Sortowanie danych liczbowych zawartych w kilku wierszachPobieranie 12.31 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar12.31 Kb.
SORTOWANIE DANYCH LICZBOWYCH ZAWARTYCH W KILKU WIERSZACH
Celem tej transformacji jest uporządkowanie trójek danych zapisanych w trzech przy­legających do siebie wierszach arkusza MS Excel i zapisanie ich w postaci posortowanej rosnąco lub malejąco względem wybranego wiersza w przylegających wierszach tego sa­me­go arkusza. Zakładamy, że w arkuszu znajdują się trzy wiersze (np. 19, 20 i 21) trójek da­nych zawierające tytuły wierszy oraz odpowiednie dane liczbowe. W wyniku tej transformacji wszystkie trójki danych posortowanych (tytuły, liczby) zostaną umieszczone w wierszach położonych poniżej wierszy zawierających sortowane dane. W celu dokonania takiego przekształcenia danych należy wykonać następujące czynności:
SORTOWANIE DANYCH WZGLĘDEM JEDNEGO WIERSZA


 1. Otwórz arkusz z danymi: Dane006.xls i zapisz go jako Dane006A.xls.

 2. Zaznacz obszar danych do transformacji (łącznie z tytułami odpowiednich wierszy), np. komórki (A19:K21)

 3. W menu Edycja wybierz polecenie Kopiuj (lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-C)

 4. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania, np. komórkę A24. Obszar ten musi znajdować się poza obszarem danych do transformacji.

 5. W menu Edycja wybierz polecenie Wklej (lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-V)

 6. W skopiowanych w tej sposób danych początkowych (znajdujących się teraz w komórkach; B24:K26) wstaw w komórce A24 tytuł nagłówka „X” na inny np. „X rosnąco”, w komórce A25 tytuł nagłówka „Y” na inny np. „Y rosnąco”, w komórce A26 tytuł nagłówka „Z” na inny np. „Z rosnąco”,

 7. Zaznacz obszar danych do sortowania (B24:K26) pomijając tytuły odpowiednich wierszy.

 8. W menu Dane wybierz polecenie Sortuj i naciśnij przycisk Opcje.

 9. W polu wyboru Orientacja wybierz Sortuj od lewej do prawej i naciśnij przycisk OK.

 10. W polu wyboru Sortuj według wybierz nazwę Wiersz 24.

 11. Zaznacz opcję Rosnąco i naciśnij przycisk OK.

 12. W polu wyboru Sortuj według wybierz nazwy kolejnego wiersza, np. Wiersz 25.

 13. Zaznacz opcję Rosnąco i naciśnij przycisk OK.

 14. W polu wyboru Sortuj według wybierz nazwy kolejnego wiersza, np. Wiersz 26.

 15. Zaznacz opcję Rosnąco i naciśnij przycisk OK.

 16. Zapamiętaj plik z danymi posortowanymi rosnąco kolejno według wiersza 24, 25 oraz 26.


SORTOWANIE DANYCH KILKU WIERSZY W ŻĄDANEJ KOLEJNOŚCI SORTOWANIA


 1. Otwórz arkusz z danymi: Dane006.xls i zapisz go jako Dane006B.xls.

 2. Zaznacz obszar danych do transformacji (łącznie z tytułami odpowiednich wierszy), np. komórki (A19:K21)

 3. W menu Edycja wybierz polecenie Kopiuj (lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-C)

 4. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania, np. komórkę A29. Obszar ten musi znajdować się poza obszarem danych do transformacji.

 5. W menu Edycja wybierz polecenie Wklej (lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-V)

 6. W skopiowanych w tej sposób danych początkowych (znajdujących się teraz w komórkach; B24:K26) wstaw w komórce A29 tytuł nagłówka „X” na inny np. „X malejąco”, w komórce A30 tytuł nagłówka „Y” na inny np. „Y rosnąco”, w komórce A31 tytuł nagłówka „Z” na inny np. „Z rosnąco”,

 7. Zaznacz obszar danych do sortowania (B29:K31) pomijając tytuły odpowiednich wierszy.

 8. W menu Dane wybierz polecenie Sortuj i naciśnij przycisk Opcje.

 9. W polu wyboru Orientacja wybierz Sortuj od lewej do prawej i naciśnij przycisk OK.

 10. W polu wyboru Sortuj według wybierz nazwę Wiersz 29.

 11. Zaznacz opcję Malejąco i naciśnij przycisk OK.

 12. W polu wyboru Sortuj według wybierz nazwy kolejnego wiersza, np. Wiersz 30.

 13. Zaznacz opcję Rosnąco i naciśnij przycisk OK.

 14. W polu wyboru Sortuj według wybierz nazwy kolejnego wiersza, np. Wiersz 31.

 15. Zaznacz opcję malejąco i naciśnij przycisk OK.

 16. Zapamiętaj plik z danymi posortowanymi w zadanej kolejności wiersze 29, 30 oraz 31.


Pobieranie 12.31 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna