Specyfikacja istotnych


) macierz dyskowa – 1 sztPobieranie 375.3 Kb.
Strona4/5
Data05.05.2016
Rozmiar375.3 Kb.
1   2   3   4   5

2) macierz dyskowa – 1 szt.:


Parametry

Wymagania sprzętowe

Obudowa

obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji 24 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie RACK 19”

Kontroler

dwa kontrolery RAID udostępniające min. dwa złącza FC 4Gb na każdym kontrolerze do bezpośredniego podłączenia switchy FC lub serwerów. Obsługa wielu poziomów min. RAID 0,1,10,5,6

Interfejsy

min. 4 porty FC 4 Gbit/s

min. 1 port Gigabit Ethernet Rj-45 do podsieci zarządzającejCache

min. 2GB

Dyski twarde

min. 6 dysków NearLine SAS 3,5” o pojemności min. 1TB

Zasilanie

dwa zasilacze wraz kompletem kabli zasilających

Oprogramowanie

oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta macierzy

Dokumentacja

instrukcja obsługi w języku polskim

Kable

min. 4 kable FC o długości 2m

Wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności

CE


Okres gwarancji producenta

min. 5 lat

Warunki gwarancji

i serwisu gwarancyjnego • zgłoszenie awarii całodobowo 24 h przez 7 dni w tygodniu

 • zgłoszenie awarii może być dokonywane w postaci zgłoszenia telefonicznego, za pomocą faksu, z wykorzystaniem serwisu www lub za pomocą poczty elektronicznej

 • czas reakcji nie później niż w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii,

 • realizacja naprawy lub wymiana sprzętu na miejscu u zamawiającego,

 • podmiot serwisujący musi posiadać autoryzację producenta serwera – dokumenty należy dostarczyć przy dostawie serwera

3) wymagana funkcjonalno – użytkowe dotyczące oprogramowania, które przewidziane jest do zainstalowania na serwerze z przeznaczeniem obsługi łączności radiowej:


Parametry

Wymagana funkcjonalno – użytkowe dotyczące oprogramowania obsługującego łączność radiową

Komunikacja

oprogramowanie musi posiadać poniższe funkcjonalności:

 • realizować cyfrową komutację, miksowanie, filtrowanie wszystkich torów audio, urządzeń podłączonych do systemu;

 • realizować przesyłanie strumienia głosowego pomiędzy stacjami wyniesionymi a konsolami dyspozytorskimi, (każdy strumień audio jest przekazywany do aplikacji serwerowej);

 • realizować przesyłanie pakietów sterujących pomiędzy sterownikami radiotelefonów a konsolami dyspozytorskimi;

 • umożliwiać indywidualne konfigurowanie każdego toru audio w zakresie: włączania/wyłączania kompresji (od 5 kbit/s), filtrów poprawiających jakość przesyłanego dźwięku, detekcję ciszy, automatycznego wzmocnienia;

 • kontrolę połączenia pomiędzy sobą a sterownikami radiotelefonów co określony, konfigurowalny okres czasu. W przypadku braku połączenia musi podejmować próby ponownego jego ustanowienia oraz wizualizować stan połączenia na konsolach dyspozytorskich;

 • obsługę połączeń pomiędzy wszelkimi elementami systemu za pomocą protokołu IP;

 • obsługę płynnej komunikacji głosowej oraz sterowania systemem przy przepustowości maksymalnie 32 kbit na kanał rozmowny. Połączenie pomiędzy konsolą a serwerem radiowym wymaga łącza o przepustowości maksymalnie 32 kbit/s nie zależnie od ilości obsługiwanych jednocześnie radiotelefonów;

 • wysyłanie i odbieranie wywołań selektywnych w standardach: CCIR, EEA, EIA, ZWEI I, ZWEI II, DZVEI, PZVEI oraz definiowanym przez użytkownika. Wysyłanie i odbieranie wywołań musi być funkcją sterownika mikroprocesorowego i funkcjonować również
  w przypadku radiotelefonów nie wyposażonych w obsługę wywołań selektywnych.

Rejestracja rozmów radiowych

oprogramowanie musi realizować archiwizację
do strumieni głosowych oraz pakietów sterujących (wraz ze znacznikiem czasowym oraz identyfikatorem operatora/procesu), tak aby była możliwość prześledzenie, przebiegu procesu komunikacji i sterowania. System musi zawierać wewnętrzny, zintegrowany moduł rejestracji rozmów radiowych. Zarejestrowane nagrania zostaną zapisane w bazie danych SQL, zainstalowanej na serwerze komunikacyjnym. Wymagany stopień kompresji min. 32kbit/s. Dodatkowo, w celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa nagrań, zdalne sterowniki będą realizowały rejestrację prowadzonych, za ich pośrednictwem rozmów na wewnętrznych rejestratorach rozmów. Wymagany czas rejestracji na zdalnych sterownikach 30 dni. Rejestrator zainstalowany na serwerze komunikacyjnym powinien umożliwiać rejestrację 17 tys. godzin nagrań (dla dysku 250 GB). Rejestratory rozmów (centralny oraz na sterownikach zdalnych) muszą umożliwiać robienie kopii bezpieczeństwa w czasie pracy i odtworzenie wykonanej kopii na komputerze wyposażonym w system Windows i Linux. Dodatkowo oprogramowania klienckie rejestratora rozmów (pracując w systemie Windows i Linux) musi posiadać funkcję zgrywania nagrań z wybranego zakresu do plików wav i mp3. Dostęp do nagrań zarejestrowanych na rejestratorach systemowych musi być ograniczony systemem loginów i haseł. Musi również istnieć możliwość zróżnicowania dostępu do poszczególnych ścieżek rejestratora dla konkretnych użytkowników.

Obsługiwane urządzenia

oprogramowanie musi umożliwiać sterowanie (pośrednictwem zdalnych sterowników mikroprocesorowych):

 • radiotelefonami bazowymi i przewoźnymi dostarczonymi w ramach realizacji przedmiotu umowy, sterowanymi za pomocą pinów złącza akcesoriów oraz portu RS232, w pełnym zakresie oferowanym przez dany typ radiotelefonu (wymagana obsługa radiotelefonów Motorola serii GMxx);

 • urządzeniami systemów DSP, DWA, DTS-2000, DTI-2000;

 • systemami radiowęzłów;

 • systemami automatyki i telemetrii.

Redundancja

oprogramowania musi mieć możliwość automatycznego przełączenia się na serwer zapasowy w razie awarii serwera podstawowego.

Bezpieczeństwo

oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą realizację szyfrowanego dostępu do systemu tylko użytkownikom zdefiniowanego przez Administratora. Autoryzacja użytkownika musi odbywać się poprzez podanie pary login-hasło.

Konfiguracja

oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą użytkownikom systemu, z poziomu konsol, dostęp do zasobów lokalnych i jednostek wyniesionych systemu bez żadnych ograniczeń, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Administratora systemu.

Możliwa rozbudowa

oprogramowanie musi być przygotowane do rozbudowy polegającej na tworzeniu, w odległych lokalizacjach, jednostek wyniesionych tworzących funkcjonalną i logiczną całość z jednostką podstawową.

Centralna baza konfiguracji

oprogramowanie powinno zawierać centralną bazę danych konfiguracji, obsługiwanej przez oprogramowanie serwera systemu łączności radiowej, wszystkich elementów systemu (konsol dyspozytorskich, sterowników radiotelefonów).

Monitoring i administracja systemem

oprogramowanie musi posiadać moduł umożliwiający:

 • monitorowanie i diagnozowanie usterek w systemie z dokładnością do pojedynczych kart interfejsów;

 • rejestrowanie, w czasie rzeczywistym, wszystkich informacji o stanie systemu w logu systemowym;

 • łatwą parametryzację systemu łączności radiowej i wprowadzanie zmian w konfiguracji systemu;

 • wysyłanie informacji o stanie serwera głównego oraz sterowników zdalnych w protokole SNMP do zewnętrznych systemów monitorujących;

 • dostęp do systemu musi być chroniony systemem konto i hasło. Chodzi tutaj o dostęp dla użytkownika systemu jak i administratora. Wszystkie akcje podejmowane w systemie muszą być rejestrowane w systemowej bazie danych wraz z identyfikatorem użytkownika oraz znacznikiem czasowym;

 • system musi posiadać mechanizmy monitorowania pracy swoich poszczególnych elementów a w szczególności serwera komunikacyjnego, zdalnych stacji oraz konsol dyspozytorskich za pomocą protokołu SNMP oraz szyfrowanych połączeń SSH. Wszystkie zmiany stanów systemu muszą być zapisywane w centralnej bazie danych wraz ze znacznikiem czasowym oraz obiektem odpowiedzialnych za dane zdarzenie. Dodatkowo informacje o niektórych zdarzeniach, definiowane przez administratora powinny trafiać bezpośrednio
  na konsole dyspozytorską, np. o braku połączenia ze stacją zdalna i konieczności pracy w trybie redundantnym

Praca w trybie przemiennika

oprogramowanie musi umożliwiać pracę w trybie przemiennika w momencie utraty komunikacji IP. Dodatkowo wymagane jest, aby lokalna praca na konsoli radiowo-telefonicznej we współpracy z radiem na kanale lokalnym nie została z tego powodu zakłócona, ale dostosowana do zasad korzystania z radiotelefonu w sytuacji awarii komunikacji z serwerem radiowym

Uniwersalność

oprogramowanie musi umożliwiać sterowanie za pośrednictwem sterownika radiotelefonu urządzeniami systemów DSP, DWA, DTB, zapis oraz odczyt stanów logicznych sterownika (8 wejść
i 8 wyjść logicznych)

Konfiguracja

konfiguracja oprogramowania musi być przechowywana w scentralizowanej bazie danych konfiguracji, znajdującej się na serwerze systemu łączności radiowej. Pobieranie konfiguracji oprogramowania i zmiana konfiguracji musi być możliwa w dowolnej chwili pracy systemu bez konieczności jego restartowaniu.

System operacyjny


oprogramowania serwera oraz sterowników zdalnych powinno pracować pod kontrolą systemu Linux

Czas startu zdalnego sterownika

czas pełnego startu sterownika np. po przerwie w zasilaniu nie może przekraczać 20 sekund od momentu włączenia zasilania. Jako czas startu rozumie się normalny start systemu, a nie czas powrotu z trybu uśpienia lub hibernacji.

licencja

bezterminowa licencje programowa i dostępowa na nieograniczona ilość urządzeń
  • 1 szt. szafy serwerowej 42U RACK 19” 800x1000 z drzwiami przeszklonymi, wyposażoną w panel dwóch wentylatorów, termostat, listwy zasilającej
   z zabezpieczeniem III stopnia wyposażonych w minimum 10 gniazd wtykowych, dwie półki stałe.;

  • oprogramowanie dyspozytorskiego systemu automatyki zdalnego dysponowania wyjazdów zespołów ratunkowych – zakres oprogramowania obejmuje realizacje automatycznych czynności alarmowych w postaci zapowiedzi głosowych, wizualizacji na monitorach zainstalowanych w ciągach komunikacyjnych, dwukierunkowej komunikacja z wykonawczą częścią systemu sterowania automatyki realizującą procedury zarządzania oświetleniem alarmowym, sterowania bramami garażowymi i wyjazdowymi, wyświetlaczami DWA oraz wydruku karty wyjazdowej. Oprogramowanie musi realizować bieżące dyspozycje i automatyczne przekazywać je do wykonania z posiadanego przez Zamawiającego dedykowanego programu SWD ST (System Wspomagania Decyzji ST). Należy przewidzieć możliwości ręcznego, niezależnego od SWD ST uruchomiania procedur dysponowania za pomocą aplikacji pracującej w środowiska Windows wraz z wizualizacja stanu wykonania. System dyspozytorski musi posiadać możliwość zarządzania danymi niezbędnymi do prawidłowego dysponowania w postaci modułu administracyjnego.

Procedura dysponowania alarmowego - po zarejestrowaniu zdarzenia
w programie dyspozytorskim SWD ST i uruchomieniu przez dyspozytora wyjazdu wskazanych zastępów następuje uruchomienie automatycznych czynności alarmowych tj.: - zapowiedzi głosowe generowane automatycznie wraz z opisem
w postaci wizualizacja na ekranach LCD zainstalowanych w wyznaczonych miejscach (dane muszą być pobierane automatycznie z programu SWD ST); - uruchomienie świateł alarmowych, automatyki otwarcia bram garażowych
i wyjazdowych z jednoczesnym uruchomieniem numerów dysponowanych zastępów i sygnałów dźwiękowych po przez zainstalowane na obiekcie system DWA; - we wskazanej lokalizacji przekazanie danych po przez sieć LAN do drukarki i wydruku karty wyjazdowej (pomieszczenie garażowe).

Rys. 2 Schemat ideowy dyspozytorski system automatyki zdalnego dysponowania wyjazdów zespołów ratunkowych.
Parametry

Założenia funkcjonalno użytkowe systemu automatyki zdalnego dysponowania wyjazdów zespołów ratunkowych

Założenia ogólne

program musi posiadać architekturę bazodanową middleware o strukturze modułowej z możliwością rozbudowy o kolejne automatyzujące proces dysponowania sił i środków PSP.

Moduł sterujący wizją, dźwiękiem oraz automatyką na obiekcie

Realizacja automatycznego wsparcia dla procedur wyjazdowych musi obejmować cztery podstawowe elementy:

Zapowiedź głosowa - generowana na podstawie predefiniowanych dźwięków informacja głosowa zawierająca rodzaj zdarzenia oraz zadysponowane pojazdy, poprzedzona sygnałem alarmowym. Powtarzanie zdefiniowana ilość razy. W przypadku trwania zapowiedzi głosowej, gdy zostanie zadysponowany kolejny zastęp do tej samej akcji, to kolejna iteracja będzie rozszerzona o ten zastęp.

Informacja wizualna - informacja wizualna na ekranach podłączonych do wyjścia VGA serwera sterującego, generowany będzie obraz składający się z:

 • typu zdarzenia,

 • lokalizacji,

 • opisu zdarzenia,

 • informacji o dysponowanych zastępach

Jeśli w trakcie prezentacji dyspozycji zostanie dodany kolejny zastęp, widok będzie automatycznie aktualizowany.

Dwukierunkowa komunikacja z wykonawczą częścią systemu sterowania automatyki realizującą kolejne procesy:

 • otwarcie bram garażowych dla poszczególnych zastępów,

 • otwarcie bram wyjazdowych,

 • załączenie oświetlenia alarmowego,

 • wyświetlenie informacji na wyświetlaczach
  o zdefiniowanym wcześniej numerze zastępu lub bramy.

Wydruk strony zawierającej typ zdarzenia, lokalizację, opis, zadysponowane zastępy oraz jeśli adres zdarzenia będzie wystarczająco jednoznaczny dla prawidłowego geokodowania – mapę z zaznaczoną lokalizacją.

W stanie spoczynku oprogramowanie ma wyświetlać poprzez wyjściu VGA dowolny komunikat zadany przez dyżurnego lub informację o aktualnych warunkach pogodowych automatycznie zaimportowanych ze źródła RSS. Moduł musi posiadać możliwość monitorowania stanu procesów sterowania. Komunikacja z częścią wykonawczą ma być realizowana za pomocą standardowego protokołu komunikacji TCP/IPModuł automatycznego i bieżącego importowania dyspozycji z Systemem Wspomagania Dowodzenia

zadaniem oprogramowania będzie automatyczne wyodrębnianie danych o najnowszych dyspozycjach i dostarczanie ich do modułu, który realizuje procedury wyjazdowe. W skład dostarczanych informacji wchodzą: typ zdarzenia, lokalizacja, opis, zadysponowane pojazdy

Moduł zarządzania danymi niezbędnymi
do prawidłowej pracy systemu automatyki

aplikacja WEB. Autoryzowany dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej w obrębie intranetu jednostki/komendy spełniający następujące wymogi bezpieczeństwa:

 • wymuszanie odpowiedniej złożoności hasła,

 • rejestrowanie ostatniego udanego logowania oraz nieudanych prób logowania,

 • blokowanie konta w przypadku kilku prób z niewłaściwym hasłem na to samo konto w krótkim czasie,

 • hasła nie mogą być składowane w formie otwartej,

zarządzanie ma obejmować następujące dane:

 • nazwy pojazdów,

 • numery bram pojazdów,

 • numery zastępów,

 • predefiniowe dźwięki.

Moduł konsoli dla dyżurnego


aplikacja działająca w środowisku Windows zainstalowana na stanowisku dyspozytorskim zapewniająca:

 • ręczne dysponowanie pojazdów do akcji: zakładanie nowych akcji oraz dysponowanie pojazdów do akcji,

 • wizualizację stanu elementów automatyki, otwieranie i zamykanie bram,

 • edycję komunikatu wyświetlanego na monitorach gdy nie ma wyjazdu do akcji.

Uwaga: Wszystkie moduły mają być aplikacjami klienckimi dla serwera bazy danych.

licencja

bezterminowa licencje programowa i dostępowa na nieograniczona ilość urządzeń
  • spliter VGA do ekranów – 1 szt.:
Parametry

Wartość

Wejście VGA

min. 1 szt.

Wyjście VGA

min. 4 szt.

Obudowa

umożliwia montaż w szafie RACK 19”

Transmisja sygnału video

min. 280 m

Obsługa pasma o szerokości

do 250MHz

Wymagana jakość obrazu

rozdzielczość do 1920x1200@60Hz

Zabezpieczenie przeciw przepięciowe KV/15KV/ ESD

wbudowane w obudowę z przodu panelu

Audio

Mono

Przesył sygnału

Za pomocą skrętki kat. 6e
  • odbiornik współpracujący ze spliterem VGA – 1szt.:
Parametry

Wartości i wymagania

Ilość obsługiwanych zdalnych wyświetlaczy

min. 1 szt.

Transmisja sygnału VGA

do 300 m

Zdalny dostęp do systemu komputerowego

przy wykorzystaniu funkcji Deskew

Jakość obrazu przy transmisji 300m

max. 1280x1024@60Hz

Audio

mono

Zabezpieczenie przeciw przepięciowe KV/15KV ESD

wbudowane w obudowę z przodu panelu

Możliwość montażowe

zgodne ze standardem VESA
  • ekran do wyświetlania komunikatów min. 40” spełniający niżej wymienione parametry – 2 szt.:
Parametry

Wymagania

Przekątna ekranu

od 40” do 45”

Rozdzielczość

1920x1080

Zgodność z HD

Full HD

Czas reakcji matrycy

do 3 ms

Częstotliwości odświeżania

min. 100 Hz

Kontrast dynamiczny

2 000 000 : 1

Kat widzenia w pionie i poziomie

min. 170o

Format obrazu

16:9

Złącze VGA/PC

min. 1 szt.

Złącza

min. 2 szt. HDMI, min. 1 szt. USB

Tuner

DVB-T/C (MPEG 4)

Menu

w języku polskim

Montaż

w standardzie VESA
  • ekran do wyświetlania komunikatów min. 50” spełniający niżej wymienione parametry – 2 szt.:
Parametry

Wymagania

Przekątna ekranu

od 50” do 55”

Rozdzielczość

1920x1080

Zgodność z HD

Full HD

Częstotliwości odświeżania

min. 100 Hz

Kontrast dynamiczny

3 000 000 : 1

Kat widzenia w pionie i poziomie

min. 170o

Format obrazu

16:9

Złącze VGA/PC

min. 1 szt.

Złącza

min. 2 szt. HDMI, min. 1 szt. USB

Tuner

DVB-T/C (MPEG 4)

Menu

w języku polskim

Montaż

w standardzie VESA
  • 4 szt. monitorów komputerowych podświetlanych diodami LED 23” spełniający niżej wymienione parametry:
Parametry

Wymagania

Przekątna ekranu

min. 23”

Format ekranu

16:9

Rozdzielczość

1920:1080

Wyświetlane kolory

min. 16 mln

Kąt widzenia w pionie i poziomie

min. 170o

Czas reakcji matrycy

min.4 ms

Wejście/wyjście

min.: 1 szt. VGA, 1 szt. HDMI

Głośnik

tak

Możliwość

w standardzie VESA

Menu

w języku polskim
  1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia na bazie posiadanego wyposażenia informatycznego i łączności udostępnionego przez zamawiającego oraz przewidzianego do dostawy przez wykonawcę należy wykonać prace informatyzacyjne struktury serwerowej obsługującej system. W celu zapewnienia ciągłości dostępu do danych cyfrowych, skalowalności, zwiększenie łatwości zarządzania oraz minimalizacji kosztów utrzymania infrastruktury serwerowej należy wykonać wirtualizację serwerów po przez budowę klastrów wirtualnej infrastruktury serwerowej opartej o rozwiązania Hyper-V Server w technologii Fiber Channel 4Gb/s. W ramach wirtualizacji należy wykonać dodatkowo:

  • projekt i dostosowanie istniejącej wewnętrznej adresacji IP,

  • konfiguracje macierzy dyskowej,

  • konfiguracje przeniesionych urządzeń firewell CISCO,

  • konfiguracje serwerów fizycznych pełniących rolę nodów klastra Hyper-V,

  • konfiguracje sieci SAN na potrzeby klastra Hyper-V,

  • projekt i wykonanie klastra domeny Active Directory 2012 oraz określenie polityki dostępu,

  • budowę i konfiguracje klastra Microsoft Windows Hyper-V Server 2012,

  • budowę i konfiguracje maszyn wirtualnych MS Windows Server 2012,

  • budowę i konfiguracje maszyn wirtualnych Linux na potrzeby automatyki wyjazdowej,

  • migracje starych serwerów z zasobów Komendy Powiatowej PSP W Nowej Soli do środowiska wirtualnego.

  1. Wymienione w pkt. 1.7 elementy wyposażenia, które będą dostarczone muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2012. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do instalacji i pracy wraz z niezbędnym oprogramowaniem
   i licencjami.


Rozbudowa i montaż systemu łączności dyspozytorskiej w nowej lokalizacji Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli - instalacje.


  1. Wieża antenowa-25m:

W obecnej chwili na maszcie zainstalowane są trzy anteny dookólne typu BSN. Maszt antenowy kratownicowy H-25m wyposażony jest w pięć uchwytów antenowych oraz okablowanie antenowe – 7 torów kablowych po 31 mb każdy. Zastosowano kabel fiderowy koncentryczny ½” (karbowany z litym „rurowym” ekranem miedzianym
i żyłą środkową wykonaną z aluminiowego pręta platerowanego miedzią) o impedancji 50 Ω i tłumienności poniżej 3 dB/100 m dla częstotliwości 149 MHz.

W celu pokrycia pełnej obsady antenowej na istniejącym maszcie antenowym kratownicowym wykonawca ma wykonać dodatkowe dwa uchwyty antenowe ogniowo cynkowane dedykowane do masztu kratownicowego. Następnie należy zamontować wcześniej zdemontowane przez wykonawcę anteny: • dwie anteny dookólne typu BSN,

 • jedną antenę kierunkową TYPU GRAUT,

 • jedną antenę lasów Państwowych;

znajdujące się na maszcie antenowym kratownicowym H-22 zlokalizowanym przy
ul. Gen. S. Grot Roweckiego 11.

Po zamontowaniu wszystkich anten i przypisaniu ich do wymaganych kanałów pracy, na końcowych odcinkach kabli antenowych, wprowadzonych do pomieszczenia radiowego nr 1.41, należy zamocować trwałą i odporną na zanieczyszczenie tabliczkę identyfikacyjną z opisem podającym: - typu anteny z podaniem pasma pracy,


- długości toru antenowego, - dodatkowych informacji.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu radiotelefonów należy wykonać niezbędną dokumentacje instalacyjną zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej – załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego z dnia 09 czerwca 2009r.Docelowo system antenowy ma składać się z:

 • pięciu anten dookólnych z dużym zyskiem 8 dbi 3x 5/8 fali przeznaczonych
  do pracy w paśmie VHF ( wszystkie anteny BSN ze stanu komendy powiatowej PSP),

 • jedna antena kierunkowe pracująca w paśmie VHF przeznaczona do obsługi stacji bazowej sterującej przemiennikiem zlokalizowanym w miejscowości Lubięcin,

 • jedna antena dedykowana do pracy na kanale Lasów Państwowych z zasobów Komendy Powiatowej PSP.

Ochronę odgromową systemu radiokomunikacyjnego przed bezpośrednim działaniem prądów piorunowych powstałych wskutek wyładowań atmosferycznych oraz oddziaływaniem impulsowego pola elektromagnetycznego wywołanego przez pobliskie wyładowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami (PN – IEC 61024, PN – 86/E – 05003) i zasadami wiedzy technicznej. Do wykonania systemu zabezpieczeń odgromowych należy wykorzystać istniejące w starym systemie antenowym gazowe ogranicznik przepięć (6 szt.) oraz zakupić 1 szt. dodatkową, skutecznie tłumiące impuls udarowy
i mające niewielkim wpływ na pracę toru kablowego w jego paśmie roboczym.

Ograniczniki przepięć zostaną zamontowane na specjalnej, wspólnej konstrukcji zamontowanej na ścianie obiektu w pomieszczeniu radiowym nr 1.41.Ochrona masztu

Maszt antenowy wykonany z rur stalowych u podstawy jest połączony


z istniejącą instalacją odgromową i stanowi naturalny zwód pionowy. Dla systemów radiokomunikacyjnych należy przyjąć III poziom ochrony.

Ochrona anteny

Przeznaczone do zamontowania na maszcie antenowym anteny należy usytuować w taki sposób aby zapewnić najkorzystniejsze warunki propagacji fal radiowych z uwzględnieniem ochrony przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym. W tym celu antenę należy zamontować w przestrzeni chronionej utworzonej przez maszt wraz z zamontowaną na jego szczycie iglicą odgromową. Chroniona antena musi zawierać się całkowicie w bryle utworzonej przez obrót wokół zwodu pionowego (masztu z iglicą odgromową) prostej nachylonej pod kątem α do zwodu, a wyprowadzonej z jego wierzchołka (ostrego zakończenia iglicy odgromowej). Pomiędzy antenami a zwodami muszą być zachowane odpowiednie odstępy izolacyjne.
  1. Pomieszczenie radiowe (nr 1.41):

  • zdemontowaną szafę serwerową RACK Rittal 19” (z zasobów Zamawiającego) systemu łączności wyposażoną w dwie półki stałe, panel wentylacyjny
   z dwoma wentylatorami, termostat, zasilacz buforowy PBR MKII 32A
   z akumulatorem żelowym 72Ah, listwą zasilającą LZF z zabezpieczeniem trzeciego stopnia ze starej lokalizacji komendy zainstalować w pomieszczeniu radiowym w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia torów kablowych wyprowadzonych z masztu antenowego wraz z wykonaniem połączenia uziemiającego do szyny wyrównywania potencjałów - zlokalizowanej
   w pomieszczeniu (w sąsiedztwie antenowych torów kablowych);

  • do zasilania urządzeń szafy serwerowej RACK Rittal 19” 42U 800x1000 wykonać zasilanie gwarantowane 230V (kablem YDY 3x2,5 prowadzonym
   w przestrzeni podsufitowej przy wykorzystaniu istniejących koryt kablowych – ok. 75 mb) zakończone listwą natynkowych min. 10 szt. gniazd gwarantowanych z uziemieniem do szyły wyrównania potencjałów;

  • zdemontowaną z zasobów Zamawiającego listwę montażową z ogranicznikami gazowymi przepięcia zamontować na ścianie w pobliżu szafy serwerowej wraz
   z wykonaniem połączenia do szyny wyrównywania potencjałów;

  • podłączyć urządzenia nadawcze do istniejącego obwodu zasilania posiadającego ograniczniki przepięć zapewniające skuteczną ochronę przed przepięciami powstałymi w skutek czynności łączeniowych, wyładowań atmosferycznych
   i elektryczności statycznej.


W szafie serwerowej RACK Rittal 19” 42U należy zamontować:

  • 1 szt. sterownika radiotelefonów systemu łączności radiowej (z zasobów Zamawiającego);

  • 2 szt. sterowników radiowych do obsługi systemu łączności radiowej
   (w zakresie rozbudowy dostarcza Wykonawca);

  • 5 szt. radiotelefonów wyniesionych analogowo - cyfrowych DM (w zakresie rozbudowy dostarcza Wykonawca);

  • 1 szt. radiotelefonu Motorola M216 pracującego na kanale Lasów Państwowych LB (z zasobów Zamawiającego);

  • 1 szt. radiotelefonu Motorola GM360 pracującego w systemie DSP 15
   (z zasobów Zamawiającego);

  • 1 szt. automatycznego przełącznika antenowego (w zakresie rozbudowy dostarcza Wykonawca);

  • 3 szt. radiotelefonów redundantnych Motorola GM360 (z zasobów Zamawiającego) pracujących na kanał: powiatowy, powiatowy przemiennik, wojewódzki;

  • 2 szt. zasilacza PWR 8B/28 (z zasobów Zamawiającego);

  • 1 szt. akumulatora żelowego 72Ah (z zasobów Zamawiającego).


Ochrona stacji urządzeń i instalacji w szafie serwerowej RACK Rittal 19”.

Ochrona zainstalowanych w szafie serwerowej urządzeń i instalacji wymaga zastosowania tzw. wewnętrznej ochrony odgromowej. Zadaniem wewnętrznej ochrony odgromowej jest ograniczenie do wartości dopuszczalnych szkodliwych impulsów przepięciowych dochodzących do urządzeń elektrycznych i elektronicznych umieszczonych w szafie systemowej umiejscowionej w pomieszczeniu radiowym. Odgromniki oraz ochronniki przeciw przepięciowe stanowić będą ochronę wewnętrzną zabezpieczającą przed skutkami działania prądu piorunowego, przepięć atmosferycznych oraz przepięć wewnętrznych dla zainstalowanych radiotelefonów.Dla zapewnienia skutecznej wewnętrznej ochrony odgromowej należy wykonać uziemienie szafy systemowej poprzez połączenie (odpowiedniego zacisku uziemiającego) z szyną uziemień usytuowaną w pomieszczeniu radiowym oraz zamontować na wspólnej płycie (możliwie najbliżej punktu wprowadzenia kabli do pomieszczenia) połączonej z lokalną szyną uziemiającą ograniczniki przepięć.


  1. Pomieszczenie serwerowni (nr 2.12):

  • zakupić i zamontować szafę serwerową RACK 19” 42U 800x1000 z drzwiami przeszklonymi, wyposażoną w wentylacje mechaniczną, termostat, listwy zasilającej z zabezpieczeniem III stopnia wyposażonych w minimum 10 gniazd wtykowych, dwie półki stałe. Wymaga się aby szafa serwerowa stylistycznie komponowała się z z będąca na wyposażeniu pomieszczenia serwerowni
   w nowej lokalizacji, szafą sieci strukturalnej SCHRACK 19” 38U 600x600;

  • w szafie serwerowej należy zamontować (w zakresie rozbudowy dostarcza Wykonawca): - dwa serwery; - macierz dyskową; - sterownik automatyki bram (garażowych, wyjazdowych) i oświetlenia alarmowego; - sterownik ekranów do wyświetlania komunikatów; - cyfrowy rejestrator rozmów KSRC 332 TRX, - firewall sprzętowy CISCO + switch (ASA SSM10, Cisco 881, router Cisco, Cisco Catalyst 2960G, Cisco 3560G, Cisco 2960) z oprogramowaniem antywirusowym;

  • podłączyć szafę serwerową wraz z zamontowanymi w nim urządzeniami
   do istniejącej w pomieszczeniu szyny wyrównywania potencjałów;

  • zainstalować i uruchomić w istniejącej szafie serwerowej infrastruktury SCHRACK 19” 600x600 (schemat szafy istniejącej sieci strukturalnej stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) zlokalizowanej w nowym obiekcie centralę telefoniczną Panasonic TDA 200 wraz z podłączeniem do istniejącej sieci teleinformatycznej oraz zaprogramowaniem min. 15 szt. telefonów systemowych w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w nowym obiekcie (z zasobów Zamawiającego);

  • zainstalować i uruchomić w istniejącej szafie serwerowej infrastruktury SCHRACK 19” 600x600 zlokalizowanej w nowym obiekcie bramki analogowej GSM Telecom na jedna kartę SIM (z zasobów Zamawiającego),

  • zainstalować i uruchomić w pomieszczeniu serwerowni zasilacz UPS PowerArt DSP 33 20kVA z by-passem serwisowym przeniesiony z obiektu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 11 (z zasobów Zamawiającego);

  • z serwerowni poprowadzić do szafy RACK Rittel 19” zlokalizowanej
   w pomieszczeniu radiowym nr 1.41 pięć torów kablowych o długości
   ok. 180 mb przewodem kat 6e do obsługi: - sześciu radiotelefonów wyniesionych za pośrednictwem trzech sterowników radiowych, - trzech radiotelefonów redundantnych podłączonych do rezerwy systemowej Multikom 1, - zdalnego sterownika antenowego, - radiotelefonu systemu selektywnego alarmowania DSP. Wszystkie przewody prowadzić w przestrzeni podsufitowej przy wykorzystaniu istniejących torów kablowych (schemat planowanego przebiegu torów kablowych na parterze oraz piętrze strażnicy KP PSP stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do SIWZ).
  1. Pomieszczenie stanowiska kierowania (nr 1.30):

  • modernizowane i rozbudowane stanowisko kierowania PSP składać się będzie docelowo z czterech stanowisk dyspozytorskich PSP. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą wyposażane i modernizowane dwa stanowiska dyspozytorskie, które maja być wyposażone w system łączności redundantnej (czyli w dwie konsole mechaniczne z posiadanego systemu Multikom 1). Stanowisko dyspozytorskie mają być wyposażone w zespół dwóch paneli dotykowych konsol radiotelefonów zdalnie sterowanych po IP (w komplecie z dedykowanym przyciskiem nożnymi PTT i dedykowanym zestawem systemowym audio - mikrofon i głośniki). Wyżej wymienione elementy wyposażenia stanowisk dyspozytorskich zostaną zdemontowane przez Wykonawcę z obecnie funkcjonującego stanowiska kierowania
   i zamontowane ponownie w nowej lokalizacji.

  • ze stanowiska dyspozytorskiego należy poprowadzić osiem torów kablowych
   o długości ok. 200 przewodem S-STP kat 6e do pomieszczenia serwerowni
   nr 2.12, przeznaczonych do podłączenia dwóch konsol dyspozytorskich
   do serwera telekomunikacyjnego Multikom 1, stacji bazowej DSP 15 i stacji bazowej DWA, które zostaną podłączone do serwera obsługującego oprogramowanie firmy ABAKUS. Pozostałe wolne tory kablowe stanowić będą rezerwę systemową w przypadku usterki lub rozbudowy systemu,

  • wykonać 20 kpl przewodów zakończonych patchordem do podłączenia urządzeń obsługiwanych na stanowisku dyspozytorskim (przewidywana długość ok. 2 mb),
  1. Pomieszczenie korytarza JRG i hala garażowa(nr 2.23):

Do pomieszczenia garażu i do wskazanych przez zamawiającego lokalizacji,
w których będą zamontowane cztery panele wyświetlające z pomieszczenia serwerowni od sterownika ekranów poprowadzić cztery tory sygnałowe o długości ok. 160 mb przewodem kat 6e. Do miejsca montażu ekranów doprowadzić przewodem (kablem YDY 3x2,5 prowadzonym w przestrzeni podsufitowej przy wykorzystaniu istniejących koryt kablowych o długości ok. 160 mb - zasilanie z obwodu gwarantowanego. W systemie automatyki wyjazdowej zastosować i zamontować na dedykowanych uchwytach cztery panele o których mowa w pkt. 1.7 niniejszego opisu.


  1. Szkolenie.

Wykonawca, na swój koszt, zapewni przeszkolenie użytkowników i obsługi technicznej zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej, zarządzania, eksploatacji i diagnostyki uszkodzeń.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie min. 10 przedstawicieli zamawiającego dotyczące obsługi stanowiskowej, które przeprowadzone zostanie w siedzibie zamawiającego.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie min. 3 przedstawicieli zamawiającego dotyczące  zarządzania, eksploatacji i diagnostyki uszkodzeń, które przeprowadzone zostanie w siedzibie zamawiającego.

 


  1. Dokumentacja powykonawcza.

Podczas odbioru zamontowanego systemu wykonawca przekaże dla zamawiającego aktualną dokumentację powykonawczą systemu.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń należy wykonać niezbędną dokumentacje instalacyjną zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej – załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego z dnia 09 czerwca 2009r. wraz z dokonanymi pomiarami: 1. współczynnika SWR, mocy i czułości odbiornika,

 2. oporności izolacji, skuteczność ochrony porażeniowej, uziemień, napięć
  i obciążeń oraz badanie wyłączników różnicowych.

 3. oświadczenie uprawnionego instalatora o wykonaniu przejść kabli, przewodów oraz kabli instalacyjnych zgodnie z wymogami p.poż. oraz producenta danego systemu ogniochronnego;

 4. na materiały instalacyjne przedstawić aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności w języku polskim;

 5. certyfikat CE do zakupionych urządzeń;

 6. dopuszczenie radiotelefonów do użytkowania na terenie kraju zgodnie
  z prawem telekomunikacyjnym - deklaracje zgodności z dyrektywą R&TEE (1999/5/WE),
  1. Licencje.

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie zamawiającemu licencji na oprogramowanie, którego producentem jest wykonawca oraz licencji na aktualizacje tego oprogramowania w okresie do upływu świadczenia serwisu gwarancyjnego. oraz zapewnienie udzielenia zamawiającemu licencji na oprogramowanie, którego producentem nie jest wykonawca.


  1. Wymagania dotyczące gwarancji jakości i serwisu gwarancyjnego.
 1. Gwarancja na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, a w przypadku dostarczonych materiałów i urządzeń, z wyłączeniem dostarczonych materiałów
  i urządzeń, które objęte są gwarancją na okres udzielony przez ich producenta.

 2. W okresie gwarancji wszelkie naprawy przeprowadzone będą przez wykonawcę i na koszt wykonawcy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem
  i odbiorem urządzeń do i z naprawy.

 3. W okresie udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego w ramach ceny oferty, obejmującego również dojazd serwisu i transport elementów systemu.

 4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie zamawiającego.

 5. Zgłaszanie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane przez zamawiającego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, faksem lub e-mailem na skrzynkę poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zgłoszenia telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin zgłoszeniem pisemnym.

 6. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego wad lub awarii przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie:

  1. do 4 godzin od momentu zgłoszenia przy naprawach i konsultacjach prowadzonych w sposób zdalny,

  2. do 24 godzin od momentu zgłoszenia przy naprawach wymagających przyjazdu ekipy serwisowej,

  3. do 7 dni od momentu zgłoszenia przy usuwaniu wad i awarii nie zagrażających ciągłości pracy.

 1. Jeżeli naprawa przedmiotu zamówienia nie będzie możliwa w czasie określonym
  w ust. 10 ze względu na konieczności naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu systemu poza miejscem montażu systemu, niezwłocznie dostarczone zostanie, na czas naprawy, element/urządzenie zastępcze funkcjonalnie zgodne
  z elementem/urządzeniem będącym w trakcie naprawy. Element/urządzenie zastępcze będzie dostarczone nie później niż w przeciągu 24 godzin. Elementy/urządzenia zastępcze mogą być wprowadzone na okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia zgłoszenia wady.

 2. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest zapewnić zamawiającemu telefoniczne wsparcie techniczne, związane z użytkowaniem przedmiotu zamówienia, w dni robocze, w godzinach od 800 do 1600.

 3. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru, pisemnie przekazać informację dotyczącą numeru telefonu serwisowego, numeru faksu i adresu poczty elektronicznej służące do obsługi serwisowej oraz informować pisemnie zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie.

 4. W przypadku, gdy wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ust. 10 lub ust. 11 zamawiający ma prawo wykonać czynności opisane w pkt 1 poniżej lub też w pkt 1 i pkt 2 poniżej, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej
  i odszkodowania, o których mowa w § 9 ust. 1 wzoru umowy:

 1. wypożyczyć, zainstalować i uruchomić na koszt wykonawcy w dowolnej firmie urządzenie zastępcze,

 2. zlecić dowolnej firmie usunięcie wad i awarii, a kosztami naprawy obciążyć wykonawcę.
 1. Termin wykonania zamówienia.


  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 45 dni od dnia podpisania umowy. 1. Zamówienia uzupełniające.

3.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
 1. Oferty częściowe.


  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
 1. Oferty wariantowe.


  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 1. Podwykonawcy.


  1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które powierzy podwykonawcom do wykonania.

  3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość prac wykonywanych przez podwykonawców.


ROZDZIAŁ III
WZÓR UMOWY
UMOWA NR.................................
zawarta w dniu ...................... 2013r. w Nowej Soli pomiędzy
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli,

Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Gen. S. Grota - Roweckiego 11/13.

w imieniu i na rzecz, którego działast. bryg. inż. Tadeusz Rybnicki - Komendant

zwany dalej zamawiającym,a

Nazwa: ................................................................................................................................

Adres: ...........................................................

NIP............................................ REGON …………………....................

reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................

zwanym dalej wykonawcą, zaś wspólnie zwanych dalej stronami.


W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY


      1. Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego rozbudowę i modernizacje zintegrowanego systemu łączności dyspozytorskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Staszica
       w Nowej Soli zwanego dalej „systemem”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do umowy oraz zgodnie
       z ofertą stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

      2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

 1. zakup, dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie wraz z wdrożeniem do eksploatacji sprzętu niezbędnego do rozbudowy i modernizacji zintegrowanego systemu łączności dyspozytorskiej

 2. demontaż i przeniesienie urządzeń istniejącego systemu dyspozytorskiej łączności zainstalowanego w dotychczasowej siedzibie PSK KM PSP w Nowej Soli przy ul. Gen. S. Grota - Roweckiego 11/13,

 3. montaż i uruchomienie systemu w obiekcie nowej siedziby KM PSP w Nowej Soli przy ul. Staszica,

 4. przeszkolenie użytkowników i obsługi technicznej zamawiającego w zakresie obsługi systemu, zarzadzania, eksploatacji i diagnostyki,

 5. udzielenie zamawiającemu licencji na oprogramowanie, którego producentem jest wykonawca oraz licencji na aktualizacje tego oprogramowania w okresie do upływu świadczenia serwisu gwarancyjnego. oraz zapewnienie udzielenia zamawiającemu licencji na oprogramowanie, którego producentem nie jest wykonawca.

 6. świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie 24 miesięcy, na zasadach szczegółowo określonych w § 7 umowy.

     1. Wszystkie czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dokonane będą przez Wykonawcę na jego koszt.


§ 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy.
§ 3

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY


       1. Wykonawca, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem zawiadomi pisemnie Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b i lit. c umowy.

       2. Przed przystąpieniem do czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b i lit. c umowy przedstawiciele stron spiszą protokół o stanie udostępnionych części obiektów, określający stan czystości, widoczne rysy, uszkodzenia, zabrudzenia ścian, podłóg
        i inne zauważone wady oraz o stanie technicznym urządzeń istniejącego systemu dyspozytorskiej łączności zainstalowanego w dotychczasowej siedzibie KP PSP w Nowej Soli przy ul. Gen. S. Grota - Roweckiego 11/13.

       3. Po wykonaniu wszystkich czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b i lit. c umowy Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania udostępnionych części obiektów, w szczególności do usunięcia z terenu obiektów wszystkich odpadów i nieczystości powstałych w następstwie wykonywania prac.

       4. Jeżeli w wyniku wykonania czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b i lit. c umowy powstaną uszkodzenia, wykonawca usunie je na własny koszt. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie zawierał oświadczenie stron o stanie obiektów po zakończeniu prac.

       5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, jaka jest wymagana przez osoby zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością.

       6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność do wysokości spowodowanej szkody jaką poniesie zamawiający wskutek nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub osoby trzecie, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy.

       7. Zamawiający zobowiązuje sie do umożliwienia wykonawcy wstępu na teren obiektów, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b i lit. c umowy celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

       8. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

 1. po stronie zamawiającego: st. bryg. inż. Tadeusz Rybnicki - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli,

 2. po stronie wykonawcy : .................................................................................

Osoby te są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z postanowień niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 4

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY


 1. Po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego o gotowości przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy. Dopuszcza sie zawiadomienie w formie faksu na nr (68) 455 77 05.

 2. Dzień otrzymania przez zamawiającego zawiadomienia uznany jest jako data wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem dokonania odbioru przedmiotu umowy przez zamawiającego będącego następstwem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

 3. Strony zobowiązane są przystąpić do odbioru w ciągu 3 dni od daty przekazania zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu przedmiotu umowy.

 4. Z czynności odbioru sporządza sie protokół odbioru przedmiotu umowy.

 5. W trakcie odbioru końcowego dokonane zostanie sprawdzenie zgodności parametrów technicznych systemu z umową, prawidłowe funkcjonowanie systemu, zgodności ilościowej wyposażenia oraz wymaganej dokumentacji.

 6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru nieistotnych wad, zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy, a w protokole odbioru zostanie określony termin ich usunięcia przez wykonawcę, jednak nie dłuższy niż 7 dni.

 7. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w przypadku ujawnienia wad istotnych lub niekompletności prac wchodzących w zakres umowy. W takim przypadku wykonawca winien niezwłocznie wady usunąć lub przedmiot umowy dokończyć oraz ponownie zawiadomić zamawiającego o gotowości przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami ust. 1.

 8. Podczas odbioru wykonawca przekaże zamawiającemu sporządzone w języku polskim dokumenty gwarancyjne na dostarczone urządzenia, dokumentację systemu, licencje oprogramowania oraz instrukcje obsługi i użytkowania poszczególnych elementów systemu.

 9. Jeżeli wykonawca nie przekaże zamawiającemu w dniu odbioru wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 8 lub informacji dotyczącej numeru telefonu serwisowego, numeru faksu i adresu poczty elektronicznej służące do obsługi serwisowej w takim przypadku zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy.

 10. Wyłącznie protokół odbioru podpisany przez zamawiającego stanowi będą podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktur VAT.


§ 5

      : przetargi -> 2013
      2013 -> Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 130391-2013 z dnia 2013-07-02 r
      2013 -> Ogłoszenie nr 32757-2013 z dnia 2013-03-04 r
      2013 -> Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa im prof dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu: Dostawa płynów fizjologicznych w okresie 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa im prof dr hab
      2013 -> Dane techniczne
      2013 -> Opis przedmiotu zamówienia zakres: Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, przebadanie I dostarczenie demonstratora systemu aia dla transportu wodnego
      2013 -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
      2013 -> Formularz nr 3 – Specyfikacja wymaganych parametrów techniczno- użytkowych
      2013 -> „Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne oc/AC/nnw/ass dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie”
      2013 -> „Dotacje na Innowacje" „Inwestujemy w Waszą Przyszłość"
      2013 -> I. nazwa oraz adres zamawiającego


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna