Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część techniczna Przedmiot przetarguPobieranie 397.31 Kb.
Strona1/5
Data28.04.2016
Rozmiar397.31 Kb.
  1   2   3   4   5
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część techniczna


 1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest wykonanie przeglądu okresowego jednej linii technologicznej Stacji Termicznego Suszenia Osadu zlokalizowanej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach – linia B. Dostawcą technologii jest firma Biosolidair.

Zakres prac do wykonania w ramach przeglądu:Nr

Numer technologiczny

Nazwa urządzenia i opis techniczny

Czynności do wykonania

1

94.1-CT-01B


Powlekarka – mieszalnik złożony z dwóch przeciwbieżnie wirujących wałów o długości 5,8m uzbrojonych 52 pary zgrzebeł i 2 dystanse.

 • Napęd: reduktor: SEV R107 DV200 L4, moc silnika 30kW, IP56, sprzęgło N-Eupex – A315.

 • łożyskowanie 2 wałów łamacza ( strona napędowa i przeciwnapędowa) – podpory łożyskowe SNL 517 z łożyskiem 22217EK

 • sprzęgło N-Eupeex A315

opróżnić i wyczyścić z granulatu i osadu

2

sprawdzić stopień skorodowania i dokonać oględzin oraz niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia

3

wymienić uszkodzone elementy powlekające i uzupełnić powierzchnie napawane elementów powlekających materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV, napawanym na krawędziach i 70% powierzchni elementu. Grubości warstwy 2-3 mm.

4

wymienić wały na nowe powlekane materiałem odpornym na ścieranie, na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 0,4-0,5 mm.

5

dokonać oględzin i niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia wszystkich pozostałych elementów wewnątrz urządzenia

6

wymienić uszczelnienie

7

SL-EJ-DG-1B

Kompensator powlekarka/suszarka – 1. wymiary w świetle: 550x350mm

2. wymiary zewnętrzna kołnierza: 680x480mm

3. wymiary wewnętrzne stalowej ramki kołnierza 560x360mm

3. długość zabudowy kompensatora: 200mm

4. długość całkowita kompensatora: 215mm; - medium: granulat osadu z oczyszcalni ścieków

- temperatura robocza: 150°C

- nadciśnienie robocze: 0 mbar

(przepływ grawitacyjny)sprawdzić zużycie, wymienić jeśli to konieczne

8

VA-EJ-DG-1B

Kompensatory - konstrukcja wsporcza - DN330 l=300; - medium: granulat osadu z oczyszcalni ścieków

- temperatura robocza: 200°C

- podciśnienie robocze:-15mbarsprawdzić zużycie, wymienić jeśli to konieczne

Suszarka 94.1-DG-1B – opis techniczny

Budowa: Suszarka z pionowym obrotem wału w technologii wysokotemperaturowej (temperatura płyt grzewczych zasilanych olejem termalnym 270˚C). Wał główny ( długość 8935mm) osadzony w dolnej części na zespole łożyskowym tocznym pełniącym funkcję łożyska promieniowo – oporowego (FAG 23156BMBC3 + FAG 29352E), natomiast w górnej części wał podparty przy pomocy łożyska ślizgowego o średnicy 225 mm ( tylko siły promieniowe) zabudowanego w wnętrzu suszarki. Na wale zbudowano 4 stopnie mocowań zespołów ramion. Każdy zespół unosi 12 ramion podzielonych na 3 grupy z zróżnicowaną ilością zgrzebeł (15, 16 i 17 zgrzebeł). Zespoły ramion pracują na 4 poziomych talerzach grzewczych: 2 zagarniających granulat w kierunku wału o średnicy 9 m i 2 rozgarniających o średnicy 8.4 m. Wszystkie poziomy talerzy oraz dół suszarki posiadają przesypy granulatu zapewniające jego ruch od zasypania z powlekarki nr technologiczny 94.1-CT-01A do dna suszarki gdzie zamontowany jest zespół 4 przenośników ślimakowych.

Dane napędu suszarki:


 • 5 stopniowa przekładnia SC4004/FS/457.7/48.82 V6B DOUB produkcji Bervini Riduttori z silnikiem z chłodzeniem własnym o mocy 15 kW firmy Watt typ: WAF161L4FTF silnik wentylatora silnika – typ: MMFW161V firmy Watt, moc: 0,22kW.

- połączenie przekładnia – wał: sztywne – kołnierzowe,

- połączenie przekładnia – silnik główny: sprzęgło Rotex 90.9

94.1-DG-1B

Suszarka

opróżnić i wyczyścić z granulatu i pyłu całe wnętrze suszarki

10

94.1-DG-1B

Suszarka

kontrola grubości płaszcza suszarki wraz z wykonaniem pomiarów grubości i naprawą uszkodzonych miejsc

11

94.1-DG-1B

Otwory rewizyjne

sprawdzić izolację termicznej, uzupełnić ewentualne ubytki izolacji

12

94.1-DG-1B

Otwory rewizyjne

wymienić uszczelnienia

13

94.1-DG-1B

Stożek wlotowy

wyczyścić, sprawdzić stopień skorodowania i dokonać oględzin oraz niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia

14

94.1-DG-1B

Stożek wlotowy

wyczyścić, sprawdzić stopień skorodowania i dokonać oględzin oraz niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia zgarniaczy

15

94.1-DG-1B

Stożek wlotowy

wyregulować dystans

16

94.1-DG-1B

Stożek wlotowy

sprawdzić stożek szczytowy, wymienić jeśli to konieczne

17

94.1-DG-1B

Talerz 1

sprawdzić wycieki oleju

18

94.1-DG-1B

Talerz 1

kontrola grubości ścianki wierzchniej talerza (powierzchni narażone na ścieranie) wraz z wykonaniem pomiarów grubości

19

94.1-DG-1B

Talerz 1

sprawdzić ramiona i dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia

20

94.1-DG-1B

Talerz 1

- wymienić odkształcone zgarniacze na nowe - wykonane ze stali odpornej na korozję, nie gorszej niż stal 1.4301, powlekane materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami,

- uzupełnić powierzchnie napawane zgarniaczy materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami21

94.1-DG-1B

Talerz 1

wyregulować odstępy pomiędzy zgarniaczami i talerzem

22

94.1-DG-1B

Talerz 1

wyregulować położenie zgarniaczy na ramieniu

23

94.1-DG-1B

Talerz 2

sprawdzić wycieki oleju

24

94.1-DG-1B

Talerz 2

kontrola grubości ścianki wierzchniej talerza (powierzchni narażone na ścieranie) wraz z wykonaniem pomiarów grubości

25

94.1-DG-1B

Talerz 2

sprawdzić ramiona i dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia

26

94.1-DG-1B

Talerz 2

- wymienić odkształcone zgarniacze na nowe - wykonane ze stali odpornej na korozję, nie gorszej niż stal 1.4301, powlekane materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami,

- uzupełnić powierzchnie napawane zgarniaczy materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami27

94.1-DG-1B

Talerz 2

wyregulować odstępy pomiędzy zgarniaczami i talerzem

28

94.1-DG-1B

Talerz 2

wyregulować położenie zgarniaczy na ramieniu

29

94.1-DG-1B

Talerz 3

sprawdzić wycieki oleju

30

94.1-DG-1B

Talerz 3

kontrola grubości ścianki wierzchniej talerza (powierzchni narażone na ścieranie) wraz z wykonaniem pomiarów grubości

31

94.1-DG-1B

Talerz 3

sprawdzić ramiona i dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia

32

94.1-DG-1B

Talerz 3

- wymienić odkształcone zgarniacze na nowe - wykonane ze stali odpornej na korozję, nie gorszej niż stal 1.4301, powlekane materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami,

- uzupełnić powierzchnie napawane zgarniaczy materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami33

94.1-DG-1B

Talerz 3

wyregulować odstępy pomiędzy zgarniaczami i talerzem

34

94.1-DG-1B

Talerz 3

wyregulować położenie zgarniaczy na ramieniu

35

94.1-DG-1B

Talerz 4

sprawdzić wycieki oleju

36

94.1-DG-1B

Talerz 4

kontrola grubości ścianki wierzchniej talerza (powierzchni narażone na ścieranie) wraz z wykonaniem pomiarów grubości

37

94.1-DG-1B

Talerz 4

sprawdzić ramiona i dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia

38

94.1-DG-1B

Talerz 4

- wymienić odkształcone zgarniacze na nowe - wykonane ze stali odpornej na korozję, nie gorszej niż stal 1.4301, powlekane materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami,

- uzupełnić powierzchnie napawane zgarniaczy materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy 2-3 mm. Napawanie na wysokości 20 mm z obu stron od krawędzi pracującej przedniej i dolnej wraz z tymi krawędziami39

94.1-DG-1B

Talerz 4

wyregulować odstępy pomiędzy zgarniaczami i talerzem

40

94.1-DG-1B

Talerz 4

wyregulować położenie zgarniaczy na ramieniu

41

94.1-DG-1B

Dno suszarki

zdemontować izolację

42

94.1-DG-1B

Dno suszarki

sprawdzić kompensator, wymienić jeśli będzie to konieczne

43

94.1-DG-1B

Dno suszarki

wyczyścić dno suszarki z granulatu i pyłu

44

94.1-DG-1B

Dno suszarki

kontrola grubości dna suszarki (wpływ korozji, wytarcia) -sprawdzić stopień skorodowania i dokonać oględzin oraz niezbędnych pomiarów w celu określenia stopienia zużycia

45

94.1-DG-1B

Dno suszarki

sprawdzić mocowanie

46

94.1-DG-1B

Dno suszarki

zamontować izolację

47

Kanał wylotowy granulatu z suszarki

sprawdzić grubość ścianek przez wykonanie pomiarów grubości. W razie konieczności naprawić

48

94.1-SC-01B

Przenośnik ślimakowy

rozmontować

49

94.1-SC-01B


Przenośnik ślimakowy

- typ przenośnika- wałowy,

- długość 3435mm,


 • 2 podpory łożyskowe SNL511-609 z łożyskami 22111EK i i2221EK,

- producent: Klinkenberg-TBMA

- motoreduktor Nord typ:SK4282AZHG-132S/4

- moc silnika: 5.5kW


- sprawdzić grubość ślimaka i wykładzin wewnętrznych, dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopnia zużycia,

- uzupełnić powierzchnie napawane ślimaka materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy: 0,8-0,9 mm po stronie napierającej i 0,4-0,5 mm po stronie odporowej.50

wymienić uszczelnienia

51

sprawdzić przepływ podczas pracy

52

odtworzyć izolację

53

94.1-SC-02B


Przenośnik ślimakowy

- typ przenośnika- wałowy

- długość 2100mm


 • - 2 podpory łożyskowe SNL511-609 z łożyskami 22211EK i 2211EK

 • producent: Klinkenberg-TBMA

- motoreduktor Nord typ:SK4282AZHG-132S/4

- moc silnika: 5.5kW
rozmontować

54

- sprawdzić grubość ślimaka i wykładzin wewnętrznych, dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopnia zużycia,

- uzupełnić powierzchnie napawane ślimaka materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy: 0,8-0,9 mm po stronie napierającej i 0,4-0,5 mm po stronie odporowej.55

wymienić uszczelnienia

56

sprawdzić przepływ podczas pracy

57

odtworzyć izolację

58

94.1-SC-03B


Przenośnik ślimakowy

- typ przenośnika- wałowy

- długość 4303mm


 • 2 podpory łożyskowe SNL511-609 z łożyskami 22211EK i 2211EK

- producent: Klinkenberg-TBMA

- motoreduktor Nord typ:SK4282AZHG-132S/4

- moc silnika: 5.5kW


rozmontować

59

- sprawdzić grubość ślimaka i wykładzin wewnętrznych, dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopnia zużycia,

- uzupełnić powierzchnie napawane ślimaka materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy: 0,8-0,9 mm po stronie napierającej i 0,4-0,5 mm po stronie odporowej.60

wymienić uszczelnienia

61

sprawdzić przepływ podczas pracy

62

odtworzyć izolację

63

94.1-SC-04B


Przenośnik ślimakowy

- typ przenośnika- wałowy

- długość 2100mm


 • 2 podpory łożyskowe: SNL511-609 z łożyskami 22211EK i SNL516-613 z łożyskami 22216EK

- producent: Klinkenberg-TBMA

- motoreduktor Nord typ:SK6282AZHG-132M/4

- moc silnika: 7.5kW


rozmontować

64

- sprawdzić grubość ślimaka i wykładzin wewnętrznych, dokonać niezbędnych pomiarów w celu określenia stopnia zużycia,

- uzupełnić powierzchnie napawane ślimaka materiałem na bazie niklu z elementami węglika wolframu o twardości większej niż 1000 HV. Grubość warstwy: 0,8-0,9 mm po stronie napierającej i 0,4-0,5 mm po stronie odporowej.65

wymienić uszczelnienia

66

sprawdzić przepływ podczas pracy

67

odtworzyć izolację

68

94.1-BE-01B


Przenośnik kubełkowy -łańcuchowy

 • producent: Motogroup

 • 114 odcinków łańcuchowych po 9 oczek- wymiary oczka Ø 13 x 45; materiał stal 20 MnCr5

 • 114 kompletów uchwytów do kubełków wg DIN 745 T=56mm klasa jakości H41 min. Siła zrywająca 11kN powierzchnia hartowana na 0.1d w komplecie 2 nakrętki wg DIN 980V-8-M oraz podkładka dystansująca

 • 57 kubełków wg DIN 15234 rozmiar 200x160 wzmacniany z trzech stron hardoxem

 • napęd: Przekładnia pasowa Benzlers J12/A/-/25/-/-/035/2/BH/-/-/-/-/ przełożenie 24,96. Silnik SG100LA-4; 1425obr/min; IP55; 2.2kW; 8.4A ; producent: Nord

 • łożyskowanie kół łańcuchowych: podpora łożyskowa SNX512 z łożyskiem 212K – 4szt. (górane i dolne koło łańcuchowe )

zdemontować łańcuchy wraz z kubełkami

69

wyczyścić kompletnie wnętrze przenośnika

70

sprawdzić zużycie napędu łańcucha i kubełków ( uszkodzone wymienić )


Pobieranie 397.31 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna