Spis rzeczy Prace Naukowe nr 48, Studia i Materiały nr 20 Badania maszyn elektrycznychPobieranie 35.69 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar35.69 Kb.

Spis rzeczy

Prace Naukowe nr 48, Studia i Materiały nr 20

Badania maszyn elektrycznych
Piotr WACH, Wielofazowe uzwojenia niesymetryczne – a całkiem dobre 7

Antoni NYKLIŃSKI, Witold RAMS, Michał RAMS, Pomiar poślizgu maszyn indukcyjnych


przez analizę ich prądu zasilania 13

Artur POLAK, Dodatkowe zjawiska pasożytnicze występujące w silnikach indukcyjnych zasilanych napięciem odkształconym. Napięcie indukowane na kadłubie izolowanego silnika 21

Czesław KOWALSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Piotr WOJSZNIS, Pośrednia metoda pomiaru momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego 29

Antoni NYKLIŃSKI, Michał RAMS, Witold RAMS, Komputerowy system do realizacji prób typu maszyn indukcyjnych 38

Jan MRÓZ, Badania porównawcze silnika indukcyjnego klatkowego podczas różnych sposobów rozruchu 50

Elżbieta OGONOWSKA-SCHWEITZER, Dokładność kalorymetrycznych pomiarów strat całkowitych silników indukcyjnych 58

Ryszard BOROWSKI, Rozruch i regulacja prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu statycznego układu UPS 66

Ryszard RUT, Jadwiga PŁOSZYŃSKA, Analiza stromości narastania temperatury w uzwojeniach klatkowych wysokonapięciowych silników indukcyjnych dużej mocy 77

Mirosław DĄBROWSKI, Konrad DĄBAŁA, Dokładność wyznaczania sprawności silnika indukcyjnego w zależności od dokładności nastawienia napięcia zasilania 86

Zdzisław KRZEMIEŃ, Wpływ prądów łożyskowych na stan bieżni łożysk silników indukcyjnych zasilanych z falowników PWM 97

Andrzej BYTNAR, Teresa STAWARZ, Harmoniczne wibracji stojana turbogeneratora 103

Mieczysław ZIELICHOWSKI, Remigiusz MYDLIKOWSKI, Ziemnozwarciowe przebiegi przejściowe w generatorach wielkich mocy 113

Ludwik ANTAL, Jan ZAWILAK, Kompensacja mocy biernej silnikiem synchronicznym, dwubiegowym, o ułamkowym stosunku prędkości 122

Jerzy SKWARCZYŃSKI, Lesław GOŁĘBIOWSKI, Tomasz DRABEK, Badania symulacyjne


i pomiarowe przełączalnego silnika indukcyjnego klatkowego 131

Milenko B. JEVTIĆ, Presentation of Jevtić’s theory for thermally induced oscillations and


the appliction to turbogenerators 139

Marian ŁUKANISZYN, Rafał WRÓBEL, Ernest MENDRELA, Tomasz JANTA, Wpływ struktury rdzenia stojana na moment silnika tarczowego typu torus z magnesami trwałymi 151

Ignacy DUDZIKOWSKI, Jerzy LESZCZYŃSKI, Roman KRAMARSKI, Badania silników
o magnesach trwałych zasilanych z przekształtników impulsowych 159

Ignacy DUDZIKOWSKI, Stanisław JANISZEWSKI, Analiza parametrów rozruszników samochodowych o magnesach trwałych 167

Olgierd KASATY, Jan SZAJDAK, Parametry wielowarstwowych uzwojeń drukowanych silników tarczowych prądu stałego 175

Borys SIDELNIKOW, Piotr SZYMCZAK, Sfery zastosowania i ocena sposobów sterowania silników tarczowych przekształtnikowych 182

Barbara ŚLUSAREK, Andrzej KORDECKI, Zastosowanie domieszkowanych dielektromagnesów NdFeB w silnikach prądu stałego 192

Tomasz JANTA, Wpływ grubości warstwy infiltrowanej wirnika kompozytowego na właściwości ruchowe silnika asynchronicznego 198

Wojciech SZELĄG, Lech NOWAK, Adam MYSZKOWSKI, Hamulec elektromagnetyczny
z cieczą magnetoreologiczną 206

Jerzy BAJOREK, Józef KOLASA, Grzegorz KOSOBUDZKI, Józef NOWAK, Pomiar wielkości elektromagnetycznych w obwodzie magnetycznym 214

Anatolij AFONIN, Sergej GERMAN-GAŁKIN, Charakterystyki energetyczne układu przekształtnika elektronicznego współpracującego z maszyną magnetokomutacyjną 221

Karel CHMELÍK, Václav ČECH, Electric machines older construction fed from frequency converters 230

Michał MICHNA, Jean BIGEON, Jaime FANDINO, Mieczysław RONKOWSKI, Andrzej WILK, Wybrane zagadnienia procesu projektowania silnika synchronicznego magnetoelektrycznego 237

Pavel ZÁSKALICKÝ, Behavior of the single-pulse operation switched reluctance motors 245

Paweł DYBOWSKI, Zbigniew TERTIL, Praca silników komutatorowych małej mocy zasilanych napięciem niesinusoidalnym – pomiary napięcia, prądu i mocy czynnej 252

Ignacy DUDZIKOWSKI, Roman KRAMARSKI, Leszek PAWLACZYK, Analiza porównawcza parametrów maszyn magnetoelektrycznych zasilanych z prostowników sterowanych i przekształtników impulsowych 261

Tadeusz GLINKA, Stan techniczny izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych i ich parametry wyznaczone napięciem stałym 269

Piotr MADEJ, Przetwornik logarytmujący z barierą do badania rezystancji izolacji maszyn elektrycznych 275

Zdzisław NAWROCKI, Pomiary rezystancji, reaktancji i impedancji maszyn elektrycznych podczas pracy 284

Jerzy BARTOSZEWSKI, Józef KOLASA, Boczniki prądu przemiennego 289

Kazimierz ZAKRZEWSKI, Witold KUBIAK, Jacek SZULAKOWSKI, Wyznaczanie współczynnika anomalii strat w blachach magnetycznych anizotropowych 298

Jerzy BAJOREK, Wojciech KUSIK, Pomiar wartości chwilowych przebiegów napięć i prądów okresowych o dowolnych kształtach 306

Jerzy BAJOREK, Józef KOLASA, Stale austenityczne w budowie maszyn elektrycznych – właś-
ciwości, badania 312

Józef NOWAK, Ignacy DUDZIKOWSKI, Pomiar charakterystyk magnesów za pomocą hallotronów 319

Grzegorz BENYSEK, Adam KEMPSKI, Tadeusz KUROWSKI, Robert SMOLEŃSKI, O czynnikach właściwej współpracy maszyn elektrycznych i przekształtników statycznych 326

Marcin WOŁEJKO, Dariusz KARKOSIŃSKI, Badania drgań i hałasu silników indukcyjnych małej mocy podczas rozruchu przekształtnikowego 335

Krystyna KUBZDELA, Stefan KUBZDELA, Straty mocy wywołane tarciem wirnika o ciecz wypełniającą wnętrze silnika głębinowego 343

Jerzy KOŁOWROTKIEWICZ, Paweł IDZIAK, Compressor motor with a resistance starting phase 350

Jan PROKOP, Mariusz KORKOSZ, Analiza harmoniczna momentu i prądów silnika reluktancyjnego przełączalnego 357

Indeks nazwisk autorów 365Prace Naukowe nr 49, Studia i Materiały nr 21

Diagnostyka maszyn elektrycznych
Andrzej BOBOŃ, Jerzy KUDŁA, Zastosowanie algorytmów globalnej optymalizacji do identyfikacji parametrów elektromagnetycznych maszyny synchronicznej 9

Jerzy KUDŁA, Estymacja parametrów elektromagnetycznych modelu matematycznego maszyny indukcyjnej uwzględniającego zjawisko nasycenia 18

Tadeusz J. SOBCZYK, Konrad WEINREB, Maciej SUŁOWICZ, Diagnostyka silników klatkowych oparta na składowych symetrycznych prądów stojana 28

Zbigniew ŻUREK, Cienkowarstwowe czujniki magnetorezystancyjne jako narzędzia pomiarowe w diagnostyce technicznej 37

Andrzej BIEŃ, Józef CZAJKOWSKI, Estymacja parametrów dwuosiowego modelu matematycznego maszyny synchronicznej jawnobiegunowej do celów diagnostyki 42

Andrzej BOS, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Metoda wyznaczania parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego w stanie nieruchomym 50

Roman KROK, Zagrożenia termiczne wirników turbogeneratorów podczas zwarć asymetrycznych 63

Arkadiusz BIERNACKI, Aleksander ZIELONKA, Ewolucja badań diagnostycznych generatorów 200 MW 72

Bronisław DRAK, Wpływ zmęczenia materiałów na skutki awarii w maszynach elektrycznych 85

Tadeusz GLINKA, Barbara KULESZ, Wyładowania niezupełne w izolacji zwojowej silników indukcyjnych zasilanych z falowników PWM 96

Jerzy HICKIEWICZ, Zbigniew ŁAWROWSKI, Diagnostyka badania stanu izolacji grupy silników indukcyjnych WN 104

Čestimir ONDRŮŠEK, František VESELKA, Artificial inteligence used in heavy current engineering 112

Piotr DROZDOWSKI, Janusz PETRYNA, Zbigniew SZULAR, Szacowanie bilansu mocy napędu falownikowego z silnikiem indukcyjnym 117

Włodzimierz PRZYBOROWSKI, Uwagi o metodzie diagnostyki subpośredniej zespołów napędowych 126

Jerzy PRZYBYSZ, Diagnostyka izolacji uzwojeń stojanów maszyn elektrycznych 137

Leon SWĘDROWSKI, Virtual instruments for electrical motor’s diagnostics 145

Stanisław LEWANDOWSKI, Zbigniew STACHOWICZ, Wyniki zastosowania nowoczesnych metod diagnostycznych dla hydrogeneratorów 151
Komunikaty

Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Jarosław KACZMARCZYK, Arkadiusz MĘŻYK, Badanie właściwości dynamicznych rdzenia stojana generatora dużej mocy 165

Dariusz ŚWISULSKI, Cyfrowe metody rejestracji prędkości obrotowej maszyn wirujących 171

Dariusz ŚWISULSKI, Jacek PAWLAK, Mikroprocesorowy miernik prędkości i poślizgu silników asynchronicznych 180

Krzysztof KOWALSKI, System projektowania i modelowania stanów pracy elektromagnetycznych elementów wykonawczych 188

Jarosław SIARKIEWICZ, Systemowe zarządzanie ABB ALSTOM POWER Generators Sp. z o.o. zorientowane na ciągłe doskonalenie 197

Henryk BORECKI, Serwis w zainstalowanych generatorach 200 MW 208

Zygmunt SZYMAŃSKI, Sterowanie optymalne trkcyjnych pojazdów kołowych napędzanych silnikami indukcyjnymi 212

Indeks nazwisk autorów 225

Prace Naukowe nr 50, Studia i Materiały nr 22

Modelowanie maszyn elektrycznych
Grzegorz KAMIŃSKI, Andrzej SMAK, Modelowanie silnika z wirnikiem kulistym 7

Sławomir WIAK, Krzysztof KOMĘZA, Maria DEMS, Wpływ sposobu połączenia uzwojeń silnika indukcyjnego na rozkład pola elektromagnetycznego przy hamowaniu dynamicznym 19

Krzysztof PIEŃKOWSKI, Bernard HERMAN, Władysław KARWACKI, Jan LISOWSKI,
Mieczysław SUSEŁ, Model matematyczny dwutwornikowego silnika indukcyjnego klatkowego 28

Krzysztof PIEŃKOWSKI, Modele matematyczne maszyny indukcyjnej dla różnych układów więzów elektrycznych 37

Marian NOGA, Lesław GOŁĘBIOWSKI, Damian MAZUR, Harmoniczne momentu i prądu silnika asynchronicznego (silnik bez uszkodzeń) 47

Jacek F. GIERAS, Jan ZAWILAK, Computer simulation of performance characteristics of a large high-speed switched reluctance motor 64

Maria DEMS, Krzysztof KOMĘZA, Przebiegi elektromechaniczne silnika indukcyjnego przy hamowaniu przeciwprądem 72

Jan RUSEK, Wpływ rezystancji stojana na dynamikę rozruchu maszyny indukcyjnej klatkowej 80

Krzysztof KOMĘZA, Maria DEMS, Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego przy hamowaniu przeciwprądem silnika indukcyjnego 88

Jan ANUSZCZYK, Mariusz JABŁOŃSKI, Identyfikacja parametrów i symulacja pracy silnika indukcyjnego współpracującego z układem falownikowym 97

Aleksander PATYK, Model matematyczny silnika klatkowego w stanach przejściowych przy hamowaniu dynamicznym 106

Anatolij AFONIN, Wojciech KRAMARZ, Piotr CIERZNIEWSKI, Maszyny elektryczne napędu bezpośredniego 117

Ryszard BENIAK, Andrzej WITKOWSKI, Badanie wpływu dyskretyzacji czasów przełączania tranzystorów na wyniki modelowania układu napędowego z falownikiem MSI 125

Bronisław FIRAGO, Leszek PAWLACZYK, Elektromechaniczne procesy przejściowe układu napędowego z silnikiem asynchronicznym i skalarnym sterowaniem częstotliwościowym 131

Stanisław AZAREWICZ, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Adam ZALAS, Analiza układu łagodnej synchronizacji silników asynchronicznych synchronizowanych 140

Piotr DROZDOWSKI, Parasitic effects of polyphase cage induction motors fed by a voltage source inverter 150

Bronisław FIRAGO, Andrei GULKOV, Leszek PAWLACZYK, Silniki bezszczotkowe prądu stałego z magnesami trwałymi wykonane na bazie seryjnych maszyn asynchronicznych 159

Konrad SCHOEPP, Piotr ZIELIŃSKI, Dwustopniowy generator synchroniczny 172

Andrzej KOŁODKO, Analiza silnika piezoelektrycznego z falą biegnącą 181

Ernest MENDRELA, Józef MOCH, Piotr PADUCH, Właściwości elektromechaniczne bez-


szczotkowego silnika tarczowego prądu stałego 189

Adam WARZECHA, Wyznaczanie efektów nasyceniowych w silniku asynchronicznym na podstawie obliczeń polowych 198

Grażyna FRYDRYCHOWICZ-JASTRZĘBSKA, Dynamiczny naciąg magnetyczny i składniki zmienne ugięcia wału 207

Krzysztof MAKOWSKI, Zmiany parametrów indukcyjnych w jednofazowym silniku indukcyjnym z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym z uwzględnieniem nasycenia obwodu magnetycznego 215

Andrzej WITKOWSKI, Metoda wyznaczania rozkładu sił promieniowego naciągu magnetycznego w silniku indukcyjnym 223

Boris SIDELNIKOV, Galina ROGACHEVSKAJA, Analysis of operating conditions of electric machines with nonlinear magnetic characteristics 229

Tomasz WĘGIEL, Konrad WEINREB, Maciej SUŁOWICZ, Wpływ harmonicznych żłobkowych przewodności na kształt widma prądu stojana w maszynie indukcyjnej z ekscentrycznym wirnikiem 236

Jerzy WITKOWSKI, Model fizyczny obwodu magnetycznego maszyny prądu stałego o blachowanym niekonwencjonalnie jarzmie 245

Anna KIEWREL, Nieliniowy rezonans mechaniczny w modelach matematycznych maszyny synchronicznej 251

Jan PROKOP, Kompleksowe modelowanie silników reluktancyjnych przełączalnych w systemie MATLAB 259

Jerzy HICKIEWICZ, Krystyna MACEK-KAMIŃSKA, Modele, badania symulacyjne i pomiary weryfikacyjne napędów grupowych 268

Paweł IDZIAK, Wpływ pola elektromagnetycznego na deformacje stojana maszyny prądu stałego 279

Zygfryd GŁOWACZ, Modelowanie matematyczne maszyny prądu stałego z połączeniami wyrównawczymi w stanach awaryjnych 289

Jarosław ZADROŻNY, Wpływ wybranych parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego trójfazowego na przebieg fazowego prądu stojana w czasie rozruchu 298Indeks nazwisk autorów 307
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna