Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Okręgowej AresztuPobieranie 2.54 Mb.
Strona1/15
Data06.05.2016
Rozmiar2.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, powyżej 130.000 euroSPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy produktów leczniczych dla potrzeb

Apteki Okręgowej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

Sprawa nr 7/Szp/2013

prowadzonego w

TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

powyżej 130 tysięcy euro

w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

(j.t. z 2010r. Dz.U. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.


Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SPORZĄDZIŁA:


KOMISJA PRZETARGOWA przedkłada do zatwierdzenia niniejszą siwzBydgoszcz, dnia 13.03.2013 ZATWIERDZAM

DYREKTOR Aresztu Śledczego w Bydgoszczy
ppłk mgr Grzegorz Breitenbach

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

ARESZT ŚLEDCZY

Adres: 85-128 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4

Telefon: +48 52 58 55 252, faks +48 52 58 55 312

www.sw.gov.pl e-mail: as_ bydgoszcz@sw.gov.pl

REGON 091393218 NIP 953-15-20-292II. Tryb udzielania zamówienia

 1. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz).

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 39-46 ustawy Pzp.

 3. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

  1. „Zamawiający” – Areszt Śledczy z siedzibą w Bydgoszczy.

  2. ”Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego.

  3. „Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

  4. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  5. „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez zamawiającego na podstawie ustawy Pzp oraz niniejszej siwz. Prawna definicja znajduję się w art. 2 pkt 7a ustawy Pzp.

  6. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale III SIWZ.


III. Przedmiot zamówienia: Dostawy produktów leczniczych:

Grupa 1:Lp.

Nazwa leku

Szacunkowa ilość opakowań

1

ACC 200 * 20 tabl.

60

2

ABILIFY 15mg *28 tabl.

2

3

ACENOCUMAROL tabl.0,004g *60

40

4

ACERIN płyn na odciski 8g(9ml)

8

5

ACIDUM BORICUM subs.*1000g

2

6

ACIDUM LACTICUM 100g

2

7

ACIDUM SALICYLICUM subst.*100g

6

8

ACIFUNGIN FORTE płyn 30ml

20

9

ADRENALINA WZF inj.1mg/1ml *10amp.

32

10

AEROSONIT aerozol 18ml[200 dawek]

10

11

AESCIN żel 40 g

100

12

AESCIN 20mg tabl. powl. *90 szt.

55

13

AETHYLIUM CHLORATUM 70g

3

14

AGAPURIN tabl.0,1g * 60

10

15

AGAPURIN 600 RETARD *20 szt.

30

16

AKINETON 2mg *50 tabl.

15

17

ALANTAN maść 30 g

43

18

ALAX *20 draż.

15

19

ALCAINE sol. opht. 0,5% 15ml

3

20

ALERMED 0,01g * 20 tabl.

1740

21

ALFABAX 10mg *30 tabl.

6

22

ALLUPOL 100 mg *50 tabl.

85

23

ALTACET tabl. *6

170

24

ALTACET żel

35

25

ALUGASTRIN *40 tabl

100

26

ALUSAL 500mg tabl. *30 szt.

19

27

ALVESCO 160mcg/dawkę 60 dawek

40

28

AMINOSTERIL KE 10% 500 ml

20

29

AMIOKORDIN 150mg/3ml inj.doż. 5 amp

6

30

AMITRIPTYLINUM draż 25mg *60

35

31

AMLONOR 0,005g *30 tabl..

430

32

AMLONOR 0,01g *30 tabl.

220

33

AMOKSIKLAV inj. doż.1200 mg *5 fiol.

200

34

AMOKSIKLAV tabl. 0,625g * 14 tabl

45

35

AMPICILLIN 1g *1amp

60

36

ANAFRANIL 25 *30 tabl.

10

37

ANAFRANIL SR 75 *20 tabl.

55

38

ANDEPIN 20mg *30 tabl.

320

39

ANTYPOT zasypka 30g

30

40

APHTIN płyn 10g

2

41

APO - TAMIS 0,4mg *30 tabl.

120

42

AQUA PRO INJ. 10ml amp.*100

20

43

ARECHIN 250mg *30 tabl.

15

44

ARGENTUM NITRICUM subst. *10g

10

45

ARGOSULFAN 2% krem 40 g

170

46

ASCODAN tabl. * 10 tabl.

130

47

ASCOFER draż.* 50 tabl.

50

48

ASMENOL 10mg *28 tabl.

42

49

ASPARGIN tabl. * 50 tabl.

300

50

ASPROCOL * 20 tabl.

900

51

ATECORTIN zaw.oczna 5ml

320

52

ATENOLOL 25mg * 60 tabl

15

53

ATENOLOL tabl. 50Mg *30 szt

5

54

ATRAUMAN Ag 10 *20 CM * 1 SZT

30

55

ATROPINUM SULFURICUM inj. 0.5mg/1ml *10amp.

35

56

ATROPINUM SULFURICUM inj.1mg/1ml *10amp.

1

57

ATROPINUM SULFURICUM krople do oczu 1% -5ml

2

58

ATROVENT N aerozol 10ml 20mcg/doz

150

59

AVAMYS aer. 120 dawek

5

60

AVEDOL 6,25 mg* 30 tabl

115

61

AVEDOL 25mg *30 tabl.

29

62

AVIOMARIN tabl. * 5 szt

60

63

AZULAN 100g

15

64

BACLOFEN tabl.0,01g * 50

135

65

BACTROBAN maść 15g

2

66

BAIKADENT 5,77mg/g żel 15g

10

67

BALSAM PERUWIAŃSKI 50g

3

68

BANEOCIN maść 20g

15

69

BARIUM SULFURICUM 200g

5

70

BELOGENT maść 15g

220

71

BELLAPAN *20 tabl.

5

72

BELLERGOT draż. *30

31

73

BENZACNE żel 10% 30g

190

74

BENZACNE żel 5% 30g

135

75

BENZINUM płyn 700g/1op.

3

76

BENZOCAINUM subst. 5 g

1

77

BERODUAL aer. 200 dawek

12

78

BEROTEC N aerozol 10ml [200dawek]

350

79

BETADINE 10% roztw. 30 ml

8

80

BETADRIN krople do oczu -2*5ml

75

81

BETALOC 5mg/5ml inj. *5 amp.

3

82

BETASERC 24mg *60 tabl.

16

83

BETO ZK 25 *28 tabl.

30

84

BETO ZK 50 *28 tabl.

27

85

BETO ZK 100 *28 tabl.

12

86

BIODACYNA 0,3% sol. opht. 5 ml

18

87

BIODACYNA 0,5 g /2ml amp

20

88

BIOFAZOLIN 1g fiol.

300

89

BIOFUROKSYM 1,5g fiol.

150

90

BIORACEF 500mg *10 tabl.

4

91

BIOSOTAL 80mg *30 tabl.

25

92

BIOTAKSYM inj.1g fiol.

2600

93

BIOTRAKSON 1g fiol.

100

94

BIOTUM 1g fiol.

150

95

BISACODYL tabl.dojel. 5mg * 30

33

96

BISACODYL czop. 0,01 * 5

50

97

BISEPTOL 960 * 10 tabl.

270

98

BISOHEXAL 10mg * 30 tabl.

60

99

BISOHEXAL 5mg * 30 tabl.

910

100

BOLDALOIN tabl. * 30

15

101

BORASOL 3% płyn 500g

2

102

BRODACID 8g

10

103

BROMOCORN 2,5mg tabl. *30 szt

10

104

BUDERHIN aer do nosa 50mcg/d x200 a 10 ml

350

105

BUSCOLYSIN inj. 20mg/ml *10 amp.

2

106

BUTAPIRAZOL czopki 250mg*5szt

440

107

BUTAPIRAZOL maść 50mg/g a 30g

350

108

CALCIUM CARB.PPT. Subst. 250G

4

109

CALCIUM CHLORATUM 10% 10ml *10amp.

2

110

CALCIUM CHLORATUM subst. 50G

2

111

CALCIUM DOBESILATE 250mg * 30 tabl.

25

112

CALCIUM GLUCONICUM tabl. 0.5g * 50

25

113

CALCIUM PANTOTHENICUM tabl.100mg *50 szt.

140

114

CALCIUM GLUC inj.10% 10ml *10amp.

5

115

CAPTOPRIL tabl.12.5mg * 30 szt.

30

116

CAPTOPRIL tabl.25mg * 30 szt.

50

117

CARBO MEDICINALIS tabl. * 20 szt.

110

118

CAZAPROL tabl. 2,5 mg * 28

5

119

CAZAPROL 1mg*30tabl

2

120

CEPAN krem 35g

4

121

CERUTIN 0,1g + 0,025g * 125 tabl.

900

122

CHLORCHINALDIN H maść 5g

8

123

CHLORPROTHIXEN tabl.15mg * 50

365

124

CHLORPROTHIXEN tabl.50mg * 50

470

125

CHLORSUCCILLIN inj.200mg *10fiol.-Lz.

12

126

CINCOL krople do oczu -2*5ml

5

127

CINNARIZINUM tabl.25mg *50

25

128

CIPRONEX inj. 2mg/ml 200 ml

30

129

CIPRONEX inj. 2mg/ml 100ml

50

130

CIPRONEX tabl.500mg *10 tabl.

230

131

CITRONIL 20mg *28 tabl.

15

132

CLEMASTINUM tabl.1mg * 30

300

133

CLEXANE 0,04 g/0,4 ml (0,1 g/ml) * 10 amp

66

134

CLONAZEPAM 1 mg/ml *10 amp.

20

135

CLONAZEPAM 0,5mg tabl. *30 szt

60

136

CLONAZEPAM tabl 2mg * 30 /KLONAZEPAM/

290

137

CLOPIDIX 75 mg *28 tabl.

95

138

CLOPIXOL 10mg *100 tabl.

5

139

CLOPIXOL depot j.m.200mg-1ml

10

140

CLORANXEN 5mg*30szt.

2

141

CLOTRIMAZOL tabl. dopochw. 100mg * 6szt.

7

142

CLOTRIMAZOLUM krem 1% 20g

620

143

COAXIL 12,5 mg * 30 tabl.

80

144

COCARBOXYLASUM 50mg/3ml+2ml *5amp

60

145

COLCHICUM DISPERT 0,5 * 20 tabl.

4  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna