SŁowniczek podstawowych terminów angielskich


Ćwiczenie Nr 8 i 9 Struktury sedymentacyjnePobieranie 280.17 Kb.
Strona5/6
Data07.05.2016
Rozmiar280.17 Kb.
1   2   3   4   5   6

Ćwiczenie Nr 8 i 9 Struktury sedymentacyjne

cechy teksturalne

textural features

dobrze wysortowany

well-sorted

drobno-ziarnisty

fine grained

gruboziarnisty

coarse-grained

hieroglify

hieroglyphs

jednostki 

 units

kształt ziarna

grain shape

kulisty

sphere-shaped

laminacja równoległa

parallel lamination

ławica

bed

metoda pół-ilościowa

semi-quantitative method

miąższość

thickness

obtoczenie

roundness

odchylenie standardowe

standard deviation

oś ziarna

grain axis

powierzchnia graniczna warstwy

layer boundary

prądy denne

bed currents

przekształcenie logarytmiczne

logarythmic transformation

rozkład wielkości ziarna

grain-size distribution

rozrzut wielkości ziaren

grain-size dispersion

słabo wysortowany

poorly-sorted

struktury deformacyjne

deformational structures

struktury depozycyjne

depositional structures

struktury erozyjne

erosional structures

struktury sedymentacyjne

sedimentary structures

średnia średnica

average diameter, mean diameter

średnioziarnisty

medium-grained

uławicenie

bedding

ułożenie ziaren

orientation of grains

upakowanie ziaren

packing of grains

uziarnienie frakcjonalne

graded bedding

warstwa

layer

warstwowanie

stratification

warstwowanie konwolutne

convolute bedding

warstwowanie przekątne

cross-bedding

wielkość ziarna

grain-size, fraction

wysortowanie

sorting

wzorzec

visual standard

ziarna stykające się ze sobą

adjacent grains

ziarno elipsoidalne

ellipsoidal grain

ziarno kuliste

spherical grain

ziarno spłaszczone

flattened grain

ziarno wrzecionowate

cigar-shaped grain

ziarno wydłużone

elongated grainĆwiczenie Nr 10 Skały okruchowe

arkoza

arkose

blok skalny

block of rock

bomba wulkaniczna

volcanic bomb

brekcja wulkaniczna

volcanic breccia, eruptive breccia, igneous breccia, lava breccia

dobrze obtoczony

well-rounded

głaz

boulderclay

iłowiec

claystone, clay shale

lapilli

lapilli

less

loes

łupek

shale, schist, slate, slatestone

łupek ilasty

argillaceous schist

muł

mud

mułowiec

mudstone, siltstone

Ostro krawędzisty

sharp-edged

piasek

sand

piaskowiec

sandstone

popiół wulkaniczny

lava ash

pył

silt

pył

dust

skała luźna

non-cohesive rock

skała zwięzła

coherent rock, solid rock, tough rock

słabo obtoczony

poorly-rounded

słabo-zwięzły

weakly cohesive

spoiwo

cement

spoiwo dolomityczne

dolomitic cement

spoiwo hematytowe

hematitic cement

spoiwo ilaste

argillaceous cement

spoiwo kontaktowe

contact cement

spoiwo krzemionkowe

siliceous cement

spoiwo margliste

marlaceous cement

spoiwo podstawowe

basal cement

spoiwo porowe

pore cement

spoiwo wapniste

calcareous cement

spoiwo żelaziste

ferruginous cement

szarogłaz

grauwacke, greywacke, wacke

zlepieniec

conglomerate

żwir

gravel


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna