Specialist Advisory Teaching Service Ethnic Minority AchievementPobieranie 53.41 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar53.41 Kb.Specialist Advisory Teaching Service
Ethnic Minority Achievement

Science WordsSłowniczek z przyrody


Ten słowniczek został przygotowany z myślą o uczniach, których pierwszym językiem jest język polski.
This glossary has been produced for students whose first language is Polish
A

Abdomen [abdomen] – brzuch

Abrasion [abreszjon] - otarcie

Absorb [absorb] – absorbować, wchłaniać

Accelerate [akselerejt] - przyśpieszać

Acid [ejsid] – kwas

Acid rain [ejsid rejn] – kwaśny deszcz

Adaptation [adaptejszon] – adaptacja (roślin lub zwierząt do panujących warunków)

Aerobic respiration [aerobik respirejszon] – oddychanie tlenowe

Air [er] – powietrze

Alkaline [alkalajn] – alkaiczny

Amphibian [amfibjan] – płaz

Anaerobic respiration [anaerobik respirejszon] – oddychanie beztlenowe

Apparatus [apparatus] – przyrząd, aparat, narzędzie

Appendix [apendiks] – wyrostek robaczkowy

Artery [arteri] – arteria, tętnica

Atmosphere [atmosfir] – atmosfera

Atom [atom] – atom

Atomic energy [atomic enerdżi] – energia atomowa
B

Bacterium/bacteria [bakterjum/bakterja] – bakteria

Balance [balans] – równowaga, balans

Balance scales [balans skejls] – waga z ci

Battery [bateri] – bateria

Beaker [biker] – zlewka

Biceps [bajceps] - biceps

Biology [bajolodżi] – biologia

Blood [blud] – krew

Breed [brid] – rasa (zwierząt), chow, hodować

Breathing [brifing] - oddychanie

Bunsen [Bunsen] – palnik Bunsena (palnik gazowy)
C

Caffeine [kafein] – kafeina

Capillaries [kapilaris] – naczynia włośniczkowe (kapilarne)

Carbohydrate [karbohydrejt] - węglowodany

Cardiovascular [kardjowaskular] – układ krążenia

Cell [sel] – komórka lub naukowa nazwa na baterię

Change [czejndż] – zmiana, zmieniać, zamieniać

Chemical [kemikal] – chemiczny

Chemistry [kemistry] – chemia, apteka

Circulate [sirkulejt] – puszczać w obieg, rozprowadzać, kręcić się

Circulation [sirkulejszon] – obieg

Clamp stand [klamp stand] – statyw laboratoryjny

Classification [klasyfikejszon] – kalsyfikacja

Combustion [kombustjon] – spalanie, zapłon

Concave [konkejw] - wklęsły

Condensation [kondensejszon] – kondensacja, stężenie, zagęszczenie

Conical flask [konikal flask] – kolba Erlenmayera,

Convex [konweks] – wypukły

Cycle [sajkyl] – cykl, obracać się

Cylinder [sylinder] – cylinder (z miarką)

Cytoplasm [sytoplazm] - cytoplazma
D

Decompose [dekompołz] – rozkładać (na części)

Depressant [depressant] – środek uspokajający

Digest/digestion [dajdżest/dajdżestion] – trawić, układ trawienny

Distilled [distilled] - destylowany

Dropper [droper] - zakraplacz
E

Earth [erf] - Ziemia

Echo [iko] – echo

Efficiency [efiszjensi] – wydajność, sprawność

Effort [efort] – wysiłek

Electricity [elektrisity] – elektryczność

Electron [electron] - elektron

Element [element] – element, pierwiastek

Energy [enerdżi] – energia

Enzyme [enzym] - enzym

Equipment [ekłipment] – wyposażenie

Evaporation [ewaporejszon] – parowanie

Environment [evwiroment] – środowisko

Erosion [erożjon] – erozja

Evaporate [ewaporejt] - parować

Exchange [eksejndż] – wymiana

Exhale [ekshejl] - wydychać

Expansion [ekspanszon] – ekspansja, rozszerzanie się, rozwój

Experiment [eksperiment] – eksperyment, doświadczenie

F

Fat [fat] – tłuszcz

Fermentation [fermetejszon] – fermentacja

Fibre [fajbr] – włókno, błonnik

Food chain [fud czejn] – łańcuch pokarmowy

Forces [forses] – siły (np. natury)

Forceps [forceps] – kleszcze

Formula [formjula] – wzór

Fracture [frakczur] - złamanie

Freeze [friz] – zamarzać

Frequency [frekłensi] – częstotliwość

Friction [frikszon] – tarcie

Fuel [fjuel] - paliwo

Function [funkszjon] – funkcja, przeznaczenie

Funnel [fjunel] - lejek

Fuse [fjus] – bezpiecznik, zapalnik
G

Galaxy [galaksy] - galaktyka

Gas [gas] – gaz

Gauze [gaz] – gaza (bandaż)

Generate [dżenerejt] – generować, wytwarzać

Genetic [dżenetik] - genetyczny

Gland [gland] - gruczoł

Glucose [glukoz] - glukoza

Goggles [gogels] – okulary ochronne

Gravity [grawiti] - grawitacja

Growth [grołf] – rozwój, wzrost
H

Habitat [habitat] – środowisko, otoczenie

Hazard [hazard] – niebezpieczeństwo

Heart [hart] - serce

Heat [hit] – gorąco, podgrzewać

Hibernation [hibernejszon] – hibernacja, zapadanie w “zimowy sen” (u zwierząt)

Hydroelectricity [hajdroelektisity] – wodno-elektryczny
I

Impulse [impuls] – impuls, odruch

Inhale [inhejl] - wdychać

Inherited [inherited] - dziedziczny

Insect [insekt] – insekt, owad

Intestine [intestine] - jelito

Invertebrate [inwertebrejt] – bezkręgowiec

Investigation [inwestigejszon] – inwestygacja, dochodzenie, badanie (naukowe)
K

Kilogram (kg) [kilogram] - kilogram

Kidney [kidnej] – nerka

Kinetic [kinetik] – kinetyczny

Kingdom [kingdom] – królestwo (zwierząt)
L

Laboratory [laboratory] – laboratorium

Ligament [ligament] - wiązadło

Liquid [likłid] – płyn

Liver [liwer] - wątroba

Load [lołd] – ładunek

Loam [lołm] – ił (rodzaj gleby)

Lung [lung] - płuco

Lymphatic [limfatik] – układ limfatyczny
M

Magnet [magnet] – magnez

Mammal [mammal] – ssak

Mass [mas] – masa

Medicine [medisin] – medykament, tabletka

Menstruation [menstruejszon] – miesiączkowanie

Metals [metals] - metale

Method [mitod] – metoda

Microbe [majkrorob] – drobnoustrój

Microscope [majkoskop] - mikroskop

Migration [migrejszon] – migracja, przemieszczanie się

Minerals [minerals] – minerały

Molecule [molekul] - cząsteczka

N

National Grid [nejszonal grid] – ogólnokrajowa sieć elektryczna

Natural Gas [natural gas] – gazy naturalne

Nervous [nerwołs] – układ nerwowy, nerwowy (osoba)

Neutralised [neutralizd] – zneutralizowany

Newton [njuton] – Newton (jednostka siły)

Nucleus [nuklejus] – zarodek, jądro

Nutrient [nutrjent] – składnik pokarmowy
O

Obese [obis] – otyły

Oil [oil] – olej (crude oil – ropa naftowa)

Observation [obserwejszon] – obserwacja

Orbit [orbit] - orbita

Organism [organism] – organism

Oxide [oksajd] - tlenek

Oxygen [oksydżen] – tlen

Ozone Layer [ozon lajer] – warstwa ozonowa
P

Pancreas [pankris] - trzustka

Parallel [parallel] – równoległa, porównanie

Particles [partikels] – cząsteczki (gas particles – cząsteczki gazu)

Pascal [paskal] – Pascal (jednostka ciśnienia)

Pectin [pektin] – pektyna

Periodic Table [perjodik tejbyl] – tablica pierwiastków chemicznych

Petri dish [petri disz] – płytka Petriego

Pest [pest] – szkodnik

Photosynthesis [fotosyntezis] – fotosynteza

Physics [fiziks] – fizyka

Pipette [pajpet] – pipeta

Planet [planet] - planeta

Pollution [poluszion] - zanieczyszczenie

Predator [predator] - drapieżnik

Pressure [preżur] – ciśnienie (blood pressure – ciśnienie krwi)

Prey [prej] – ofiara (drapieżnika)

Prism [prizm] – pryzmat

Protein [protein] - proteiny
R

Radiation [redjejszon] – promieniowanie

Receptors [riseptors] – receptory

Rechargeable [riczardżejbyl] – nadający się do ponownego naładowania

Red Blood Cells [red blud sels] – czerwone krwinki

Reflection [reflekszjon] – odbicie, refleks

Reproduce/reproduction [riprodjus/reprodukszjon] – rozmnażać, reprodukować/rozmnażanie

Resistance [rezistans] - odporność

Respire/respiration [respajer/respirejszon] – oddychanie, układ oddechowy

Result [rizolt] – wynik

Ribs [ribs] - żebra

Rod [rod] – bagietka (rodzaj naczynia laboratoryjnego)
S

Safety [sejfty] – bezpieczeństwo

Saliva [salajwa] – ślina

Salts [salts] – sole

Satellite [satelajt] - satelita

Scales [skejsl] – waga

Scalpel [scalpel] – scalpel

Seed [sid] – nasiono

Series [seris] – seria, cykl

Side-effect [sajd efekt] – efekty uboczne

Skull [skul] - czaszka

Slide [slajd] – szkiełko mikroskopowe

Smog [smog] – smog

Solar System [solar system] – Układ Słoneczny

Solid [solid] - trwały

Solution [soluszon] – rozpuszczanie, roztwór, rozwiązanie

Spatula [spatula] – szpatułka

Speed [spid] - prędkość

Spleen [splin] – śledziona

Spring balance [spring balans] – waga sprężynowa

Stomach [stomak] – żołądek

Strength [strengt] - siła
T

Tar [tar] - smoła

Temperature [tempraczur] – temperature

Tendon [tendon] – ścięgno

Testis [testis] – jądro

Test tube [test tjub] – probówka

Theory [tiory] – teoria

Thermal [tirmal] - termalny

Thermometer [firmomiter] – termometr

Timer [tajmer] – stopper

Tissue [tiszu] - tkanka

Tongs [tongs] – szczypce

Toxic [toksik] – toksyczny

Triceps [trajceps] – mięsień trójgłowy

Tripod [tripod] – trójnóg

Tweezers [tłizers] - pinceta
U

Umbilical cord [ambilikal kord] – pępowina

Unbalanced Forces [anbalansed forses] – siły niezrównoważone

Unit [junit] – jednostka

Universe [juniwers] - Wrzechświat

Urinary [jurinary] – układ moczowy

V

Vein [wejn] - żyła

Vertebrate [wertebrejt] – kręgowiec, kręg

Vessel [wesel] – naczynie, (blood vessel – naczynie krwionośne)

Virus [wajrus] – wirus

Vitamin [witamin] - witamina

Volume [woljum] – objętość
W

Watt [wat] – Watt (jednostka siły)

Weight [łejt] – ciężarek, waga

Windpipe [łajndpajp] – tchawica
Y

Yeast [jist] - drożdże

Science Words — Słowniczek z przyrody

OTHER WORDS:

VISUAL DICTIONARY – SŁOWNIK OBRAZKOWY


CONICAL FLASK MICROSCOPE and SLIDES
PETRI DISHCYLINDERFORCEPS TONGS

TWEEZERS DROPPER FUNNELBEAKER TEST TUBE

BUNSEN BURNERCLAMP STAND

Materials prepared by Anita Niesyt
Pobieranie 53.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna