Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonymPobieranie 1.16 Mb.
Strona9/13
Data01.05.2016
Rozmiar1.16 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

2.2. Informacja na temat szkodowości w ubezpieczeniach NFOŚiGW: szkodowość za okres 26.06.2003-28.02.2011r.

Lp.

Ryzyko

Nr rejestracyjny/ przedmiot ubezpieczenia

Data szkody

Przyczyna szkody

Kwota wypłaty

Rezerwy

Stan szkody

Regres zrealizowany

1.

OC

WE26033

2003-08-07

kolizja

1 151,76 zł

 

wypłacona

0

2.

OC

WE86754

2004-02-02

kolizja

960,34 zł

 

wypłacona

0

3.

OC

WE91385

2005-06-18

kolizja

4 372,53 zł

 

wypłacona

0

4.

OC

WE3404S

2009-08-25

kolizja

7 212,81 zł

 

wypłacona

 

Razem szkodowość OC

13 697,44 zł

 

 

 

5.

AC

WE86754

2004-02-02

kolizja

4 581,01 zł

 

wypłacona

0

6.

AC

WXD4O0P

2004-03-19

stłuczenie szyb lub innych szk.

969,00 zł

 

wypłacona

0

7.

AC

WXD325R

2004-03-22

stłuczenie szyb lub innych szk.

749,00 zł

 

wypłacona

0

8.

AC

WE86755

2004-06-08

szkoda parkingowa

1 043,97 zł

 

wypłacona

0

9.

AC

WE86755

2004-06-08

szkoda parkingowa

1 858,80 zł

 

wypłacona

0

10.

AC

WE86755

2004-06-08

szkoda parkingowa

3 246,93 zł

 

wypłacona

0

11.

AC

WE88756

2004-06-14

stłuczenie szyb lub innych szk.

1 995,19 zł

 

wypłacona

0

12.

AC

WE26833

2004-07-17

kolizja

5 980,37 zł

 

wypłacona

5 980,37 zł

13.

AC

WE16780

2004-11-24

kolizja

6 400,00 zł

 

rezygnacja

0

14.

AC

WE86755

2005-02-03

kolizja

1 587,71 zł

 

wypłacona

0

15.

AC

WE91385

2005-06-18

kolizja

10 077,66 zł

 

wypłacona

0

16.

AC

WE86756

2005-07-11

uszkodzenie pojazdu w ruchu

5 545,68 zł

 

wypłacona

0

17.

AC

WXD325R

2005-07-21

kolizja

20 008,00 zł

 

wypłacona

20 008,00 zł

18.

AC

WE86754

2005-09-10

uszkodzenie pojazdu zaparkowanego

4 207,89 zł

 

wypłacona

0

19.

AC

WE86765

2005-11-10

szkoda parkingowa

1 677,22 zł

 

wypłacona

0

20.

AC

WE86765

2005-11-14

uszkodzenie pojazdu w ruchu

682,82 zł

 

wypłacona

0

21.

AC

WE86764

2006-02-28

uszkodzenie pojazdu w ruchu

4 400,00 zł

 

wypłacona

0

22.

AC

WE58193

2006-08-16

 

3 959,31 zł

 

wypłacona

 

23.

AC

WE86754

2006-10-29

szkoda parkingowa

1 183,25 zł

 

wypłacona

 

24.

AC

WXD400P

2007-11-26

szyba

690,02

 

wypłacona

 

25.

AC

WE16780

2007-12-16

 

12541,87

 

wypłacona

 

26.

AC

WXD400P

2008-06-13

 

18273,42

 

wypłacona

 

27.

AC

WE26633

2008-11-06

 

490,01

 

wypłacona

 

28.

AC

WE26633

2008-11-21

 

7790,38

 

wypłacona

 

29.

AC

WXD400P

2008-12-01

 

1137,02

 

wypłacona

 

30.

AC

WE26633

2009-03-09

 

533,02

 

wypłacona

 

31.

AC

WE1818P

2009-07-05

 

1984,5

 

wypłacona

 

32.

AC

WE3404S

2009-08-25

 

26158,94

 

wypłacona

 

33.

AC

WE3403S

2010-01-25

 

2701,03

 

wypłacona

 

34.

AC

WE3403S

2010-02-08

 

2735,85

 

wypłacona

 

35.

AC

WE3403S

2010-02-24

 

1519,97

 

wypłacona

 

36.

AC

WE3406S

2010-05-21

 

1714,54

 

wypłacona

 

37.

AC

WE3403S

2010-05-21

 

53616,92

 

wypłacona

 

38.

AC

 

2010-06-23

szkoda parkingowa

4570,02

 

wypłacona

 

39.

AC

 

2010-06-23

szkoda parkingowa

 

wypłacona

 

40.

AC

 

 

2 szkody parkingowe w likwidacji

 

6 000,00 zł

w likwidacji

 

Razem szkodowość AC

216 611,32 zł

6 000,00 zł

 

 

41.

EEL

sprzęt elektroniczny

2004

wandalizm

6 186,62 zł

6 186,62 zł

wypłacona

0

42.

AR

środki trwałe

2010-06-28

zalanie sprzętu AGD

10 370,03 zł

10 370,03 zł

wypłacona

 

43.

AR

szyby

2010-06-28

uszkodzenie szyb

1 952 zł

1 952 zł

wypłacona

 

44.

OCD

odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

nie odnotowano żadnych osób trzecich

Wyjaśnienie skrótów:

OC - obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego - szkody z OC sprawcy

AC - ubezpieczenia auto casco pojazdu mechanicznego

EEL - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

AR - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

OCD - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności


2.3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w NFOŚiGW

Informacja na temat istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych


i przeciwkradzieżowych znajduje się w pkt. 4 „Analiza ryzyka dotycząca bezpieczeństwa pożarowego i ochrony mienia w obiekcie należącym do: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

3. Dane do oceny ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną NFOŚiGW
3.1. Informacje na temat specyfiki działalności NFOŚiGW
Działalność NFOŚiGW regulują następujące przepisy:

    1. prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001  Dz.U 2001 nr 62, poz. 627,

    2. prawo wodne  tekst jednolity Dz.U. nr 115, poz. 1229 ze zmianami,

    3. prawo geologiczne i górnicze tekst jednolity Dz. U. nr 27, poz 96 ze zmianami,

    4. ustawa o odpadach Dz.U. nr 100, poz 1085, ze zmianami,

    5. statut NFOŚiGW  1. Informacja na temat liczby pracowników NFOŚiGW

W NFOŚiGW zatrudnionych jest ogółem 550 osób.


Fundusz płac w 2010 r. – 59 800 000 zł

Planowany Fundusz płac w roku 2011 – 59 800 000 zł


4. Analiza ryzykaANALIZA RYZYKA

DOTYCZĄCA:

BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
I OCHRONY MIENIA


W OBIEKCIE NALEŻĄCYM DO:
NARODOWEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02 – 673 Warszawa, ul. Konstruktorska 1, 1a i 3a

tel. 022 459 06 01


Warszawa – styczeń 2006 r.

Spis treści

Akty prawne

 1. Dane ogólne.

  1. Zakres i cel analizy ryzyka.

Możliwość maksymalnej szkody (PML)

2.0. Suma ubezpieczenia.  1. Możliwa Maksymalna Szkoda /PML/.

  2. Ustalenie lokalizacji i uzasadnienie.

  3. Wartość majątku strefy maksymalnej szkody.

  4. Maksymalna Strata Przewidywana /MFL/.

Bezpieczeństwo pożarowe

3.0 Informacje ogólne o obiekcie.  1. Potencjalne źródła powstawania pożarów.

  2. Drogi rozwoju i rozprzestrzeniania się pożarów.

  3. Zabronione czynności w obiekcie NFOŚiGW.

  4. Kategoria zagrożenia ludzi.

  5. Odporność pożarowa budynku i odporność ogniowa elementów budynku.

  6. Bezpieczeństwo konstrukcji.

  7. Strefy pożarowe.

  8. Drogi ewakuacyjne.

  9. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

  10. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa i rozmieszczenie gaśnic.

  11. Techniczne systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego.

  12. Instalacje i urządzenia techniczne.

  13. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

  14. Drogi pożarowe.

  15. Prace niebezpieczne pożarowo.

  16. Ogólne spostrzeżenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Zabezpieczenie mienia,

4.0. Cel ochrony.  1. Sposób Użytkowania Obiektu.

  2. Dostęp do obiektu.

  3. Potencjalne zagrożenia i aktualny stan bezpieczeństwa.

  4. Zabezpieczenia budowlane.

  5. Oświetlenie terenu.

  6. Zabezpieczenia mechaniczne.

  7. Zabezpieczenia elektroniczne.

  8. Centrum monitoringu

  9. Ryzyko wystąpienia szkody.

  10. Podsumowanie analizy ryzyka
Pobieranie 1.16 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna