Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanychPobieranie 108.68 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar108.68 Kb.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót budowlanychNazwa zamówienia:Bud.22 – Remont połaci dachowej i kanałów wentylacyjnych

Bud.24 - Remont pomieszczeń piwnicznych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
KOD CPV Roboty budowlane 45000000-7

KOD CPV Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3

KOD CPV Instalowanie urządzeń, grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych 45331000-6

KOD CPV Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dacho-

-wych i inne podobne roboty specjalistyczne 45260000-7

Adres obiektu budowlanego:

Budynek nr 22 i 24

70-240 Szczecin ul. Narutowicza 17B


Nazwa i adres Zamawiającego:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4340

ul. Narutowicza 10 A

71-231 Szczecin

Opracował:

Jerzy Pasut , Aleksander Podlaski Szczecin, kwiecień 2015 r.

Adam Orzechowski


  1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
  1. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o zestawienie robót(przedmiar) stanowiący załącznik do STW i ORB i na wizję lokalną na przyszłym placu budowy. Zestawienie robót, szkice, rysunki i inne dokumenty służące do opisu przedmiotu zamówienia należy traktować jako materiał pomocniczy. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej wykonawca sam sporządzi przedmiar robót, na podstawie którego określi cenę oferty.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

robót w budynkach nr 22,24 która obejmuje następujące roboty:

Wszelkie prace wykonać w zgodzie z normą PN-EN 62305

BUDYNEK NR 22 – ROBOTY BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE
- Daszki ochronne nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej m2 32,000

- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2 697,560

- Wykonanie rusztowania przy kominach szt. 8,000

- Rozebranie kominów wolnostojących m3 10,038

- Wykonanie nowych kominów m3 10,038

- Wymiana odeskowania ścian lukarn z desek gr.25 mm m2 32,085

- Wymiana belek konstrukcji lukarn m 67,560

- Wymiana łacenia dachu pod pokrycie blachodachówką m2 697,560

- Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem m2 697,560

- Dwukrotna impregnacja grzybobójcza więźby dachowej m2 1335,227

- Dwukrotna impregnacja ogniochronna więźby dachowej m2 1335,227

- Folia wstępnego krycia na krokwiach m2 697,560

- Wymiana obróbek blaszanych z blachy m2 223,512

- Deskowanie połaci dachowej w koszach deskami 25 mm. m2 42,600

- Czyszczenie przez szczotkowanie powierzchni skośnych attyk m2 28,929

- Dwukrotne malowanie farbą epoksydową powierzchni skośnych attyk m2 28,929

- Spoinowanie ścian attyk zaprawą murarską z trasem m2 6,994

- Montaż rynien o śr. 15 cm z blachy cynkowo- tytanowej m 98,000

- Akcesoria do pokryć dachowych – ławy kominiarskie szt. 7,000

- Płotek p-śniegowy m 162,000

- Stopnie kominiarskie szt. 60,000

- Klamry włazowe na kominy-typowe szt. 66,000

- Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt. 1,000

- Blachodachówka z blachy stal. powlekanej z posypką mineralną m2 697,560

- Elementy wykończeniowe – gąsiory m 86,750

- Demontaż ściągów stalowych kominów szt. 7,000

- Wykonanie i montaż nowych odciągów kominów kg 239,100

- Demontaż i ponowny montaż okien z PCV w lukarnach m2 8,246

- Wymiana okien drewnianych na trójkątne z PCV w facjatkach m2 2,112

-Wymiana elementów konstrukcyjnych –krokwie(w cz. bud.od str.ul.Głowackiego) m 24,600

- Wymiana elementów konstrukcyjnych –podwaliny(w cz.bud. od str.ul.Narutowicza) m 15,600

- Demontaż masztu stalowego fi 100 na poddaszu szt. 1,000

- Transport ręczny pociętych elementów konstr. stal.(maszt +naczynie) kg 840,000

- Schody drewniane jednobiegowe (wejście na poddasze i dach) stopn. 38,000

- Oczyszczenie i miniowanie elementów ozdobnych stal. na attykach m 4,500

- Dwukrotne malowanie elementów ozdobnych stal. attyk f. chlorokauczukową m 4,500

- Nabicie na krokwie listew drewnianych- pod ocieplenie m 949,800

- Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm układanych w połaci dachu m2 697,560

- Obsadzenie listew ochronnych p-ptakom m 98,000

- Rusztowania zewnętrzne rurowe m2 1567,500

- Transport złomu samochodem skrzyniowym na odl. 35 km.(Kobylanka) kg 4,669

- Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl. 15 km. m3 15,767

- Daszek nad wejściem do budynku m2 2,000
BUDYNEK NR 22 - ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE
- Uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną- biegi klatki schodowej m2 3,000

- Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych (przedsionek I p.) m2 15,655

- Rozebranie podłoża pod posadzkę z płyt OSB ( przedsionek Ip.) m2 15,655

- Wymiana legarów na filarkach( przedsionek Ip.) m 35,350

- Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 22 mm (przedsionek I p.) m2 15,655

- Ułożenie posadzki z wykładziny PVC z wywinięciem na ścianę m2 16,480

- Listwy zakończeniowe obsadzone w progach m 2,000

- Rozebranie okładziny ściennej z płytek (pom.WC Szef RZI) m2 1,947

- Odbicie tynku na ścianach(klatka schod. wejście gł.) m2 3,960

- Tynki cem. wyrównawcze pod płytki( WC Szef RZI + kl.schod. wejście gł.) m2 5,907

- Jednokrotne gruntowanie podłoży pod płytki(WC. Szef RZI+kl. schod.wejść.gł) m2 9,713

- Licowanie ścian płytkami glazurowanymi (WC Szef RZI + kl. schod. wejść gł) m2 9,713

- Dwukrotne malowanie f. emulsyjną z jednokrotnym gruntowaniem j/w m2 24,047

- Montaż lustra na klej j/w szt. 1,000

- Wykonanie zabudowy stałej pod umywalkę j/w kpl. 1,000

- Zamontowanie dozownika na mydło i uchwyt na ręcznik j/w kpl. 1,000


BUDYNEK NR 22 – ROBOTY SANITARNE NA PODDASZU
- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach m 50,000

- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach m 3,000

- Rury wywiewne z blachy stalowej systemowe oc. śr. 100mm kolor czerwony szt. 16,000

- Rury wywiewne z blachy stalowej systemowe oc. śr. 75mm kolor czerwony szt. 2,000

- Obróbki wywiewek dachach krytych blachodachówką szt. 16,000

- Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych śr.40-50 m 24,000

- Demontaż j.w. lecz 65-80 mm m 24,000

- Demontaż naczynia wzbiorczego o poj. do 1200 dcm3 szt. 2,000
ROBOTY SANITARNE WEWNĘTRZNE

- Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. 2,000

- Przebicie otworów w ścianach gr. 2 cegieł szt. 4,000

- Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt. 2

- Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł szt. 4,000

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł o średnicy 130mm szt. 2,000

- Umywalka pojedyńcza z syfonem kpl. 1,000

- Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dwoma zaworami o śr.15 mm szt. 1,000BUDYNEK NR 22 i 24 – ROBOTY ELEKTRYCZNE
- Odłączenie i demontaż instalacji, opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego

w remontowanych pomieszczeniach.

- Przebicie otworów i wykucie bruzd na przewody, wykucie wnęki na rozdzielnicę.

- Montaż rozdzielnicy.

- Ułożenie przewodów w bruzdach

- Wykonanie ślepych otworów i montaż puszek

- Montaż i podłączenie osprzętu elektrycznego (gniazda 230V, łączniki oświetlenia)

- Zagipsowanie i zaszpachlowanie bruzd po położeniu przewodów i zamocowaniu puszek,

przepustach i rozdzielni

- Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych

- Wymiana zwodów poziomych instalacji odgromowej

- Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów

- Wywiezienie do magazynu w Kobylance złomu stalowego.

BUDYNEK NR 24 – ROBOTY BUDOWLANE
- Wykucie z muru ościeżnic stalowych m2 6,300

- Montaż ościeżnic stalowych 100 cm. do drzwi p-poż. szt. 3,000

- Skrzydła drzwiowe stalowe p-poż. EI-30 fabrycznie wykończone m2 6,300

- Malowanie powierzchni wewn.ścian i sufitów po rob. elektr. f. emulsyjną z grunt. m2 365,327

- Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych (klatka schodowa) m2 20,364

- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych(klatka schod.) m2 20,364

- Okładziny stopni z kamieni sztucz. na zaprawie klej.(klatka schod.) cz. pozioma stop. m 51,760

- Okładziny stopni j.w. lecz cz. pozioma stopnia ( klatka schodowa gł. i boczna) m 51,760

- Okładziny podłogowe j.w. lecz spoczniki (klatka schodowa główna i boczna) m2 11,486

- Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych wys.10 cm. m 48,000

- Wymiana schodów metalowych składanych (wejście na poddasze) szt. 1,000

- Montaż daszku nad wejściem do budynku m2 2,000


BUDYNEK NR 24 – ROBOTY SANITARNE

- Klimatyzator wewnętrzny wydajność należy dobrać do funkcji pomieszczenia

w których będą zamontowane szt. 3,000

- Klimatyzator zewnętrzny wydajność i moc należy dobrać do funkcji pomieszczeń

do warunków i potrzeb pomieszczeń archiwum szt. 1,000

- Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn.25 mm m 50,000

- Rury wywiewne z blachy systemowe o śr. 100 mm kolor czerwony szt. 3,000

- Wywietrzak typu WENT o śr. 100-150 mm szt. 2,000

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych 400 x 400 mm szt. 1,000

- Rurociąg z rur miedzianych o śr. 15 mm m 32,000

- Grzejniki dwupłytowe szerokość 400 mm x 900mm szt. 3,000

- Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą o śr. 15 mm szt. 3,000

- Przebicie otworów w ścianach grub.3 cegieł w ścianach szt. 2,000

- Przebicie otworów w ścianach o gr.2 cegieł szt. 2,000

- Przebicie w stropodachu szt. 1,000

- Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł szt. 4,000

  1. Zakres stosowania specyfikacji.
   1. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.2

   2. ST obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wywiezieniem gruzów( odpadów poremontowych ) i uporządkowanie terenu wg ustalonego zakresu robót.

   3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wszystkich robót wymienionych w pkt 1.2.Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w zestawieniu robót a wynikające z organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia i utrzymania porządku na terenie budowy, zabezpieczenia stanowisk roboczych(m.innymi zabezpieczenie kamer przemysłowych na czas wykonywania robót i odtworzenie terenów zielonych w wypadku ich zniszczenia, jak również zajęcie pasa drogowego (chodnik) pod rusztowanie robocze) )wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.
  1. Zakres robót objętych specyfikacją.


1.4.1 WYKONANIE REMONTU W BUD.NR 22,24


ZGODNIE Z ZAKRESEM ROBÓT UJĘTYM W PRZEDMIARZE ROBÓT.


  1. Określenia podstawowe.
   1. Zeszyt korespondencji – jest dokumentem obowiązującym inwestora i wykonawcę w

trakcie realizacji robót budowlanych.

1.5.2. Obowiązek prowadzenia zeszytu korespondencji spoczywa na kierowniku budowy.

1.5.3. Zapisy w zeszycie korespondencji będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu przedmiotowych robót budowlanych.

1.5.4.Każdy zapis powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby upoważnionej, która dokonała wpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

1.5.5.Zapisy należy wykonywać czytelnie trwałą techniką, w porządku chronologicznym

bezpośrednio jeden po drugim bez odstępów między wierszami.

1.5.6.Załączone do zeszytu korespondencji dokumenty (protokóły) dotyczące realizacji robót będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisami sporządzających te dokumenty.

1.5.7.Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do zeszytu będą przedstawione inspektorowi do akceptacji .Zeszyt korespondencji dostarczy Zamawiający.  1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:


1.6.1.Prowadzenia robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót.

1.6.2.Jakość zastosowanych materiałów w wykonywanych robotach.

1.6.3.Zgodność z wymaganiami ST, PN i poleceniami zarządzającego.

1.6.4.Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, sprzętu narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową.

1.6.5.Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren.

1.6.6.Dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania.1.6.7.Na trzy dni przed odbiorem przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.

1.6.8.Dokona rozliczeń z inwestorem za zużyte media jak woda i energia elektryczna wg. zapisów w protokóle przekazania terenu budowy.

1.6.9.Podczas realizacji robot (od przejęcia do przekazania terenu budowy ) wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazującego razem z terenem budowy.

1.6.10.Utrzymanie mienia powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały proces budowlany do momentu odbioru końcowego.

1.6.11.Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania obiektu to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty przywracające stan pierwotny, jednak nie później niż 24 godz. Od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy wykonawcy.

1.6.12.Wymagania zawarte w ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora stanowią o zamówionym zakresie robót i są integralną częścią umowy obowiązującą dla wykonawcy.
  1. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie realizacji robót.

1.7.1.Dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie przedstawione przez producenta przy realizacji przedmiotu zamówienia

1.7.2.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów dla materiałów przy realizacji zamówienia wynikające z listy o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881)


  1. Informacje o terenie:

1.8.1.Przedmiotowe bud. Nr 22 i 24 znajdują się w 70-240 Szczecin ul.Narutowicza 17 B

1.8.2.Dojazd do budynku– bez przeszkód utwardzona ulicą – przez bramę gł. za okazaniem ustalonego pozwolenia wjazdów.

1.8.3.Zaplecze budowy (rejon prowadzonych robót)

1.8.4.W trakcie wykonywania robót wykonawca jest odpowiedzialny za:


 1. Ochronę mienia inwestora

 2. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w okresie wykonywania robót

 3. Przed przystąpieniem do robót przedstawi inspektorowi BHP RZI pani

Bagrowicz-Lewczuk tel.601152030 zaświadczenie o przeszkoleniu pracowników.

1.8.5.Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.

1.8.6.Inwestor wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.

1.8.7.Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z użytkownikiem obiektu.

1.8.8.Wykonawca ustali z użytkownikiem sposób zabezpieczenia kamer przemysłowych

na budynkach w czasie wykonywania remontu.

1.8.9.Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego atesty i certyfikaty

1.8.10.UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany przed wejściem na budowę sporządzić listę osób (zdjęcia pracowników, nr dowodu osobistego,), pojazdów samochodowych(marka,nr rejestracyjny)tylko pojazdów dostarczających materiały do realizacji zadania do zatwierdzenia przez Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury podając numer umowy i czas jej realizacji. Przywożenie i wywożenie materiałów odbywać się będzie na podstawie przepustek materiałowych zatwierdzonych przez Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury lub jego Zastępcy. Czas pracy (realizacji zadania) określa się w godzinach 7.00 do 15,00 (poniedziałek- piątek) Przed przystąpieniem do robót wykonawca obowiązany jest do zgłoszenia się do Szefa Wydziału Organizacyjnego na instruktaż odnośnie organizacji prac na terenie RZI. Przepustki należy załatwić w okresie: po podpisaniu umowy a protokólarnym przekazaniem terenu budowy.

1.8.11.Wszystkie wiadomości nabyte podczas wykonywania prac związane z obiektem wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy.

 1. Materiały.
  1. Właściwości jakim powinny odpowiadać materiały:
   1. Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i PN

   2. Inwestor w trakcie realizacji umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia czy są zgodne z wymaganiami w ST

   3. Materiały uznane przez inwestora za niezgodne z ST muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z terenu budowy

   4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem

   5. Musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu  1. Wymagania dotyczące materiałów.


3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania materiałów, który nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość robót i środowiska. Wszystkie materiały przed wbudowaniem przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru

BUDYNEK NR 22- ROBOTY BUDOWLANE

- Cegła klinkierowa pełna kl. 45-kolor czerwony

- Zaprawa murarska z trasem – kominy+ attyki

- Blachodachówka z blachy stalowej gr. 0,5 mm powlekana alucynkiem gr. 20 mikrometrów - na stronie spodniej wykończenie alucynkiem, wykończenie po stronie zewnętrznej warstwa akrylu+ posypka krzemionkowa, akcesoria jak : gąsiory, obróbki koszowe, obróbki lukarn i facjatek ,obróbki kominów, wywietrzniki - z tego samego materiału jak blachodachówka- kolor ceglasty

Na blachodachówkę, folie i akcesoria dostarczyć kartę techniczną produktu z gwarancją min.10 lat

- Blacha na obróbki- pasy nad i pod rynnowe cynkowo-tytanowa gr. 0,6 mm

- Rynny z blachy cynkowo- tytanowej gr.0,7 mm półokrągłe średn.150 mm.

- Rynhaki stalowe ocynkowane fi 150 mm

- Krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. I – krokwie, podwaliny

- Krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II – lukarny

- Łaty i listwy iglaste, nasycone kl. II 40x60 i 20x40 – łaty na krokwiach i pod krokwiami

- Deski iglaste obrzynane nasycone gr.25 mm kl.II

- Maty trzcinowe gr .3,5 cm

- Folia polietylenowa zbrojona dachowa gr 0,4 mm.

- Folia paroizolacyjna gr.0,5 mm

- Membrama dachowa polipropylenowa wysokoparoprzepuszczalna

- Daszki o konstrukcji stalowej, malowane piecowo- brąz, pokryte płytami z poliwęglanu

- Farba emulsyjna akrylowa –biała

- Środek gruntujący pod malowanie f. emulsyjnymi

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania

- Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa –kolor cegły

- Farba olejna przeciwrdzewna miniowa 60%

- Farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna czerwona

- Okno trójkątne do facjatek z PVC uchylne,kolor biały, profil czterokomorowy, szyba TMP4/16 lub równoważna (Ar) stal float 4 okucia MACO lub równoważne o tych samych parametrach technicznych

- Ławy kominiarskie metalowe typowe dł.88 cm + uchwyty do mocowania ław

- Klamry włazowe na kominy stalowe ocynkowane zabezpieczone farbą na ocynk. z pręta fi 18 mm

- Płotki przeciwśniegowe typowe + wsporniki

- Stopnie kominiarskie typowe

- Ściągi i obejmy kominów z płaskownika i pręta kwadratowego,ocynkowane+2x farba na ocynk,

robota kowalska z odtworzeniem stanu istniejącego (materiał i styl wykonania)

- Wyłaz dachowy stal. malowany piecowo o wym. 60x60 z zamkiem antywłamaniowym

- Płyty z wełny mineralnej gr.20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła= 0,042W/(m*k)

- Listwy ochronne p-ptakom stalowe ocynkowane

- Środki grzybobójcze – impregnaty olejowe-dwie warstwy(każda warstwa w innym kolorze)

- Preparat ogniochronny –dwie warstwy- (każda w innym kolorze),ustawienie rusztowań

- Schody drewniane z drewna iglastego,jednobiegowe,ze stopnicami i poręczami (wejście na poddasze i dach – zgodne z przepisami BHP)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Płyty OSB pióro-wpust gr. 22 mm

- Zaprawa epoksydowa żywiczna do napraw podłoża

- Wykładzina podłogowa z PVC rulonowa gr. 3 mm : odporność na poślizg PN-EN14041 klasa DS.

odporność na ścieranie PN-EN 660-2 grupa T, odporność chemiczna PN-EN 423,odporność na wgniecenia PN-EN 425,odporność na światło PN-EN14041 klasa DS, pozytywna ocena higieniczna, gwarancja 10 lat

- Klej winylowy do wykładzin PVC

- Dozownik na mydło + uchwyt na ręcznik - ze stali nierdzewnej

- Zabudowa ściany pod umywalkę z szafkami wykonana z drewna, blat z tworzywa sztucznego(imitacja granitu)z wycięciem na umywalkę-wizualizacja w załączeniu

- Lustro ze szlifowanymi bokami o wym.1,77x 1,10 m mocowane na klej

- Płytki ścienne glazurowane kształt i kolor dopasować do istniejących

- Farba emulsyjna akrylowa – kolor dopasować do sąsiednich pomieszczeń

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ROBOTY BUDOWLANE WEW. BUDYNEK NR - 24

- Drzwi stalowe szt.3 prawe, otwierane na zewnątrz p-poż.EI 30 odporność ogniowa wg PN-EN 13501-2,ościeżnica z blachy stal. gr 1,5 mm, mocowanie 6 kotew, skrzydło z dwóch płatów z blachy stal. oc. gr.0,75 mm,pokryte farbą poliestrową, wypełnienie wełną mineralną, gr. skrzydła 54 mm, kolor brąz, klamka-klamka, zamek wpuszczany na wkładkę, drugi nakładany typu” Yale”-lub równoważny o tych samych parametrach technicznych

- Farba emulsyjna akrylowa –biała

- Schody metalowe składane – gotowy wyrób - (wejście na poddasze)

- Okładziny stopni schodowych cz. pozioma stopnia- gres z nacięciami, antypoślizgowa gr.1 cm – kolor do uzgodnienia

- Okładziny stopni schodowych cz. pozioma stopnia+ spoczniki – gres gr. 1 cm – kolor j.w.

- Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych wys. 10 cm – kolor jak schody

- Zaprawa do spoinowania epoksydowa powinna odpowiadać normie PN –EN 13888

- Zaprawa klejowa C2S2 o podwyższonych parametrach wysokoodkształceniowych powinna odpowiadać normie PN-EN 12004
ROBOTY SANITARNE BUDYNKI NR 22 i 24
- Wywiewki z blachy cynk – tytan powlekane, rozwiązanie przejścia- systemowe, według instrukcji producenta kolor czerwony. Wysokość wywiewek wykonać zgodnie z warunkami technicznymi

w miejscach kolizji możliwe zastosowania rur typu spireo

- wyprowadzenie odpowietrzenia kanalizacji rury z PCV.

- Bateria z zaworami o śr. 15 mm zgodnie z załączoną wizualizacją.

- Umywalka z syfonem niklowanym zgodnie z załączoną wizualizacją.

- Klimatyzator zewnętrzny i trzy wewnętrzne typu DAIKIN lub równoważne o tych samych parametrach technicznych.

Przed zamówieniem klimatyzatorów wykonawca przedstawi inwestorowi wyliczenie aby klimatyzator spełniał następujące warunki : chłodzenie , podgrzewanie, suszenie z pełną automatyką.

-

ROBOTY ELEKTRYCZNE


- Przewody – YDY 3x1,5 mm2 450/750V – 138 m

YDY 3x2,5 mm2 450/750V – 63 m

YDY 5x4 mm2 450/750V – 32 m

YDY 3x4 mm2 450/750V – 26 m

- Opawy oświetleniowe:

- Oprawa 2x36W typu rastra z zapłonem elektronicznym – 18 szt.

- Lampa biurkowa z klipsem łączeniowym – 3 szt. – Przed zakupem

należy przedstawić propozycję do akceptacji inspektorowi nadzoru.

- Panel oświetleniowy trzypunktowy – 1 szt. – Przed zakupem należy przedstawić

propozycję do akceptacji inspektorowi nadzoru.

- Źródła światła:

- Świetlówki 36W. Barwa światła biała ciepła.

- Lampa biurkowa – żarówka LED, min. 4 W 323 lm – 3 szt

- Panel oświetleniowy – żarówka LED min. 4 W 323 lm – 3 szt.

- Włączniki i gniazda:

- Wyłączniki oświetlenia pojedyncze podtynkowe w kolorze białym. – 2 szt.

- Wyłącznik podtynkowy pojedynczy IP44 w kolorze białym do montażu w ramce – 1

szt.


- Gniazdo podtynkowe pojedyncze IP44 w kolorze białym do montażu w ramce –

1 szt.


- Gniazda podtynkowe podwójne z uziemieniem. Prąd znamionowy 16A.

Obciążenie 3520W. Kolor biały. – 4 szt.

- Rozdzielnica modułowa 2x12 podtynkowa IP 30 z zamkiem – 1 szt.

- Wyłącznik nadprądowy B 10A jednofazowy – 2 szt.

- Wyłącznik nadprądowy B 16A jednofazowy – 4 szt.

- Wyłącznik nadprądowy B 20A jednofazowy – 1 szt.

- Rozłącznik izolacyjny 3 – fazowy, 4 – biegunowy 40A – 1 szt.

- Wyłącznik przeciwporażeniowy trójfazowy 25A – 1 szt.

- Diodowy wskaźnik zasilania sieci trójfazowej – 1 szt.

- Puszki fi 60 – 6 szt.

- Kołki rozporowe fi 8 – 72 szt.

- Szyna łączeniowa do osprzętu modułowego 3-fazowa – 2 szt.

- Rurka winidurowa fi 40 – 15 m

- Drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8 mm – 750 m

- Uchwyty odstępowe – 750 szt.

- Uchwyty wsporcze – 70 szt.

- Iglice z ostrzem odgromowym – 8 szt.

4.Transport.
Sprzęt do transportu- powszechnie stosowany przy wykonywaniu robót będących przedmiotem zamówienia.
5. Wykonanie robót:
5.1.2
BUDYNEK NR 22- ROBOTY BUDOWLANE
Uwaga ogólna

: Wykonawca robót w pierwszej kolejności powinien załatwić zajęcie pasa drogowego (chodnik ul.Narutowicza) na czas użytkowania rusztowania do robót dekarskich

Z uwagi na stromy dach ok.45 st. należy zapewnić wszelkie zabezpieczenia z zakresu

BHP sporządzić plan BIOS i harmonogram robót (kierownik budowy)
Prace na dachu rozpocząć od robót przygotowawczych jak: wykonanie daszku ochronnego nad wejściem do budynku na całej długości budynku, odgrodzenia miejsc niebezpiecznych i oznakowania tablicami, ustawienie rusztowań w tym również zabezpieczenie kamer przemysłowych. Rozbiórkę pokrycia wykonywać etapami z zabezpieczeniem miejsc odkrytych

przed opadami folią żeby nie dopuścić do zalania pomieszczeń znajdujących się poniżej

Następnie rozebrać i przemurować kominy ponad połacią dachową z zachowaniem istniejącego kształtu. Do przemurowania kominów użyć cegły klinkierowej klasy 45 oraz kształtek dekoracyjnych Do murowania kominów i spoinowania attyk użyć zaprawy murarskiej z trasem. Odciągi kominów wykonać w technice kowalskiej (pręty skręcane) jak w oryginale,

Odciągi ocynkować i dwukrotnie pomalować farbą na ocynk.-przejście przez pokrycie -szczelne

Wykonać wymianę konstrukcji lukarn z odeskowaniem wraz z demontażem okien i ponownym montażem po wykonaniu odbudowy lukarn w istniejącym kształcie. To samo dotyczy facjatek z tym ,że tu należy wymienić okna drewniane na PVC w istniejącym kształcie.

Na całym dachu należy wymienić łaty i kontrłaty 40x60 mm. pod pokrycie blachodachówką.

W koszach wykonać deskowanie pełne z desek gr. 25 mm. Wymienić deskę czołową gr 32 mm.

Wykonać wymianę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu krokwie i podwaliny.

Zdemontować na poddaszu istniejące naczynie wzbiorcze oraz maszt stalowy.

Wykonać impregnację grzybobójczą dwukrotnie i ogniochronną dwukrotnie wszystkich elementów drewnianych remontowanego dachu . Wykonanie każdej warstwy należy zgłosić do odbioru- każda warstwa musi być innego koloru. Powierzchnie skośne attyk należy oczyścić i pomalować dwukrotnie farbą epoksydową w kolorze ceglastym. Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie elementy stalowe, dekoracyjne attyk farbą miniową +2 x farbą chlorokauczukową

Na krokwiach ułożyć membramę polipropylenową wysokoparoprzepuszczalną a następnie blachodachówkę z blachy stal .powlekanej z posypką. Mocowanie blach wkrętami ocynkowanymi z uszczelką EPDM ilość wkrętów zgodna z instrukcją producenta. Obróbki lukarn, facjatek, koszy, kominów i ścian szczytowych wykonać z blachy jak pokrycie, pasy nad i podrynnowe gr. 0,6 mm,z blachy cynk-tytan, rynny z blachy cynkowo- tytanowej gr.0,7 mm,na odcinku dłuższym niż 20m wykonać dylatację. Obróbkę kominów i ścian szczytowych wykonać poprzez nacięcie powierzchni, wpuszczenie blachy w wycięcie i zasilikonowanie silikonem dekarskim. Gąsiory wykonać z tego samego materiału jak blachodachówka z odpowiednim uszczelnieniem. Na kominach umocować klamry włazowe stalowe z pręta fi 18,ocynkowane i zabezpieczone 2x farbą. Przy kominach zamontować ławy kominiarskie typowe, jak również stopnie kominiarskie. Na całej połaci dachu zamontować płotki śniegowe w dwóch rzędach. W odległości 1,5 m od kalenicy na całym dachu zamontować wywietrzniki(systemowe) z materiału jak pokrycie – rozstaw co 2 m.

Wszystkie docięcia blachy należy wykonywać nożycami, niedopuszczalne jest używanie szlifierek kątowych. Wszelkie ingerencje w pokrycie jak; odciągi kominów, mocowanie ław, stopni kominiarskich oraz płotków śniegowych wykonać jako systemowe-szczelne zgodne z instrukcją producenta.Przy okapach zamontować listwy ochronne przeciw ptakom.

Na poddaszu na krokwiach ponabijać listwy drewniane 20x40 pod ocieplenie z wełny mineralnej.

Wykonać ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20 cm. Wykonać paroizolację z folii z przymocowaniem do krokwi. Wykonać schody z drewna iglastego na poddasze jednobiegowe ze, spocznikiem, stopnicami i poręczami oraz na dach ze stopnicami i poręczami zgodne z przepisami bhp.

Do robót zewnętrznych ustawić rusztowanie rurowe zgodne z przepisami BHP. Rusztowanie powinno mieć w widocznym miejscu umieszczoną tablicę informacyjną z dopuszczalnym obciążenim nominalnym w kN ,ponadto całe rusztowanie należy zabezpieczyć siatką z PVC o maksymalnym oczku 5 mm. Rusztowanie musi być odebrane protokólarnie przez kierownika budowy z dopuszczeniem do eksploatacji.

Nad wejściem do budynku zamontować daszek o konstrukcji stalowej pokryty płytą z poliwęglanu

o wym.1,00x2,00 m

Materiały z rozbiórki: gruz wywieść na wysypisko miejskie – dostarczyć kartę odpadu,

Złom wywieść do magazynu WOG (Kobylanka) po uprzednim zważeniu i dostarczeniu kwitu magazynierowi- potwierdzenie przyjęcia złomu dostarczyć inspektorowi nadzoru
Roboty wewnętrzne: W klatce schodowej na biegach uzupełnić ubytki posadzki żywicznej.

W przedsionku(Szef RZI) rozebrać istniejącą posadzkę( płytki +płyta OSB+ legary) i wykonać nową. Ułożyć nowe legary do których należy przykręcić lub przybić(wkręty ocynk. lub gwoździe spiralne) płytę OSB gr 22 mm. na wpust i pióro do której po zagruntowaniu podłoża przykleić

wykładzinę PVC z wywinięciem na ścianę. Łączenia wykładziny –spawane

W pomieszczeniu WC (Szef RZI) zbić istniejące płytki na ścianie, ułożyć nową glazurę na wysokość 2 m. Płytki gat.I kolor i wielkość do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.We wnęce pomiędzy płytkami przykleić lustro na całą szerokość ściany. Remontowane pomieszczenie wymalować farbą emulsyjną dwukrotnie z zagruntowaniem podłoża-kolor farby dopasować do istniejących obok pomieszczeń. Zamontować dozownik na mydło szt.1 ,uchwyt na ręcznik szt1.

Wykonać zabudowę drewnianą ściany na całą szerokość pomieszczenia pod umywalkę z szafkami, oraz blatem z tworzywa sztucznego(imitacja granitu) z wycięciem na umywalkę (wizualizacja w załączeniu). Na klatce schodowej (ściana przy wejściu gł.) ułożyć płytki glazurowane po uprzednim przygotowaniu podłoża-kształt i kolor do uzgodnienia na etapie wykonawstwa
BUDYNEK 22 – ROBOTY ELEKTRYCZNE:
Instalację odgromową poziomą wykonać zgodnie z normami serii PN-EN 62305
Roboty zewnętrzne:
Instalację odgromową poziomą wykonać jako sieć zwodów oczkowych przewodem Fe/Zn fi 8 prowadzonym na uchwytach oddalonych od 7 do 13 cm od powierzchni dachu. Uchwyty wsporcze należy mocować w odległości ok. 1 m między nimi oraz w odległości 40 cm od krawędzi dachu. Połączenia przewodów zwodów należy wykonać za pomocą złączy krzyżowych. Elementy wystające (kominy) zabezpieczyć przy pomocy iglic z ostrzem odgromowym.
- Demontaż uchwytów i zwodów poziomych instalacji odgromowej na dachu stromym

- Montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym

- Montaż przewodów instalacji odgromowej i złączy instalacji odgromowej na dachu

stromym


- Montaż iglic z ostrzem odgromowym

- Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, sporządzenie protokołów.

- Wykonanie schematu siatki instalacji odgromowej poziomej z zaznaczeniem elementów

instalacji odgromowej.

- Wywiezienie złomu stalowego do magazynu w Kobylance.
Roboty wewnętrzne (Rysunek 2):
- W łazience należy zamontować wcześniej zaakceptowany przez inspektora nadzoru

panel oświetleniowy (wizualizacja na załączonym rysunku) z trzema ledowymi punktami

świetlnymi. Panel zamontować powyżej linii lustra. Doprowadzić zasilanie przewodem

YDY 3x1,5 mm2 Bruzdę z przewodem zagipsować i zaszpachlować. Zdemontować

gniazdo 230V i przenieść je na ścianę boczną (jak na rysunku) Zamontować we wspólnej

ramce na wysokości 1,4 m gniazdo 230V i włącznik panelu oświetlenia. Zastosować

osprzęt o klasie szczelności IP44.
ROBOTY SANITARNE WEWNĘTRZNE– BUD. 22
- Rury PCV do odprowadzenia wentylacji ponad dach z możliwością obróbki

blacharskiej do montażu wywiewek systemowych koloru czerwonego

- Otwór w pomieszczeniu korytarza na I piętrze śr. 133 mm

- Kratka wewnętrzna z żaluzją, na zewnątrz korytarza kratka stała

- Umywalka powinna być wkomponowana w blat
ROBOTY BUDOWLANE –BUD.24
W piwnicy –pom. archiwum wymienić drzwi szt.3 na p-poż EI-30 prawe z otwieraniem na zewnątrz. Po wymianie drzwi naprawić podłoża i wymalować całe pomieszczenie archiwum farbą emulsyjną z zagruntowaniem podłoża- kolor biały. Drzwi z demontażu zdać do magazynu (Kobylanka) za pokwitowaniem – kwit dostarczyć inspektorowi nadzoru.

W klatkach schodowych ( wejście główne i boczne)- wejście na półpiętro i zejście do piwnicy – wymienić okładziny spoczników i biegów na płytki gres. Na części poziomej stopnia płytka prążkowana. Wokół biegów i spoczników wykonać cokolik wys.10 cm. Płytki układać na zaprawie klejowej. Spoinowanie fugą epoksydową. Łączenie płytek z istniejącą posadzką zakończyć listwą maskującą.

Wymienić schody metalowe składane ( typowe) na poddasze.

Przed wejściem do budynku zamontować daszek –jak na bud. 22

ROBOTY ELEKTRYCZNE – BUD. 24 (Rysunek 1)
- Odłączenie napięcia w remontowanych pomieszczeniach

- Demontaż opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, instalacji w remontowanych pomieszczeniach.

- Wykonanie przepustów przez ściany, obsadzenie rur ochronnych, wykonanie bruzd i wnęki na rozdzielnicę

- Wykonanie ślepych otworów i montaż puszek pod osprzęt instalacyjny

- Ułożenie przewodów: instalacji zasilania rozdzielnicy, oświetlenia, gniazd 230V, zasilania jednostek klimatyzacji.

- Gniazda 230V należy zamontować na wysokości 10 cm nad powierzchnią blatów stołów w miejscach zaznaczonych na rysunku.

- Instalację klimatyzacji położyć przewodem YDY 3x2,5 mm2. Zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym 20A

- Wyłączniki oświetlenia zamontować na wysokości istniejących w miejscach pokazanych na rysunku.

- Zagipsowanie i zaszpachlowanie bruzd po położeniu przewodów, przewiertach i zamocowaniu puszek. Miejsca kucia należy zagipsować, zaszpachlować, wygładzić i przygotować do malowania

- Montaż i podłączenie rozdzielnicy.

Obsadzić rozdzielnicę w miejscu wskazanym na rysunku. Zamontować rozłącznik izolacyjny 3p+N 40A, wskaźnik zasilania sieci i wyłącznik przeciwporażeniowy zabezpieczający odbiory. Oświetlenie każdego z pomieszczeń remontowanych zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym 16A. Każde z gniazd 230V zabezpieczyć osobnym jednofazowym wyłącznikiem nadprądowym 10A. Obwody wentylacji zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym 20A.

- Otynkowanie rozdzielnicy

- Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego według załączonego rysunku.

- Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Trzy komplety pomiarów wraz z kopią uprawnień osób wykonujących oraz kopią świadectwa legalizacji użytych przyrządów przekazać przy odbiorze inspektorowi nadzoru. Do protokołów pomiarów dołączyć deklaracje i certyfikaty użytych materiałów.

- Zdemontowany złom stalowy Wykonawca protokolarnie przekazuje do magazynu w Kobylance. Protokół przedstawia przy odbiorze inspektorowi nadzoru. Pozostały złom wykonawca utylizuje we własnym zakresie.

ROBOTY SANITARNE BUDYNEK 24 WEWNĘTRZNE


- Klimatyzatory wewnętrzne i zewnętrzny należy wyliczyć moc i wydajność do potrzeb poszczególnych pomieszczeń i na podstawie tej zamówić i zamontować według szkicu elektrycznego. Jednostka zewnętrzna i wewnętrzne powinny odpowiadać parametrom klimatyzatora typ DAIKIN lub inny o równoważnych parametrach technicznych

- Montaż rur PE do potrzeb technologii czynnika chłodzącego.

- Grzejniki płytowe dla potrzeb i możliwości montażu o wymiarach typu nr. 900 x 400 mm

- Zawory termostatyczne z głowicą typ DANFOS lub o równoważnych parametrach techn.

- Wywietrzak typ WENT śr. 100 x 1600 mm z blachy nierdzewnej oraz wywiewki z blachy cynk-tytan powlekana kolor czerwony zamontowane ponad dachem b – 24

- W środkowej części budynku w przewodzie kominowym (na poddaszu) osadzić kratkę wentylacyjną o wymiarach 400mmx400mmUwaga: Wszystkie materiały przed wbudowaniem przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i użycie materiałów zgodnych ze ST i PN( szczegóły w przedmiarze.)

Uprzątnąć pomieszczenia, gruz wywieść na wysypisko miejskie (karta odpadu).Złom przed wywiezieniem do magazynu (Kobylanka) zważyć ,kwit z ważenia przedstawić w magazynie.

6.2. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.
7. Obmiar robót- ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE
8. Odbiór robót.
8.1. Roboty remontowe podlegają następującym odbiorom robót:

- odbiorowi robót zanikających – ulegających zakryciu

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Gotowość odbioru robót zgłasza wykonawca wpisem do dziennika korespondencji oraz powiadamia inwestora

8.3. Osiągnięcie gotowości do odbioru potwierdza wpisem do dziennika korespondencji inspektor nadzoru

8.4. W terminie do 14 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru, komisja dokona odbioru robót zgodnie z dokumentacją oraz oceny jakościowej wykonania robót

8.5. Dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru robót

8.6. Do odbioru końcowego(trzy dni przed) wykonawca dostarczy inwestorowi:

- certyfikaty materiałów wbudowanych

- aprobaty techniczne

- atesty


- protokoły prób i badań

8.7.Wszystkie roboty zanikowe(ulegające zakryciu)należy zgłaszać inspektorowi nadzoru wpisem do dziennika korespondencji.9. Przepisy związane:
9.1. Ustawy i rozporządzenia :

9.1.1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

9.1.2. Rozporządzenie MGPiB z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych

oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz metod wyko-

-nywania robót budowlanych (D.U.Nr.10/1995 P.48)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12,04,2002r.(D.U. Nr.75 p.690) w sprawie

Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich wytworzenie.

9.2. Normy i normatywy.

9.2.1.Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych oraz inne dokumenty i ustalenia:
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi PN i normatywami
9.3. Przepisy prawne.

9.3.1. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z

prowadzonymi robotami wraz z pełną odpowiedzialnością ich przestrzegania

9.3.2. Od osób kierujących robotami budowlanymi wymaga się uprawnień budowlanych

i przynależności do Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym

art.12 ust.2,7.Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ oraz harmonogram robót

w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy.


SPORZĄDZIŁ:

………………….
ZAŁĄCZNIK DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJSZEFA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO RZI


 1. Użytkownik wymieni kłódki na własne po przekazaniu placu budowy (garaż)

 2. Wszyscy pracownicy Użytkownika pod względem zasad ochrony na terenie kompleksów RZI Szczecin podlegają i wykonują polecenia pracowników ochrony oraz Szefa Wydziału Organizacyjnego i Komendanta Ochrony

 3. Kategorycznie zabraniam palenia tytoniu na terenie RZI poza miejscem do tego wyznaczonym.

 4. Kategorycznie zabraniam wnoszenia oraz spożywania alkoholu na terenie RZI

 5. Kategorycznie zabraniam przebywania na terenie kompleksów RZI Szczecin pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających

 6. Szef Wydziału Organizacyjnego jak i komendant ochrony zastrzega sobie prawo do wyrywkowego kontrolowania stanu trzeźwości pracowników Wykonawcy bez informowania o tym fakcie.

 7. Na (siedem) dni przed rozpoczęciem prac wykonawca dostarczy wykaz osób i pojazdów zawierający niżej wymienione dane:

Numer umowy- datę podpisania i czas jej obowiązywania

Imię- Nazwisko-Numer dowodu osobistego pracowników

Marka-Typ- Numer rejestracyjny pojazdu

Osoby odpowiedzialne za w/w pracowników wraz z podaniem numerów kontaktowych 1. Zabraniam parkowania pojazdów firmy Wykonawcy poza miejscem do tego wyznaczonym(garaż)

 2. Kategorycznie zabraniam pracy w pomieszczeniach RZI bez nadzoru pracowników RZI

 3. Wszystkie prace wykonywane będą w godzinach służbowych tj. urzędowania RZI Szczecin

 4. Wszystkie zmiany pracowników wymagają wcześniejszego 3(trzy) dniowego powiadomienia o tym fakcie pisemnie Szefa WO lub Komendanta Ochrony

 5. Każdy pracownik otrzyma EKD Elektroniczną Kartę Dostępu i ma ją nosić w widocznym

miejscu. Zabraniam pożyczania kart dostępu.

 1. Po zakończeniu pracy wszystkie EKD mają być zdane do służby ochrony.

 2. EKD jest drukiem ścisłego zarachowania i podlega dokładnemu rozliczeniu w razie zgubienia EKD należy ten fakt zgłosić natychmiast Szefowi WO lub Komendantowi Ochrony.

 3. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi wykaz urządzeń i materiałów wwożonych na teren RZI do Szefa WO lub Komendanta Ochrony

 4. Wywożenie materiałów budowlanych urządzeń oraz innych rzeczy przeznaczonych do wykonania zadania będzie odbywać się na podstawie przepustek materiałowych wystawionych przez osoby odpowiedzialne z Wydziału Eksploatacji Nieruchomości

 5. Ze strony Wykonawcy do kontaktów z Szefem WO i komendantem Ochrony wyznaczony został ……………………… tel………………………

 6. Każde nie zastosowanie się do powyższych procedur będzie wiązało się z usunięciem osób naruszających porządek z terenów kompleksów RZI Szczecin oraz wstrzymaniem prac z winy Wykonawcy


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna