Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonymPobieranie 1.16 Mb.
Strona2/13
Data01.05.2016
Rozmiar1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Lp

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)

Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy

Miejscowość i dataZałącznik nr 2 wzór załącznika do formularza ofertowego „szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny”Szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny: 1. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

 1. Oferta cenowa (stopa składki i wyliczona na jej podstawie składka) za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
(w zł)


Stopa składki
(w %)


Składka roczna
(w zł)
Budynki i budowle

52 852 000,00

Pozostałe środki trwałe (z wyłączeniem mienia podlegającego ubezpieczeniom komunikacyjnym autocasco oraz gruntów)

20 113 000,00


Nakłady adaptacyjne

100 000,00

Gotówka i inne walory pieniężne

50 000,00

Mienie osób trzecich

45 000,00

Koszty odtworzenia danych i oprogramowania

500 000,00

Mienie pracownicze

200 000,00Łącznie (cena za rok):


Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

Składka za trzy lata

1.

Cena za trzy lata


2.

Cena prawa opcji za ww. ubezpieczenie w okresie trzech lat (klauzula automatycznego pokrycia: 30% ww. ceny za trzy lata)

I. Razem oferta cenowa ze ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z prawem opcji - do przeniesienia do kalkulacja oferty cenowej (pkt. 5.2, poz.I)
Ogólne warunki ubezpieczenia, które mają zastosowanie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: (tytuł i data wydania dokumentu) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................………………………….

 1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 1. Oferta cenowa za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej
  z prowadzonej działalności i posiadanego mienia:Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

Składka roczna (w zł)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia


Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

Składka za trzy lata

1.

Oferta cenowa za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.II. Razem (do przeniesienia do kalkulacja oferty cenowej (pkt. 5.2, poz.II)Ogólne warunki ubezpieczenia, które mają zastosowanie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: (tytuł i data wydania dokumentu) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................…………


 1. Ubezpieczenia kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych.

 1. Oferta cenowa za ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych
Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

Planowana liczba (rocznie) osobodni

Składka za jeden osobodzień

Składka roczna

(w zł)

1.

Ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych

200

Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

Składka za trzy lata

1.

Oferta cenowa za ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowychIII. Razem (do przeniesienia do kalkulacji oferty cenowej (pkt. 5.2, poz.III)
Ogólne warunki ubezpieczenia, które mają zastosowanie do ubezpieczenia kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych: (tytuł i data wydania dokumentu) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
 1. Ubezpieczenia komunikacyjne:
 1. Oferta cenowa (składka) za ubezpieczenia każdego pojazdu w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC):
L.p.

Marka / typ

Nr rejestracyjny

Składka roczna (OC)
(w zł)
VW Passat

WE 26633


Skoda Superb

WE 3401S


Skoda Superb

WE 3402S


Skoda Superb

WE 3403S


Skoda Superb

WE 3404S


Skoda Superb

WE 3405S


Skoda Superb

WE 3406S


Renault Kangoo

WE 91385


Toyota Avensis

WE 4402F


Toyota Avensis

WE 4758J


Toyota Avensis

WE 4764J


Mercedes-Benz Viano

WE1818P


Skoda Superb

W trakcie rejestracji


Skoda Superb

W trakcie rejestracji


Skoda Superb

W trakcie rejestracji
Łącznie za rok:


Razem cena za trzy lata 1. Oferta cenowa (składka) za ubezpieczenia każdego pojazdu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW):
L.p.

Marka / typ

Nr rejestracyjny

Liczba miejsc


Składka roczna

(NNW)
(w zł)
VW Passat

WE 26633

5


Skoda Superb

WE 3401S

5


Skoda Superb

WE 3402S

5


Skoda Superb

WE 3403S

5


Skoda Superb

WE 3404S

5


Skoda Superb

WE 3405S

5


Skoda Superb

WE 3406S

5


Renault Kangoo

WE 91385

5


Toyota Avensis

WE 4402F

5


Toyota Avensis

WE 4758J

5


Toyota Avensis

WE 4764J

5


Mercedes-Benz Viano

WE1818P

8


Skoda Superb

W trakcie rejestracji

5


Skoda Superb

W trakcie rejestracji

5


Skoda Superb

W trakcie rejestracji

5
Łącznie (cena za rok):

78


Razem cena za trzy lata
Ogólne warunki ubezpieczenia, które mają zastosowanie do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów tytuł i data wydania dokumentu) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................……………… 1. L.p.

  Marka / typ

  Nr rejestracyjny

  Suma ubezpieczenia wraz WD (zł)

  Stopa składki
  (w %)


  Składka roczna (AC)
  (w zł)  VW Passat

  WE 26633

  16 300 zł
  Skoda Superb

  WE 3401S

  68 900 zł
  Skoda Superb

  WE 3402S

  67 800 zł
  Skoda Superb

  WE 3403S

  69 000 zł
  Skoda Superb

  WE 3404S

  69 200 zł
  Skoda Superb

  WE 3405S

  64 900 zł
  Skoda Superb

  WE 3406S

  67 800 zł
  Renault Kangoo

  WE 91385

  14 900 zł
  Toyota Avensis

  WE 4402F

  32 200 zł
  Toyota Avensis

  WE 4758J

  37 200 zł
  Toyota Avensis

  WE 4764J

  38 200 zł
  Mercedes-Benz Viano

  WE1818P

  85 300 zł
  Skoda Superb

  W trakcie rejestracji

  104 870 zł
  Skoda Superb

  W trakcie rejestracji

  104 870 zł
  Skoda Superb

  W trakcie rejestracji

  104 870 zł


  Łącznie (cena za rok):


  Oferta cenowa (stopa składki i wyliczona na jej podstawie składka) za ubezpieczenia każdego pojazdu od uszkodzeń i kradzieży (AC):Razem cena za trzy lataOgólne warunki ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń i kradzieży które mają zastosowanie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: (tytuł i data wydania dokumentu) …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

Składka za trzy lata

1.

Oferta cenowa za ubezpieczenie OC pojazdów


2.

Oferta cenowa za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW)

3.

Oferta cenowa za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (AC)
 1. Razem (do przeniesienia do kalkulacja oferty cenowej (pkt. 5.2, poz.IV)Lp.

Nazwisko i imię osoby(osób) uprawnionej(ych)

Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy

Miejscowość i data
Pobieranie 1.16 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna