Specyfikacja materiałowa instalacji wentylacjiPobieranie 352.48 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar352.48 Kb.
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA INSTALACJI WENTYLACJI
Uwagi ogólne:

1.Oznaczenia i symbole kształtek i wyrobów wg. Katalogu Wyrobów wydanego przez

MIMET S.A.

2. Wszystkie łuki o nie wyszczególnionych wartościach promieni wykonać jako R=150,

standartowo.

3. Pominięcie pewnych wymiarów oznacza dowolność w wykonaniu – ze wskazaniem

na możliwie najmniejszy wymiar

4. Łuki o nie wyszczególnionym kącie należy wykonać jako 90 st.

5. Wszystkie kanały i kształtki wykonać z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm,

o połączeniach kołnierzowych, z wyjątkiem wymienionych jako bose.


Część „A” - KUCHNIA
LP.


OZNA-

CZENIE


NAZWA ELEMENTU


JEDNOSTKA, ILOŚĆ


SYMBOL


WYMIARY


UWAGI

NAWIEW (do pomieszczenia)


1

N - 1

Centrala nawiewno-

wywiewna


szt.1

VS – 21

L-PHC/F


H = 936

W = 961


L = 2953

Firmy VTS

Wg karty katalogowej

(załącznik)


2

N - 2

Króciec elastyczny

szt.1

FLX

821 x 313

Jako wyposażenie opcjonalne

centrali wentylacyjnej3

N - 3

Tłumik szumu

szt.1
A = 820

H = 315


Lc = 1000

Kulisy 4 szt. o grubości 50 mm oraz wyłożenie ścianek 820x1000. Szerokość całkowita tłumika Ac=920.

4

N - 4

Klapa przeciwpożarowa

z samowyzwalaczem termicznymszt.1

KWP

820 x 315

L = 500


Firmy SMAY, MERKOR lub równoważne

5

N - 5

Odsadzka asymetryczna

szt.1
A = 315

B = 820


D = 630

L = 300


E = 150
6

N - 6

Łuk symetryczny

szt.1

BS

A = 315

B = 630

7

N - 7

Kształtka nietypowa, rozgałęźna (wykonać wg rysunku rzutu)

szt.1

A1 - A2

99.1-2


B = 315

L1 = 630


A = 750

d = 248 x 3

E2 = 150

E1 = 650


Do podłączenia trzech rur Spiro 250. Wylot 630x315 zaślepić. Kołnierz luźny,

dopasować po zmierzeniu

na budowie wymiaru „A”


8

N - 8

Rury Spiro

mb 11

SR

Dn = 250
9

N - 9

Przepustnica jednopłaszczyznowa

szt.1
Dn = 250
10

N - 10

Łuk kołowy

szt.3
Dn = 250
11

N - 11

Nawiewnik wirowy, biały

szt.3

NSO/CP

250-U


450 (zewn)

250 (króciec)Firmy CWK12

N - 12

Kształtka przejściowa

(nawiewnik/rura)szt.3Firmy CWK

13

N - 13

Łuk kołowy kąt 45 st

szt.1
Dn = 250
WYRZUT (na zewnątrz)

14

Z - 1

Króciec elastyczny

szt.1

FLX

821 x 313

Jako wyposażenie opcjonalne

centrali wentylacyjnej15

Z - 2

Przepustnica wielopłaszczyznowa

szt.1

VS

821 x 313

L = 150


Jako wyposażenie opcjonalne centrali VTS


16

Z - 3

Łuk asymetryczny

szt.1

BA

A = 820

B = 500


D = 315
17

Z - 4

Zwężka asymetryczna

szt.1

UA

45


A = 500

B = 820


D = 500

L = 300

18

Z - 5

Kanał prostokątny

szt.1

K

A = 500

B = 500


L = 2000
19

Z - 6

Kanał prostokątny

szt.1

K

A = 500

B = 500


L = 500

Jeden kołnierz luźny,

Dopasować po zmierzeniu

na budowie


20

Z - 7

Łuk symetryczny kąt 60 stopni

szt.1

BS

A = 500

B = 500

21

Z - 8

Kanał prostokątny

szt.1

K

A = 500

B = 500


L = 1200
22

Z - 9

Trójnik prostokątny z odgałęzieniami

szt.1
A = 630

B = 630


Jeden wylot zaślepić

23

Z -10

Wyrzutnia ścienna

szt.2

Typ B

5.1.2


a = 628

b = 398


Do zamontowania w trójniku j.w.

POBÓR (świeże powietrze)

24

O - 1

Czerpnia ścienna

szt.1

A 1

5.5.3


A = 818

B = 628


25

O - 2

Kanał prosty

szt.1

K

A = 820

B = 630


L = 400

Uwaga: jeden z końców kołnierzowy luźny, drugi bosy

26

O - 3

Zwężka asymetryczna

szt.1

UA

45


A = 820

B = 630


D = 315

L = 300

27

O - 4

Łuk symetryczny

szt. 1

BS

A = 315

B = 820

28

O - 5

Przepustnica wielopłaszczyznowa

szt.1

VS

821 x 313

L = 150


Jako wyposażenie opcjonalne centrali VTS


29

O - 6

Króciec elastyczny

szt.1

FLX

821 x 313

Jako wyposażenie opcjonalne centrali wentylacyjnej

WYWIEW (z pomieszczenia)

30

W - 1

Króciec elastyczny

szt.1

FLX

821 x 313

Jako wyposażenie opcjonalne centrali wentylacyjnej

31

W - 2

Tłumik szumu

szt.1
A = 820

H = 315


Lc = 900

Kulisy 4 szt. o grubości 50 mm oraz wyłożenie ścianek 820x900. Szerokość całkowita tłumika Ac=920.

32

W - 3

Klapa przeciwpożarowa

z samowyzwalaczem termicznymszt.1

KWP

820 x 315

L = 500


Firmy SMAY, MERKOR

lub równoważne
33

W - 4

Odsadzka asymetryczna

szt.

EA

A = 315

B = 315


E = 150
34

W - 5

Łuk symetryczny

szt.1

BS

A = 630

B = 315

35

W - 6

Kanał prosty

szt.1

K

A = 630

B = 315


L = 450
36

W - 7

Łuk symetryczny

szt.1

BS

A = 630

B = 315


R = 50
37

W - 8

Kanał prosty

szt.1

K

A = 630

B = 315


L = 1150
38

W - 9

Łuk z odgałęzieniem

do podłączenia kratkiszt.1

BS niety-

powy


A = 315

B = 630


d = 200

Odgałęzienie do podłączenia rury Spiro 200 (wg rysunku rzutu)

39

W - 10

Kanał z odgałęzieniem

do podłączenia kratkiszt.1
A = 315

B = 630


L = 800

a = 300


b = 150

Odgałęzienie do podłączenia kratki 300x150 w ściance 800x315. Środek otworu symetrycznie

40

W - 11

Kanał z odgałęzieniami

do podłączenia króćca okapuszt.2

T9

71.9


A = 630

B = 315


L = 2000

d = 248Odgałęzienia do podłączenia rury nierdzewnej Fi 250 w odległości środka otworu od brzegu 450 (jeden kołnierz luźny, skorelować z wykonawstwem okapu)

41

W - 12

Okap z blachy nierdzewnej, z łapaczami tłuszczu, bez oświetlenia

szt.1
A = 1800

B = 1800


H = 600

Dwa króćce o średnicy 250 w odległości wzajemnej 850

42

W - 13

Kanał z odgałęzieniem

do podłączenia kratekszt.1
A = 315

B = 630


L = 1700

a = 300


b = 200

Odgałęzienie do podłączenia kratek 300x200 w ściankach 1650x315. Odległość środka otworów od brzegu 300. Zaślepić jeden wylot.

43

W - 14

Kratka wentylacyjna

z blachy aluminiowejsz.4

KW

G = 300

H = 200


Z żaluzjami poziomymi, ustawialnymi

44

W - 15

Rura Spiro

mb 2,0

SR

Dn 200
45

W - 16

Skrzynka do podłączenia kratki

szt.1
A = 300

B = 200


L = 200

d = 198


Odgałęzienie do podłączenia rury Spiro Dn 200Część „B” – SALA BANKIETOWA
LP.


OZNA-

CZENIE


NAZWA ELEMENTU


JEDNOSTKA, ILOŚĆ


SYMBOL


WYMIARY


UWAGI

A. NAWIEW (do sali)


1

N - 0

Centrala nawiewno-

wywiewna, wykonanie lewostronneszt.1

VS – 40

L-RHC


H = 1470

W = 1339


Lc = 4055

Firmy VTS

Wg karty katalogowej

(załącznik)


2

N - 1

Króciec elastyczny

szt.1

FLX

1028 x 440

Jako wyposażenie opcjonalne

centrali wentylacyjnej3

N - 2

Filtr wtórny, kanałowy klasy EU7

szt.1

FLT

A = 1030

B = 440


L = 730

Zamówić dowolny; strona serwisowa od góry lub z lewej strony


4

N - 3

Łuk symetryczny

szt.2

BS

A = 1030

B = 440


Wykonać z łopatkami kierującymi

5

N - 4

Kanał prosty

szt.2

K

A = 1030

B = 440


L = 550
6

N - 5

Tłumik szumu

szt.1
A = 1030

H = 440


Lc = 1000

Kulisy 3 szt. o grubości 50 mm

7

N - 6

Zwężka asymetryczna

szt.1

UA

45


A = 1030

B = 440


D = 315

L = 550

8

N - 7

Łuk asymetryczny

szt.1

BA

A = 315

B = 1030


D = 1000

Wykonać z łopatkami kierującymi

9

N - 8

Odsadzka symetryczna

szt.1

ES

A = 1000

B = 315


L = 800

E = 550

10

N - 9

Tłumik szumu

szt.1
A = 1000

H = 315


Lc = 1000

Kulisy 3 szt. o grubości 50 mm

11

N - 10

Kanał prosty

szt.2

K

A = 1000

B = 315


L = 2000
12

N - 11

Kanał prosty

szt.2

K

A = 1000

B = 315


L = 300

Luźny kołnierz

13

N - 12

Klapa przeciwpożarowa

z samowyzwalaczem termicznymszt.1

KWP

1000 x 315

L = 500


Firmy SMAY, MERKOR lub równoważne

14

N - 13

Kanał prosty

szt.2

K

A = 1000

B = 315


L = 1000
15

N - 14

Czwórnik z odejściami prostokątnymi

szt.1

A1

99.1


A = 315

B = 1000


L = 600

A1=A2 = 315

B1 = 400

B2 = 500

16

N - 15

Kanał prosty

szt.1

K

A = 1000

B = 315


L = 750
17

N - 16

Łuk asymetryczny

szt.1

BA

A = 315

B = 1030


D = 500
18

N - 17

Kanał prosty

szt.1

K

A = 500

B = 315


L = 750
19

N - 18

Kanał prosty

szt.3

K

A = 500

B = 315


L = 2000
20

N - 19

Trójnik prostokątny z odejściem kołowym

szt.2

T 11

71.11


A = 315

B = 500


D = 315

L = 450


d = 313
21

N - 20

Kanał prosty

szt.2

K

A = 315

B = 315


L = 2000
22

N - 21

Kanał prosty z odgałęzieniem

szt.2

T9

71.9


A = 315

B = 315


L = 1850

Zaślepić jeden z przelotów (od strony odgałęzienia)

23

N - 22

Rura Sipro

mb 5,0

SR

Dn 315
24

N - 23

Łuk kołowy

szt.4

R-BS

Dn = 315
25

N - 24

Nawiewnik sufitowy perforowany, biały

szt.4

KPNS/

CP2


wlk.315

595x595

313 (króciec)Firmy CWK

(bez skrzynki rozp.)26

N - 25

Przepustnica wielopłaszczyznowa z trzpieniem pod siłownik

szt.1
A = 500

H = 315

27

N - 26

Łuk symetryczny

kąt 30 st.szt.2

BS

A = 315

B = 500

28

N - 27

Kanał prosty

szt.1

K

A = 500

B = 315


L = 1400
29

N - 28

Kanał prosty

szt.1

K

A = 500

B = 315


L = 300

Luźny kołnierz

30

N - 29

Przepustnica wielopłaszczyznowa

szt.1
A = 400

H = 315

31

N - 30

Kanał prosty

szt.1

K

A = 400

B = 315


L = 250

Luźny kołnierz

32

N - 31

Łuk symetryczny

szt.1

BS

A = 400

B = 315


R = 100
33

N - 32

Kanał prosty

szt.1

K

A = 400

B = 315


L = 1700
34

N - 33

Czwórnik z odejściami kołowymi

szt.1

A1

99.1


A = 315

B = 400


L = 300

d = 247x2 sztJeden przelot zaślepić, Odgałęzienia wykonać od strony zaślepienia.

35

N - 34

Rura Sipro

mb 4,0

SR

Dn = 250
36

N - 35

Łuk kołowy

szt.2

R-BS

Dn = 250
37

N - 36

Nawiewnik sufitowy perforowany, biały

szt.2

KPNS/

CP2


wlk.250

495x495

248 (króciec)Firmy CWK

(bez skrzynki rozp.)B. WYRZUT (na zewnątrz)

38

Z - 1

Króciec elastyczny

szt.1

FLX

1030 x 440

Jako wyposażenie opcjonalne

centrali wentylacyjnej39

Z - 2

Przepustnica wielopłaszczyznowa

szt.1

VS

1028 x 440

L = 150


Jako wyposażenie opcjonalne centrali VTS


40

Z - 3

Łuk symetryczny

szt.1

BS

A = 1030

B = 440

41

Z - 4

Kanał prostokątny

szt.1

K

A = 1030

B = 440


L = 2000
42

Z - 5

Kanał prostokątny

szt.1

K

A = 1030

B = 440


L = 400

Jeden kołnierz luźny,

Dopasować po zmierzeniu

na budowie


43

Z - 6

Łuk symetryczny

kąt 75 stopniszt.1

BS

A = 1030

B = 440

44

Z - 7

Kanał prostokątny

szt.1

K

A = 1030

B = 440


L = 1000
45

Z - 8

Łuk symetryczny

kąt 65 stopniszt.1

BS

A = 1030

B = 440


Z jednej strony do zamocowania wyrzutni

46

Z - 9

Wyrzutnia dachowa, pozioma

szt.1

Typ B

5.1.2


a = 1027

b = 437


Do zamontowania na łuku j.w.

C. POBÓR (świeże powietrze)

47

O - 1

Czerpnia ścienna

szt.1

A 1

5.5.3


A = 1027

B = 627


48

O - 2

Kanał prosty

szt.1

K

A = 1030

B = 630


L = 600

Uwaga: jeden z końców bosy,

do zamontowania czerpni49

O - 3

Zwężka asymetryczna

szt.1

UA

45


A = 1030

B = 630


D = 440

L = 300

50

O - 4

Kanał prosty

szt.1

K

A = 1030

B = 440


L = 900
51

O - 5

Przepustnica wielopłaszczyznowa

szt.1

VS

1028 x 440

L = 150


Jako wyposażenie opcjonalne centrali VTS


52

O - 6

Króciec elastyczny

szt.1

FLX

1028 x 440

Jako wyposażenie opcjonalne centrali VTS

D. WYWIEW (z sali)

53

W - 1

Króciec elastyczny

szt.1

FLX

1028 x 440

Jako wyposażenie opcjonalne centrali VTS

54

W - 2

Łuk symetryczny

szt.2

BS

A = 1030

B = 440

55

W - 3

Kanał prosty

szt.2

K

A = 1030

B = 440


L = 550

Jedna sztuka z luźnym kołnierzem

56

W - 4

Tłumik szumu

szt.2
A = 1030

H = 440


Lc = 1000

Kulisy 3 szt. o grubości 50 mm

57

W - 5

Zwężka asymetryczna

szt.1

UA

45


A = 1030

B = 440


D = 315

L = 300

58

W - 6

Kanał prosty

szt.1

K

A = 1030

B = 315


L = 1800

Jeden kołnierz luźny

59

W - 7

Klapa przeciwpożarowa

z samowyzwalaczem termicznymszt.1

KWP

1030 x 315

L = 500


Firmy SMAY, MERKOR lub równoważne

60

W - 8

Kanał prosty

szt.1

K

A = 1030

B = 315


L = 300
61

W - 9

Łuk asymetryczny

szt.1

BA

A = 315

B = 1030


D = 800
62

W - 10

Kanał prosty

szt.1

K

A = 800

B = 315


L = 1100
63

W - 11

Trójnik prostokątny z odejściem kołowym

szt.1

T 11

71.11


A = 800

B = 315


L = 500

d = 313

64

W - 12

Przepustnica jednopłaszczyznowa

szt.2
Dn = 315
65

W - 13

Łuk kołowy

szt.6

R-BS

Dn = 315
66

W – 14

Rura Sipro

mb 22,0

SR

Dn 315
67

W - 15

Kanał prosty

szt.1

K

A = 800

B = 315


L = 2000
68

W - 16

Odsadzka symetryczna

szt.1

ES

A = 800

B = 315


L = 1350

E = 400

69

W - 17

Łuk symetryczny

szt.1

BA

A = 315

B = 800

70

W - 18

Trójnik prostokątny redukcyjny z odejściem kołowym

szt.1

T 11

71.11


A = 315

B = 800


D = 500

L = 800


d = 313
71

W - 19

Kanał prosty

szt.4

K

A = 500

B = 315


L = 2000
72

W - 20

Kanał prosty

szt.1

K

A = 500

B = 315


L = 450
73

W - 21

Czwórnik z odejściami kołowymi

szt.1

A1

99.1


A = 315

B = 500


L = 450

d = 313x2Jeden przelot zaślepić.

E. ELEMENTY ZESPOŁÓW JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH KLIMATYZATORÓW - ilości łączne

74

KW - 1

Krata wywiewna

szt.2
A = 1497

B = 497


Rodzaj i formę żaluzji uzgodnić na etapie wykonawstwa z inwestorem

75

KW - 2

Kanał prosty

szt.2

K

A = 1500

B = 500


L = 400

Jeden koniec bosy (do podłączenia kraty j.w.)

76

KW - 3

Łuk asymetryczny

szt.2

BA

A = 1500

B = 500


D = 327

R = 100

77

KW - 4

Zwężka symetryczna

szt.2

US

40


A = 327

B = 1500


D = 865

L = 300

78

KW - 5

Kanał prosty

szt.2

K

A = 865

B = 327


L = 200

Luźny kołnierz

79

KW - 6

Łuk symetryczny

szt.2

BS

A = 865

B = 327


R =100
80

KW - 7

Filtr powietrza w ramce,

plisowany, EU5szt.2

dowolny

Do kanału 865 x 327

Wykonać mocowanie w kanale lub zakupić gotowy wyrób

81

KW - 8

Króciec elastyczny

szt.2
865 x 327

Jeden koniec kołnierzowy, drugi bosy (do podłączenia króćca ssawnego klimatyzatora)

82

KN - 1

Dysza dalekiego zasięgu

szt.12

DDZ/K

wlk.150


Dzew.=390

Firmy CWK

83

KN - 2

Kształtka przyłączna

szt.12

Typ N

Dnom = 400

Firmy CWK

84

KN - 3

Zwężka kołowa

szt.12

R-US

D1 = 400

D2 = 247


Wykonać możliwie jak najkrótszą

85

KN - 4

Przewód elastyczny ocieplony

mb 36,0
Dn = 250
86

KN - 5

Klimatyzator kanałowy

szt.2

ARXC60

A = 1080

H = 400


L = 585

Wg karty katalogowej

87

KN - 6

Króciec elastyczny

szt.2
865 x 300

Jeden koniec kołnierzowy, drugi bosy (do podłączenia króćca tłocznego klimatyzatora)

88

KN - 7

Kształtka rozgałęźna,

wytłumiona - nietypowaszt.2

p.anal.

A1. 99.1


A = 300

B = 865


L = 1100

d = 247x 6 sztJeden przelot (865x300) zaślepić. Odgałęzienia (6 szt) wykonać na ściankach 1100x300. Jedna kulisa w osi podłużnej, wytłumić ścianki 865x1100 oraz zaślepiony przelot.

E. ELEMENTY WENTYLACYJNE CHŁODZENIA SKRAPLACZA JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ

89

C - 1

Czerpnia ścienna

szt.1

A 1

5.5.3


A = 1227

B = 627


90

C - 2

Kanał prosty

szt.1

K

A = 1300

B = 630


L = 600

Uwaga: jeden z końców bosy,

do zamontowania czerpni91

C - 3

Przepustnica wielopłaszczyznowa

szt.1

VS

1300 x 630

L = 150
92

C - 4

Kanał prosty

szt.1

K

A = 1300

B = 630


L = 800

Luźny kołnierz, domierzyć po osadzeniu skraplacza

93

C - 5

Króciec elastyczny

szt.1

FLX

1300 x 630

Umocować do obudowy skraplacza w sposób umożliwiający łatwy demontaż

94

C - 6

Jednostka nadrzędna

szt.1

AJ*126

UATF


A = 1300

B = 650


H = 1500

Wg karty katalogowej

95

C - 7

Króciec brezentowy

szt.1
1320 x 670

Z jednej strony może być bosy

96

C – 7a

*)

Odsadzka prostokątna

(w razie konieczności)szt.1
1320 x 670

E = ? L = ?*) wymiary odsadzki są możliwe do określenia dopiero w trakcie montażu

97

C – 8

Przepustnica wielopłaszczyznowa z trzpieniem do siłownika

szt.1
A = 1320

B = 670

98

C - 9

Kanał prosty

szt.1

K

A = 1320

B = 670


L = 2000

Luźny kołnierz; domierzyć łącznie z wymiarem L ewentualnej odsadzki j.w.

99

C - 10

Łuk symetryczny

kąt ok.140 st.szt.1

BS

A = 1320

B = 670

10

0


C - 11

Wyrzutnia dachowa, pozioma

szt.1

Typ B

5.1.2


a = 1317

b = 667


Do zamontowania na łuku j.w.

10

1


C - 12

Krata wywiewna, o stałych żaluzjach

szt.1
A = 1000

B = 500


Może być też zastosowana siatka na ramie; wykonanie dowolne

10

2


C - 13

Kanał prosty

szt.1

K

A = 1000

B = 500


L = 200

Do podłączenia kraty j.w.

10

3


C - 14

Przepustnica wielopłaszczyznowa z trzpieniem do siłownika

szt.1
A = 1000

B = 500
Pobieranie 352.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna