Spektrum działania HuwaSanPobieranie 19.61 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.61 Kb.

Spektrum działania HuwaSan


BACTERIAE / BAKTERIE

 • Mycobacterium tuberculosis / Prątek gruźlicy

 • Mycobacterium

smegmatis

avium Prątki atypowe

terrae

 • Pseudomonas aeruginosa / Pałeczka ropy błękitnej

 • Legionella pneumophila / Legionella pałeczka Gr(-)

 • MRSA / Gronkowiec złocisty metycylinooporny

 • Acinetobacter / Pałeczka niefermentująca

 • Enterococcus

feacium Paciorkowce kałowe

hirae

 • Escherichia coli / Pałeczka okrężnicy

 • Flavobacteria / Pałeczka beztlenowa Gr(-)

 • Klebsiella pneumoniae / Pałeczka zapalenia płuc

 • Lactobacillus brevis / Bakteria kwasu mlekowego Gr(+)

 • Listeria monocytogenes / Pałeczki Gr(+) wywołujące zoonozę

 • Podiococus damnosus / Bakteria kwasu mlekowego, (stanowi

zagrożenie produkcji przy „aseptycznym” rozlewie piwa)

 • Proteus mirabilis / Tlenowa pałeczka Gr(-)

 • Salmonella Choleraesuis / Wywołuje zachorowania u świń

 • Staphylococcus aureus / Gronkowiec złocisty

 • Streptococcus faecalis / Paciorkowiec kałowy

 • VRE / Enterokoki, paciorkowce odporne na wankomycynęVIRUS / WIRUSY

Medina

 • ECBOvirus /Wirus ECBO wywołuje chorobę bydła

 • Newcastle disease virus / NDV – wywołuje zaraź-

liwą chorobę ptactwa

 • REOtype 1 virus

 • Vaccinia virus / Wirus krowianki

 • HIV / Zespół nabytego niedoboru odporności

 • HBV-HBC / Wirus wątroby

 • Herpes virus / Wirus wywołujący opryszczkę

 • Rota virus / Wirus przewodu pokarmowego
SPORA

 • Bacillus cereus / Laseczka tlenowa Gr(+),

wywołuje zatrucie pokarmowe u ludzi

 • Bacillus subtilus / Wywołuje szkody

w przemyśle spożywczym

– „śluzowate” pieczywo • Clostridium sporogenes / Laseczka Gr(-),

powoduje psucie się konserw

DROŻDŻE

 • Saccharomyces cerevisiae

Ww. drożdże są zagroże-niem w produkcji w prze-myśle spożywczym.

FUNGI / GRZYBY

 • Absidia corymbifera / Grzyb z rodzaju absidia,

wywołuje chorobę u ludzi

 • Candida albicans / Grzyb dożdżakowaty

 • Cladosporium cladosporioides / Grzyb atakujący

pszenicę, może być przyczyną alergii

na owocach

 • Peniccilium verrucosum / Jest źródłem mikoto-

ksyn, które to z kolei zanieczyszczają żywność

pochodzenia roślinnego

 • Tricophyton rubrum / Dermatofit

Aspergillus niger /Kropidlak czarny grzyb pleśniowy


PROTOZOA / PIERWOTNIAKI

 • Acanthamoeba culbertsoni

 • Hartmannella vermiformis

 • Naegleria fowleri

 • Naegleria gruberi

Wymienione pierwotniaki wywołują zakaże-nie dróg oddechowych. Występują w wo-dach słodkich.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna