Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wi. 272 2013


a. Oprogramowanie infokiosku zewnętrznego wolnostojącegoPobieranie 373.48 Kb.
Strona2/5
Data07.05.2016
Rozmiar373.48 Kb.
1   2   3   4   51a. Oprogramowanie infokiosku zewnętrznego wolnostojącego


Centralny system zarządzania

Wspólne cechy systemu zarządzania

 • brak konieczności instalowania oprogramowania na komputerach administratorów - zarządzanie przez dowolną przeglądarkę internetową

 • Zarządzanie odbywać się będzie przez stronę www w sposób prosty dla osoby nietechnicznej poprzez aplikacje/serwis www

 • Interface użytkownika całkowicie w języku polskim

 • Dostęp do serwisu odbywać sie będzie przez stronę www z możliwością wykorzystania bezpiecznego protokołu HTTPS z autoryzacją i autentykacją logujących się osób przy pomocy lokalnie przechowywanego certyfikatu elektronicznego

 • Strona www do zarządzania będzie działać poprawnie pod przeglądarkami co najmniej trzech różnych producentów (np. Opera, Firefox, Chrome). Strona będzie spełniać standardy XHTML 1.1 transitional oraz przejdzie poprawnie walidację przez zewnętrzny serwis http://validator.w3.org/

 • Możliwość pracy pod kontrolą systemów operacyjnych GNU/Linux lub Windows Server

 • Komunikacja z infokioskami odbywa się jednostronnie. Brak konieczności posiadania zewnętrznych, publicznych adresów IP przez infokioski lub przekierowywania na nie portów

Moduł administracji

 • Możliwość ustawienia parametrów pracy dla aplikacji zainstalowanych w pojedynczym infokiosku lub w grupie infokiosków wraz z uwzględnieniem hierarchii węzłów. Realizacja przez system infokiosków wirtualnych, z których konfiguracja jest dziedziczona na poszczególne infokioski fizyczne w zależności od przynależności do określonych węzłów struktury, w których znajduje się dany infokiosk wirtualny

 • Dla każdego węzła logicznego istnieje możliwość określenia poziomu infrastruktury (np. Centralny, Grupowy, Lokalny, Infokiosk).

 • Dla każdego administratora istnieje możliwość przydzielenia poziomu infrastruktury (np. Centralny, Grupowy, Lokalny, Infokiosk),

 • Dla każdego węzła istnieje możliwość przypisania administratora do obsługi danego węzła i ew. wszystkich węzłów podpiętych do niego.

 • Dla każdego węzła istnieje możliwość określenia węzła nadrzędnego.

 • Możliwość tworzenia dodatkowych kont administratorów.

 • Dla każdego administratora istnieje możliwość podania loginu z hasłem oraz innych dodatkowych informacji np. nr telefonu, adresu e-mail.

Moduł infokiosków

 • Możliwość przypisania dodatkowych parametrów dla infokiosku (np. nazwa, lokalizacja, numer, opis, itp.) ułatwiających ich identyfikację infokiosku w systemie. Informacja wyświetlana w formie przyjaznych dymków

 • Każdy infokiosk przynajmniej raz na dobę połączy się z serwerem centralnym i ściągnie przeznaczone dla niego wygaszacze ekranu, konfigurację, przyciski menu itp.

 • Każdy infokiosk przynajmniej raz na dobę będzie raportował aplikacji zarządzającej na serwerze centralnym swój bieżący stan działania oraz statystyki aktywności użytkowników.

Moduł menu

 • Możliwość definiowania menu jako przyciski na stronie startowej/głównej i w podstawowym oknie przeglądarki.

 • Możliwość wyboru języka (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, czeski) w którym wyświetlane będą informacje.

 • Możliwość edycji przycisku (rozmiaru, kolorystyki, czcionki) dla każdej pozycji menu.

 • Możliwość przypisania gotowej skórki dla każdej pozycji menu.

 • Możliwość określenia dla każdej pozycji menu wyświetlanej na przycisku nazwy powiązanej z dokonanym wyborem wersji językowej.

 • Możliwość określenia dla każdej pozycji menu adresu URL powiązanego z dokonanym wyborem wersji językowej.

 • Możliwość określenia dla każdej pozycji menu czy infokiosk ma wyświetlić stronę on-line czy off-line

 • Możliwość odwołania się z pozycji menu do plików off-line (plik DOC, PDF, HTML).

 • Możliwość uruchomienia odpowiedniej aplikacji z pozycji menu.

 • Możliwość określenia dla każdej pozycji menu komunikatu, który ma być wyświetlony gdyby link dla niej nie został zdefiniowany lub był nieosiągalny.

 • Możliwość podglądu zdefiniowanego menu startowego

Moduł statystyk i raportów

 • Każdy infokiosk przynajmniej raz na dobę będzie raportował aplikacji zarządzającej na serwerze centralnym swój bieżący stan działania oraz statystyki aktywności użytkowników (logowania, wylogowania, nieuprawnione logowania, restarty, przekroczenia temp. granicznej, alarmy).

 • Możliwość rejestracji komunikatów o stanie pracy infokiosków.

 • Możliwość grupowania statystyk i podsumowań w ramach zdefiniowanych poziomów infrastruktury.

 • Możliwość wykonywania zdefiniowanej akcji administracyjnej (komunikat e-mail) w odniesieniu do infokiosku, który przez dłużej niż skonfigurowany czas nie przyśle komunikatu o poprawności pracy.

 • Możliwość wyświetlenia informacji sprzętowych dotyczących danego infokiosku (procesor, dyski twarde, karta graficzna, karta sieciowa, pamięć RAM).

Moduł wygaszaczy

 • Możliwość definiowania wygaszaczy ekranu

 • Możliwość określania kolejności jak i czasu wyświetlanych wygaszaczy.

 • Możliwość przypisania źródła wygaszacza (plik, link z zawartością)

 • Moduł wygaszacza obsługuje następujące typy plików ( JPG, JPEG, PNG, DOC, ODT, PDF, TXT, MP3, WAV, VMA, AVI, MPG, MPEG).

Moduł zarządzania interfacem przeglądarki

 • Możliwość zmiany wyglądu poszczególnych elementów aplikacji infokiosku na podstawie zdefiniowanych skórek.
  Do podstawowych opcji zaliczyć można:

  • Zmianę rozmiaru czcionki

  • Zmianę kroju czcionki

  • Zmianę koloru czcionki

  • Zmianę formatowania czcionki (pogrubienie, podkreślenia, pochylenie)

  • Zmianę koloru lub obrazka tła.

Moduł linków

 • Możliwość filtrowania adresów stron internetowych poprzez moduł edycji linków zabronionych i dozwolonych

 • Możliwość bardzie zaawansowanego określania filtrów wykorzystując wyrażenia regularne.

 • Możliwość przypisywania komunikatów, które pojawią się w momencie wychwycenia linku zabronionego.

Moduł zadań

 • Możliwość cyklicznego wywoływania określonych zdarzeń (restart aplikacji, restart systemu, wyłączenia, itp.)

 • Możliwość dokładnego sprecyzowania czasu wykonania (minuta, godzina, dzień, miesiąc) konkretnego zadania.

Moduł monitoringu

 • Możliwość sprawdzenia bieżącego stanu infokiosku (offline, online)

 • Możliwość zdalnego wyłączenia i zresetowania infokiosku.

 • Każdy infokiosk co zadany interwał czasu przesyłał będzie do centralnego serwera zarządzającego aktualny zrzut ekranu za pomocą oprogramowania SecureCopy via SSH zabezpieczonego lokalnie przechowywanym certyfikatem elektronicznym

 • Możliwość bieżącej obserwacji i analizy danych pobieranych z czujników przy współpracy ze sterownikiem temperatury/wilgotności np. temperatura wewnętrzna, temperatura zewnętrza. Analiza zmian temperatury stanowić może przydatną informację sugerującą przykładowo konieczność czyszczenia lub wymiany filtrów

 • Dane prezentowane są w formie wykresu, który automatycznie odświeża się co zadany interwał czasu. Możliwość przeglądu danych archiwalnych z zadanego okresu

 • Możliwość określenia wartości granicznych (wyróżnionych również na wykresie), które będą miały wpływ na dalsze działanie infokiosku. Przy współpracy ze sterownikiem temperatury/wilgotności możliwość automatycznego wyłączenie monitora i jednostki centralnego po przekroczeniu wartości granicznych (maksymalnej i minimalnej) temperatury wewnątrz infokiosku. Po powrocie temperatury do wartości normalnych następuje automatycznie uruchomienie jednostki centralnej i monitora.

Moduł zarządzania DigitalSignage

 • Możliwość konfiguracji:

  • Biblioteki mediów Playlist (scenariuszy odtwarzania)

  • Harmonogramów (dzień, miesiąc, rok)

  • Dowolny podział ekranów na strefy

  • Nieograniczona ilość kanałów, playlist, lokalizacji

 • Harmonogramowanie wyświetlania playlist umożliwiające:

  • Wybranie playlisty, wstawienie jej do harmonogramu oraz wyświetlenie jej w dowolnym czasie i dowolnej strefie

  • Umożliwia ustanowienie harmonogramu na minuta/godzina/dzień/tydzień z dokładnością do 1 sekundy możliwością ustawienia dowolnego cyklu powtarzania playlisty

 • istnieje możliwość powiązania sposobu wyświetlania z określeniem poziomu infrastruktury (aby można było różnicować informacje wg terytorium),

 • istnieje możliwość gromadzenia statystyk (data, godzina, ilość) emisji materiału

 • wspierane formaty: Video (MPEG1/2/4, AVC, AVI, WMV, DiVx), obrazy (JPG, GIF), dźwięk (WMA, MP3), prezentacje / pokaz slajdów, tekst (TXT, plansze tekstowe), kanały RSS (plansze tekstowe, ruchome paski informacyjne), animacje Flash, HTML video (MPEG1/2/4, AVC, AVI, DivX),

Moduł przeglądarki internetowej

Cechy ogólne

 • Praca w środowisku Windows oraz GNU/Linux

 • Przeglądarka oparta o nowoczesny silnik renderujący Webkit, przechodzący test Acid3 w 100% oraz posiadający wsparcie dla technologii HTML5

 • przeglądanie w zakładkach

 • pasek przewijania dostosowany do obsługi poprzez ekran dotykowy

 • automatyczny powrót do strony startowej po określonym definiowalnym interwale czasowym,

 • umożliwia przeglądanie stron internetowych zawierających obiekty Flash i Java,

 • przeglądanie dokumentów PDF, XLS, DOC, ODF

 • możliwość wyboru wyszukiwarki, która będzie ładowana przyciskiem w menu startowym

 • możliwość zablokowania stron z niezaufanym certyfikatem

 • możliwość uruchomienia strony domowej w pełnym oknie

 • możliwość automatycznego włączania (bios) i wyłączania komputera o określonej godzinie

 • możliwość umieszczenia strony startowej oraz wybranych podstron na dysku lokalnym

 • możliwość wyboru i definiowania strony startowej, listy dostępnych funkcji i przycisków w tym przycisku powrotu do strony startowej,

Moduł e-mail

 • moduł umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej

 • możliwość włączenie lub wyłączenia modułu

 • możliwość konfiguracji stopki automatycznie dołączanej do każdej wiadomości

Moduł bezpieczeństwa

 • możliwość zdefiniowania godzin w jakich kiosk ma udostępniać Internet

 • możliwość definiowania ustawień, które wpływają na bezpieczeństwo pracy w tym: możliwość blokady ściągania i uruchamiania tzw. cookies, skryptów, apletów Java

 • możliwość definiowania obszarów (zakresów adresów) internetowych, do których użytkownik ma dostęp lub nie. Filtrowanie uwzględniać będzie adresowanie domenowe (DNS) jak i numery IP, oraz umożliwiać dopuszczanie lub blokowanie wskazanych podstron (linków),

 • możliwość konfiguracji opcji wygaszania ekranu w połączeniu z dodatkowymi funkcjami takimi jak: automatyczne zamykanie otwartych okien, kasowanie tymczasowych plików, usuwanie historii przeglądarki i rozpoczęcie wyświetlania wskazanej strony,

Moduł monitoringu

 • monitorowanie systemu operacyjnego (tzw. Software Watch-Dog), które kontroluje zajętość pamięci oraz innych krytycznych elementów systemu i dokonuje jego reinicjalizacji w sytuacji zagrażającej zablokowaniem oprogramowania,

 • możliwość zdalnego podglądu aktualnie wyświetlanego obrazu na infokiosku

 • monitorowanie pracy infokiosku (m.in. informowanie administratora o pracy kiosku – logowaniu, wylogowaniu, restartach, zabezpieczenie przed nieuprawnioną ingerencją użytkownika w system operacyjny),

Moduł klawiatury ekranowej

 • możliwość przywołania klawiatury w dowolnym momencie

 • automatycznie wyświetlenie klawiatury ekranowej po wejściu w pola edycyjne

 • możliwość przemieszczania klawiatury po ekranie

 • możliwość konfiguracji stopnia przeźroczystości

 • wyraźna wizualizacja momentu wciśnięcia klawisza poprzez odpowiednią animację

Moduł Digital Signage

 • możliwość wydzielenia części ekranu kiosku do prezentacji treści multimedialnych

 • możliwość zdefiniowana dowolnej ilości stref w ramach wydzielonego obszaru ekranu

 • możliwość dowolnego przydzielania treści multimedialnych do stref

 • obsługa następujących formatów:

  • obrazki: jpg, bmp, png

  • filmy: avi, mpg, vob, mpeg

  • prezentacji flash: swf

  • stron internetowych

  • dokumenty: pdf, ppt, pptx, odp

  • paski informacyjne: tekstowe i rss

  • plansze informacyjne: tekstowe i rss

 • zbieranie danych statystycznych dotyczących wyświetlanie poszczególnych treści

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

 • możliwość powiększenia treści wyświetlanych w oknie przeglądarki
Moduł filtrujący strony internetowe

 • możliwość blokady pornografii (także przemocy, hazardu czy rasizmu), nie blokując pojęć encyklopedycznych, haseł związanych z planowaniem rodziny itp.

 • filtr posiada bazę adresów zabronionych z możliwości jej automatycznej aktualizacji oraz niezależny moduł oceny stron nie będących w bazie na podstawie ich zawartości

 • filtr przed wyświetleniem strony użytkownikowi przypisuje każdemu słowu na stronie punkty. Jeśli słowo jest negatywne (np. "erotyka", "xxx") daje mu plusowe punkty. Jeśli pozytywne (np. "biologia", "rodzina") daje mu punkty ujemne. Na końcu sumuje całą punktację. Jeśli przekroczy ona limit grzeczności, blokuje ją. Użytkownik zobaczy tylko ostrzeżenie.

Moduł współpracy z urządzeniami peryferyjnymi – system HotSpot

 • możliwość rozbudowy infokiosku o system HotSpot

System operacyjny infokiosku

Platforma

Microsoft Windows 7 OEM, lub Windows Embedded POSReady 7

Cechy

 • praca w trybie live (system w pamięci RAM, tylko do odczytu)

 • pełne zabezpieczenie przez zanikiem zasilania, działaniem złośliwego oprogramowania, próbami ingerencji w system operacyjny przez użytkowników – po restarcie urządzenia system powraca do konfiguracji wyjściowej

 • możliwość pracy z nośnikami FLASH o małych pojemnościach (karty CF, dyski SSD)

 • łatwa aktualizacja poprzez podmianę kilku plików na nośniku

 • dane zmienne, konfiguracyjne, kontent DigitalSignage – przechowywane na oddzielnej partycji lub nośniku np. karta CF lub PenDrive

 1. Infokisok wewnętrzny wolnostojący
Element

Opis wymagań minimalnych

Obudowa


 • wolnostojąca z przeznaczeniem do użytkowania w wewnątrz budynku odporna na akty wandalizmu, uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń

 • konstrukcja zewnętrzna infokiosku powinna być wykonana z blachy stalowej o konstrukcji zapewniającej sztywność obudowy

 • monitor zabudowany w poszyciu obudowy

 • dostęp serwisowy realizowany przez otwarcie przedniego panelu, zamykanego na zamki patentowe

 • zapewniająca utrzymanie poprzez system wentylacyjny odpowiedniej temperatury dla pracy zamontowanych podzespołów

 • na froncie obudowy logo lub grafika zgodna z wymaganiami Zamawiającego

 • kolorystyka dopasowana do wymagań Zamawiającego

Monitor • przekątna monitora min : 19''

 • rodzaj wyświetlacza: TN

 • czas reakcji matrycy max [msec] : 5

 • kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 170 poziomo / 160 pionowo (CR 10:1)

 • jasność min [cd/m2] min: 250

 • kontrast min (typ.): 1000:1

 • naturalna rozdzielczość pracy min:1280x1024@ 60 Hz

Nakładka dotykowa


 • przekątna min : 19”

 • technologia detekcji dotyku – pojemnościowa

 • twardość powierzchni –min 7H w skali Mohsa

 • przejrzystość min. 90%

Jednostka sterująca kioskiem

Procesor

 • procesor  dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania procesora min. 2.4 GHz , uzyskujący w teście CPU PassMark  min 1600 pkt    http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamięć RAM

 • 4 GB

Dysk twardy

 • 250 GB

Karta dźwiękowa

 • zintegrowana

Karta sieciowa

 • Zintegrowana

 • 10/100/1000 MBit/s

Karta sieciowa WiFi

 • IEEE 802.11 n/g/b

 • częstotliwość 2,4 - 2,484 GHz

 • prędkość przesyłu danych w standardzie N do 300Mb/s

 • standardy szyfrowania: 64/128-bit WEP; WPA-PSK

 • WPA-PSK/WPA2-PSK

Karta graficzna

 • Zintegrowana

Porty I/O

 • 4x USB 2.0

Wyposażenie dodatkowe

 • głośniki 2 szt. zamontowane nad monitorem w profilu panelu frontowego, podłączone do jednostki centralnej.

Zasilanie

 • 230V, 50 Hz, pobór mocy max: 450W

Certyfikaty i dokumenty

 • Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu oraz firmy serwisującej (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

 • Certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskiem dla producenta sprzętu oraz firmy serwisującej (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

 • Dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada autoryzację producenta,

 • Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – deklaracja zgodności Oferowany sprzęt musi spełniać normę CE. Wykonawca musi dołączyć do oferty deklarację zgodności sprzętu z normą bezpieczeństwa CE – należy przez to rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087)


2a. Oprogramowanie infokiosku wewnętrznego wolnostojącego


Centralny system zarządzania

Wspólne cechy systemu zarządzania

 • brak konieczności instalowania oprogramowania na komputerach administratorów - zarządzanie przez dowolną przeglądarkę internetową

 • Zarządzanie odbywać się będzie przez stronę www w sposób prosty dla osoby nietechnicznej poprzez aplikacje/serwis www

 • Interface użytkownika całkowicie w języku polskim

 • Dostęp do serwisu odbywać sie będzie przez stronę www z możliwością wykorzystania bezpiecznego protokołu HTTPS z autoryzacją i autentykacją logujących się osób przy pomocy lokalnie przechowywanego certyfikatu elektronicznego

 • Strona www do zarządzania będzie działać poprawnie pod przeglądarkami co najmniej trzech różnych producentów (np. Opera, Firefox, Chrome). Strona będzie spełniać standardy XHTML 1.1 transitional oraz przejdzie poprawnie walidację przez zewnętrzny serwis http://validator.w3.org/

 • Możliwość pracy pod kontrolą systemów operacyjnych GNU/Linux lub Windows Server

 • Komunikacja z infokioskami odbywa się jednostronnie. Brak konieczności posiadania zewnętrznych, publicznych adresów IP przez infokioski lub przekierowywania na nie portów

Moduł administracji

 • Możliwość ustawienia parametrów pracy dla aplikacji zainstalowanych w pojedynczym infokiosku lub w grupie infokiosków wraz z uwzględnieniem hierarchii węzłów. Realizacja przez system infokiosków wirtualnych, z których konfiguracja jest dziedziczona na poszczególne infokioski fizyczne w zależności od przynależności do określonych węzłów struktury, w których znajduje się dany infokiosk wirtualny

 • Dla każdego węzła logicznego istnieje możliwość określenia poziomu infrastruktury (np. Centralny, Grupowy, Lokalny, Infokiosk).

 • Dla każdego administratora istnieje możliwość przydzielenia poziomu infrastruktury (np. Centralny, Grupowy, Lokalny, Infokiosk),

 • Dla każdego węzła istnieje możliwość przypisania administratora do obsługi danego węzła i ew. wszystkich węzłów podpiętych do niego.

 • Dla każdego węzła istnieje możliwość określenia węzła nadrzędnego.

 • Możliwość tworzenia dodatkowych kont administratorów.

 • Dla każdego administratora istnieje możliwość podania loginu z hasłem oraz innych dodatkowych informacji np. nr telefonu, adresu e-mail.

Moduł infokiosków

 • Możliwość przypisania dodatkowych parametrów dla infokiosku (np. nazwa, lokalizacja, numer, opis, itp.) ułatwiających ich identyfikację infokiosku w systemie. Informacja wyświetlana w formie przyjaznych dymków

 • Każdy infokiosk przynajmniej raz na dobę połączy się z serwerem centralnym i ściągnie przeznaczone dla niego wygaszacze ekranu, konfigurację, przyciski menu itp.

 • Każdy infokiosk przynajmniej raz na dobę będzie raportował aplikacji zarządzającej na serwerze centralnym swój bieżący stan działania oraz statystyki aktywności użytkowników.

Moduł menu

 • Możliwość definiowania menu jako przyciski na stronie startowej/głównej i w podstawowym oknie przeglądarki.

 • Możliwość wyboru języka (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, czeski) w którym wyświetlane będą informacje.

 • Możliwość edycji przycisku (rozmiaru, kolorystyki, czcionki) dla każdej pozycji menu.

 • Możliwość przypisania gotowej skórki dla każdej pozycji menu.

 • Możliwość określenia dla każdej pozycji menu wyświetlanej na przycisku nazwy powiązanej z dokonanym wyborem wersji językowej.

 • Możliwość określenia dla każdej pozycji menu adresu URL powiązanego z dokonanym wyborem wersji językowej.

 • Możliwość określenia dla każdej pozycji menu czy infokiosk ma wyświetlić stronę on-line czy off-line

 • Możliwość odwołania się z pozycji menu do plików off-line (plik DOC, PDF, HTML).

 • Możliwość uruchomienia odpowiedniej aplikacji z pozycji menu.

 • Możliwość określenia dla każdej pozycji menu komunikatu, który ma być wyświetlony gdyby link dla niej nie został zdefiniowany lub był nieosiągalny.

 • Możliwość podglądu zdefiniowanego menu startowego

Moduł statystyk i raportów

 • Każdy infokiosk przynajmniej raz na dobę będzie raportował aplikacji zarządzającej na serwerze centralnym swój bieżący stan działania oraz statystyki aktywności użytkowników (logowania, wylogowania, nieuprawnione logowania, restarty, przekroczenia temp. granicznej, alarmy).

 • Możliwość rejestracji komunikatów o stanie pracy infokiosków.

 • Możliwość grupowania statystyk i podsumowań w ramach zdefiniowanych poziomów infrastruktury.

 • Możliwość wykonywania zdefiniowanej akcji administracyjnej (komunikat e-mail) w odniesieniu do infokiosku, który przez dłużej niż skonfigurowany czas nie przyśle komunikatu o poprawności pracy.

 • Możliwość wyświetlenia informacji sprzętowych dotyczących danego infokiosku (procesor, dyski twarde, karta graficzna, karta sieciowa, pamięć RAM).

Moduł wygaszaczy

 • Możliwość definiowania wygaszaczy ekranu

 • Możliwość określania kolejności jak i czasu wyświetlanych wygaszaczy.

 • Możliwość przypisania źródła wygaszacza (plik, link z zawartością)

 • Moduł wygaszacza obsługuje następujące typy plików ( JPG, JPEG, PNG, DOC, ODT, PDF, TXT, MP3, WAV, VMA, AVI, MPG, MPEG).

Moduł zarządzania interfacem przeglądarki

 • Możliwość zmiany wyglądu poszczególnych elementów aplikacji infokiosku na podstawie zdefiniowanych skórek.
  Do podstawowych opcji zaliczyć można:

  • Zmianę rozmiaru czcionki

  • Zmianę kroju czcionki

  • Zmianę koloru czcionki

  • Zmianę formatowania czcionki (pogrubienie, podkreślenia, pochylenie)

  • Zmianę koloru lub obrazka tła.

Moduł linków

 • Możliwość filtrowania adresów stron internetowych poprzez moduł edycji linków zabronionych i dozwolonych

 • Możliwość bardzie zaawansowanego określania filtrów wykorzystując wyrażenia regularne.

 • Możliwość przypisywania komunikatów, które pojawią się w momencie wychwycenia linku zabronionego.

Moduł zadań

 • Możliwość cyklicznego wywoływania określonych zdarzeń (restart aplikacji, restart systemu, wyłączenia, itp.)

 • Możliwość dokładnego sprecyzowania czasu wykonania (minuta, godzina, dzień, miesiąc) konkretnego zadania.

Moduł monitoringu

 • Możliwość sprawdzenia bieżącego stanu infokiosku (offline, online)

 • Możliwość zdalnego wyłączenia i zresetowania infokiosku.

 • Każdy infokiosk co zadany interwał czasu przesyłał będzie do centralnego serwera zarządzającego aktualny zrzut ekranu za pomocą oprogramowania SecureCopy via SSH zabezpieczonego lokalnie przechowywanym certyfikatem elektronicznym

 • Możliwość bieżącej obserwacji i analizy danych pobieranych z czujników przy współpracy ze sterownikiem temperatury/wilgotności np. temperatura wewnętrzna, temperatura zewnętrza. Analiza zmian temperatury stanowić może przydatną informację sugerującą przykładowo konieczność czyszczenia lub wymiany filtrów

 • Dane prezentowane są w formie wykresu, który automatycznie odświeża się co zadany interwał czasu. Możliwość przeglądu danych archiwalnych z zadanego okresu

 • Możliwość określenia wartości granicznych (wyróżnionych również na wykresie), które będą miały wpływ na dalsze działanie infokiosku. Przy współpracy ze sterownikiem temperatury/wilgotności możliwość automatycznego wyłączenie monitora i jednostki centralnego po przekroczeniu wartości granicznych (maksymalnej i minimalnej) temperatury wewnątrz infokiosku. Po powrocie temperatury do wartości normalnych następuje automatycznie uruchomienie jednostki centralnej i monitora.

Moduł zarządzania DigitalSignage

 • Możliwość konfiguracji:

  • Biblioteki mediów Playlist (scenariuszy odtwarzania)

  • Harmonogramów (dzień, miesiąc, rok)

  • Dowolny podział ekranów na strefy

  • Nieograniczona ilość kanałów, playlist, lokalizacji

 • Harmonogramowanie wyświetlania playlist umożliwiające:

  • Wybranie playlisty, wstawienie jej do harmonogramu oraz wyświetlenie jej w dowolnym czasie i dowolnej strefie

  • Umożliwia ustanowienie harmonogramu na minuta/godzina/dzień/tydzień z dokładnością do 1 sekundy możliwością ustawienia dowolnego cyklu powtarzania playlisty

 • istnieje możliwość powiązania sposobu wyświetlania z określeniem poziomu infrastruktury (aby można było różnicować informacje wg terytorium),

 • istnieje możliwość gromadzenia statystyk (data, godzina, ilość) emisji materiału

 • wspierane formaty: Video (MPEG1/2/4, AVC, AVI, WMV, DiVx), obrazy (JPG, GIF), dźwięk (WMA, MP3), prezentacje / pokaz slajdów, tekst (TXT, plansze tekstowe), kanały RSS (plansze tekstowe, ruchome paski informacyjne), animacje Flash, HTML video (MPEG1/2/4, AVC, AVI, DivX),

Moduł przeglądarki internetowej

Cechy ogólne

 • Praca w środowisku Windows oraz GNU/Linux

 • Przeglądarka oparta o nowoczesny silnik renderujący Webkit, przechodzący test Acid3 w 100% oraz posiadający wsparcie dla technologii HTML5

 • przeglądanie w zakładkach

 • pasek przewijania dostosowany do obsługi poprzez ekran dotykowy

 • automatyczny powrót do strony startowej po określonym definiowalnym interwale czasowym,

 • umożliwia przeglądanie stron internetowych zawierających obiekty Flash i Java,

 • przeglądanie dokumentów PDF, XLS, DOC, ODF

 • możliwość wyboru wyszukiwarki, która będzie ładowana przyciskiem w menu startowym

 • możliwość zablokowania stron z niezaufanym certyfikatem

 • możliwość uruchomienia strony domowej w pełnym oknie

 • możliwość automatycznego włączania (bios) i wyłączania komputera o określonej godzinie

 • możliwość umieszczenia strony startowej oraz wybranych podstron na dysku lokalnym

 • możliwość wyboru i definiowania strony startowej, listy dostępnych funkcji i przycisków w tym przycisku powrotu do strony startowej,

Moduł e-mail

 • moduł umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej

 • możliwość włączenie lub wyłączenia modułu

 • możliwość konfiguracji stopki automatycznie dołączanej do każdej wiadomości

Moduł bezpieczeństwa

 • możliwość zdefiniowania godzin w jakich kiosk ma udostępniać Internet

 • możliwość definiowania ustawień, które wpływają na bezpieczeństwo pracy w tym: możliwość blokady ściągania i uruchamiania tzw. cookies, skryptów, apletów Java

 • możliwość definiowania obszarów (zakresów adresów) internetowych, do których użytkownik ma dostęp lub nie. Filtrowanie uwzględniać będzie adresowanie domenowe (DNS) jak i numery IP, oraz umożliwiać dopuszczanie lub blokowanie wskazanych podstron (linków),

 • możliwość konfiguracji opcji wygaszania ekranu w połączeniu z dodatkowymi funkcjami takimi jak: automatyczne zamykanie otwartych okien, kasowanie tymczasowych plików, usuwanie historii przeglądarki i rozpoczęcie wyświetlania wskazanej strony,

Moduł monitoringu

 • monitorowanie systemu operacyjnego (tzw. Software Watch-Dog), które kontroluje zajętość pamięci oraz innych krytycznych elementów systemu i dokonuje jego reinicjalizacji w sytuacji zagrażającej zablokowaniem oprogramowania,

 • możliwość zdalnego podglądu aktualnie wyświetlanego obrazu na infokiosku

 • monitorowanie pracy infokiosku (m.in. informowanie administratora o pracy kiosku – logowaniu, wylogowaniu, restartach, zabezpieczenie przed nieuprawnioną ingerencją użytkownika w system operacyjny),

Moduł klawiatury ekranowej

 • możliwość przywołania klawiatury w dowolnym momencie

 • automatycznie wyświetlenie klawiatury ekranowej po wejściu w pola edycyjne

 • możliwość przemieszczania klawiatury po ekranie

 • możliwość konfiguracji stopnia przeźroczystości

 • wyraźna wizualizacja momentu wciśnięcia klawisza poprzez odpowiednią animację

Moduł Digital Signage

 • możliwość wydzielenia części ekranu kiosku do prezentacji treści multimedialnych

 • możliwość zdefiniowana dowolnej ilości stref w ramach wydzielonego obszaru ekranu

 • możliwość dowolnego przydzielania treści multimedialnych do stref

 • obsługa następujących formatów:

  • obrazki: jpg, bmp, png

  • filmy: avi, mpg, vob, mpeg

  • prezentacji flash: swf

  • stron internetowych

  • dokumenty: pdf, ppt, pptx, odp

  • paski informacyjne: tekstowe i rss

  • plansze informacyjne: tekstowe i rss

 • zbieranie danych statystycznych dotyczących wyświetlanie poszczególnych treści

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

 • możliwość powiększenia treści wyświetlanych w oknie przeglądarki
Moduł filtrujący strony internetowe

 • możliwość blokady pornografii (także przemocy, hazardu czy rasizmu), nie blokując pojęć encyklopedycznych, haseł związanych z planowaniem rodziny itp.

 • filtr posiada bazę adresów zabronionych z możliwości jej automatycznej aktualizacji oraz niezależny moduł oceny stron nie będących w bazie na podstawie ich zawartości

 • filtr przed wyświetleniem strony użytkownikowi przypisuje każdemu słowu na stronie punkty. Jeśli słowo jest negatywne (np. "erotyka", "xxx") daje mu plusowe punkty. Jeśli pozytywne (np. "biologia", "rodzina") daje mu punkty ujemne. Na końcu sumuje całą punktację. Jeśli przekroczy ona limit grzeczności, blokuje ją. Użytkownik zobaczy tylko ostrzeżenie.

Moduł współpracy z urządzeniami peryferyjnymi – system HotSpot

 • możliwość rozbudowy infokiosku o system HotSpot

System operacyjny infokiosku

Platforma

Microsoft Windows 7 OEM, lub Windows Embedded POSReady 7

Cechy

 • praca w trybie live (system w pamięci RAM, tylko do odczytu)

 • pełne zabezpieczenie przez zanikiem zasilania, działaniem złośliwego oprogramowania, próbami ingerencji w system operacyjny przez użytkowników – po restarcie urządzenia system powraca do konfiguracji wyjściowej

 • możliwość pracy z nośnikami FLASH o małych pojemnościach (karty CF, dyski SSD)

 • łatwa aktualizacja poprzez podmianę kilku plików na nośniku

 • dane zmienne, konfiguracyjne, kontent DigitalSignage – przechowywane na oddzielnej partycji lub nośniku np. karta CF lub PenDriveDział III

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY, SERWISU ORAZ GWARANCJI


 1. W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
 1. W ciągu tygodnia od daty wskazania miejsca dostawy i montażu, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu prac

 2. Montażu kiosków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

 3. Instalacji urządzenia

 4. Zainstalowania i skonfigurowania oprogramowanie systemowego i oprogramowania zarządzająco - sterującego

 5. Przeszkolenia wyznaczonego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia i zainstalowanego oprogramowania dla administratorów

 6. Przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji kiosku i postępowania w przypadku awarii oraz instrukcji dotyczącej konfiguracji oprogramowania wydanych w języku polskim

 7. Umożliwienia Zamawiającemu dokonywania zmian konfiguracji.
 1. Wymagania dotyczące gwarancji:
 1. gwarancja min. 72 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

 2. czas reakcji od zgłoszenia usterki, awarii - maksymalnie 4-godzinny

 3. naprawa w ciągu max.24 godzin od zgłoszenia awarii poprzez serwis producenta

 4. 36-miesięczne wsparcie techniczne - w ramach którego Wykonawca będzie wykonywał raz na kwartał aktualizację oprogramowania. Aktualizacje będą zawierać zmiany i rozszerzenia zgłaszane przez administratora z ramienia Zamawiającego.
 1. Wymagania dotyczące serwisu.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wdrożony system serwisowy, który w sprawny sposób umożliwia zgłoszenie awarii urządzeń oraz śledzenie statusów naprawy. Funkcjonalność systemu serwisowego powinna obejmować: 1. uzyskanie danych o dostarczonych produktach w szczególności o terminie ważności gwarancji

 2. uzyskanie informacji o elementach składowych produktu, jeżeli jest wytworzony przez oferenta

 3. podgląd dokonanych w trakcie eksploatacji wymian podzespołów

 4. podgląd dołączonych do produktu dokumentów, w szczególności certyfikatów, zaświadczeń

 5. uzyskanie historii awarii produktu oraz podjętych interwencji

 6. powiadamianie Zamawiającego drogą elektroniczną (np. e-mail) o podjętych czynnościach w ramach zarejestrowanego zgłoszenia (np. określenie terminu usunięcia usterki, określenie terminu planowanej wizyty serwisowej wraz z opisem planowanych czynności, zamknięcie zgłoszenia serwisowego)

 7. możliwość zgłaszania propozycji dotyczących funkcjonalności oprogramowania

 8. możliwość zgłaszania błędów w oprogramowaniu

 9. zarejestrowanie zgłoszenia reklamacyjnego

 10. śledzenie stanu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego od momentu zarejestrowania do jego zamknięcia

Zamawiający wymaga, aby zgłoszenia problemów technicznych były dokonywane drogą elektroniczną przez osobę odpowiedzialną i upoważnioną po stronie Zamawiającego, mającą dostęp do portalu poprzez login i hasło.


Zamawiający wymaga, aby Oferent udostępnił link do tego serwisu oraz testowy login oraz hasło dostępu wraz ze złożeniem oferty. Do oferty należy dołączyć link, login oraz hasło do testowego użytkownika systemu.
Miejscem dostaw i montażu infokiosków są lokalizacje na terenie Powiatu Suskiego wyznaczone przez Zamawiającego.

DZIAŁ IV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE CERTYFIKATÓW I DOKUMENTÓW
Wykonawca ubiegający sie o wykonanie zamówienia jest zobowiązany przedłożyć:

 1. Zdjęcie lub wizualizację oferowanych produktów,

 2. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu lub inne zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

 3. Certyfikat ISO 9001 dla wykonawcy oraz firmy serwisującej lub inne zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy oraz firmy serwisującej z normami jakościowymi (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

 4. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - deklaracja zgodności Oferowany sprzęt musi spełniać normę CE. Wykonawca musi dołączyć do oferty deklarację zgodności sprzętu z normą bezpieczeństwa CE - należy przez to rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087)

 5. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe proponowanych urządzeń, wizualizacje graficzne oraz rysunki techniczne z wymiarami.

 6. Do oferty należy dołączyć próbkę oprogramowania na CD.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania każdego z Wykonawców do dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, w celu wykonania stosownych testów, przedmiotem testów będzie kompletny infokiosk, identyczny
z zaoferowanym w ofercie przetargowej. Zestaw ten będzie w dalszym postępowaniu traktowany jako wzorcowy.

DZIAŁ V

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Ostateczny termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 10.07.2013 r.


DZIAŁ VI

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 22 ustawy o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

 1. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU POSTEPOWANIU:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia/ nie spełnia" na podstawie przedłożonych oświadczeń, dokumentów i informacji wyszczególnionych w niniejszej SIWZ

 1. Zamawiający uzna spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 1 lit a,c,d jeżeli Wykonawca oświadczy że spełnia powyższe warunki (załącznik nr 2 do SIWZ)

 1. Zamawiający uzna spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 1 lit b jeżeli:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dokonał co najmniej dwóch zamówień / umów, których przedmiot był tożsamy z przedmiotem niniejszego postępowania a których wartość brutto wyniosła minimum 100 000,00 zł.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda złożenia:

 1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

 2. Wykazu zrealizowanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy

 3. Doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, okresu wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zamówienia zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

 4. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub/i zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, to w takim przypadku:

 • wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, składając w szczególności w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów,

 • wymaga się przedłożenia odpowiedniej informacji lub dokumentów dotyczących tych podmiotów, w tym informacji w zakresie uczestnictwa tych podmiotów w realizacji zamówienia, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,

 1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,

 3. Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 5. Jeżeli wykazując spełnianie warunków udziału, opisanych w pkt 1 niniejszego rozdziału, wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, jako jego podwykonawcy, wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione wyżej w literach a) i b),

 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w literach b), c), d) składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 • nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Dokumenty o których mowa w Dziale IV pkt.1-6.

 2. Dowód wniesienia wadium.


Dział VII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

 1. Oferta powinna obejmować całość zamówienia opisanego w Dziale II SIWZ. Nie uwzględnienie w ofercie chociażby jednej pozycji z asortymentu oraz nie dołączenie dokumentów lub oświadczeń zgodnych z odpowiednimi formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ wraz z wymaganymi dokumentami lub certyfikatami skutkować będzie odrzuceniem oferty,

 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie zapewniającej czytelność i trwałość jej treści.

 3. Do formularza oferty sporządzonej w języku polskim wykonawca winien dołączyć następujące załączniki:

 1. dokumenty określone w Dziale VI SIWZ

 2. zdjęcie lub wizualizację oferowanych produktów,

 3. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu lub inne zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

 4. Certyfikat ISO 9001 dla wykonawcy oraz firmy serwisującej lub inne zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy oraz firmy serwisującej z normami jakościowymi (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

 5. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - deklaracja zgodności Oferowany sprzęt musi spełniać normę CE. Wykonawca musi dołączyć do oferty deklarację zgodności sprzętu z normą bezpieczeństwa CE - należy przez to rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087)

 6. karty katalogowe proponowanych urządzeń, wizualizacje graficzne oraz rysunki techniczne z wymiarami.

 7. próbkę oprogramowania na CD.

 8. pełnomocnictwo do podpisywania oferty i jej załączników, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, a w przypadku wykonawcy będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej -oryginał lub kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i pełnomocnictwo (w razie gdy ofertę podpisze inna osoba). Pełnomocnictwo do podpisania oferty zostanie złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

 1. Zamawiający wymaga, aby w formie oryginału złożone zostały:

 1. formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ),

 2. dokument stanowiący pisemne zobowiązanie innego podmiotu w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust.2b ustawy.

Pozostałe oświadczenia i dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii. Kopie mają być

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów - winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy lub osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. podpis wraz z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko).

 1. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane i zszyte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu jej zawartości (zalecenie praktyczne).

 2. Wszystkie ewentualne poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

 3. Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie/opakowaniu, zabezpieczonej w sposób gwarantujący jej nienaruszenie do terminu otwarcia ofert.

 4. Powyższa koperta powinna być zaadresowana na zamawiającego i opisana: „Przetarg nieograniczony – oferta na dostawę i montaż 9 zewnętrznych infokiosków i 1 wewnętrznego infokiosku w wyznaczone punkty na terenie Powiatu Suksiego”nie otwiera przed dniem 15.03.2013 r. godz. 12.00.

 5. Na kopercie wykonawca winien umieścić informację potrzebną do kontaktu - nazwę i adres firmy oraz numer telefonu kontaktowego.

 6. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ, niezbędne do sporządzenia oferty, winny być przez wykonawcę stosownie wypełnione bez dokonywania zmian treści sporządzonej przez zamawiającego, bądź przygotowane przez wykonawcę w innej zgodnej z SIWZ formie, jeśli zaś któraś z części formularza nie dotyczy wykonawcy, wpisać należy: „nie dotyczy".

 7. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie w sposób trwały.

 8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t.Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503), które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem innych uczestników postępowania winny być załączone na końcu oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania" z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

 9. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu wykonawca winien złożyć zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wraz z dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru wykonawcy). Zamawiający zwróci wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez wykonawcę - za pokwitowaniem odbioru.Dział VIII


Opis sposobu obliczania ceny oferty


 1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

 1. oferent określi cenę jednostkową,

 2. oferent obliczy wartość poprzez przemnożenie ceny jednostkowej przez ilość jednostek,

 1. Oferent pod rygorem odrzucenia oferty musi sporządzić ofertę we wszystkich pozycjach.

 2. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

 3. Oferent winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie prawdopodobne koszty, mające wpływ na jej wysokość.

 4. Ceny jednostkowe określone przez oferenta są wiążące na czas realizacji umowy i nie mogą w żadnym przypadku ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza wyłącznie zmiany ceny na warunkach określonych w projekcie umowy. Oferty złożone z klauzulą o zmienności ceny będą traktowane jako niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zostaną odrzucone.

 5. Cena ustalona przez oferenta powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie oferent stosuje.

 6. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.

 7. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT.


Dział IX

Wadium


  1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4000 zł.

  2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

  1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:

nr 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450

BGŻ Oddział w Wadowicach,

z adnotacją „wadium – numer sprawy WI.272.1.2013”.Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.

  1. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

  2. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

  1. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

  2. kwotę gwarancji,

  3. termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,

  4. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
   2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  1. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).

  2. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

  3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy.

  4. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).

  5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył w wymaganym terminie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (wskazanych w Rozdziale 5 SIWZ) lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  1. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

  2. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.


Dział X

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b – sekretariat Wicestarosty, nie później niż do 15.03.2013 r. godz. 1100. 1. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyżej wymienionym zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

 2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.


Dział XI

Kryteria oceny ofert

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w%):

Cena 100 %

Suma: 100 %

Proces wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na rodzaj stosowanych wymagań i techniki ich sprawdzania podzielony został na dwa etapy.Pierwszy etap wyboru polega na sprawdzeniu spełnienia przez oferentów wymogów określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Drugi etap polega na wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętego kryterium.

I etap:

Sprawdzenie ofert pod względem formalno-prawnym (jeżeli nie zostały spełnione wszystkie warunki, określone w Rozdziale III oferta zostanie odrzucona.II etap:

Przedstawienie metody oceny ofert:

 1. Metody wyboru dla liczbowych ( wymiernych ) kryteriów oceny ofert.

Symbolika zastosowana w metodzie oceny:

i, (i=1)

Kryterium

j, (j=1....m)

Wykonawca

kij

poziom liczbowy i-tego kryterium (parametru) i j-tego Wykonawcy

kimin

najniższa wartość liczbowa i-tego kryterium (parametru)

wi

waga i-tego kryterium podana w procentach lub punktach

Metoda agregacji oceny gdy najkorzystniejsza jest najniższa wartość kryterium.


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna