Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część techniczna Przedmiot przetarguPobieranie 397.31 Kb.
Strona5/5
Data28.04.2016
Rozmiar397.31 Kb.
1   2   3   4   5

Załącznik nr 5

Wykonawca:

RAPORT PRZEKAZANIA I ODBIORU

Nr raportu:


Nazwa urządzenia:

Nr technologiczny urządzenia:


Stan urządzenie po wyczyszczeniu i demontażu:

L.p.

Opis przeglądu/ naprawy. Opis poszczególnych czynności w punktach.

Wymienione części, elementy.

Uwagi

Stan po przeglądzie/ naprawie. Współpraca z przynależnymi urządzeniami, zespołami aparaturą AKPiA. Prognoza odnośnie dalszej eksploatacji:


Uwagi wykonawcy odnośnie eksploatacji:

Załączniki: protokoły pomiaru, ekspertyzy, karty charakterystyk materiałowych, certyfikaty CE, certyfikaty ATEX

L.p

Nazwa. Opis.

Nr załącznika

Uwagi

Odbiór końcowy – oświadczenie wykonawcy – odbiór zamawiającego

Wykonawca oświadcza, że urządzenie…………………..o nr technologicznym zostało wyremontowane i przetestowane z wynikiem pozytywnym. Nie ma żadnych przeciwwskazań do włączenia urządzenia do ruchu oraz nie ma żadnych przeciwwskazań odnośnie urządzeń z nim współpracujących.

Nazwisko i imię wykonawcy:

Data

Nazwisko i imię osoby odbierającej z ramienia zamawiającego:

Data:


Podpis wykonawcy:

Podpis odbiorcy:
Pobieranie 397.31 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna