Słowo wprowadzające Arcybiskupa ŁódzkiegoPobieranie 14.87 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.87 Kb.

Słowo wprowadzające Arcybiskupa Łódzkiego


do Mszy świętej z okazji 20-lecia obecności Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Watykanu

w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi

(sobota, 31 sierpnia 2002 roku)

1. Ojciec Święty Jan Paweł II w 1982 roku ofiarował Kościołowi Łódzkiemu niezwykłej wartości religijnej i artystycznej mozaikowy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz ten przez blisko 25 lat zdobił polską kaplicę w grotach bazyliki św. Piotra na Watykanie.

Z wielkim wzruszeniem przyjęliśmy ten papieski dar, któremu towarzyszyło błogosławieństwo Jana Pawła II i życzenie „by ów święty znak umacniał i poszerzał tę głęboką więź, jaka łączy diecezję łódzką ze Stolicą Apostolską”.

Pod wpływem tych zobowiązujących słów gromadzimy się od dwudziestu lat przed tym świętym Wizerunkiem, aby wspólnie modlić się w najbardziej żywotnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, Ojca Świętego i naszych własnych.

13 czerwca 1987 roku Obraz ten był obecny na miejscu uroczystej celebry, jaką sprawował w Łodzi Jan Paweł II.

W jubileuszowym roku 75-lecia naszej diecezji, Maryja w Ikonie Watykańskiej nawiedziła wszystkie parafie i kościoły. Były to zaiste błogosławione chwile! Sami wyczuwaliśmy kapłańskim zmysłem ogrom łaski Bożej i duchowego dobra, które szeroką falą szły przez naszą wspólnotę diecezjalną.

Kiedy Ojciec Święty podczas pobytu w Gorzowie w 1997 roku prosił nas, swoich rodaków o modlitwę, by mógł przeprowadzić Kościół przez próg trzeciego tysiąclecia, odpowiedzieliśmy natychmiast na tę prośbę i wyznaczyliśmy sobie w tutejszym sanktuarium maryjnym każdą pierwszą sobotę miesiąca na wspólną modlitwę w tej właśnie intencji.

Ta inicjatywa spotkała się z żywym odzewem mieszkańców Łodzi. I chociaż już drugi rok – razem z Ojcem Świętym – kroczymy szczęśliwie drogami nowego tysiąclecia, nadal przychodzimy tutaj w pierwsze soboty miesiąca, aby polecać Miłosiernemu Bogu – za wstawiennictwem Watykańskiej Madonny – Jana Pawła II i te intencje, które są mu szczególnie bliskie i drogie.

Nie do uchwycenia są łaski Boże, których tutaj dostępują modlący się czciciele Maryi. Złożone wota, po części tylko świadczą o miłosierdziu Bożym, uzyskanym przez pośrednictwo Matki Kościoła.

I oto dziś, zgromadziliśmy się na wspólne uwielbienie Boga i naszego Zbawiciela za wielkie rzeczy, jakie uczynił nam Wszechmocny w ostatnim dwudziestoleciu przez wstawiennictwo Tej, która tutaj w jakiś szczególny sposób jest, jest obecna w znaku Watykańskiego Obrazu.

Dziękując Bogu za Jego łaskawość, z wdzięcznością myślimy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, głównym sprawcy naszej radości.

A Maryję, „daną ku obronie naszego Narodu” prosimy, by nam wyjednała „moc w wierze, stałość w nadziei i wytrwałość w miłości”.
2. Pragnę teraz razem z biskupem Adamem Lepą i biskupem Ireneuszem Pękalskim, w duchowej łączności z biskupem Bohdanem Bejze, z radością i wdzięcznością spojrzeć na naszych miłych Gości a także na tych, którzy tworzą życie naszego miasta i Kościoła łódzkiego, i gorąco wszystkich powitać i wszystkim serdecznie podziękować za to, że zechcieli wziąć udział w naszej uroczystości.

Za wielce wymowny znak naszej więzi z Ojcem Świętym odbieramy to, że liturgii eucharystycznej przewodniczy ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski, przedstawiciel Ojca Świętego w Polsce. Wszelkie przejawy serdecznych uczuć i życzliwość Waszej Ekscelencji dla Kościoła łódzkiego bardzo sobie cenimy i zachowujemy w żywej pamięci. Z tym większym otwarciem i oczekiwaniem przyjmiemy dzisiaj słowo pasterskie, jakie Ekscelencja zechce nam przekazać w okolicznościowej homilii.

Radość naszą i uczucia wdzięczności rozbudza w nas obecność księdza arcybiskupa Janusza Bolonka, naszego rodaka, który aktualnie pełni wysoki urząd nuncjusza apostolskiego w Urugwaju. Księdzu Arcybiskupowi jesteśmy winni szczególne podziękowanie za to, że przed dwudziestu laty – pracując w Watykanie – z dużym zaangażowaniem czuwał nad przejęciem od Ojca Świętego mozaikowego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i przekazaniem go do Łodzi.

Obecnością swoją zaszczycają nas także:

– ks. biskup Antoni Dydycz z Drohiczyna,

– ks. biskup Alojzy Orszulik z Łowicza,

– ks. biskup Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski,

– ks. biskup Stefan Cichy z Katowic

– ks. biskup Marian Duś z Warszawy,

– ks. biskup Adam Odzimek z Radomia,

– ks. biskup Tadeusz Pikus z Warszawy,

– ks. biskup Jan Wątroba z Częstochowy,

– ks. biskup Teofil Wilski z Kalisza.
Witam i pozdrawiam:

– Prześwietną Kapitułę Katedralną Łódzką,

– kapłanów diecezjalnych i zakonnych,

– kleryków,

– siostry zakonne i wszystkie osoby konsekrowane,

– przedstawicieli lokalnych władz państwowych i samorządowych,

– środowisk uczelnianych, robotniczych, rolniczych i rzemieślniczych,

– organizacji, związków i stowarzyszeń społecznych, kulturalnych

i zawodowych,

– wojska, policji, straży i harcerzy,

– poczty sztandarowe, chóry i asysty parafialne.

Osobne słowa pozdrowienia kieruję do uczestników pieszej pielgrzymki łódzkiej, szczęśliwie powracającej z Jasnej Góry.

Witam dzieci, młodzież i dorosłych.

Witam was wszystkich, Bracia i Siostry.__________ __________
Spełniwszy miły obowiązek powitania Dostojnych Gości i wszystkich tu zgromadzonych, zwracam się do Najdostojniejszego Księdza Arcybiskupa Nuncjusza z prośbą o celebrowanie Najświętszej Ofiary.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna