Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonymPobieranie 1.16 Mb.
Strona13/13
Data01.05.2016
Rozmiar1.16 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Ustalone na podstawie powyższych tabel skale są wykorzystywane do oszacowania poziomu ryzyka, za pomocą matrycy ryzyka. Matryca ryzyka łączy w sobie skalę potencjalnych skutków z prawdopodobieństwem występowania określonych zdarzeń wypadkowych. Dla NFOŚiGW” została zastosowana matryca przedstawiona poniżej.
S K U T K I (S)

C

Z

ĘS

T

OŚ

Ć

(P)


1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

2

2

4

6

8

10

3

3

6

9

12

15

4

4

8

12

16

20

5

5

10

15

20

25


Ryzyko zostało zaprezentowane w postaci czterech klas:
ryzyko akceptowane (A)


ryzyko tolerowane (TA) ALARP


ryzyko tolerowalne (TNA)


ryzyko nieakceptowane (NA)


Ryzyko przedstawiliśmy w postaci czterech klas:

  1. A (1-4) - ryzyko akceptowane, oznaczające, że nie wymagane są żadne dodatkowe środki bezpieczeństwa w chwili obecnej.

  2. TA (5-8) - ryzyko tolerowane ALARP, oznaczające celowość wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa o ile okażą się praktycznie uzasadnione,
    tj. korzyści z tytułu wprowadzenia tych środków będą większe od poniesionych kosztów.

  3. TNA (9-12) – ryzyko tolerowane, co oznacza, że można prowadzić produkcję ale należy wprowadzić niezwłocznie techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie
    z aktualnie obowiązującymi przepisami.

  4. NA (13-25) - ryzyko nieakceptowane, co oznacza konieczność zatrzymania instalacji a jej ponowne uruchomienie może być dokonane po wprowadzeniu dodatkowych środków bezpieczeństwa i ponownej ocenie ryzyka.

Ustalone na podstawie powyższych tabel skale są wykorzystywane do oszacowania poziomu ryzyka, za pomocą matrycy ryzyka. R = PxS Matryca ryzyka łączy w sobie skalę potencjalnych skutków [S] z prawdopodobieństwem występowania określonych zdarzeń wypadkowych [P]. Obliczenie ryzyka wystąpienia szkody pozwala nam określić poziom bezpieczeństwa oraz wskazuje, który z elementów systemu jest słaby i co należy uczynić żeby go wzmocnić. Dla obiektu NFOŚiGW wytypowano następujące przykładowe zdarzenia niekorzystne oraz określono ich skutki i prawdopodobieństwo wystąpienia:

drobna kradzież, wybicie szyby, itp. – P = bardzo duże (bardzo często) – S = do 10 tys. – R = 5 TA


kradzież, włamanie, mały pożar, pobicie pracowników, itp. – P = duże (często) – S = od 10 - 100 tys. – R = 8 TA

napad, pożar jednego lub kilku pomieszczeń, osoby ranne, itp. – P = średnie (umiarkowanie często) – S = od 100 - 1000 tys. – R = 9 TNA

duży pożar, skutki pożaru odczuwalne w jednym budynku, ofiara śmiertelna, itp. – P = małe prawdopodobieństwo (rzadko) – S = od 1000 - 7500 tys. – R = 8 TA

pożar całkowity budynku, akt terrorystyczny, skutki odczuwalne w całym obiekcie, wiele osób rannych , ofiary śmiertelne, itp. – P = bardzo małe prawdopodobieństwo (bardzo rzadko) – S = od 7500 – 20000 tys. – R = 5 TA


Ryzyko wystąpienia zdarzenia niekorzystnego (powodującego określone straty) w większości przypadków oceniane jest na poziomie ryzyka tolerowane ALARP. W jednym przypadku ryzyko zostało określone na poziomie TNA (9-12) – ryzyko tolerowane (przypadek III). Przypadek wystąpienia pożaru w jednym lub kilku pomieszczeniach. osoby ranne i straty materialne, szczególnie dotkliwie będą odczuwalne w budynkach 1A i 3A. Działania w celu poprawy bezpieczeństwa powinny być skierowane na zamontowanie drzwi pożarowych na klatki schodowe w budynkach 1A i 3A.
Dodatkowa informacja o nieruchomości, która wejdzie w posiadanie NFOŚiGW w roku 2011.
Nieruchomość - NFOŚiGW przy ulicy Brackiej nr 4
I. Lokalizacja
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Warszawie, dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Brackiej nr 4, u zbiegu z ulicą Żuławską. Jest to rejon ścisłego Centrum Warszawy. Nieruchomość znajduje w kwartale ulic: Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Żurawia i Aleje Jerozolimskie. Do przedmiotowej nieruchomości przylegają podobne obiekty wykorzystywane na cele biurowe. W większości w parterze, zlokalizowane są luksusowe sklepy.
II. Opis nieruchomości
Działka gruntu o kształcie kwadratu bezpośrednio przylega do ulicy Brackiej i stanowi druga od strony Placu Trzech Krzyży nieruchomość. Grunt zabudowany jest 5-cio kondygnacyjnym budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy. Wejście główne znajduje się od strony ulicy, natomiast wejście zapasowe od strony zapasowego niewielkiego podwórka. Budynek wybudowany jest technologii trakcyjnej, 4-pietrowy, podpiwniczony.
III. Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy Pz = 264 m²

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi Pu = 997 m²

Kubatura K = 5 340 m³
IV. Standard budynku
Stan techniczny i standard budynku określono jako bardzo dobry. Budynek ma układ korytarzowy, na poszczególnych kondygnacjach z klatki schodowej przechodzi się do korytarza, z którego jest wejście do poszczególnych pokoi. Na końcu korytarza, na każdej kondygnacji znajdują się 2 łazienki lub łazienka i pomieszczenie kuchenne. Schody wykończone są marmurem i kutymi poręczami. Drzwi wejściowe na poszczególne piętra są drewniane o podwyższonym standardzie. Posadzki na poszczególnych kondygnacjach – z wyjątkiem parteru i piwnicy – drewniane, na parterze i w piwnicy – z gresu. Ściany w pomieszczeniach biurowych malowane, w pomieszczeniach, wyłożone glazurą. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną i komputerowe z własnym serwerem.


ZZP/14/2011

Pobieranie 1.16 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna