Specialist Advisory Teaching Service Ethnic Minority AchievementPobieranie 35.96 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar35.96 Kb.Specialist Advisory Teaching Service
Ethnic Minority Achievement

English—Polish


Geography

Słowniczek z geografii

Ten słowniczek został przygotowany z myślą o uczniach, których pierwszym językiem jest język polski.
This glossary has been produced for students whose first language is Polish


A

Acculturation [akulturejszon] – akulturacja (adaptacja zachowań przez środowisko ludzi)

Abroad [abrołd] – zagranica

Aerial photograph [aerjal fotograf] – zdjęcie z lotu ptaka

Agriculture [agrikulczur] – agrykultura

Albedo [Albedo] – albedo (astron.)

Amenity [amenity] – udogodnienie, wygoda

Arable [arajbyl] - uprawne (pole)

Archipelago [archipelago] - archipelag

Atlas [atlas] - atlas

Authority [ałtority] – władza

Avalanche [awalancz] - lawina

Axis [aksis] - oś
B

Bay [baj] -zatoka

Benchmark [benczmark] – punkt odnieseinia

Biosphere [bajosfir] - biosfera

Birth rate [berf rejt] – przyrost naturalny

Brook [bruk] - strumyk
C

Capital [capital] - stolica

Cartogram [kartogram] – kartogram [mapa statystyczna]

Cataract [katarakt] – wodospad, katarakta

Census [senzus] – spis ludności

City [sity] - miasto

Climate [klajmat] - klimat

Compass [kompas] – kompas

Commonwealth [komonłelf] – wspólnota, dobro powszechne

Contour [kontor] – kontur, zarys

Continent [kontinent] – kontynent

Continental Drift [kontinental drift] – dryft kontynentalny

Continental Shelf [kontinental szelf] – szelf kontynentalny

Country [kontry] – kraj

Cove [kałw] - zatoczka

Creek [krik] – zatoczka, rzeczka

Culture [kalczur] – kultura
D

Death Rate [def rejt] – wskaźnik śmiertelności

Delta [delta] – delta, ujście rzeki

Demography [demografi] - demografia

Density [density] – zagęszczenie (ludności)

Deposition [depoziszion] – osiedlenie się lub usunięcie

Desert [dizert] – pustynia

Dew Point [dju pojnt] – temperatura rosy

Distance [distans] – odległość
E

Earth [erf] - Ziemia

Earthquake [erfkłejk] – trzęsienie ziemi

Ecology [ekolodżi] - ekologia

Edge City [edż sity] – cebtra handlowe na obrzeżach miasta

Employment [emplojment] - zatrudnienie

Environment [enwiroment] – środowisko

Epicenter [episenter] – epicentrum (trzęsienia Ziemi)

Equator [ekłejtor] - równik

Erosion [erozion] - erozja

Estuary [istuary] – ujście (rzeki do morza)

Export [eksport] – eksport
F

Fall line [fol lajn] – linia spadu (gdzie wzgórze styka się z równiną)

Farming [farming] – rolnictwo

Fauna [fona] - fauna

Fertility [fertility] – płodność, żyzność (gleby)

Fiord [fjord] - fjord

Flood [flud] – powódź

Flora [flora] - flora

Function [funkszjon] – funkcja
G

Geology [dżeolodżi] - geologia

Glacier [glasjer] - lodowiec

Global Warming [global łorming] – globalne ocieplenie

Globe [glołb] – glob

Great Circle [grejt sirkel] – Wielkie Koło (hipotetyczne koło przebiegające

przez środek Ziemi)Greenhouse Effect [grinhałs efekt] – efekt cieplarniany

Gulf [gulf] – zatoka, otchłań, wir
H

Habitat [habitat] – środowisko naturalne

Hemisphere [hemisfir] - hemisfera

Humidity [hjumidity] - wilgotność

Hurricane [hjurikejn] - huragan

Hydrosphere [hydrosfir] - hydrosfera

Hypocenter [hajposenter] - hypocentrum
I

Import [import] – import

Inlet [inlet] – mała zatoka

Industry [industri] - przemysł

Infrastructure [infrastukczur] – infrastruktura

International [internaszjonal] – międzynarodowy

Isolation [izolejszon] - izolacja

Island [ajland] - wyspa
K

Karst [karst] – krajobraz uformowany z piaskowca

L

Lagoon [lagun] - laguna

Lake [lejk] - jezioro

Landscape [landskejp] – krajobraz

Latitude [latitjud] – szerokość geograficzna

Lava [lawa] - lawa

Lithosphere [litosfir] - litosfera

Location [lokejszon] - lokacja

Longitude [longitjud] – długość geograficzna
M

Macro scale [makroskejl] - makroskala

Magma [magma] - magma

Magnetic Pole [magnetik pol] – pole magnetyczne

Manufacture [manufakczjur] – manufaktura, produkcja

Meanders [mianders] - meandry

Meteorology [mitereolodżi] - metereologia

Microclimate [majkroklajmat] - mikrokilmat

Mining [majning] – górnictwo

Monsoon [monsoon] - monsun

Mountains [mołtejns] – gory
N

Nation/national [nejszon, naszional] – naród/narodowy

Nautical mile [notikal majl] – mila morska

North Pole [norf pol] – biegun północny
O

Ocean [ołszen] - ocean

Oriental [orjental] – orientalny, dalekowschodni
P

Permafrost [permfrost] - zmarzlina

Physical [fizykal] – fizyczny

Piedmont [piedmont] - podgórski

Plate Tectonics [plejt tektoniks] – płyta tektoniczna

Pollution [poluszjon] – zanieczyszczenie

Pond [pond] - staw

Poverty [powerti] – bieda

Primate City [prajmat sity] – wielkie miasto

Provision [prowizion] – zaopatrywanie
R

Rainforest [rejforest] – las tropikalny

Region/regional [ridżion/ridżional] – region/regionalny

Reservoir [rezerwułar] – zbiornik, sztuczne jezioro

River [riwer] - rzeka

Rotation [rotejszon] – rotacja, ruch obrotowy

Rural [rural] – wiejski, rolniczy
S

Scale [skejl] - skala

Sea [si] - morze

Sediment [sediment] – osad, osadzać się

Settlement [setelment] – osadnictwo, zasiedlenie

Site [sajt] – miejsce, umiejscowienie

Situation [situejszon] – sytuacja

State [stejt] – stan

Stream [strim] - strumień
T

Temperature [tempreczur] – temperature

Time Zones [tajm zons] – sterfy czasowe

Topography [topografi] - topografia

Tourist/tourism [turist,turizm] – turysta, turystyka

Transport [transport] - transportować

Transportation [transportejszon] – przewóz, transport

Tropics [tropiks] - tropiki
U

Urban [urban] – miejski

Urbanization [urbanizejszon] - urbanizacja
V

Valley [walej] – dolina, kotlina
W

Watershed [łoterszed] – dział wodny

Wealth [łelf] – bogactwo

Weather [łeter] – pogoda

Wetland [łetland] – grząska ziemia (namoknięta wodą)


Materials Prepared by Anita Niesyt
Pobieranie 35.96 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna