Specyfikacja techniczna usługi ip vpnPobieranie 26.29 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar26.29 Kb.


specyfikacja techniczna usługi IP VPN
specyfikacja techniczna usługi IP VPN

Lp.

Abonent
Imię i nazwisko/
firma/adres


Kod Klienta1

Kod IP VPN2

Dokładny adres miejsca instalacji
(łącznie z nr pomieszczenia)


Osoba do kontaktów z TP,
tel., e-mail


Planowa-na data urucho-mienia

Poziom usługi

Typ łącza dostępowego /Prędkość dostępowa2

Pasmo IP/ APN2

Wariant dostępu do Internetu/
Pasmo IP/
zaawansowany firewall
3

Opcja łącza zapasowego/
Pasmo IP/ APN4


Certyfikat jakości SLA4

Pakiet serwisowy SLA5

Uwagi671 Parametry wprowadzane przez TP na potrzeby wewnętrznych systemów. W przypadku realizacji usługi IP VPN bezprzewodowy należy wpisać „bezprzewodowy”

2 W przypadku realizacji usługi IP VPN bezprzewodowy lub usługi Łącza zapasowego w opcji „Beprzewodowy back-up”, zamiast wartości pasma IP należy wpisać rodzaj APN: publiczny lub dedykowany

3 W przypadku wybrania usługi dostęp do Internetu NBIG lub zaawansowany firewall dla IP VPN konieczne jest wypełnienie załącznika „Specyfikacji technicznej dla usługi IP VPN dostęp do Internetu NBIG/zaawansowany firewall.

4 Wpisać odpowiednio: „BRAK” lub „Progres”, lub „Premium”.

5 W przypadku świadczenia usługi pakiet serwisowy SLA należy wstawić „X”.

6 Jeśli Abonent dla danej lokalizacji z dostępem DSL dla usługi IP VPN przeznacza użytkowaną linię telefoniczną (POTS), należy wpisać jej numer w kolumnie Uwagi.

7 Jeżeli w ramach usługi IP VPN TP nie zarządza Ruterami CE, w kolumnie „Uwagi” należy wpisać „Customer Managed”


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna