Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wi. 272 2013Pobieranie 373.48 Kb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar373.48 Kb.
  1   2   3   4   5

WI.272.1.2013Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż 9 zewnętrznych infokiosków 1 wewnętrznego infokisku w wyznaczone punkty na terenie Powiatu Suskiego

Sucha Beskidzka, 08.03.2013 r.


Dział I

Informacje ogólne

Zamawiającym jest:


Powiat Suski

ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka

TEL: (0-33) 875-79-00, 875-79-20,


FAX: (0-33) 875-79-00, 874-25-11,

e-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl


REGON (Powiatu Suskiego) 072181675,
NIP (Powiatu Suskiego): 552-14-27-933,

Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się

na specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 1. Do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm./.

W niniejszej procedurze Zamawiający będzie jednakowo traktował wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg reguły dot. jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej.

 1. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej jest udostępniony zainteresowanym oferentom w siedzibie Zamawiającego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b pok. 3 lub za zaliczeniem pocztowym.

 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)- zwanej dalej „ustawą"


DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rozdział 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 9 sztuk fabrycznie nowych infokisków zewnętrznych wolnostojących i 1 infokisku wewnętrznego wolnostojącego w wyznaczone punkty na terenie Powiatu Suskiego. Montaż odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Powiatu Suskiego do którego doprowadzone będzie zasilanie elektryczne i sieć internet.
Przedmiot zamówienia odpowiada klasyfikacji CPV:

CPV: 30200000-1 - urządzenia komputerowe

Rozdział 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA INFOKIOSKÓW


 1. Infokiosk zewnętrzny wolnostojący
Element

Opis wymagań minimalnych

Obudowa


 • wolnostojąca z przeznaczeniem do użytkowania na zewnątrz budynków odporna na akty wandalizmu, uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń

 • konstrukcja zewnętrzna infokiosku powinna być wykonana z blachy stalowej o konstrukcji samonośnej zapewniającej sztywność obudowy

 • monitor zabudowany w poszyciu obudowy

 • dostęp serwisowy realizowany przez otwarcie przedniego panelu, zamykanego na zamki patentowe

 • zapewniająca utrzymanie poprzez system wentylacyjny odpowiedniej temperatury dla pracy zamontowanych podzespołów w zewnętrznych warunkach atmosferycznych.

 • zabezpieczony daszkiem przed opadami atmosferycznymi, nad daszkiem na maszcie umocowana antena Hot-Spot

 • na froncie obudowy logo lub grafika zgodna z wymaganiami Zamawiającego

 • kolorystyka dopasowana do wymagań Zamawiającego

Fundament

 • Infokiosk musi być wyposażony w elementy zapewniające stabilność konstrukcji tj. stalową płytę fundamentową, która zostanie zamocowana do fundamentu betonowego przygotowanego przez Zamawiającego. Do fundamentu doprowadzone będą przewody zasilania elektrycznego oraz sieć internetowa

Monitor • przekątna monitora min : 19''

 • rodzaj wyświetlacza: TN

 • czas reakcji matrycy max [msec] : 5

 • kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 170 poziomo / 160 pionowo (CR 10:1)

 • jasność min [cd/m2] min: 250

 • kontrast min (typ.): 1000:1

 • naturalna rozdzielczość pracy min:1280x1024@ 60 Hz

Nakładka dotykowa


 • przekątna min : 19”

 • technologia detekcji dotyku – pojemnościowa

 • twardość powierzchni –min 7H w skali Mohsa

 • przejrzystość min. 90%

Jednostka sterująca kioskiem

Procesor

 • procesor  dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania procesora min. 2.4 GHz , uzyskujący w teście CPU PassMark  min 1600 pkt    http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamięć RAM

 • 4 GB

Dysk twardy

 • 250 GB

Karta dźwiękowa

 • zintegrowana

Karta sieciowa

 • Zintegrowana

 • 10/100/1000 MBit/s

Karta sieciowa WiFi

 • IEEE 802.11 n/g/b

 • częstotliwość 2,4 - 2,484 GHz

 • prędkość przesyłu danych w standardzie N do 300Mb/s

 • standardy szyfrowania: 64/128-bit WEP; WPA-PSK

WPA-PSK/WPA2-PSK

Karta graficzna

 • Zintegrowana

Porty I/O

 • 4x USB 2.0

Wyposażenie dodatkowe

 • głośniki 2 szt. zamontowane nad monitorem w profilu panelu frontowego, podłączone do jednostki centralnej.

Zasilanie

 • 230V, 50 Hz, pobór mocy max: 450W

Certyfikaty i dokumenty

 • Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu oraz firmy serwisującej (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

 • Certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskiem dla producenta sprzętu oraz firmy serwisującej (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

 • Dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada autoryzację producenta,

 • Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – deklaracja zgodności Oferowany sprzęt musi spełniać normę CE. Wykonawca musi dołączyć do oferty deklarację zgodności sprzętu z normą bezpieczeństwa CE – należy przez to rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087)


Pobieranie 373.48 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna