Specialist Advisory Teaching Service Ethnic Minority AchievementPobieranie 39.4 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar39.4 Kb.Specialist Advisory Teaching Service
Ethnic Minority Achievement


History


Słowniczek z historiiTen słowniczek został przygotowany z myślą o uczniach, których pierwszym językiem jest język polski.
This glossary has been produced for students whose first language is Polish

A

Abbey [abej] - opactwo

Abbot [abot] - opat

Abolish [abolisz] – znieść, obalać

Agriculture [agrikulczur] - agrykultura

Agricultural [agrikulczural] - agrykulturalny

Amice [ejmis] – narzuta na strój księdza

Ancestor [ancestor] - przodek

Arcade [arkejd] - arkada

Argent [ardżent] - srebrzysty

Armour [armor] – zbroja, pancerz

Army [armi] - armia

Artefact [artfakt] – wytwór człowieka

Assassin [asasin] – zabójca, zamachowiec
B

Bailey [bejli] – mury obronne zamku, dzioedziniec

Barbarian [barbarian] – barbarzyńca, dzikus

Basilica [bazilika] - bazylika

Bastion [bastjon] - bastion

Battle – axe [batel aks] – topór bojowy, topór wojenny

Bayard [bajard] - koń

Bayeux [baje] – rodzaj nakrycia

Bias [bias] – skos, odchylenie lub uprzedzenie

Border [border] - granica
C

Capital [capital] - stolica

Castle [kastyl] - zamek

Cathedral [kafidral] - katedra

Catholic [kafolik] - katolik

Census [census] – spis ludności

Centuries [senturis] – wieki

Chamfer [szamfer] – skos, ścinać

Chapel [czapel] - kaplica

Chronology [kronolodżi] - chronologia

Chronological [kronolodżikal] - chronologiczny

Citizen [sitzen] - obywatel

Civilization [siwilizejszon] – cywilizacja

Claymore [klejmor] – mina (ładunek wybuchowy)

Colony/colonization [kolony/kolonizejszon] – kolonia/kolonizacja

Compromise [kompromajz] - kompromis

Conflict [konflikt] - konflikt

Conquest [konkłest] – podbój, zdobycie

Constitution [konstituszjon] - konstytucja

Contradict [kontradikt] – zaprzeczać, dementować

Crusade [krusejd] – krucjata, wyprawa

Current [karrent] – obecny
D

Daub [dob] – mazać, malować kicz

Declaration [deklarejszon] - deklaracja

Defense [defens] - obrona

Democracy [demokrasi] - demokracja

Depression [depreszjon] - depresja

Dictatorship [diktatorszip] – dyktatura

Discover [diskower] - odkrywać

Disease [diziz] - choroba

Document [dokjument] – document

Dormer [dormer] – okno poddasza

Drawbridge [droł bridż] – most zwodzony

Drystone [drajston] – budowla wykonana bez zaprawy

Dynasty [dynasti] – dynastia
E

Economy [ekonomi] – ekonomia

Election [elekszon] – wybory

Embattled [embatyld] – otoczony, osaczony

Emigration [emigrejszon] – emigracja

Emperor [emperor] – imperator, cesarz

Empire [empajer] - imperium

Enclosures [enklożers] – ogrodzenie lub załącznik

Evidence [ewidens] - dowód

Execution [egzekuszjon] – egzekucja lub wykonanie czegoś

Exploration [eksplorejszon] – ekslporacja, poszukiwanie
F

Fair [fer] - jarmark

Faith [fejt] – zufania, wiara, wyznanie

Falconer [falconer] - sokolnik

Feudal [fełdal] – feudalny, lenniczy

Feudal system [fełdal system] – system feudalny
G

Government [gowerment] – Rząd
I

Immigrant [immigrant] – immigrant

Imperial [imperial] – imperialny, cesarski

Independence [independens] - niepodległość

Industrial [industrial] – przemysłowy

Internment [interment] - internowanie

Invasion [inwazion] – inwazja
J

Judge [dżudż] - sędzia

Justice [dżustis] - sprawiedliwość
M

Machinery [maszinery] – maszyneria, maszyny

Magnate [magnejt] - magnat

Manor [manor] – dwór, majątek ziemski

Marshal [marszal] -marszałek

Medicine [medisin] - medycyna

Medieval [medjiwal] - średniowieczny

Merchant [merszant] – kupiec, handlarz

Moat [mołt] - fosa

Monastery [monastery] – klasztor

Movement [muwment] – ruch, poruszenie, posunięcie

Museum [mjuzeum] – museum
P

Pageant [pidżant] – pokaz, widowisko historyczne

Palisade [palisejd] – palisada

Parliament [parlament] - parlament

Peasants [pizants] - chłopi

Plague [plag] – zaraza, plaga

Politics/political [politiks/political] – polityka/polityczny

Population [populejszon] - popolacja

President [president] - prezydent

Priest [prist] - ksiądz

Primary source [prajmary sors] – źródło bezpośrednie

Propaganda [propaganda] - propaganda

Protestant [protestant] – protestant
R

Ransom [ransom] - okup

Recess [rises] - przerwa

Rebellion [rebeljon] – rebelia, bunt

Reign [rejn] – panowanie

Relic [relik] – relikwia, relikt

Religious [relidżios] - religijny

Republic [repablik] - republika

Research [risercz] - badania

Revolt/revolution [riwolt/riwoluszjon] – rewolta/rewolucja

Romances [romanses] – romans, romantyka

Round Table [rałnd tejbyl] – Okrągły Stół
S

Sanctuary [sankczuary] – sanktuarium, prezbiterium lub schronienie

Secondary source [sekondary sors] – źródło pośrednie

Senator [senator] - senator

Sergeant [serdżant] – sierżant

Siege [sidż]- oblężenie

Slave [slejw] - niewolnik

Soviet [sowjet] – sowiecki, radziecki

Soldier [soldżer] – żołnierz

Statistics [statistik] – statystyczny

Sword [słord] - miecz
T

Tax [taks] - podatek

Templar [templar] – Kościół Templariuszy

Textiles [tekstajls] – tekstylny, przemysł tekstykny

Tournament [tornament] – zawody, turniej

Trade [trejd] – zawód, zajęcie,rzemiosło

Traitor [trejtor] – zdrajca, sprzedawczyk

Triumph [trajamf] – odnosić zwycięstwo, tryumfować

Turnpikes [ternpajks] – płatna autostrada, rogatka
V

Vassal [wasal] – wasal, lennik

Vigil [widżil] - czuwanie

Villain [vilejn] – łajdak, czarny charakter

Vote [wołt] - głosować

Vows [wołs] - ślubowanie

Voyage [wojaż] – podróż, podróżować
W

War [łor] - wojna


Materials prepared by Anita Niesyt©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna