SŁowniczek podstawowych terminów angielskich


Ćwiczenie Nr 6 Minerały skał osadowychPobieranie 280.17 Kb.
Strona4/6
Data07.05.2016
Rozmiar280.17 Kb.
1   2   3   4   5   6

Ćwiczenie Nr 6 Minerały skał osadowych

anhydryt

anhydrite

chalcedon

chalcedony

dolomit

dolomite

epidot

epidote

erozja

erosion

frakcja

fraction, grain-size

gips

gypsum

halit

halite

illit

illite

kalcyt

calcite

kaolinit

kaolinite

minerał chlorkowy

chloride mineral

mineral fosforanowy

phosphate mineral

minerał krzemionkowy

siliceous mineral

minerał siarczanowy

sulphureous mineral

mineral węglanowy

carbonate mineral

mineralły solne

salt mineral

minerały ilaste

clay minerals

minerały skałotwórcze

rock-forming minerals

montmorillonit

montmorillonite

odporny na wietrzenie

weathering resistant

opal

opal

rozdrabnianie skały

rock disintegration

rozkład minerałów

decomposition of minerals

rozpuszczanie

dissolution solution

ruchy masowe

mass movements

ścieranie

abrasion

serpentyn

serpentine

siarczan

sulfate

siarczek

sulfide

skała macierzysta

bedrock

skała osadowa

sedimentary rock

skupienie/nagromadzenie minerałów

aggregation of minerals

środowisko sedymentacji

sedimentation environment

syderyt

syderite

tlenek glinu

aluminum oxide

tlenek żelazowy

ferric oxide

wietrzenie

weathering

wietrzenie chemiczne

chemical weathering

wietrzenie fizyczne

physical weathering

wodorotlenek

hydroxide

wodorotlenek glinu

aluminum hydroxideĆwiczenie Nr 7 Klasyfikacja skał osadowych

basen sedymentacyjny

sedimentation basin

bloki

blocks

brekcja

breccia

ewaporaty

evaporites

frakcja aleurytowa

aleurite grain size

frakcja pelitowa

pelitic grain-size

frakcja psamitowa

psammite grain-size

frakcja psefitowa

psephite grain-size

gruz

debrisclay, silt

iłowiec

claystone

kaustobiolity

caustobiolithes

krzepnięcie lawy

lava solidification

osadzanie

deposition

piaskowiec

sandstone

popioły wulkaniczne

lava ashes

pyłowiec

siltstone

skała biochemiczna

bio-chemical rock

skała chemiczna

chemical rock

skała ilasta

argillaceous rock, clay rock, luteous rock

skała klastyczna

clastic rock

skała krzemionkowa

silicic rock

skała luźna

detached rock

skała organogeniczna

bio-genic rock

skała piriklastyczna

pyroclastic rock

skała terrygeniczna

terrigene rock

skała węglanowa

carbonate rock

skała zwięzła

coherent rock, solid rock, tough rock

skały okruchowe

clastic rock

skały żelaziste

ferrolites

składniki ziarnowe

grain components

spoiwo

cement

średnia średnica ziarna

mean grain-size

średnica ziarna

grain-size

szczątki organiczne

organic remains

szczątki roślin

plant fossils

szczątki zwierząt

animal fossils

tuf

tuff

tufit

tuffite

zlepieniec

conglomerate

żwir

gravel


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna