Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część techniczna Przedmiot przetarguPobieranie 397.31 Kb.
Strona4/5
Data28.04.2016
Rozmiar397.31 Kb.
1   2   3   4   5

2) Warunki odbioru końcowego

Warunkiem odbioru końcowego jest:

- przeprowadzenie przez Wykonawcę testu sprawności linii technologicznej po zakończeniu prac przeglądowych. Test musi trwać nieprzerwanie przez okres 72 godzin, a linia technologiczna musi pracować z wydajnością odparowania wody min. 2500 kg H2O/h.

Test uważa się za rozpoczęty po osiągnięciu przez instalację powyżej określonej wydajności. Jeżeli podczas testu przerwa w pracy będzie dłuższa niż 2 godziny test należy rozpocząć od nowa - od momentu osiągnięcia przez instalację wymaganej wydajności odparowania wody min. 2500 kg H2O/h. 1. szczegółowy protokół z wykonania Przedmiotu Umowy – załącznik nr 1 wraz z protokołami cząstkowymi załącznik nr 5 dla wyznaczonych urządzeń jak:

  • pompy,

  • wentylatory,

  • zawory obrotowe,

  • powlekarka,

  • przenośniki kubełkowe,

  • suszarka (stan talerzy grzejnych, regulacja luzów, stan zużycia korozyjnego i ciernego, łożyskowanie, prognoza),

  • filtr workowy,

  • silos,

  • przenośniki ślimakowe,

 2. ocena zużycia przenośników – załącznik nr 2.


3) Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane na etapie składania oferty:

- wykazujące wykonanie co najmniej jednego przeglądu lub serwisowania instalacji odparowania wody o wydajności min. 1000 kg H2O/h realizujących proces odparowania w układzie pośrednim z cieczowym lub gazowym (w tym parowym) czynnikiem grzewczym, w zakresie temperatury czynnika min. 150 st. C.

(zgodnie z Rozdz. II pkt 3.3. I części SIWZ).
Dokumenty wymagane na etapie zawarcia Umowy:

- harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy.


Dokumenty wymagane na etapie realizacji Przedmiotu Umowy:

- propozycje zmian w instalacji, wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Załącznik nr 1

Data:……………………...
Nr technologiczny urządzenia/Nazwa

Wykonane czynności

Wykaz wykorzystanych materiałów

Pracochłonność

Uwagi/Zalecenia
Podpis


…………………………….

Załącznik nr 2

Data:……………………...


Nr technologiczny urządzenia

Stan urządzenia

Ocena zużycia ( sprawny; do naprawy; zużyty do wymiany)


Podpis
……………………………

Załącznik nr 3

Wykaz kompensatorów


L.p.

Nr technologiczny

i miejsce montażuŚrednica lub bxh [mm]

Długość zabudowy
[mm]

Dane Techniczne

Warunki pracy i ilość w zabudowie na 1 linię

1

VA-EJ-C002B

(Przejście z kondensatora I do II)DN280

200

1. średnica zewnętrzna kołnierza: 380mm
2. szerokość kołnierza: 50mm
3. długość zabudowy kompensatora: 200mm
4. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz):
- tkanina teflonowa zbrojona
- tkanina kewlarowa
-siatka chromoniklowa
- tkanina silikonowa
- grubość wszystkich warstw:5-6mm

- medium: gorące powietrze, wilgotne opary z suszenia osadu
- temperatura robocza: 95°C
- nadciśnienie robocze: 15mbar
- podciśnienie robocze: -10mbar
- maksymalny przepływ: 910m3/h

- 1 sztuka2

AA-EJ-HX1B (Połączenie wentylatora z chłodnicą granulatu)

DN250

350

1. długość zabudowy kompensatora: 350mm
2. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz):
- tkanina szklana teksturowana
-siatka chromoniklowa
- tkanina silikonowa

- medium: powietrze
- temperatura robocza: 40°C
- nadciśnienie robocze: 40mbar

- 2 sztuki3

SL-EJ-RV2B (Chłodnica granulatu – zawór obrotowy na silos)

DN200

280

1. długość zabudowy kompensatora:280mm
2. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz):
- tkanina szklana teksturowana
- tkanina aramidowa
- tkanina kevlarowa
- tkanina silikonowa

- medium: powietrze
- temperatura robocza: 250°C
- nadciśnienie robocze: 0 mbar

- 1sztuka4

SL-EJ-RV1B (Chłodnica -lej rozdzielający)

DN200/
DN220

450

1. długość zabudowy kompensatora: 450mm
2. Mocowanie na opaski
3. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz):
- tkanina szklana teksturowana
- tkanina aramidowa
- siatka chromoniklowa

- medium: granulat osadu z oczyszcalni ścieków
- temperatura robocza: 130°C
- nadciśnienie robocze: 0 mbar
(przepływ grawitacyjny)

5

AA-EJ-HX1B-3 (Chłodnica - filtr workowy)

DN425

420

1. długość zabudowy kompensatora: 420mm
2. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz):
- tkanina kevlarowa
- tkanina teflonowa
- siatka chromoniklowa
- tkanina silikonowa

- medium: powietrze + pył granulatu
- temperatura robocza: 95°C
- podciśnienie robocze: -5mbar
- maksymalny przepływ: 2715m3/h

6

VA-EJ-C002B-1, VA-EJ-C002B-2 (Rurociąg oparów – między kondensatorem II i I pod zasuwą i za zasuwą)

DN445

185

1. średnica wewnętrzna kołnierza: 445mm
2. średnica zewnętrzna kołnierza: 545mm
3. długość zabudowy kompensatora: 185mm
4. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz):
- tkanina teflonowa
-siatka chromoniklowa
- tkanina szklana ST98
- tkanina szklana dwustronnie silikonowana
- kołnierze: tkanina szklana dwustronnie silikonowana

- medium: 96% para wodna+ pył z osadu
- temperatura robocza: 160°C
- nadciśnienie robocze: 10mbar
- podciśnienie robocze: -33mbar
- maksymalny przepływ: 4500m3/h

- 2 sztuki7

AA-EJ-B3B-1 (Wentylator silosa)

DN170

150

1. średnica wewnętrzna kołnierza:170mm
2. średnica zewnętrzna kołnierza: 240mm
3. długość zabudowy kompensatora: 150mm
4. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz):
- tkanina szklana teksturowa
- tkanina teflonowa zbrojona siatką chromoniklową
-tkanina silikonowa
5. przemieszczenie osiowe +/-20mm

- medium: pył z suchego osadu
- temperatura robocza: 70°C
- nadciśnienie robocze: 5-10mbar
- podciśnienie robocze: -3mbar
- maksymalny przepływ: 650m3/h

- 1sztuka8

AA-EJ-B3B-2 (Wentylator silosa)

DN180x140

140

1. wymiary wewnętrzna kołnierza:180x140mm
2. wymiary zewnętrzne kołnierza: 240x200mm
3. długość zabudowy kompensatora: 140mm
4. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz):
- tkanina szklana teksturowa
- tkanina teflonowa zbrojona siatką chromoniklową
-tkanina silikonowa
5. przemieszczenie osiowe +/-20mm

- medium: pył z suchego osadu
- temperatura robocza: 70°C
- nadciśnienie robocze: 5-10mbar
- podciśnienie robocze: -3mbar
- maksymalny przepływ: 650m3/h

- 1sztuka9

SL-EJ-SC1B (Połączenie kubełkowy - ślimakowy (na silos))

DN215

150

1. średnica wewnętrzna :215mm
2. średnica kołnierza dociskowego (zewnętrzna): 375mm
3. średnica kołnierza dociskowego (wewnętrzna): 245mm
3. długość zabudowy kompensatora: 150mm
4. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz):
- tkanina kevlarowa
- tkanina aramidowa
- siatka o podwyższonej odporności

- medium: granulat suszony z oczyszczalni ścieków
- temperatura robocza: 120°C

- 1sztuka10

VA-EJ-B4B-1 (Wentylator oparów)

DN160

150

1. średnica w świetle: 160mm
2. średnica zewnętrzna kołnierza: 220mm
3. długość zabudowy kompensatora: 150mm
4. długość całkowita kmpensatora: 170mm
5. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz):
- tkanina kevlarowa
- warstwa silikonu

- medium: opary z suszenia osadów ściekowych
- temperatura robocza: 70°C
- podciśnienie robocze: -18mbar

- 1sztuka11

VA-EJ-B4B-2 (Wentylator oparów)

DN170x110

150

1. wymiary w świetle: 170x110mm
2. wymiary zewnętrzna kołnierza: 230x170mm
3. długość zabudowy kompensatora: 150mm
4. długość całkowita kompensatora: 170mm
5. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz):
- tkanina kevlarowa
- warstwa silikonu

- medium: opary z suszenia osadów ściekowych
- temperatura robocza: 70°C
- podciśnienie robocze: -18mbar

- 1sztuka15

SL-EJ-BE2B (Połączenie Kubełkowy 94.1-BE-2 a przenośnik ślimakowy 94.1-SC-6)

DN420

140

1. wymiar w świetle: 420mm
2. długość zabudowy kompensatora: 140mm
3. średnica zewnętrzna kołnierzy: 565mm
4. średnica podziałowa otworów: 515mm – 16 otworów o średnicy 26mm
5. kołnierze połączone są krótkimi odcinkami rur:ø356/352mm i ø406/400mm
5. układ warstw (od wewnątrz do zewnątrz):
- tkanina szklana teksturowana
- tkanina aramidowa
- tkanina kevlarowa
- tkanina silikonowa

- medium: granulat suszony z oczyszczalni ścieków
- przepływ: 13m3/h
- temperatura robocza: 120°C

- 1sztuka16

SL-EJ-DG1B (Połączenie powlekarka 94.1-CT-1 a suszarką 94.1-DG-1)

DN550x350

195

1. wymiary w świetle: 550x350mm
2. wymiary zewnętrzna kołnierza: 680x480mm
3. wymiary wewnętrzne stalowej ramki kołnierza 560x360mm
3. długość zabudowy kompensatora: 200mm
4. długość całkowita kompensatora: 215mm

- medium: granulat osadu z oczyszcalni ścieków
- temperatura robocza: 150°C
- nadciśnienie robocze: 0 mbar
(przepływ grawitacyjny)

- 1sztuka
Wykaz zasuw i zaworów Załącznik nr 4

L.p.

Średnica

Nr technologiczny i miejsce montażu

Nr katalogowy przepustnicy

Nr katalogowy uszczelki

ilość na 1 linie

Producent

Uwagi

1

DN65

PW-BF-08B do 11B (Kondensator II stopnia) PN16;

149G011287

149H024492

4

Socla

Mat. Viton

2

DN80

CO-BF-03B do 05B (Kondensator I stopnia + Woda procesowa) chłodzenie PN16;

149G011297

149H024493

6

Socla

Mat. Viton

3

DN100

PW-BF-06B (Przy zaworze trójdrożnym na II stopniu kondensatora PN16;

149G011316

149H024494

2

Socla

Mat. Viton

4

DN125

CO-BF-02B (Tłoczenie pompy kondensatu) PN16;

149G011334

149H024495

1

Socla

Mat. Viton

5

DN150

CO-BF-01B (Ssanie pompy kondensatu) PN16;

149G059260

149H024496

1

Socla

Mat. Viton

6

DN250

VA-BF-01B (przejście pomiędzy kondensatorami); typ: przepustnica międzykołnierzowa, podwójnie mimośrodowa z przekładnią ślimakową GEFA HG166663TGPDN250PS ; napęd ręczny;

Materiały wykonania przepustnicy:

1. Korpus: 1.4408 2. Tarcza: 1.4408

3. Wał: 1.4571

4. Uszczelnienie: PTFE/Szkło

5. Uszczelnienie wału: PTFE

Przepustnica wykonana zgodnie z normami:

1. Długość zabudowy wg DIN 3202 K1

2. Klasa szczelności wg DIN 3230 T3/B01

3. Przepustnica pomiędzy kołnierze (do potwierdzenia przy

zamówieniu): wg DIN EN 10921: PN1040; (zależne od średnic)

4. Chropowatość powierzchni uszczelniających Ra 3,2 μm

Rodzaj napędu i wykonanie:

1.Przekładnia ślimakowa aluminiowa z napędem ręcznym, malowana proszkowo, samohamowna, ze wskazaniem położenia

1

GEFA
7

DN300

94.1-XV-01B (zawór bezpieczeństwa na suszarce) Przepustnica IVT-01 DN 300 PN16;, napęd: MT45-08-090-F07/10-CH22-A z 8 sprężynami.
BUVSP91630010060

1

VVC

Mat. Viton

180˚C


8

DN400

VA-BF-02B ( na oparach z suszarki pomiędzy I a II kondensatorem) Zasuwa nożowa ,typ: SISTAG WEY 1MFA.400BXXX_SO 80713/213867/1 ;

Korpus : z kołnierzem centralnym żeliwo sferoidalne EN-JS1072

Płyta : stal nierdzewna 1.4301 (A240-304)

Uszczelnienie typ 3X: obwodowe PTFE, poprzeczne PTFE wsparte sznurem silikonowym

Konstrukcja wsporcza: stal ST50K

Wrzeciono: stal automatowa 1.4104 (AISI 430F) niewznoszące

Napęd : ręczny, kółko

Ochrona antykorozyjna zgodnie z SL26361:

Piaskowanie SA 2 1 / 2

Etozink, warstwa podkładowa cynkowa, proszkowa 2x40my

Bricafeu, czarna, grafitowa powłoka wierzchnia 1x45my

Temperatura: max 200°C

Ciśnienie robocze: max 1,5 mbar

Ciśnienie nominalne: PN1; Zabudowa: PN10 EN1092/ISO7005

1

SISTAG Absperrtechnik9

DN150

94.1-XV-03B (pomiędzy silosem a filtrem workowym) i

94.1-XV-06B (pomiędzy wentylatorem oparów a kotłem)

94.1-XV-07B (pomiędzy kondensatorem abiofiltrem)

Przepustnica IVT-01 DN 150 PN16;, napęd: UT25-DA-090-F07-CH17-A Double acting

3

VVC

Mat. Viton

180˚C


10

DN50

94.1-XV-04B (spust kondensatu z kondensatora II)

94.1-XV-05B (spust kondensatu z kondensatora I)

Zawór kulowy 3 częściowy z kołnierzami do przyspawania PN16; napęd: UT25-DA-090-F07-CH17-A Double acting
2

VVC

Mat. Zaworu stal kwasoodporna 316, podwyższona odporność chemiczna oraz temperatura 80˚C

11

DN80

94.1-XV-08B (zawór główny na azocie)

Zawór kulowy 3 częściowy z kołnierzami do przyspawania PN16; napęd: MT40-08-090-F07/10-CH22-A z 8 spręzynami

1

VVC
12

DN65

Zawór kulowy 3 częściowy z kołnierzami do przyspawania PN16; napęd ręczny4
Mat. Zaworu stal kwasoodporna 316, podwyższona odporność chemiczna oraz temperatura 80˚C

13

DN80

Zawór kulowy 3 częściowy z kołnierzami do przyspawania PN16; napęd ręczny3
Mat. Zaworu stal kwasoodporna 316, podwyższona odporność chemiczna oraz temperatura 80˚C


Pobieranie 397.31 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna