Specyfikacja techniczna Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla 110 stanowisk na okres 1 roku, o poniższej specyfikacjiPobieranie 28.45 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar28.45 Kb.
Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla 110 stanowisk na okres 1 roku, o poniższej specyfikacji:


 • Usuwanie wirusów, makro–wirusów, robaków internetowych oraz koni trojańskich (oraz wirusów i robaków z plików skompresowanych oraz samorozpakowujących się) lub kasowanie zainfekowanych plików Ochrona przed oprogramowaniem typu „spyware” i „adware”, włącznie z usuwaniem zmian wprowadzonych do systemu przez to oprogramowanie tego typu,

 • Wykrywanie wirusów, makro-wirusów, robaków internetowych, koni trojańskich, spyware, adware i dialerów ma być realizowane w pojedynczym systemie skanującym,

 • Określanie obciążenia CPU dla zadań skanowania zaplanowanego oraz skanowania na żądanie,

 • Skanowanie plików pobranych z Internetu wraz ze skryptami umieszczonymi w sieci internet oraz plików skompresowanych,

 • Zapewnienie stałej ochrony wszystkich zapisywanych, odczytywanych, a także uruchamianych plików przez mechanizm skanujący pracujący w tle wraz z metodą heurystyczną wyszukiwania wirusów (na życzenie); pliki te mogą być skanowane:

   1. na dyskach twardych

   2. w boot sektorach

   3. na dyskietkach

   4. na płytach CD/DVD

 • Możliwość samodzielnego pobierania aktualizacji z Internetu do stacji roboczej

 • Możliwość zablokowania funkcji zmiany konfiguracji klienta lub ukrycie interfejsu użytkownika klienta,

 • Scentralizowaną obsługę wirusów polegającą na przekazywaniu nieodwracalnie zainfekowanych plików do bezpiecznego miejsca w postaci centralnej kwarantanny na centralnym serwerze, w celu przeprowadzenia dalszych badań

 • Wbudowana w oprogramowanie funkcja do wysyłania podejrzanych lub zainfekowanych nowymi wirusami plików do producenta w celu uzyskania szczepionek

 • Wyszukiwanie i usuwanie wirusów w plikach skompresowanych (także zagnieżdżonych wewnątrz innych plików skompresowanych) w szczególności z plikach typu ZIP, GNU, LZH/LHA, BinHex, HTTP, ARJ, RAR, MIME/UU, TAR, kontenery CAB,UUE, Rich text format, ArcManager, MS-TNEF, 7z.

 • Aktualizacja definicji wirusów nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek systemie – serwerze czy stacji roboczej

 • Mikrodefinicje wirusów - przyrostowe, scentralizowane aktualizowanie klientów jedynie o nowe definicje wirusów i mechanizmy skanujące

 • Możliwość cofnięcia procesu aktualizacji definicji wirusów i mechanizmów skanujących – powrót do poprzedniego zastawu definicji wirusów bez konieczności reinstalacji oprogramowania czy też restartu komputerów

 • Możliwość natychmiastowego „wypchnięcia” definicji wirusów do stacji klienckich

 • Aktualizacja bazy definicji wirusów oraz mechanizmów skanujących co najmniej 1 raz dziennie

 • Możliwość aktualizacji bazy definicji wirusów średnio co 1 godzinę

 • Heurystyczna technologia do wykrywania nowych, nieznanych wirusów

 • Moduł analizy zachowań aplikacji do wykrywania nowych, nieznanych zagrożeń typu robak internetowy, koń trojański, keylogger.

 • Automatyczna rejestracja w dzienniku zdarzeń wszelkich nieautoryzowanych prób zmian rejestru dokonywanych przez użytkownika.

 • Automatyczne ponowne uruchomianie skanowania w czasie rzeczywistym, jeśli zostało wyłączone przez użytkownika mającego odpowiednie uprawnienia na z góry określony czas.

 • Automatyczne wymuszanie na kliencie programu pobrania zaktualizowanych definicji wirusów, jeśli aktualnie przechowywane pliki są przestarzałe

 • Aktualizacje definicji wirusów posiadają podpis cyfrowy, którego sprawdzenie gwarantuje, że pliki te nie zostały zmienione

 • Skanowanie poczty klienckiej (na komputerze klienckim)

 • Opóźnienie skanowania zaplanowanego w wypadku działania komputera (laptopa) na bateriach


Ochrona systemu operacyjnego

 • Produkt ma umożliwiać uruchamianie i blokowanie wskazanych aplikacji

 • Produkt ma umożliwiać ładownie modułów lub bibliotek DLL

 • Produkt ma umożliwiać kontrolę odczytywania i zapisywania na systemie plików przez wskazane aplikacje

 • Aplikacje powinny być rozróżniane poprzez nazwę i sygnaturę cyfrową

 • Produkt ma umożliwiać blokowanie wskazanego typu urządzeń przed dostępem użytkownika – urządzenia muszą być identyfikowane po ich numerze seryjnym

 • Produkt ma kontrolować dostęp do rejestru systemowego

 • Produkt ma umożliwiać logowanie plików wgrywanych na urządzenia zewnętrzne

 • Polityki ochrony mają mieć możliwość pracy w dwóch trybach, testowym i produkcyjnym. W trybie testowym aplikacje i urządzenia nie są blokowane, ale jest tworzony wpis w logu.


Moduł centralnego zarządzania:

 • Centralna instalacja, konfiguracja w czasie rzeczywistym, zarządzanie, raportowanie i administrowanie oprogramowaniem z pojedynczej konsoli

 • Centralna aktualizacja ochrony antywirusowej, zapory ogniowej i systemu wykrywania włamań przez administratora sieci,

 • Produkt ma wykrywać i raportować nieautoryzowane zmiany w konfiguracji produktu na stacji roboczej. Ma istnieć możliwość blokowania takich zmian.

 • Produkt ma zapewniać zarządzanie poprzez konsolę. Dostęp do konsoli ma być możliwy po wcześniejszej weryfikacji użytkownika. Produkt ma mieć możliwość definiowania wielu kont administracyjnych i niezależną konfigurację uprawnień.

 • Możliwość definiowania wielu niezależnych organizacji na jednym serwerze zarządzającym – informacje dostarczone do serwera zarządzającego nie będą dostępne pomiędzy organizacjami

 • Integracja z Microsoft ActiveDirectory w celu importu użytkowników, listy maszyn, struktury jednostek organizacyjnych.

 • Konta administracyjne mają być tworzone na poziomie serwerów zarządzających i na poziomie organizacji definiowanych na serwerze.

 • Uprawnienia administratorów mają być ustawiane niezależnie dla każdego kontenera wewnątrz organizacji.

 • Możliwość utworzenia administratorów z uprawnieniami tylko do odczytu.

 • Konfiguracja agentów ma mieć strukturę drzewa, z mechanizmami dziedziczenia.

 • Uwierzytelnianie administratorów ma się odbywać w oparciu o wewnętrzną bazę danych lub z użyciem Microsoft ActiveDirectory. Produkt ma mieć możliwość wykorzystania wielo-elementowego uwierzytelniania (np. z wykorzystaniem tokenów, certyfikatów itp.)

 • Dostęp do interfejsu produktu i listy funkcji dostępnych dla użytkownika ma być konfigurowany z poziomu centralnej konsoli zarządzającej.

 • Konfiguracja aktywna na stacji ma rozróżniać lokalizację agenta i według tego kryterium określać stosowany zestaw reguł dla agenta.

 • Lokalizacja ma być określana według: typu interfejsu sieciowego, numeru MAC domyślnej bramki, adresu IP, zakresu podsieci, możliwości komunikacji z wybranymi serwerami, wartości kluczy w rejestrze, serwera zarządzającego, nazwy domeny, adresów serwerów WINS, DNS, DHCP, wyniku zapytania do serwera DNS.

 • Opis lokalizacji powinien zawierać możliwość tworzenia połączeń logicznych „I” oraz „LUB” na powyżej wymienionych elementach.

 • Paczki instalacyjne produktu mają pozwalać na dodanie własnej konfiguracji

 • Pełna funkcjonalność ma być zawarta w jednym pliku instalacyjnym

 • Nowe wersje oprogramowania mają być automatycznie dystrybuowane na stacje robocze w postaci różnicy między aktualnie zainstalowaną wersją na kliencie a nową wersją oprogramowania.

 • Produkt ma automatycznie wykrywać wszystkie urządzenia przyłączone do sieci komputerowej.

 • Produkt ma zapewniać graficzne raportowanie,

 • Wbudowane raporty mają pokazywać:

 1. stan dystrybucji sygnatur antywirusowych oraz IDS/IPS

 2. wersje zainstalowanych klientów

 3. inwentaryzacje stacji roboczych

 4. wykrytych wirusów, zdarzeń sieciowych, integralności komputerów

 • Moduł raportowania ma pokazywać stan wykonywanych poleceń na komputerach

 • Możliwość zaplanowanego tworzenia raportów i przesyłania ich do danych kont pocztowych

 • Możliwość zdefiniowania alertów administracyjnych zawierających zdarzenia:

 1. błędnej autoryzacji do systemu zarządzania

 2. dostępności nowego oprogramowania

 3. pojawienia się nowego komputera

 4. zdarzeń powiązanych z infekcjami wirusów

 5. stanu serwerów zarządzających

 • Pełna polska wersja językowa oprogramowania dla systemu zarządzania i stacji klienckich wraz z dokumentacją.


Platforma:

 • Oprogramowanie musi działać na systemach Windows 2000 Professional i Server, Windows XP 32/64-bit, Windows Vista 32/64-bit, Windows 2003 32/64-bit, Windows 2008 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows 2008R2, Windows 2012, Windows 2012R2.

 • Oprogramowanie musi posiadać wersję dedykowaną do ochrony stacji roboczych oraz serwerów, w tym serwerów plików.

 • Komponenty rozwiązania takie jak: firewall, zapobieganie włamaniom i kontrola integralności komputera muszą działać na wszystkich powyższych platformach 32/64-bitowych.

 • Serwer zarządzający musi działać na systemach, Windows 2008 32/64-bit, Windows 2008 R2, Windows 2012, Windows 2012R2.


Ważność licencji programu antywirusowego – 1 rok licząc od dnia przekazania licencji
Program używany obecnie u Zamawiającego – „Symantec Endpoint Protection wersja 12.1.5”©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna