Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówieniaPobieranie 47.94 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar47.94 Kb.
Nr sprawy: CTM/BZ/ZZ/36/12 Zał. Nr 2 do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1.Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabli wyspecyfikowanych w tabeli 1.

Kable powinny być wykonane zgodnie z normą VG 95218 part 61 to 66. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z wyżej podaną normą. Kable powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż
w 2011r.

Tabela 1


NAZWA WYROBU

WARIANT AWG

DŁUGOŚĆ (m)

ILOŚĆ (szt.)

Kabel 4x1,2 φ 7,9 (± 0,4)

AWG16

550

1

Kabel 4x2,5 φ 9,1(±0,6)

AWG14

50

1

Kabel 4x4 φ 10,9 (±0,5)

AWG12

22

1

Kabel 5x0,75 φ 7,5 (±0,4)

AWG18

133

1

Kabel 12x1 φ 10,7 (±0,5)

AWG18

58

1

Kabel 19x1,2 φ 13,3 (±0,7)

AWG16

240

1

Kabel 25x0,75 φ 13,9 (±0,7)

AWG18

300

1

Kabel 27x0,75 φ 13,5 (±0,7)

AWG18

47

1

Kabel 27x1,2 φ 15,6 (±0,8)

AWG16

160

1

Kabel 37x 0,75 φ 14,8 (±0,7)

AWG18

15

1

Kabel 37x1,2 φ 17,2 (±0,9)

AWG16

100

1

Kabel RG6 1x1,05 φ 7,7
18

1

2. Czas realizacji zamówienia

Pożądany czas realizacji dostawy wynosi 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
3.Ocena oferty.

Oferent zobowiązany jest wypełnić tabelę 2. W przypadku, gdy MOQ przewyższa wartość z kolumny 3, oferent zobowiązany jest wpisać wartość MOQ i jej cenę netto w kolumnie 6.


Tabela 2

Nazwa wyrobu

Wariant AWG

Długość zamawiana

(m)

MOQ

(m)

Cena/(m)

Całkowita cena netto

1

2

3

4

5

6

Kabel 4x1,2 φ 7,9 (± 0,4)

AWG16

550


Kabel 4x2,5 φ 9,1(±0,6)

AWG14

50


Kabel 4x4 φ 10,9 (±0,5)

AWG12

22


Kabel 5x0,75 φ 7,5 (±0,4)

AWG18

133


Kabel 12x1 φ 10,7 (±0,5)

AWG18

58


Kabel 19x1,2 φ 13,3 (±0,7)

AWG16

240


Kabel 25x0,75 φ 13,9 (±0,7)

AWG18

300


Kabel 27x0,75 φ 13,5 (±0,7)

AWG18

47


Kabel 27x1,2 φ 15,6 (±0,8)

AWG16

160


Kabel 37x 0,75 φ 14,8 (±0,7)

AWG18

15


Kabel 37x1,2 φ 17,2 (±0,9)

AWG16

100


Kabel RG6 1x1,05 φ 7,7
18


SUMA
VAT
CENA BRUTTO
Ocena oferty będzie następowała wg wzorów:
gdzie:

A = najniższa cena oferowana;

B = cena oferty badanej;

C = termin dostawy w tygodniach oferty badanej;

Wybrana zostanie oferta, której wartość sumy X i Y będzie najwyższa.
7. Oferty równoważne
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych ze względu na wymagania kontrahenta. Kontrakt nr U/00017/RS/2010 pkt. 3.5 oraz Projekt Techniczny
nr PI-11035-w1/PT.
8. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.………………….....................................................

podpis osoby uprawnionej

Pobieranie 47.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna