDIA i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Tomasz Goban-Klas. - [dodr.]. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 336, [3] s.: rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 548
  1 egz. 6. Metoda socjologii / Florian Znaniecki ; przeł. i wstępem opatrzyła Elżbieta Hałas.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  (Biblioteka Socjologiczna)
  Sygnatura: 24697 , 24698 , 24699 , 24700 , 24701 , 24702
  6 egz. 7. Metodologia badań socjologicznych : kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów / Ryszard Adam Podgórski.- Bydgoszcz ; Olsztyn : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007.
  Sygnatura: 24251 , 24252 , 24253 , 24254 , 24255 , 24256 , 24257 , 24258 , 24259 , 24260
  10 egz. 8. METODY badawcze w naukach społecznych / Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias; tł. Elzbieta Hornowska. - Poznań : Zysk i S-ka,, cop. 2001. - 615, [1] s.: rys., tab., wykr ; 24 cm.
  Sygn. 549, 12826, 12827
  3 egz. 9. NATURALNA mowa ciała : w socjotechnicznych metodach osiągania celu / Günther Rebel; tł. Marek Śnieciński. - Wrocław : Astrum, 1999. - 175, [1] s.: fot., rys. ; 21 cm . - (Tajemnice Natury Człowieka)
  Sygn. 21
  1 egz. 10. NOWA Klasyfikacja Zawodów i Specjalności : praktyczny poradnik : Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, Klasyfikacja Zawodów Szkolnictwa Zawodowego, klucze przejścia pomiędzy klasyfikacjami, indeksy alfabetyczne zawodów, nazwy zawodów na rynku pracy / Krystyna Lelińska, Maciej Gruza, Jerzy Stahl. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. - 421, [1] s. : tab ; 24 cm
  Sygn.: 11583
  1 egz. 11. Organizacje społeczne wobec problemów społecznych / red. nauk. Teresa Jemczura, Rajmund Morawski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.- Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011.
  Sygnatura: 31928
  1 egz. 12. Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych / Iga Pietraszko-Furmanek ; przedm. Kazimierz Z. Sowa ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, cop. 2012.
  (Rejony Humanistyki ; nr 8)
  Sygnatura: 34236
  1 egz. 13. PEDAGOGIKA / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 1 pol.Pedagogika. T. 2. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych / red. Bogusław Śliwerski; Heinz-Hermann Krüger [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006. - X, 523 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 26 cm
  Sygn. 16352 – 16353
  2 egz.

 1. Podstawy badań społecznych / Earl Babbie ; tł. Witold Betkiewicz [et al.].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  Sygnatura: 21349 , 21350 , 21351 , 21352 , 21353 , 21354
  6 egz. 2. POLSKA starość w dobie przemian / Elżbieta Trafiałek. - Katowice : Śląsk, 2003. - 336 s. : tab ; 21 cm
  Sygn. 6622
  1 egz. 3. Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej.- Warszawa : Difin, 2014.
  (Engram)
  Sygnatura: 35645 , 35646 , 35647 , 35648
  4 egz. 4. Projekty badawcze w naukach społecznych : (z teorii i praktyki) / pod red. Teresy Janickiej-Panek ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach.- Skierniewice : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010.
  Sygnatura: 28780
  1 egz. 5. Przemoc w wychowaniu : między prawnym zakazem a społeczną akceptacją : monitoring Rzecznika Praw Dziecka / Ewa Jarosz ; [recenzja naukowa Barbara Smolińska-Theiss, Krystyna Marzec-Holka].- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015.
  (Biblioteka RPD)
  Sygnatura: 36876
  1 egz. 6. PSYCHOLOGIA i socjologia zarządzania : słownik terminów / Wacław Šmid. - Sosnowiec : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, 2003. - 255 s. ; 24 cm. - (Słowniki - Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu)
  Sygn.: 11848
  1 egz.

 1. Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
  Sygnatura: 36474 , 36475 , 36476
  3 egz.
 2. Psychologia rodziny / redakcja naukowa Iwona Janicka, Hanna Liberska.- Wyd. 1- 1 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
  Sygnatura: 36477
  1 egz. 3. SEMIOLOGIA życia codziennego / Umberto Eco; tł. z wł. i wstęp Joanna Ugniewska; tł. z wł. Piotr Salwa. - Wyd. 3. - Warszawa : Czytelnik, 1999. - 346, [1] s. ; 20 cm . - (Nowy Sympozjon)
  Sygn. 4740
  1 egz. 4. SŁOWNIK socjologii i nauk społecznych / red. Gordon Marshall; red. wyd. pol. Marek Tabin; Maxine Molyneux [et al.]; tł. z ang. Alina Kapciak [et al.]. - dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - VIII, 531, [1] s. : rys., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10294
  1 egz. 5. SŁOWNIK społeczny / red. Bogdan Szlachta; Janusz Balicki [et al.]; aut. haseł Elżbieta Adamiak [et al.]. - Kraków : Wydaw. WAM, cop. 2004. - XX, [2], 1714 s. : schem., 1 tab., 2 wykr ; 24 cm
  Sygn. 11590
  1 egz. 6. Small towns in Eastern Europe: local networks and urban development / eds. Agnes Borsig, Joachim Burdack, Elke Knappe.- Leipzig : Leibniz-Institut für Länderkunde, 2010.
  (Beiträge zur Regionalen Geographie ; 64)
  Sygnatura: 35629
  1 egz. 7. Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego : dorosłość i starość : standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej : przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania / red. t.: Agata Matysiak-Błaszczyk, Jerzy Modrzewski, Dorota Sipińska.- Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, 2011.
  Sygnatura: 31097
  1 egz. 8. Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego : dzieciństwo i młodość : standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej : przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania / red. t. Dorota Sipińska, Jerzy Modrzewski, Agata Matysiak-Błaszczyk.- Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, 2010.
  Sygnatura: 31098
  1 egz.
 9. SOCJOBIOLOGIA / Edward O. Wilson; il. Sarah Landry; tł. z ang. Mariusz Siemiński. - Wyd. popularnonaukowe. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop. 2000. - 360 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 28 cm
  Sygn. 11750
  1 egz.
 10. SOCJOLOGIA / Anthony Giddens; tł. z ang. Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzup. dodr.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 765, [1] s. : mapy, 1 portr., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 15372 – 15373
  2 egz.
 11. SOCJOLOGIA / Steve Bruce; tł. Marcin Stopa. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000. - 135 s. ; 20 cm . - (Bardzo Krótkie Wprowadzenie)
  Sygn. 976
  1 egz. 12. SOCJOLOGIA / Zygmunt Bauman, Tim May; tł. z ang. Jerzy Łoziński. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop. 2004. - 284 s. ; 18 cm
  Sygn. 11751
  1 egz.

 1. SOCJOLOGIA : analiza społeczeństwa / Piotr Sztompka. - dodr.. - Kraków : Wydaw. Znak, 2006. - 653, [3] s., [16] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), portr., rys., schem., tab. ; 24 cm

Sygn. 15201 , 15495, 15614 - 15617

6 egz.


 1. SOCJOLOGIA : koncepcje i ich zastosowanie / Jonathan H. Turner; tł. Ewa Różalska. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1998. - 263, [1] s.: 1 il., fot., portr., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 975
  1 egz. 2. SOCJOLOGIA : wielkie struktury społeczne / Jan Turowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2000. - 277, [7] s.; 2 rys., tab., wykr. ; 24 cm . - (Źródła i Monografie ; 144)
  Sygn. 277
  1 egz.

 1. Socjologia gospodarki / Juliusz Gardawski [et al.].- Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006.
  Sygnatura: 18512 , 18513 , 18514
  3 egz. 2. Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Małgorzata Budyta-Budzyńska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  (Socjologia)
  Sygnatura: 30471 , 30472 , 30473 , 30474
  4 egz. 3. SOCJOLOGIA wychowania : T. 1: Wychowujące społeczeństwo; T. 2: Urabianie osoby wychowanka / Florian Znaniecki. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 2 t. w 1 wol. (VI, 569, [1] s.) ; 24 cm . - (Biblioteka Socjologiczna)
  Sygn. 276
  1 egz. 4. Socjologiczne aspekty wojska i obronności / [red. nauk. Janusz Zajdzik, Tadeusz Iwanek] ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności.- Warszawa : DWiPO MON, 2004.
  Sygnatura: 32412
  1 egz. 5. Socjologiczny wizerunek profesjonalnych Sił Zbrojnych RP / red. nauk. Anna Orzyłowska ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności.- Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2012.
  Sygnatura: 33401 , 33402 , 33403 , 33404
  4 egz.
 6. SPOŁECZEŃSTWO i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Ewa Masłyk-Musiał. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. - 243 s. : rys., schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 4233 – 4234
  2 egz. 7. SZKICE z socjologii religii / Max Weber; tł. z niem. Jerzy Prokopiuk, Henryk Wandowski; [wstęp, posł. i red. nauk. Stanisław Kozyr-Kowalski]. - Wyd. 2. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1995. - 303, [1] s. ; 21 cm
  Sygn. 3849
  1 egz. 8. Świat człowieka : encyklopedia / [wyd. Beata Lewandowska-Kaftan, Justyna Strzeszewska-Pęzik ; tł. Katarzyna Duran, Bartłomiej Kaftan, Piotr Kostrzewski].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
  Sygnatura: 15730
  1 egz. 9. TEORIA komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie / Bogusława Dobek-Ostrowska, Robert Wiszniowski. - Wrocław : Astrum, 2001. - 243, [5] s.; schem., tab.,rys. wykr. ; 23 cm . - (Kreatywność)
  Sygn. 977
  1 egz.

 1. Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych / Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek, Wacław Laskowski.- Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2001.
  Sygnatura: 30228 , 30229 , 30230 , 30231 , 30232 , 30233 , 30234 , 30235
  8 egz.
 2. W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne / red. Krzysztof Frysztacki, Krystian Heffner; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu; Stowarzyszenie Instytut Śląski; Uniwersytet Opolski; Politechnika Opolska; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2003. - 504, [10] s. : 1 portr. kolor., mapy, tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 4640
  1 egz. 3. Współczesne dylematy pedagogiczne : media w społeczeństwie informacyjnym : sekty i nowe ruchy religijne / pod red. Ilony Fajfer-Kruczek, Łukasza Tomczyka ; Koło Naukowe Pedagogów, Uniwersytet Śląski.- Cieszyn : Koło Naukowe Pedagogów, 2009.
  Sygnatura: 28968
  1 egz.
 4. WYBÓR tekstów / Marshall McLuhan; red. Eric McLuhan, Frank Zingrone; tł. z ang. Ewa Różalska, Jacek M. Stokłosa. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop. 2001. - 581, [1] s. : faks., rys ; 20 cm
  Sygn. 3394
  1 egz.

 1. Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce : metody ilościowe w badaniach empirycznych / Barbara Podolec.- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014.
  Sygnatura: 35275
  1 egz. 2. WYBRANE elementy socjologii : podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych / red. Anita Majchrowska; Renata Bogusz [et al.]. - Lublin : Czelej, 2003. - 328 s. : rys., tab ; 23 cm . - (Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 6)
  Sygn. 6531 – 6532
  2 egz. 3. WYWIERANIE wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Robert B. Cialdini; tł. Bogdan Wojciszke. - Wyd. 4 [nowe uzup.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001. - 271, [1] s.; fot., rys., wykr. ; 23 cm . - (Seria Psychologii Społecznej)
  Sygn. 264
  1 egz.

 1. Wyzwania pracy socjalnej : odsłony polskiego i słowackiego życia społecznego = The challenges of social work : exposes of Polish and Slovakian social life / red. Ingrid Emmerová [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2013.
  Sygnatura: 34543
  1 egz.
 2. ZACHOWANIA człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 255, [1] s. : rys., tab ; 20 cm
  Sygn. 3647 , 4412 , 4319 , 4074
  4 egz. 3. ZACHOWANIA ludzi w organizacji / Czesław Sikorski. - dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 300 s. : rys., tab ; 20 cm
  Sygn. 2973 , 4085 - 4086 , 5647 – 5648
  5 egz. 4. ZACHOWANIA ludzi w organizacji / Czesław Sikorski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 300 s. : rys., tab ; 20 cm
  Sygn. 4087
  1 egz. 5. ZACHOWANIA w organizacji / Stephen P. Robbins; tł. z ang. Andrzej Ehrlich. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. - 523, [1] s. : rys., schem., tab., 2 wykr ; 21 cm
  Sygn. 7106 – 7107
  2 egz.

 1. Zagrożenia społeczne w okresie przemian : szkice z polityki społecznej / Stanisław Szumpich.- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013.
  Sygnatura: 34233
  1 egz.
 2. ZAPROSZENIE do socjologii / Peter L. Berger; tł. z ang. Janusz Stawiński. - Wyd. 10, dodr.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 185, [2] s. ; 21 cm
  Sygn. 15478 - 15479 , 15579 – 15580
  4 egz. 3. ZARZĄDZANIE zmianą / Liz Clarke; tł. z ang. Marek Albigowski. - Warszawa : Felberg SJA, 2001. - XIII, [1], 257 s. : rys., schem., tab., wykr ; 20 cm . - (Podstawy Zarządzania)
  Sygn. 5353 , 7422 – 7423
  3 egz. 4. ZDROWIE i choroba : wybrane problemy socjologii medycyny / red. Jarosław Barański, Włodzimierz Piątkowski; Anna Brysiewicz [et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2002. - 258 s. : portr., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 10546
  1 egz.


: literatura -> FINANSE
FINANSE -> H. Beck, 2013. Sygnatura: 34766, 34767, 34768, 34769 4 egz
FINANSE -> Strategie aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa : z zastosowaniem symulatora ceo / Michel Muszynski. Warszawa : Placet, 2006. 248 s. 1 fot., rys., schem., tab., wykr.; 24 cm + cd-rom sygn. 13646 13647, 17474 – 17477 6 egz
FINANSE -> Rynki kapitałowe I pienięŻNE. GiełDA
FINANSE -> Metody oraz techniki organizacji I zarządzania
FINANSE -> WartośĆ firmy analiza fundamentalna I techniczna / Mariusz Czekała. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. 194 s tab., wykr; 24 cm. (Rynek Kapitałowy) Sygn. 9070 – 9092 23 egz
FINANSE -> Zarządzanie jakośCIĄ
FINANSE -> Podstawy organizacji
FINANSE -> Marketing usług jakośĆ usług bibliotecznych : badanie metodą servqual = The Quality of Library Services : Research by the servqual method / Maria Wanda Sidor; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Wyższa Szkoła Biznesu National Louis
FINANSE -> Marketing allegro. Pl : jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych / Wojciech Kyciak, Beniamin Krupowicz, Błażej Łukjanowicz. Gliwice : Helion, cop. 2007. 182 s schem.; 21 cm Sygn. 20871 – 20874 4 egz
FINANSE -> Zarządzanie projektami

Pobieranie 34.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna