Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach I Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” konkurs plastycznyPobieranie 17.25 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar17.25 Kb.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach

i

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”

KONKURS PLASTYCZNY

Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”Suwałki 2014

Regulamin konkursu plastycznegoZaświeć się na niebiesko dla autyzmu”

Edycja I

dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjum

i Szkół Ponadgimnazjalnych

(wszystkich typów )Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

w Suwałkach i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”Temat pracy: „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”

Cele:

Warunki Konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do dzieci i uczniów placówek publicznych i niepublicznych na etapie:  • Przedszkola

  • Szkoły Podstawowej

  • Gimnazjum

  • Szkoły Ponadgimnazjalnej

Uczestnik Konkursu może wykonać jedną pracę plastyczną, wybraną przez siebie techniką. Format pracy jest dowolny.

Prace powinny być wykonane samodzielnie.

Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) z pisemnym oświadczeniem rodziców bądź prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na użytek konkursu.

Każda praca powinna być podpisana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Termin i forma składania prac

Prace należy nadsyłać do dnia 20.03.2014 r. na adres :Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach

ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY

lub złożyć w sekretariacie SOSW nr 1 w Suwałkach

Kryteria oceny:


  • zgodność pracy z tematem;

  • estetyka wykonania pracy;

  • ciekawe ujęcie tematu.


Jury konkursu przyzna :

Nagrodę główną – dla jednego uczestnika oraz po trzy nagrody w każdej kategorii oraz jedną nagrodę specjalną.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali. (o terminie, godzinie i miejscu poinformujemy laureatów w późniejszym terminie).
Szczegółowych informacji udzielają: p. Dorota Klaus (tel. 512864502);

p. Agnieszka Sienkiewicz (tel. 500 139 658)


Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSU
(proszę wypełniać drukowanymi literami!)

Imię i nazwisko ucznia: ...............................................................


wiek: ............ 
klasa: ...........
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna: ..........................................................
Nazwa szkoły lub placówki oświatowej: ......................................................
ul. .........................................................
miasto ................................................
kod .............
województwo ..........................................
tel. ......................
email: .......................................................


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. Dz. U. Nr 133, z późn.zm.)
………............................................. 
podpis rodzica, prawnego opiekuna

Załącznik nr 2

Imię i nazwisko autora……………………………………

Klasa/ grupa……………………….

Przedszkole/ szkoła……………………………………….Opiekun:……………………………………………………
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna