Spis publikacji katedry Mikrobiologii od 1981Pobieranie 121.54 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar121.54 Kb.
1   2   3

Impact factor: 1.693 (2004) Rekord: (073268)

 1. Stanisławska-Sachadyn A, Sachadyn P, Ihle K, Sydorczuk C, Wiejacha K, Kur J. The
  construction of bifunctional fusion proteins consisting of MutS and GFP.
  J. Biotechnol. 2006, 121(2):134-43.

Impact factor: 2.323 (2004) Rekord: (072546)

 1. Śledzińska A, Samet A, Bronk M, Rybak B, Kur J, Krawczyk B, Nowicki B. Escherichia coli zapomniany patogen posocznic. Przegl. Epidemiol. 2006, 60: 27-34. Rekord: (072547)

 2. Kempter J, Piasecki W, Wieski K, Krawczyk B. Systematic position of copepods of the genus Achtheres (Crustacea: Copepoda: Siphonostomatoida) parasitizing perch, Perca fluviatilis L., and zander, Sander lucioperca (L.). J. Fish Dis. 2006, 29(2): 103-113.

Impact factor: 1.587 (2004) Rekord: (073485)


 1. Krawczyk B, Samet A, Leibner J, Śledzińska A, Kur J. Evaluation of a PCR melting profile (PCR MP) technique for bacterial strain differentiation. J. Clin. Microbiol. 2006, 44(7): 2327-2332..

Impact factor: 3.439 (2004) Rekord: (073447)


 1. Gatkowska J, Hiszczyńska-Sawicka E, Kur J, Holec L, Długońska H. Toxoplasma gondii: an evaluation of diagnostic value of recombinant antigens in a murine model. Experim. Parasitol. 2006, 114(3): 220-227.

Impact factor: 1.347 (2004) Rekord: (073194)

 1. Jędrzejczak R, Dauter M, Dauter Z, Olszewski M, Długołęcka A, Kur J. Structure of the single-stranded DNA-binding protein SSB from Thermus aquaticus. Acta Crystallogr. D Biol. Crystallogr. 2006, 62:1407-1412

Impact factor: 1.693 (2004)

 1. Filipkowski P, Koziatek M, Kur J. A highly thermostable, homodimeric single-stranded DNA-binding protein from Deinococcus radiopugnans. Extremophiles 2006, 10: 607-614.

Impact factor: 1.897 (2004)

 1. Filipkowski P, Duraj-Thatte A, Kur J. Novel thermostable single-stranded DNA-binding protein (SSB) from Deinococcus geothermalis. Arch. Microbiol. 2006, 186: 129-137.

Impact factor: 2.374 (2004)

 1. Olchowy J, Kur K, Sachadyn P, Milewski S. Construction, purification, and functional characterization of His-tagged Candida albicans glucosamine-6-phosphate synthase expressed in Escherichia coli. Protein Expr. Purif. 2006, 46: 309-15.

Impact factor: 1.470 (2004) nie zarejestrowany

 1. Pietkiewicz H, Hiszczyńska-Sawicka E, Kur J, Petersen E, Nielsen HV, Paul M, Stankiewicz M, Myjak P. Usefulness of Toxoplasma gondii recombinant antigens (GRA1, GRA7 and SAG1) in an immunoglobulin G avidity test for the serodiagnosis of toxoplasmosis. Parasitol. Res. 2007, 100: 333-337.

 2. Sachadyn P, Stanislawska-Sachadyn A, Kur J. A bifunctional chimeric protein consisting of MutS and beta-galactosidase. J. Biotechnol. 2007, 127: 229-324.

 3. Filipkowski P, Duraj-Thatte A, Kur J. Identification, cloning, expression, and characterization of a highly thermostable single-stranded-DNA-binding protein (SSB) from Deinococcus murrayi. Protein Expr. Purif. 2007, 53: 201-208.

 4. Makowski K, Białkowska A, Szczęsna-Antczak M, Kalinowska H, Kur J, Cieślinski H, Turkiewicz M. Immobilized preparation of cold-adapted and halotolerant Antarctic -galactosidase as a highly stable catalyst in lactose hydrolysis. FEMS Microbiol. Ecol. 2007, 59: 535-542.

 5. Holec L, Hiszczyńska-Sawicka E, Gąsior A, Brillowska-Dąbrowska A, Kur J. Use of MAG1 recombinant antigen for diagnosis of Toxoplasma gondii infection in humans. Clin. Vaccine Immunol. 2007, 14:220-225.

 6. Filipkowski P, Kur J. Identification and properties of the Deinococcus grandis and Deinococcus proteolyticus single-stranded DNA binding proteins (SSB). Acta Biochim. Polon. 2007, 54:79-87.

 7. Cieśliński H, Białkowska A, Długołęcka A, Daroch M, Tkaczuk K, Kalinowska H, Kur J, Turkiewicz M. A cold-adapted esterase from psychrotrophic Pseudoalteromas sp. strain 643A. Arch. Microbiol. 2007, 188:27-36.

 8. Kur M, Piątek R, Kur J. A two-plasmid Escherichia coli system for expression of Dr adhesins. Protein Expr. Purif. 2007, 55: 361-367.

 9. Krawczyk B, Leibner J, Barańska-Rybak W, Samet A, Nowicki R, Kur J. ADSRRS-fingerprinting and PCR MP techniques for studies of intraspecies genetic relatedness in Staphylococcus aureus. J. Microbiol. Meth. 2007, 71:114-122.

 10. Wanarska M, Hildebrandt P, Kur J. A freeze-thaw metod for sisintegration of Escherichia coli cells producing T7 lysozyme used in pBAD expression systems. Acta Biochim. Polon. 2007, 54: 761-762.

 11. Gatkowska J, Gąsior A, Kur J, Długońska H. Toxoplasma gonidii: Chimeric Dr fimbriae as a recombinant vaccine against toxoplasmosis. Exp. Parasitol. 2007
 1. Zalewska B, Stangret J, Bury K, Wojciechowski M, Kur J, Piątek R. DAF- and collagen-binding properties of chimeric Dr fimbriae. Microbiology 2007, 153: 2733-2742.

 2. Długońska H, Gatkowska J, Kur J, Gąsior A. The vaccines against toxoplasmosis – current status of the studies. Wiad. Parazytol. 2007, 53: 195-201.

 3. Krawczyk B, Leibner J, Stojowska K, Bronk M, Samet A, Kur J. PCR melting profile method for genotyping analysis of vancomycin-resistant Enterococcus faecium isolates from hematological unit patients. Polish J. Microbiol. 2007, 56: 65-70.

 4. Krawczyk B, Leibner J, Samet A, Kur J. Technika PCR MP (PCR Melting Profile) – możliwości zastosowania w badaniach epidemiologicznych. Med. Dośw. Mikrobiol. 2007. 59: 5-16.

 5. Krawczyk B, Lewandowski K. Optymalizacja i walidacja metody ADSRRS-fingerprinting – konstrukcja zestawu diagnostycznego do różnicowania genetycznego drobnoustrojów. Biotechnologia 2007, 2: 95-113.

 6. Kur J, Krawczyk B. Genetyczne metody różnicowania mikroorganizmów. Świat człowieka światem drobnoustrojów. ISBN 978-83-923731-1-7. Str 43-50.

 7. Krawczyk B. Diagnostyka molekularna w zakażeniach szpitalnych. Postępy Mikrobiologii. 2007, 46: 367-378.

 8. Döşkaya M, Kalantari-Dehaghi M, Walsh CM, Hiszczyńska-Sawicka E, Davies DH, Felgner PL, Larsen LS, Lathrop RH, Hatfield GW, Schulz JR, Gürüz Y, Jurnak F. GRA1 protein vaccine confers better immune response compared to codon-optimized GRA1 DNA vaccine. Vaccine 2007, 25: 1824-1837.

 9. Jakubczak A, Szweda P, Łukaszewska K, Kur J. Molecular Typing of Staphylococcus aureus isolated from cows with mastitis in the east of Poland on the basis of polymorphism of genes coding protein A and coagulase. Polish J. Veter. Sciences 2007, 10: 199-205.

 10. Furowicz AJ, Kur J, Czernomysy-Furowicz D. Toksoplazmoza ludzi i zwierząt Cz. I Zasadnicze elementy etiopatogenezy i epidemiologii. Przegląd hodowlany 2007, 10: 15-18.

 11. Furowicz AJ, Kur J, Czernomysy-Furowicz D. Toksoplazmoza ludzi i zwierząt Cz. II Zasadnicze elementy diagnostyki oraz terapii i profilaktyki. Przegląd hodowlany 2007, 12: 23-26.

 12. Brillowska-Dąbrowska A., Wianecka M., Dąbrowski S., Mladenovska Z., Kur J., Ahring BK. ALIS-FLP: Amplified ligation selected fragment-length polymorphism method for microbial genotyping. Scand. J. Clin. Lab. Invest. 2008 68:720-730.

AF 079940. ALIS-FLP: metoda oparta o badanie polimorfizmu amplifikowanych fragmentów wyselekcjonowanych przez ligację w genotypowaniu mikroorganizmów

152. Zalewska-Piątek B., Bury K., Piątek R., Bruździak P., Kur J. Type II secretory pathway for surface secretion of DraD invasin from the uropathogenic Escherichia coli Dr+ strain. J. Bacteriol. 2008 190:5044-56.

AF 080041

System transportu typu II w powierzchniowej sekrecji białka inwazyny DraD uropatogennych szczepów Escherichia coli Dr+.

153. Olszewski M., Mickiewicz M., Kur J. Two highly thermostable paralogous single-stranded DNA-binding proteins from Thermoanaerobacter tengcongensis. Arch. Microbiol. 2008 190:79-87.

AF 080036

Dwa wysoce termostabilne paralogiczne białka wiążące jednoniciowe DNA Thermoanaerobacter tengcongensis.

154. Holec L., Gąsior A., Brillowska-Dąbrowska A., Kur J. Toxoplasma gondii: enzyme-linked immunosorbent assay using different fragments of recombinant microneme protein 1 (MIC1) for detection of immunoglobulin G antibodies. Exp. Parasitol. 2008 119:1-6.

AF 080944

Toxoplasma gondii: ELISA stosując różne fragmenty rekombinantowego białka mikronem 1 (MIC1) w detekcji przeciwciał klasy G.

155. Gatkowska J., Gąsior A., Kur J., Długońska H. Toxoplasma gondii: chimeric Dr fimbriae as a recombinant vaccine against toxoplasmosis. Exp Parasitol. 2008 118:266-70.

AF 077542

Toxoplasma gondii: chimeryczne fimbrie typu Dr jako rekombinantowa szczepionka przeciwko toksoplazmozie.

156. Długołęcka A., Cieśliński H., Turkiewicz M., Białkowska A., Kur J. Extracellular secretion of Pseudoalteromonas sp. cold-adapted esterase in Escherichia coli in the presence of Pseudoalteromonas sp. components of ABC transport system. Protein Exp. Purif. 2008 62: 179-184.

AF 080038

Wpływ białek transportu ABC Pseudoalteromonas sp. 643A na ekspresję genu, sekrecję i aktywność zimnolubnej esterazy EstA w systemie ekspresyjnym E. coli.

157.Cieśliński H., Werbowy K., Kur J., Turkiewicz M. Molecular characterization of a cryptic plasmid from the psychrotrophic antarctic bacterium Pseudoalteromonas sp. 643A. Plasmid 2008 60: 154-158.

AF 080039

Molekularna charakterystyka kryptycznego plazmidu z psychrotrofowego szczepu bakterii antarktycznych Pseudoalteromonas sp. 643A.

158. Nowak-Zaleska A., Krawczyk B., Kotłowski R., Mikucka A., Gospodarek E. Amplification of a single-locus variable-number direct-repeats with restriction fragment length polymorphism (DR-PCR/RFLP) for genetic tybing of Acinetobacter baumannii strains. Pol. J. Microbiol. 2008 57(1): 11-17.

AR 079905

Amplifikacja prostych powtórzeń typu „direct repeat” zlokalizowanych w jednym miejscu na chromosomie w połączeniu z analizą polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych (DR-PCR/RFLP) w genetycznym typowaniu szczepów Acinetobacter baumannii.

159. Brillowska-Dąbrowska A., Schon T., Pannanusorn S., Lonnbro N., Bernhoff L., Bonnedal J., Haggstrom J., Wistedt A., Fernandez V., Arendrup MC. A nosocomial outbreak of Candida parapsilosis in southern Sweden verified by genotyping. Scand. J. Infect. Dis. 2009 41:135-142.

AF 079939

Szpitalna epidemia Candida parapsilosis potwierdzona genotypowaniem.

160. Saunte DM., Hasselby JP., Brillowska-Dąbrowska A., Frimodt-Møller N., Svejgaard EL., Linnemann D., Nielsen SS., Haedersdal M., Arendrup MC. Experimental guinea pig model of dermatophytosis: a simple and useful tool for the evaluation of new diagnostics and antifungals.  Med. Mycol. 2008 46(4): 303-13.

AF 079473

Eksperymentalny model dermatofitoz na świnkach morskich: proste i użyteczne narzędzie do oceny nowych metod diagnostyki i związków przeciwgrzybowych.

161.Sachadyn P, Zhang XM, Clark LD, Naviaux RK, Heber-Katz E. Naturally occurring mitochondrial DNA heteroplasmy in the MRL mouse. Naturalna heteroplazmia w DNA mitochondrialnym myszy MRL. Mitochondriom 2008 8 (5-6): 358-366.

AF 080037

Eksperymentalny model dermatofitoz na świnkach morskich: proste i użyteczne narzędzie do oceny nowych metod diagnostyki i związków przeciwgrzybowych.

162.Wanarska M., Hildebrandt P., Kur J. Drożdżowe systemy ekspresyjne jako narzędzie nowoczesnej mikrobiologii przemysłowej. Post. Mikrobiol. 2008 47(3): 249-256.

AR 080040

163.Zalewska-Piątek B., Piątek R., Kur J. Czynniki adhezyjne i inwazyjne uropatogennych szczepów Escherichia coli – problematyka infekcji dróg moczowych oraz mechanizmów patogenności. Post. Mikrobiol. 2008 47(3): 199-206.

AR 080020

164.Krawczyk B., Stojowska K., Leibner-Ciszak J. Opracowanie zestawu diagnostycznego do genetycznego typowania szczepów bakteryjnych metodą PCR MP. Med. Dośw. Mikrobiol. 2008 60(2): 139-154.

AR 079486

165.Holec-Gąsior L., Stańczak J., Myjak P., Kur J. Występowanie specyficznych przeciwciał anty-Toxoplasma gondii w grupie pracowników leśnych województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wiad. Parazyt. 2008 54(3): 231-236.

AR 079877

166. Krawczyk B., Stojowska K. Wykorzystanie reakcji PCR do badania charakterystycznych obszarów genomu. Badanie i diagnoza 2008 14(8/9): 59-64.

AR 080329

167.Krawczyk B., Stojowska K. Metody molekularne w dochodzeniach epidemiologicznych zakażeń szpitalnych. Badanie i diagnoza 2008 14(8/9): 53-58.

AR 080321

168. Makowski K., Białkowska A., Olczak J., Kur J., Turkiewicz M. Antarctic, cold-adapted -galactosidase of Pseudoalteromonas sp. 22b as an effective tool for alkyl galactopyranosides synthesis. Enz. Microb. Tech. 2009, 44: 59–64. Rekord 084015.

169. Holec-Gąsior L., Kur J., Hiszczyńska-Sawicka E. GRA2 and ROP1 recombinant antigens as potential markers for detection of Toxoplasma gondii-specific immunoglobulin G in human with acute toxoplasmosis. Clin. Vac. Immunol. 2009, 16: 510-4. Rekord 083337.

170. Kur J., Holec-Gąsior L., Hiszczyńska-Sawicka E. Current status of toxoplasmosis vaccine development. Expert Rev. Vac. 2009, 8:791-808. Rekord 083335.

171. Naviaux RK., Le TP., Bedelbaeva K., Leferovich J., Gourevitch D., Sachadyn P., Zhang XM., Clark L., Heber-Katz E. Retained features of embryonic metabolism in the adult MRL mouse. Mol. Genet. Metab. 2009, 96: 133-44. Rekord 083304.

172. Leibner-Ciszak J., Dobrowolska A., Krawczyk B., Kaszuba A., Stączek P. Evaluation of PCR MP method for intra-species differentiation of Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigitale. J. Med. Microbiol. 2009. Rekord 084151.

173. Krawczyk B., Leibner-Ciszak J., Nowak M., Mielech A., Kur J. PCR melting profile (PCR MP) - a new tool for differentiation of Candida albicans strains. BMC Infec. Diseases 2009, 9(1):177. Rekord 083551.

174. Hildebrandt P., Wanarska M., Kur J. A new cold-adapted beta-D-galactosidase from the Antarctic Arthrobacter sp. 32c – gene cloning, overexpression, purification and properties. BMC Microbiol. 2009, 9:151:1-11. Rekord 083334

175. Werbowy K., Cieśliński H., Kur J. Characterization of a cryptic plasmid pSFKW33 from Shewanella sp 33B. Plasmid 2009, 62:44-9. Rekord 083289.

176. Stojowska K., Krawczyk B., Kałużewski S., Kur J. Retrospective analysis of the genetic diversity of Klebsiella oxytoca isolated in Poland over a 50-year period. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2009, 28: 1263-6. Rekord 083614.

177. Sachadyn P., Stanisławska-Sachadyn A., Kabat EM., Zielińska A., Kur J. A cryptic ribosome binding site, false signals in reporter systems and avoidance of protein translation chaos. J. Biotechnol. 2009, 143:169-72. Rekord 083303.

178. Białkowska A., Cieśliński H., Nowakowska K., Kur J., Turkiewicz M. A new beta-galactosidase with a low temperature optimum isolated from the Antarctic Arthrobacter sp. 20B: gene cloning, purification and characterization. Arch. Microbiol. 2009, 191: 825-35. Rekord 083293.

179. Holec-Gąsior L., Kur J. Toxoplasma gondii: Recombinant GRA5 antigen for detection of immunoglobulin G antibodies using enzyme-linked immunosorbent assay. Exp. Parasitol. 2009, 124:3:272-278. Rekord 084598

180. Cieśliński H., Długołęcka A., Kur J., Turkiewicz M. An MTA phosphorylase gene discovered in the metagenomic library derived from Antarctic top soil during screening for lipolytic active clones confers strong pink fluorescence in the presence of rhodamine B. FEMS Microbiol. Lett. 2009, 299:232-40. Rekord 083291.

181. Długołęcka A., Cieśliński H., Bruździak P., Gottfried K., Kur J. Purification and biochemical characteristic of a cold-active recombinant esterase Pseudoalteromonas sp.643A under denaturing conditions. Pol. J. Microbiol. 2009, 58:211-8. Rekord 083302.

182. Brzuszkiewicz A., Nowak E., Dauter Z., Dauter M., Cieśliński H., Długołęcka A., Kur J. Structure of EstA esterase from psychrotrophic Pseudoalteromonas sp. 643A covalently inhibited by monoethylphosphonate. Acta Cryst. F. 2009, 65:862-5. Rekord 083290.

183. Piątek R., Bruździak P., Zalewska-Piątek B., Kur J., Stangret J. Preclusion of irreversible destruction of Dr adhesion structures by a high activation barrier for the unfolding stage of the fimbrial DraE subunit. Biochemistry. 2009, 48: 11807-16. Rekord 084022.

184. Cieśliński H., Białkowska A., Tkaczuk K., Długołęcka A., Kur J., Turkiewicz M. Identification and molecular modeling of a novel lipase from an Antarctic soil metagenomic library. Pol. J. Microbiol. 2009, 58: 199-204. Rekord 083301.

185. Stojowska K., Krawczyk B., Kałużewski S. Usefulness of PCR melting profile method for genotyping analysis of Klebsiella oxytoca isolates from patients of a single hospital unit. Pol. J. Microbiol. 2009, 58: 247-53. Rekord 083557.

186. Zalewska-Piątek B., Wilkanowicz S., Piątek R., Kur J. Biofilm formation as a virulence determinant of uropathogenic Escherichia coli Dr+ strains. Pol. J. Microbiol. 2009, 58: 223-9. Rekord 083472.

187. Brillowska-Dąbrowska A., Bergmann O., Jensen I.M., Jarløv J.O., Arendrup M.C. Typing of Candida isolates from patients with invasive infection and concomitant colonization. Scand. J. Infect. Dis. 2009. Rekord 083613.

188. Hiszczyńska-Sawicka E., Hong L., Xu J.B., Olędzka G., Kur J., Bickerstaffe R., Stankiewicz M. Comparison of immune response in sheep immunized with DNA vaccine encoding Toxoplasma gondii GRA7 antigen in different adjuvant formulations. Exp Parasitol. 2009. Rekord 084638.

189. Brillowska-Dabrowska A., Świerkowska A., Saunte D.M., Arendrup M.C. Diagnostic PCR tests for Microsporum audouinii, M. canis and Trichophyton infections. Med. Mycol. 2009. Rekord 083612.

190. Hiszczyńska-Sawicka E., Holec-Gąsior L., Kur J. 2009. Szczepionki DNA i antygeny rekombinantowe w prewencji zarażeń Toxoplasma gondii – aktualny stan badań. Wiad. Parazytol. 55: 125-39. Rekord 083339.

191. Brillowska-Dąbrowska A. 2009. Nowoczesne metody diagnostyki zakażeń dermatofitowych w rutynowej praktyce laboratoryjnej. Mikologia Lekarska 16: 47-9. Rekord 082551.

192. Holec-Gąsior L., Kur J. 2009. Badania epidemiologiczne populacji kobiet gminy Przodkowo w kierunku toksoplazmozy. Przegl. Epidemiol. 63: 311-6. Rekord 083341.

193. Olszewski M., Filipkowski P. 2009. Benzonase--possibility of practical application. Postępy Biochemii 55: 21-4. Rekord 082549.

194. Zalewska-Piątek B., Kur M., Wilkanowicz S., Piątek R., Kur J. The DraC ucher in Dr fimbriae biogenesis of uropathogenic E. coli Dr+ strains. Arch Microbiol 2010, 192:351-363  Rekord 086504

195. Holec-Gąsior L., Kur J., Hiszczyńska-Sawicka E., Drapała D., Dominiak-Górski B., Pejsak Z. Application of recombinant antigens in serodiagnosis of swine toxoplasmosis and prevalence of Toxoplasma gondii infection among pigs in Poland. Pol J Vet Sci. 2010, 13:457-464. Rekord 086484

196. Śledzińska A., Mielech A., Krawczyk B., Samet A., Nowicki B., Jankowski Z., Kur J. Fatal sepsis in a pregnant woman with pyelonephritis caused by Escherichia coli bearing Dr and P adhesions: diagnosis based on postmortem strain genotyping.

BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. Published Online DOI: 10.1111/j.1471-0528.2010.02732.x, pp. 266-269. Rekord 087413

197. Hiszczyńska-Sawicka E., Akhtar M., Kay GW., Holec-Gąsior L., Bickerstaffe

R., Kur J., Stankiewicz M. The immune responses of sheep after DNA immunization with, Toxoplasma gondii MAG1 antigen-with and without co-expression of ovine interleukin 6. Vet Immunol Immunopathol. 2010, 136:324-9. Rekord 088310

198. Holec-Gąsior L., Kur J. Toxoplasma gondii: Recombinant GRA5 antigen for detection of immunoglobulin G antibodies using enzyme-linked immunosorbent assay. Exp Parasitol. 2010, 124:272-8. Rekord 084598

199. Piątek R., Bruździak P., Wojciechowski M., Zalewska-Piątek B., Kur J. The noncanonical disulfide bond as the import stabilizing element of the immunoglobulin fold of the Dr fimbrial DraE subunit. Biochemistry 2010, 49:1460-1468. Rekord 086276

200. Sachadyn P. Conservation and diversity of MutS proteins. Mutat Res. – Fundamental and Molecular Mechanism of Mutagenesis 2010, 694:20-30. Rekord 087414

201. Olszewski M., Grot A., Wojciechowski M., Nowak M., Mickiewicz M., Kur J. Characterization of exceptionally thermostable single-stranded DNA-binding proteins from Thermotoga maritima and Thermotoga neapolitana. BMC Microbiol. 2010, 10:260. Rekord 087488

202. Brillowska-Dąbrowska A., Bergman O., Jensen I., Jarlov J., Arendrup M.C. Typing of Candida isolates from patients with invasive infection and concomitant colonization. Scand J Infect Dis.2010, 42:109-113. Rekord 083613

203. Brillowska-Dąbrowska A., Nielsen S.S., Nielsen H.V., Arendrup M.C. Optimized 5-hour multiplex PCR test for the detection of tinea unguium: performance in a routine PCR laboratory. Med. Mycol. 2010, 48:365-372. Rekord 085018

204. Hiszczyńska-Sawicka E., Li H., Xu J.B., Olędzka G., Kur J., Bicherstaffe R., Stankiewicz M. Comparison of immune response in sheep immunized with DNA vaccine encoding Toxoplasma gondii GRA7 antigen in different adjuvant formulations. Exp Parasitol. 2010, 124:365-372. Rekord 084638

205. Leibner-Ciszak J., Dobrowolska A., Krawczyk B., Kaszuba A., Stączek P. Evaluation of PCR MP method for intra-species differentiation of Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigitale. J. Med. Microbiol. 2010, 59:185-192. Rekord 084151.

206. Brillowska-Dąbrowska A., Świerkowska A., Saunte D.M., Arendrup M.C. Diagnostic PCR tests for Microsporum audouinii, M. canis and Trichophyton infections. Med. Mycol. 2010, 48:486-490 Rekord 083556

207. Li B, McFarlane G, Spellerberg MB, Smith SM, Gelder FB, Kur J, Stankiewicz M. Immunological response of sheep to injections of plasmids encoding Toxoplasma gondii SAG1 and ROP1 genes. Parasite Immunol. 2010, 32:671-683. Rekord 088252

208. Hiszczyńska-Sawicka E, Olędzka G, Holec-Gąsior L, Li H, Xu JB, Sedcole R, Kur J, Bickerstaffe R, Stankiewicz M.. Evaluation of immune responses in sheep induced by DNA immunization with genes encoding GRA1, GRA4, GRA6 and GRA7 antigens of Toxoplasma gondii Vet. Parasitol. DOI: 10.1016/j.vetpar.2010.11.047. Rekord 888452

209. Wierzbicka A., Kur J. Identyfikacja I izolacja genu kodującego zaadaptowaną do zimna β-galaktozydazę Paracoccus sp. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr. 581, Acta Biologica Nr 16 (2010), 177-183. Wydawnictwo Naukowe Uniwerstytetu Szczecińskiego ISSN 1640-6818, ISSN 1230-3976. Rekord 086910

210. Jakubczak A., Szweda P., Kur J., Kleczkowski M., Frankowska A. Possiblities of application of recombined lysostaphin as an alternative agent in the therapy of Staphylococcus Aureus Mastitis. Advances In Agricultural Sciences XIII (1) 2010, 115-120, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ISSN 1230-1353. Rekord 087077
1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna