SŁowniczek podstawowych terminów angielskichPobieranie 280.17 Kb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar280.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6


© Krzysztof Pasierbiewicz

SŁOWNICZEK

PODSTAWOWYCH TERMINÓW ANGIELSKICH

DO ĆWICZEŃ Z GEOLOGII OGÓLNEJ

Rok I

Semestry 1 i 2Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej

Ćwiczenie Nr 1 Geologiczny podział dziejów ziemi

dominujące formy życia

dominant life forms

eon

eon

epoka

epoch

era

era

geologia

geology

izotop promieniotwórczy

radioactive isotope

korelacja

correlation

makroskopowe rozpoznawanie skał

macroscopic identification of rocks

metoda izotopowa

isotope method

minerał

mineral

narzędzia stosowane do oznaczania wieku (skał)

dating tools

okaz skalny

rock specimen

okres

period

okres dominacji ssaków

mammals dominated period

okres połowicznego rozpadu

radio-active half life

określanie wieku względnego

determining relative ages

podział

classification

proces geologiczny

geological process

rozpad promieniotwórczy

radio-active decay

rozwój prymitywnych form życia

primitive life abundance

skała

rock

skorupa ziemska

earth’s crust

szczegółowy opis skały

detailed rock description

tabela geochronologiczna

geological time table

warstwa

layer

warunki naturalne

natural conditions

wiek bezwzględny

absolute time

wiek względny

relative time

wiek ziemi

age of earth

zasada przecinania

principle of cross-cutting relationships

zasada superpozycji

principle of superposition

zdarzenie geologiczne

geological event

ziemia

earth

zmiany ewolucyjne

evolutionary changes

znaczące wydarzenia geologiczne

major geological events

Ćwiczenie Nr 2 Cechy minerałów

atom

atom

barwa

color

budowa uporządkowana

ordered structure

cechy chemiczne

chemical features

cechy fizyczne

physical properties

jon

ion

kryształ

crystal

lupa

magnifying glass

łatwo łupiący się

easy cleavable

łupliwość

cleavage

minerał

mineral

okaz mineralny

sample mineral

pierwiastek

element

płaskie powierzchnie łupliwości

flat cleavage surfaces

pokrój

crystal shape (habit)

połysk

lustre

połysk matowy

dull lustre

połysk błyszczący

shiny luster

połysk szklisty

vitreous lustre

połysk tłusty

greasy lustre

powierzchnia błyszcząca

glittering surface, brilliant surface

powierzchnia matowa

mat surface, lusterless surface

powierzchnia świeżego przełamu

freshly broken surface

powierzchnia zwietrzała

weathered surface

przełam

fracture

przełam błyszczący

brilliant fracture

przełam gładki

even fracture

przełam szklisty

vitreous fracture

przełam tłusty (woskowy)

waxy fracture

przewodność

ductivity

rozmieszczenie atomów

arrangement of atoms

rozpoznawanie minerałów

identification of minerals

rylec

steel penknife, scratching tool

rysa

scratch

sieć krystaliczna

crystal lattice

skala Mohs’a

Mohs hardness scale

skała

rock

słabo widoczny

poorly visible

sposób wykształcenia kryształu

crystal form

struktura krystaliczna

crystalline structure

struktura wewnętrzna

internal structure

trójwymiarowy

three-dimensional

trudno łupiący się

hardly cleavable

twardość

hardness

uporządkowana struktura wewnętrzna

ordered internal structure

warunki wzrostu kryształu

crystal growth conditions

własności fizyczne

physical properties

wygląd kryształu

crystal appearance

zapach

odor

zarysować

scratch

związek chemiczny

chemical compound


  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna