Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-68/11/ZZPobieranie 50.22 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar50.22 Kb.

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-68/11/ZZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp


Nazwa materiału

Proponowany artykuł równoważnyJm

Ilość

Cena jedn.netto/ m²/mb/op.

Kwota podatku

VAT


Wartość

netto


Wartość brutto1

2

3

4

5

6

7

8Wykładzina PCV typu ORION

/ LENTEX/ rulonowa o szer. 3m, 4m, o gr. całk. nie mniej niż 2,2 mm i warstwie użytkowej nie mniej niż 0,5 mm, odporności na wgniatanie nie mniej niż 0,2 mm, zachowanie antystatyczne nie większe niż 2, 0 kv, klasa użytkowa nie mniej niż 33/42 posiada atest trudnopalności i higieniczny, gwarancja nie mniej niż 5 lat.
73,60


Wykładzina dywanowa typu TURBO BOUCLE 100 % POLIAMID o szer. 4m na podkładzie z juty o gramaturze runa nie mniej niż 460g/m² grubości całkowitej 5mm o klasie użytkowej nie mniejszej niż 32. Posiada atest trudnopalności i higieniczny, gwarancja nie mniej niż 2 lata.
254Sznur PCW do zgrzewania wykładziny poz. o gr. 4mm
mb

40Uniwersalny klej do wykładzin typu OKAMUL UK a 6kg, do klejenia wykładzin, bezrozpuszczalnikowy, odporny na pranie wykładzin, do stosowania na ogrzewanych konstrukcjach podłogowych.
Op.

23Wykładzina PCV typu OPTIMA /TARKETT/ rulonowa o szer. 4 m. homogeniczna podłogowa, winylowa wzmocniona poliuretanem iQ PUR, o gr. całk. nie mniej niż 2,0 mm, posiada atest higieniczny, antystatyczny i trudnopalności, gwarancja nie mniej niż 5 lat.


24Wykładzina PCV typu ORION

/ LENTEX/ rulonowa o szer. 3m, 4m, o gr. całk. nie mniej niż 2,2 mm i warstwie użytkowej nie mniej niż 0,5 mm, odporności na wgniatanie nie mniej niż 0,2 mm, zachowanie antystatyczne nie większe niż 2, 0 kv, klasa użytkowa nie mniej niż 33/42 posiada atest trudnopalności i higieniczny, gwarancja nie mniej niż 5 lat.
50Wykładzina dywanowa typu LIMA polipropylenowa o szer. 4 m na pokładzie z juty waga runa nie mniej niż 550 g/ m² grubości całkowitej 5mm klasa użytkowa nie mniejsza niż 23 pod meble na kółkach posiada atest trudnopalności i higieniczny, gwarancja nie mniej niż 2 lata


100Wykładzina dywanowa typu TURBO BOUCLE 100 % POLIAMID o szer. 4m na podkładzie z juty o gramaturze runa nie mniej niż 460g/m² grubości całkowitej 5mm o klasie użytkowej nie mniejszej niż 32. Posiada atest trudnopalności i higieniczny, gwarancja nie mniej niż 2 lata.


100Obszycie obrzeży wykładziny dywanowej
mb

40Sznur PCW do zgrzewania wykładziny o gr. 4mm
mb

50Uniwersalny klej do wykładzin typu OKAMUL UK a 6kg, do klejenia wykładzin, bezrozpuszczalnikowy, odporny na pranie wykładzin, do stosowania na ogrzewanych konstrukcjach podłogowych.
Op.

15

RAZEM WARTOŚCI Z KOLUMN : 6, 7, 8


Wysokość wynagrodzenia z kolumny 8 zawiera :
  1. usługę przycięcia wykładziny na konkretny wymiar podany przez Zamawiającego przy sukcesywnych dostawach ( na podstawie jednostkowych zamówień),

  2. transport oraz rozładunek z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

  3. wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające ze szczegółowej specyfikacji zawartej w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2, jak również w niej nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

Wykonawca proponując opakowania kleju mniejsze niż 6kg winien odpowiednio przeliczyć proponowane ilości równoważne a końcowa ilość kleju w kilogramach nie powinna być mniejsza od wymaganej.


…....................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, tel (0-58) 523-23-68, fax (0-58) 552-37-41


: administracja -> upload -> komunikaty
komunikaty -> Specyfikacja techniczna komórkowych aparatów telefonicznych modemów do bezprzewodowej transmisji danych
komunikaty -> Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
komunikaty -> Postępowanie nr 64/A120/2009 Załącznik nr 1A do części I wyposażenie I uruchomienie studia emisyjnego I produkcyjnego
komunikaty -> A. Przewozy lokalne – przewozy do 300 km od siedziby Zamawiającego
komunikaty -> Formularz cenowy
komunikaty -> Wykaz wydziałÓw I jednostek dydaktycznych oraz jednostek ogólnouniwersyteckich I administracji centralnej uniwersytetu gdańskiego wydział Biologii
komunikaty -> Formularz cenowo–przedmiotowy
komunikaty -> Postępowanie nr 37/A120/2009 Załącznik nr 1A do części I wyposażenie I uruchomienie studia emisyjnego I produkcyjnego
komunikaty -> Załącznik nr 2 do siwz a120-211-185/15/MR
komunikaty -> pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo–przedmiotowy

Pobieranie 50.22 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna