Sortowanie danych liczbowych zawartych w dwóch wierszachPobieranie 11.14 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar11.14 Kb.
SORTOWANIE DANYCH LICZBOWYCH ZAWARTYCH W DWÓCH WIERSZACH
Celem tej transformacji jest uporządkowanie par danych zapisanych w dwóch przy­legających do siebie wierszach arkusza MS Excel i zapisanie ich w postaci posortowanej rosnąco lub malejąco względem wybranego wiersza w przylegających wierszach tego sa­me­go arkusza. Zakładamy, że w arkuszu znajdują się dwa wiersze (np. 16 i 17) par da­nych zawierające tytuły wierszy oraz odpowiednie dane liczbowe. W wyniku tej transformacji wszystkie pary danych posortowanych (tytuły, liczby) zostaną umieszczone w wierszach położonych poniżej wierszy zawierających sortowane dane. W celu dokonania takiego przekształcenia danych należy wykonać następujące czynności:
SORTOWANIE DANYCH ROSNĄCO


 1. Otwórz arkusz z danymi: Dane005.xls i zapisz go jako Dane005A.xls.

 2. Zaznacz obszar danych do transformacji (łącznie z tytułami odpowiednich wierszy), np. komórki (A16:K17)

 3. W menu Edycja wybierz polecenie Kopiuj (lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-C)

 4. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania, np. komórkę A20. Obszar ten musi znajdować się poza obszarem danych do transformacji.

 5. W menu Edycja wybierz polecenie Wklej (lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-V)

 6. W skopiowanych w tej sposób danych początkowych (znajdujących się teraz w komórkach; B20:K21) wstaw w komórce A20 tytuł nagłówka „X” na inny np. „ X rosnąco”, w komórce A21 tytuł nagłówka „Y” na inny np. „ Y rosnąco”,

 7. Na tak utworzonej kopii zaznacz obszar (B20:K21) danych do sortowania pomijając nazwy odpowiednich wierszy.

 8. W menu Dane wybierz polecenie Sortuj i naciśnij przycisk Opcje.

 9. W polu wyboru Orientacja wybierz Sortuj od lewej do prawej i naciśnij przycisk OK.

 10. W polu wyboru Sortuj według wybierz nazwę Wiersz 20.

 11. Zaznacz opcję Rosnąco i naciśnij przycisk OK.

 12. W polu wyboru Sortuj według wybierz nazwę kolejnego wiersza, np. Wiersz 21.

 13. Zaznacz opcję Rosnąco i naciśnij przycisk OK.

 14. Zapamiętaj plik zawierający dane posortowane rosnąco według wybranego wiersza 20.


SORTOWANIE DANYCH MALEJĄCO


 1. Otwórz arkusz z danymi: Dane005.xls i zapisz go jako Dane005B.xls.

 2. Zaznacz obszar danych do transformacji (łącznie z tytułami odpowiednich wierszy), np. komórki (A16:K17)

 3. W menu Edycja wybierz polecenie Kopiuj (lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-C)

 4. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania, np. komórkę A24. Obszar ten musi znajdować się poza obszarem danych do transformacji.

 5. W menu Edycja wybierz polecenie Wklej (lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-V)

 6. W skopiowanych w tej sposób danych początkowych (znajdujących się teraz w komórkach; B24:K25) wstaw w komórce A24 tytuł nagłówka „X” na inny np. „ X maleją”, w komórce A25 tytuł nagłówka „Y” na inny np. „ Y rosnąco”,

 7. Na tak utworzonej kopii zaznacz obszar (B24:K25) danych do sortowania pomijając nazwy odpowiednich wierszy.

 8. W menu Dane wybierz polecenie Sortuj i naciśnij przycisk Opcje.

 9. W polu wyboru Orientacja wybierz Sortuj od lewej do prawej i naciśnij przycisk OK.

 10. W polu wyboru Sortuj według wybierz nazwę Wiersz 24.

 11. Zaznacz opcję Malejąco i naciśnij przycisk OK.

 12. W polu wyboru Sortuj według wybierz nazwę kolejnego wiersza, np. Wiersz 25.

 13. Zaznacz opcję Rosnąco i naciśnij przycisk OK.

 14. Zapamiętaj plik zawierający dane posortowane malejąco według wybranego wiersza 24.


Pobieranie 11.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna