Spis treści 1 wprowadzenie 3 2 pzegląd systemu adsl 5Pobieranie 124.46 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar124.46 Kb.


Szerokopasmowe sieci dostępowe

Asymetryczna cyfrowa linia abonenckaSPIS TREŚCI


1 WPROWADZENIE 3

2 PZEGLĄD SystemU ADSL 5


1WPROWADZENIE


Codziennie bombardowani jesteśmy informacjami o szalonej obfitości nowych usług telekomunikacyjnych, które niedługo będą dostępne: tele-komutacja, dostęp do Internetu z dużą przepustowością, Wizja Na Życzenie, Zakupy w Domu, Nauczanie na Odległość, E-Mail, zdalny dostęp do sieci LAN ..., to zaledwie ich część.

Niestety, dostępność tych usług zależy od tego, czy zdołamy zapewnić niezbędną wielką przepustowość urządzeń, znajdujących się w biurach i domach użytkowników końcowych, do tej pory zaś nie powstała żadna ekonomiczna propozycja jej uzyskania, która umożliwiłaby spełnienie tej obietnicy.

Rozwiązanie tego problemu w oparciu o technologie Asymetrycznej Abonenckiej Linii Cyfrowej (Asymmetric Digital Subscriber Line) zostało ostatnio zaproponowane przez “Alcatel Telecom”. Proponowana technologia zapewnia nieograniczone przesyłanie wielu megabitów na sekundę danych wizyjnych, fonicznych i informacyjnych, poprzez istniejące miedziane przewody telefoniczne, wykorzystując zalety telekomunikacyjnej “kopalni miedzi”.

Produkt Alcatel Telecom o nazwie 1000 ADSL, oparty na chipsecie Alcatel ADSL, stanowi ważny krok na drodze do przekształcenia obietnicy Super-magistrali w rzeczywistość. Rzeczywistość ta jest znacznie bliższa, niż nam się wydaje i nie wymaga wcale instalowania nowych kabli.Technika A1000 ADSL

ADSL utworzono po to, by wprowadzić nowe usługi wykorzystując istniejące kable miedziane, w krótkim czasie i kosztem niewielkich wstępnych nakładów inwestycyjnych.

Ponieważ przewodem miedzianym można przesyłać dane z dużą prędkością (również wizję, dane komputerowe lub fonię), jednocześnie z głosem, abonentom możemy zaoferować drugą, wirtualną linię łączności, użytkowaną indywidualnie, bez konieczności kosztownych unowocześnień sieci lub posiadania kosztownych urządzeń domowych.

Produkt 1000 ADSL firmy jest połączeniem ATM (Asynchronous Transfer Mode – Transmisja asynchroniczna) z DMT (Discrete Multi-Tone – Dyskretna transmisja wielotonowa).

Specjaliści z branży uznali ATM za “metodę przyszłościową” do zastosowania w Internecie, dostarczaniu Wideo na Życzenie, telekomutacji, zdalnym przyłączaniu do sieci LAN i innych usługach mutimedialnych. ATM można także wykorzystać jako mechanizm przesyłu danych NB (wąskopasmowych), co pozwala udostępnić z jednej infrastruktury zarówno usługi NB, jak i BB (szerokopasmowe).

Technika DMT pozwala na dostosowanie prędkości transmisji ATM do zmieniających się warunków w linii i zakłóceń zewnętrznych. Modem DMT również automatycznie ogranicza moc w przypadku zakłóceń w linii, co stanowi dużą zaletę dla operatora, gdyż gwarantuje mu, że wprowadzenie ADSL nie spowoduje pogorszenia jakości istniejących usług. Co więcej, ANSI (American Standard Institute) uznał modulację DMT za preferowany standard ADSL.

Fakt, iż urządzenia ATM są obecnie oferowane po przystępnych cenach, oraz że ATM wybrano jako standardowy tryb transmisji szerokopasmowej ISDN, zaowocował wyborem interfejsu ATM dla urządzeń CPE. Interfejs ten, o nazwie ATM Forum i przepustowości 25.6 Mbit/s wprowadza również szereg producentów IRD (Integrated Receiver Decoder – Zintegrowany Odbiornik Dekoder), będących bliskimi współpracownikami Alcatel.

Niezależnie od interfejsu “ATM Forum”, Alcatel oferuje również interfejs Ethernet służący do przyłączenia sieci LAN do korporacyjnej sieci LAN.

Dzięki umiejętności sprostania nowym wymaganiom w tym obszarze techniki, Alcatel zdołał również opracować listę informacyjną dla prób z Internetem i ADSL, obejmującą czołowych operatorów, takich jak “US Joint Procurement Consortium” (utworzone przez “Ameritech”, “bellsouth”, “Pacific Bell” i “SBC Communications”), British Telecom, Telia Sweden, singnet Singapore, Belgacom, France Telecom, Teledanmark, Unisource ... . Obecnie na całym świecie z urządzeń ADSL firmy Alcatel korzysta ponad 20 operatorów.

Alcatel nawiązał kontakty z “najlepszymi w swojej klasie” partnerami zajmującymi się problemami zdalnego dostępu i Internetu, oraz świadczy usługi praktyczne i udziela konsultacji w zakresie sieci Internet i usług telekomunikacyjnych.


2PZEGLĄD SystemU ADSL

2.1WPROWADZENIE


Najważniejszą cechą ADSL jest możliwość korzystania z usług cyfrowych wymagających dużej przepustowości w istniejącej sieci, w której sygnały przesyłane są po parze przewodów miedzianych, techniką nakładkową, bez zakłócania tradycyjnej łączności telefonicznej (tzw. POTS– zwykła, tradycyjna łączność telefoniczna).

W ten sposób technika ADSL pozwala abonentom zachować możliwość korzystania z usług analogowych, z których do tej pory korzystają. Co więcej, dzięki wysoko wydajnej technice kodowania w linii, ADSL otwiera dostęp do nowych usług szerokopasmowych za pośrednictwem jednej linii będącej skrętką przewodów miedzianych. W rezultacie, każdy abonent łączności telefonicznej może korzystać z nowych usług, takich jak łącza Internetowe o dużej przepustowości, dostęp “On-line”, VOD, itd.. Technika ta odznacza się również znaczną niezależnością od parametrów przewodów przesyłających dane, co pozwala uniknąć kłopotliwego dobierania par przewodów i umożliwia uniwersalne stosowanie przewodów, w zasadzie niezależnie od rzeczywistych parametrów obwodu lokalnego.

Typowe charakterystyki dla pasma asymetrycznego, proponowane w technice ADSL (64 kbit/s - 640 kbit/s do linii, 500 kbit/s - 8 Mbit/s od linii) spełniają wymagania aplikacji klient-serwer (takich jak dostęp do stron WWW, dostęp do odległych sieci LAN, VOD, ...), W których klient typowo otrzymuje od serwera znacznie więcej informacji, niż sam jest w stanie wygenerować. Minimalna szerokość pasma, wynosząca 64 kbit/s - 200 kbit/s do linii, gwarantuje doskonałą łączność, również dla aplikacji TCP/IP. Odzwierciedleniem tych podstawowych cech charakterystycznych ADSL są dwie ważne zalety tej technologii. Są one następujące:

· Ułożenie nowych kabli nie wymaga wykonania żadnych prac inżynieryjnych, co sprawia, że technika ta w krótszej perspektywie jest lepszym rozwiązaniem niż układanie światłowodów w lokalnym obwodzie.

· ADSL można wprowadzać indywidualnie u wybranych użytkowników; oznacza to, że wysokość inwestycji danego użytkownika w ADSL może być proporcjonalna do poziomu zaakceptowania przez niego usług wymagających dużej przepustowości.Widmo częstotliwościowe ADSL

Usługi POTS transmitowane są w paśmie podstawowym (Baseband), które pozostaje nienaruszone, podczas gdy usługi wymagające dużej przepustowości korzystają z modulacji sygnału na wyższych częstotliwościach.

Architektura sieci A1000 ADSL Alcatel

System Telecom A1000 ADSL firmy Alcatel łączy zalety technologii DMT (Discrete Multi-Tone – Dyskretna transmisja wielotonowa) i ATM (Asynchronous Transfer Mode – Transmisja Asynchroniczna), przynosząc w wyniku:

· Pełną elastyczność w wykorzystaniu pasma: prędkości transmisji “do abonenta” i “od abonenta” można wybrać dowolnie, z ciągłego przedziału, rozciągającego się do maksymalnych ograniczeń fizycznych. Przy inicjalizacji, system automatycznie oblicza maksymalną możliwą prędkość transmisji, uwzględniając określony “z góry” margines. Następnie system zarządzający świadczeniem usługi może nastawić prędkość transmisji określoną przez profil usługi, z której korzysta dany klient, maksymalizując w ten sposób margines szumów i/lub minimalizując przesyłaną moc.

· Pełną elastyczność usługi: możliwość wprowadzenia kombinacji dowolnie dobranych usług, różniących się przepustowością i wymaganiami “ruchowymi” (gwarantowana szerokość pasma, usługi „chwilowe”), z uwzględnieniem ograniczeń dostępnych prędkości transmisji.

Podstawowe bloki funkcjonalne Telecom A1000 ADSL firmy Alcatel stanowią: Adapter Dostępu (AA - Access Adapter) w ośrodku centralnym (tam, gdzie znajduje się PABX), nazywany również Adapterem Dostępu do Usług ATM (ASAM - ATM Service Access Adapter), rozdzielacze zakończeń sieci ADSL (ANT - ADSL Network Termination) i POTS po obu stronach (ośrodek centralny, ośrodek roboczy). ASAM spełnia rolę interfejsu do szkieletu sieci (szkielet sieci danych, sieć ATM) oraz zapewnia “przezroczyste” połączenie linii abonenckiej z siecią PSTN.

ANT spełnia rolę interfejsu do terminalu abonenckiego (PC, TV), wykorzystując ATMF (25 Mbit/s) oraz łącze Ethernet, zaś rozdzielacze POTS zapewniają “przezroczystość” połączenia z telefonem (telefonami) abonenta przyłączonym do tego samego przewodu miedzianego.

Sercem zarówno ASAM, jak i ANT jest modem ADSL, który moduluje i demoduluje dane cyfrowe z wykorzystaniem wyrafinowanych algorytmów, tak, by możliwa była ich transmisja po “skrętce” przewodów.

Rozdzielacze POTS służą do zmieszania usług telefonii analogowej i cyfrowych usług ADSL, pozwalając na współistnienie tradycyjnej łączności telefonicznej z nowymi usługami wymagającymi dużej przepustowości, których dane przesyłane są po jednej i tej samej skrętce przewodów.


2.2Multiplekser przełączania dostępu do usług ATM (ASAM – ATM Service Access Multiplexer)


ASAM jest multiplekserem dostępowym, zawierająca płyty zakończeń linii ADSL, rozdzielacze POTS i interfejs do szkieletowej sieci transmisji danych.

W szafie ASAM mieszczą się a 144 linie. W systemie wmontowuje się również trzy szafy aparaturowe niższego szczebla. Każda z tych szaf może zawierać do 48 modemów ADSL, które zostaną połączone z siecią przez jeden interfejs optyczny 155 Mbps (STM1). (Należy zwrócić uwagę, że do jednego interfejsu STM1 można dołączyć maksymalnie 576 linii, korzystając z przedłużeń magistrali.)

W skład ASAM wchodzą: interfejs sieciowy, magistrala ATM o przepustowości 155 Mbit/s, płyty zakończeń linii ADSL i płyty rozdzielaczy POTS. Do każdej z płyt zakończeń linii i rozdzielaczy dołączone są 4 linie. Dane płynące do i z płyt zakończenia linii są multipleksowane i demultipleksowane poprzez magistralę ATM, w kierunku interfejsu STM1. Magistrala ATM umożliwia multipleksowanie i demultipleksowanie VC/VP przy różnych prędkościach transmisji, do różnych płyt zakończeń linii ADSL; każde zakończenie linii ADSL może pracować z różną prędkością transmisji, dostosowaną do profilu usługi dostarczanej użytkownikowi, oraz zgodnie z ograniczeniami fizycznymi.

Rozdzielacze POTS dokonują zmieszania sygnału z/do wąskopasmowej centrali z/od sygnałem danych, co pozwala na jednoczesne korzystanie z prostych usług POTS i łącza danych.

ASAM można przyłączyć do modułów ATU-R w pełni kompatybilnych ze standardami ANSI / ETSI ADSL (takimi jak: G.Lite, G.DMT, DMT T1.413 issue2). Istnieje funkcja “automatycznej detekcji”, rozpoznająca typ przyłączonego CPE i prowadząca dalsze działania zgodnie z tym rozpoznaniem. Naturalnie, pełne rozwiązanie proponowane przez Alcatel oferuje klientom dodatkowe korzyści (dodatkowe funkcje, prędkość transmisji, itp.).

2.3Zakończenie sieci ADSL


Rosnąca obfitość dostępnego wyposażenia CPE, w następstwie coraz większego powodzenia ADSL na całym świecie niewątpliwie zwiastuje nową erę CPE, dostosowanych do potrzeb różnych obszarów zastosowań. Ewolucja ta szybko wyprze rozwiązania CPE oparte na zasadzie “jeden rozmiar dla wszystkich zastosowań”, wprowadzane na potrzeby użytkowników indywidualnych i biznesu.

Klasyfikację wymaganych modeli CPE przedstawiono w oparciu o analizę różnych obszarów zastosowań.

Obszary zastosowań można podzielić na cztery grupy:

Z jednej strony istnieje podział użytkowników na indywidualnych (korzystających z usług we własnych domach) i instytucjonalnych (firmy): • Małe firmy

Siedziby oddziałów dużych korporacji: aplikacje typu: odległy klient-serwer (np. magazynowanie danych, przetwarzanie transakcji …)

SOHO (Small Office, Home Office – Małe biura i domy prywatne) • Użytkownicy indywidualni, w domach

Zastosowania profesjonalne (tzn. Praca@dom, dzielony dostęp do dokumentów)

Zastosowania związane z rozrywką (tzn. “żeglowanie” po sieci, gry interaktywne)

Z drugiej strony, modele CPE można klasyfikować na podstawie liczby użytkowników, którą są one w stanie obsłużyć:


 • Jeden użytkownik

Osoby pracujące w domu lub “żeglujące” po sieci

 • Wielu użytkowników

Małe i domowe biura (SOHO) posiadające małe sieci LAN

Duże ośrodki, dzielące dostęp do danych poprzez wspólną sieć LAN, obsługiwane za pośrednictwem linii ADSL o dużej przepustowości

Klasyfikację taką wprowadza się po to, by zilustrować fakt, że rynek urządzeń CPE w roku 1999 dąży do segregacji, oraz że rozwiązania CPE oparte na zasadzie “jeden rozmiar dla wszystkich zastosowań” nie będą w stanie sprostać potrzebom wszystkich zróżnicowanych aplikacji.

Z czysto technicznego punktu widzenia, granica pomiędzy ogólnie rozumianym środowiskiem małych firm i środowiskiem profesjonalnych użytkowników indywidualnych, zwykle pracujących we własnych domach, jest bardzo niewyraźna. Z tego powodu większe znaczenie należy przypisać drugiemu czynnikowi rozróżniającemu, jakim jest liczba użytkowników, których jest w stanie obsłużyć dane środowisko CPE, oraz maksymalne natężenie jednoczesnego użytkowania w dowolnej chwili.

Czynniki te przedstawiono na następującym wykresie dwuwymiarowym:Zakres produktów CPE

2.3.1ZAKRES PRODUKTÓW Alcatel


 • Segment rynku o mniejszych wymaganiach (low-end) (lewy dolny narożnik diagramu) obejmuje modemy cyfrowe o dużej przepustowości, równoważne obecnym modemom analogowym, oferującym prostą funkcjonalność, zoptymalizowaną dla zastosowań jako pojedyncze systemy dołączone do komputera bezpośrednio, poprzez PC-NIC, lub zewnętrzny modem przyłączony do USB. Energia, z jaką UAWG opanowuje przemysł komputerów osobistych sprawia, że segment ten stanowi idealne pole do zastosowań UADSL.

 • Segment o dużych wymaganiach (hi-end), przedstawiony w prawym górnym rogu diagramu, jest ADSL-owym odpowiednikiem obecnych routerów ISDN używanych przez klientów. Zasadniczą różnicą jest tu jednak bogactwo funkcji typowo oferowanych na rynku routerów SOHO (Small Office – Home Office – Małe lub domowe biura).

 • Niezależnie od powyższego, uważa się, że znaczną większość aplikacji ADSL dla małych firm można obsługiwać za pomocą produktów średniego zakresu, posiadających skromniejszy zakres funkcji niż hi-end, zawierających ‘zdroworozsądkowy pakiet do routingu’ dostateczny dla większości modeli korzystania z Internetu za korzystną cenę.

Wszystkie proponowane urządzenia posiadają świadectwa kompatybilności z urządzeniami “CO” firmy Alcatel. W celu pokrycia całego rynku modemów ADSL dla użytkowników końcowych, Alcatel zawarł umowy z kilkoma partnerami.

Alcatel zawarł umowę o współpracę w zakresie sprzedaży produkowanej przez siebie karty ADSL NIC oraz karty combo łączącej V.90 i ADSL. Dla modemów USB oferowany jest również wspólnie opracowany modem ADSL USB, oparty na chipsecie ADSL. Możliwe jest także dostarczenie modułu ANT kompatybilnego ze wszystkimi standardami Alcatel, wyposażonego zarówno w interfejs ATMF, jak i Ethernet. Jednakże, do zastosowań biznesowych Alcatel proponuje router A1000 NT typu “low-end”, wyposażony w lokalne funkcje PPTP. W przypadku routingu dostosowanego do wymagań “high-end”, Alcatel proponuje “Belgacom” zastosowanie routera nowej generacji A1000 typu hi-end, z dodatkowo wbudowanymi funkcjami zabezpieczającymi.

W kolejnych rozdziałach omówimy różne cechy naszej serii modemów ADSL średniego zasięgu i przystosowanych do dużych wymagań (high-end), próbując przedstawić je we właściwej perspektywie handlowej i marketingowej.

2.3.1.1Produkty do zastosowań domowych

2.3.1.1.1PC-NIC (Speed Touch PC)

Ponieważ “PC-NIC” uważa się za produkt sprzedawany w zintegrowanych kanałach sprzedaży komputerów, jest on ważnym elementem pełnego wyposażenia modemu “plug and play”. Wersja PC NIC przeznaczona tylko dla ADSL posiada upgrade SW od UADSL do pełnej przepustowości ADSL. Opcjonalnie, na jednym NIC: COMBO firmy Alcatel można dostarczyć moduł NIC obsługujący kombinację: V.90 i ADSL.

PC-NIC jest kompatybilny z następującymi typami architektury protokołów: • Na platformach MS winnt3.51, winnt4.0, Win95, Win98:

 • RFC1483, opcje multipleksowania: LLC-SNAP i VC

 • Klasyczny IP w ATM dla RFC1577 i RFC1483

 • LANE V1.0

 • PPP/ATM

 • Pełny LCP: NBCP, IPCP, IPXCP

 • Weryfikacja: PAP, CHAP, SPAP, rozszerzenia kodowania haseł “Microsoft”

 • Interfejs typu style (dial-up networking)

 • Kompresja nagłówków “Van Jacobson IP”

 • Kompresja nagłówków IPX

 • Programowa kompresja ramki

 • Na platformie Novell 4.11 można stosować protokoły TCP/IP i IPX
2.3.1.1.2Modem USB (Speed Touch USB)

Alcatel używa USB jako interfejsu CPE dla modemów dołączanych zewnętrznie. Wynika to z jego możliwości przyłączania “do wszystkiego”, dużych możliwości “plug-and-play” i możliwości “przedłużenia” ATM na biurko, bez potrzeby stosowania dodatkowej karty NIC. Alcatel uważa, że ramkowanie (framing) na interfejsie USB powinno być typu ATM. Stanowisko to jest zgodne z aktualnie prowadzonymi na forum firm zajmujących się implementacją USB, pracami w zakresie standaryzacji strumienia głównego (mainstream) (Klasa Urządzenia Komunikacyjnego, USB-IF), która z kolei stanowi produkt uboczny prac prowadzonych przez Intel, Alcatel i innych na forum ADSL (wkład prac związanych z BMAP). W zasadzie, w ciągu roku 1999 obserwujemy przekształcanie się USB w faktyczny odpowiednik interfejsu ATMF-25. Modem USB będzie przeznaczony wyłącznie do zastosowań w ADSL, z możliwością upgrade SW od UADSL do ADSL z pełną przepustowością.

2.3.1.2Zakres średni


Produkty z “zakresu średniego” to małe mosty/routery CPE wyposażone w interfejs ADSL WAN. Strategia działań na tym rynku, przyjęta przez Alcatel, polega na rozwijaniu aktualnej rodziny produktów ADSL NT (ANT).

Każdą z grup funkcji ANT można otrzymać jako oddzielny wariant produktu z grupy ANT, począwszy od modemu z wbudowanym mostem (Speed Touch Home), a skończywszy na w pełni funkcjonującym routerze (Speed Touch PRO/PRO+, Speed Touch Office). W zasadzie, aktualne zakresy funkcji ANT będą rozszerzone w sposób umożliwiający osiągnięcie następujących celów: • Optymalizacja transmisji sieciowych “z jednej końcówki na drugą”

 • Optymalizacja interfejsów użytkownika

 • Pokrycie szerszego zakresu aplikacji (tzn. większe sieci CPE, więcej typów architektury protokołów)

W rozwijaniu produktów należy wyróżnić osiągnięcie następujących etapów pośrednich:
2.3.1.2.1Lokalne tunelowanie PPTP

Ta wersja ANT pozwala na generację PPP/ATM z CPE w sposób jednocześnie zintegrowany z powszechnie znanym graficznym interfejsem użytkownika końcowego (GUI) do wybierania numerów, oraz nieodróżnialnym, ze strony sieci, od prawdziwego routera CPE generującego PPP/ATM. To ostatnie uzyskano dzięki zastosowaniu lokalnego tunelowania, tak jak w protokole PPTP do komunikacji pomiędzy komputerami i ANT.

Ta wersja ANT może być również zarządzana poprzez sieć, za pośrednictwem interfejsu CPE. Początkowo, ten interfejs do zarządzania siecią służy jako środek umożliwiający wybór jednego z dwóch alternatywnych trybów przesyłania, obsługiwanych przez ANT (tzn. mostowanie i lokalne tunelowanie PPTP).

Zasady leżące u podstaw PPTP podajemy poniżej:


 • Zasada działania

Zasada działania PPTP polega na tym, że sesje PPP wychodzące z komputera użytkownika są tunelowane przez tunele PPTP do ADSL-NT, gdzie są one w sposób “przezroczysty” przesyłane na łącze ADSL. W ten sposób każda sesja wychodząca powoduje utworzenie połączenia wychodzącego ATM po linii ADSL.

 • Interesujące właściwości

Co bardzo ważne: proponuje się zastosowanie interfejsu PPP/ATM z routingiem w kierunku serwera RAS – niezależnie od tego, czy serwer ten znajduje się w NSP, czy też w sieci telekomunikacyjnej — tzn. z punktu widzenia serwera RAS, ADSL-NT jest nieodróżnialny od rzeczywistego wbudowanego routera ADSL! Co więcej, model ten oferuje szczególną zaletę polegającą na zachowaniu niezależnej obsługi ANT (warstwa PPP może rzeczywiście pokrywać każdy L3), z jednoczesną doskonałą integracją GUI w środowisku istniejących urządzeń biurowych starszej generacji.

 • Dlaczego PPTP?

Podczas gdy L2TP jest w sposób oczywisty postrzegany jako długoterminowy standard tunelowania PPP, PPTP wybrano jako lokalny protokół tunelowania. Wybór ten wynika głównie z dostępności i obsługi wcześniejszych systemów operacyjnych, posiadających obecnie szeroką bazę zainstalowanych programów, używanych przez społeczność Internetową. W związku z powyższym, wybór PPTP należy rozpatrywać tylko w zakresie lokalnej sieci CPE, nie zaś w kontekście tunelowania w sieciach rozległych.

 • Wrażenia użytkownika

Jeśli chodzi o obserwacje użytkownika końcowego, model ten, będący owocem bardzo konsekwentnej ewolucji od obecnego paradygmatu dial-up networking, odbierany jest przez użytkownika w sposób identyczny do dobrze znanego modelu poprzedniego.

Co więcej, działanie wielu, o ile nie wszystkich tradycyjnych sterowników do lokalnego zarządzania CPE w ramach PPTP jest znacznie ułatwione: • Informacje specyficzne dla sesji umieszczane są w istniejących ramkach dialogowych dialup i przekazywane w paśmie do ANT poprzez kanał sterowania PPTP.

 • Przeznaczenie VC lub SVC (tzn. Pełna kompatybilność z SVC!)

 • Nazwa użytkownika, hasło dostępu

 • Klasa informacji dot. usługi

 • ...

Stąd podstawowe operacje PPTP nie wymagają lokalnego zarządzania, co stanowi znaczącą zaletę w przypadku dużych instalacji.
2.3.1.2.2Basic router w/ PPP proxy (Speed Touch PRO)

Pakiet ten zawiera, oprócz poprzednich modeli Internetowych, podstawowy router CPE, który może działać w jednym z dwóch następujących trybów:

 • Zawsze włączony (always-on) (tryb do wykorzystania przez oddziały firm) stosujący bądź RFC1483, bądź CLIP

 • Tryb wybierania (dialup mode) –używając wbudowanego protokołu PPP

Konfiguracja ta dodatkowo minimalizuje udział użytkownika w konfigurowaniu stosu IP na jego komputerze: adres IP odebrany przez modem poprzez IPCP przekazywany jest do hosta za pomocą tzw. Proxy IPCP-to-DHCP, przekazując adres IP uzyskany przez PPP do komputera za pomocą mechanizmu DHCP.

Ten router CPE daje możliwość zarządzania przez SNMP z odległego ośrodka. Począwszy od tej wersji, metoda upgrade’u SW w pełni odzwierciedla paradygmat CPE będącego własnością użytkownika końcowego, w takim sensie, że upgrade SW może pracować całkowicie pod kontrolą CPE. Ten ostatni oferuje klientowi dodatkowe funkcje, dostępne w ramach jego podstawowej platformy, bądź w postaci CD-ROM, bądź po załadowaniu z węzła sieci dostawcy.


2.3.1.2.3Speed Touch PRO+

Funkcjonalność routera CPE stopniowo rozszerza się, obejmując coraz bardziej wyrafinowane funkcje rutingu CPE, takie jak Tłumaczenie Adresu Sieciowego (NAT – Network Address Translation), dostępne w RFC1631. Dodatkowo, istnieje możliwość korzystania z funkcji dial-out SVC i ILMI służącej do zarządzania interfejsem ATM.

Równolegle, a w zasadzie “prostopadle” do rozwoju funkcji SW opisanych wyżej, została wprowadzona nowa platforma HW. Ta nowa platforma inspirowana jest przez następujące sterowniki: • Zmiany wymagań rynku w zakresie interfejsów CPE ATMF-25. W gruncie rzeczy, interfejs USB uważany jest za faktycznego następcę modelu ATMF-25; przejęcie przez niego tej roli spodziewane jest w ciągu roku 1999. Z tego powodu przeznaczona do tego celu wersja ATMF będzie stopniowo zastępowana w ofercie przez produkt średniego zasięgu, z możliwością działania w trybie ATMF-25 lub 10BaseT, dzięki posiadanej funkcji automatycznej detekcji na tym samym odbiorniku RJ-45. W ten sposób interfejs ATMF-25 może być stopniowo wypierany, o ile pozwoli na to rynek.

 • Nowa platforma sprzętowa będzie dostarczana w obudowie bardziej dostosowanej pod względem wystroju do otoczenia biurowego.


2.3.1.3Nisza rynkowa urządzeń hi-end (Speed Touch Office)


Część rynku routerów ADSL CPE obejmująca urządzenia hi-end adresowana jest przez produkt ADSL Nowej Generacji, w pełni kompatybilny z ASAM firmy Alcatel. Poza typowymi cechami produktów średniego zasięgu, udostępniają one następujące możliwości:

 • Opcjonalne tunelowanie L2TP na łączu WAN

 • Szyfrowanie DES i dynamiczna wymiana klucza DES na łączu WAN

 • DNS

 • Lokalna współpraca z serwerem, z wykorzystaniem NAT

 • Inne opcje bezpieczeństwa

Ten router ADSL z pełnym zakresem funkcji uważany jest za cenną alternatywę, umożliwiającą stopniowe zastępowanie obecnych szeroko rozpowszechnionych modemów routerów ISDN typu high-end.

2.3.2CECHY WŁASNE CPE

2.3.2.1Wpływ środowiska


ETS 300 019-1-1 Klasyfikacja ze względu na warunki środowiska, Przechowywanie, Klasa 1.1 (W miejscach zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi, z częściową kontrolą temperatury, bez opakowania)

ETS 300 019-1-2 Klasyfikacja ze względu na warunki środowiska, Transport, Klasa 2.3 (Transport publiczny)

ETS 300 019-1-3 Klasyfikacja ze względu na warunki środowiska, Stacjonarny w miejscach zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi, Klasa 3.2 (pomieszczenia z częściową kontrolą temperatury), łącznie z klasą 3.1E (wyjątki: “zimny rozruch” w temperaturze nie niższej od zera stopni Celsjusza, zabezpieczenie przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, brak kondensacji)

2.3.2.2EMC


ETS 300 386 Środowisko nie telekomunikacyjne, priorytet normalny

2.3.2.3Bezpieczeństwo


EN60950 Klasa 2 (IEC950): Bezpieczeństwo urządzeń techniki informacyjnej, a m.in. Urządzeń elektrycznych używanych w biznesie

Zalecenie ITU K.21: Ochrona linii abonenckich przed przepięciami w punktach zakończeń sieci (zakłócenia impulsowe, krzyżowanie przewodów zasilających)


2.4Rozdzielacz POTS


Rozdzielacz POTS opiera się na szeregu dedykowanych rozdzielaczy, których zadaniem jest zagwarantowanie możliwości rozdzielenia analogowego sygnału telefonicznego w paśmie podstawowym i zmodulowanego sygnału cyfrowego przed doprowadzeniem ich, odpowiednio, do wąskopasmowej centrali lub aparatu telefonicznego, oraz do szerokopasmowej sieci lub odbiornika.

Rozdzielacz POTS jest pasywny, tzn. nie wymaga zasilania, oraz nie zakłóca świadczenia usług telefonicznych w przypadku awarii zasilania.

Ze względu na charakterystyki impedancji lokalnego obwodu i specyficzne wymagania, czasami rozdzielacz bierny nie jest dobrze dopasowany. Pokonanie tego problemu wymaga zastosowania rozdzielacza aktywnego. Ze względów bezpieczeństwa, modem wyposażony jest w przekaźnik dla zapewnienia bocznikowania rozdzielacza w przypadku jego uszkodzenia w wyniku awarii lokalnego zasilania. W ten sposób podstawowe usługi telefoniczne będą zawsze dostępne, niezależnie od sytuacji.

Rozdzielacz POTS (aktywny lub pasywny) jest zawsze oddzielony, podobnie jak ANT i Adapter Dostępu (Access Adapter). W lokalu klienta rozdzielacz POTS montowany jest w oddzielnej “skrzynce”, połączonej przez interfejs, od strony sieci z ośrodkiem centralnym, oraz od strony użytkownika – z modemem i telefonem.


2.5Charakterystyki modemu ADSL


Przesyłanie danych z dużą przepustowością po istniejących liniach z przewodów miedzianych realizowane jest z zastosowaniem modemów wykorzystujących najnowocześniejszą technologię DMT-ADSL firmy Alcatel.

Modemy po stronie ATU-R i ATU-C zbudowane są wokół chipsetu dynamite Alcatel, będącego owocem trzypokoleniowej ewolucji, od pierwszego własnego chipsetu modemowego DMT firmy Alcatel wprowadzonego w 1993 r. Do zgodnego z wymogami norm, najnowocześniejszego chipsetu o wysokiej wydajności, dostępnego obecnie.


2.5.1charaKterYstYKI ModemU


Modem ADSL firmy Alcatel swoją doskonałą jakość zawdzięcza wykorzystywaniu modulacji DMT, zalecanej przez normy ANSI i ETSI w zakresie ADSL.

Zalety modulacji DMT: • Optymalne wykorzystanie pojemności linii (optymalna wartość SNR).

 • Dokładna regulacja prędkości transmisji (z małym “skokiem”).

 • Bardzo elastyczna regulacja widmowej gęstości mocy, np. dla uniknięcia zakłóceń od istniejących usług.

 • Lepsza odporność na zakłócenia o widmie selektywnym.

 • Lepsza odporność na zakłócenia impulsowe.

 • Nie wymaga equalizera sprzężenia zwrotnego (brak propagacji błędów).

 • Standard światowy.

Technologia DMT zastosowana dla uzyskania tych właściwości opiera się na przesyłaniu danych cyfrowych jednocześnie na wielu podnośnych. Każda z tych podnośnych jest nośnikiem sygnału modulującego, zawierającego zmienną liczbę bitów, zależną od charakterystyk przewodów miedzianych oraz widma częstotliwościowego sygnałów zakłócających. W ten sposób możliwa jest optymalizacja prędkości transmisji, co umożliwia wykorzystanie tego samego modemu w obwodach lokalnych o różnych charakterystykach.

Firma Alcatel Telecom jako pierwsza w branży zastosowała połączenie technologii DMT z trybem przesyłania ATM. Rozwiązanie takie daje następujące możliwości: • Możliwość zmieszania różnych usług, o różnych charakterystykach widmowych i natężeniu ruchu, skutecznie maksymalizując fizyczną prędkość transmisji oferowaną przez modem DMT. Na przykład, możliwe jest wprowadzenie usługi o gwarantowanej szerokości pasma (np. VOD, oparty na MPEG), z jednoczesnym udostępnieniem pozostałej przepustowości dla usług wymagających “impulsowego” przesyłania danych (np. opartych na TCP/IP).

 • Maksymalna “fizyczna” prędkość transmisji jest ustalana automatycznie podczas inicjalizacji modemów (z predefiniowanym marginesem i w ramach ograniczeń wynikających z gęstości widmowej przesyłanej mocy). Następnie system zarządzający usługą nastawia prawidłową prędkość transmisji w linii, zależną od profilu usługi świadczonej klientowi, w ten sposób maksymalizując margines szumu i/lub minimalizując moc sygnału nadawanego. W ten sposób można oferować usługi o różnych klasach, np. wyższe prędkości transmisji jako dodatkowe usprawnienie, lub wprowadzić gwarantowaną prędkość transmisji. Prędkości transmisji można wybierać liniowo, do maksymalnej wartości fizycznie możliwej do uzyskania. Prędkości transmisji wykorzystywane przez poszczególnych użytkowników mogą się różnić.

 • Połączone wykorzystanie DMT i ATM pozwala na inicjalizację systemu i jego pracę przy bardzo małej prędkości transmisji, na przykład w przypadku linii niskiej jakości lub sieci kablowych generujących błędy. Dzięki swojej wewnętrznej odporności, system można “wystartować” nawet w bardzo trudnych warunkach, zgłaszając swoje działanie systemowi zarządzającemu siecią. Operator może następnie załadować parametry ADSL, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki. Dzięki tym właściwościom możliwe jest zainstalowanie modemu przez samego abonenta, co stanowi ważny czynnik ograniczający całkowite koszty obsługi.Widmo DMT (FDM) – Parametry ANSI

2.5.2WErSJE Modemów


Modem ADSL dostępny jest w trzech wersjach:

Standardowa ADSL: Modem ADSL zgodny z normą ANSI T1.413 wyd. 2, z dostosowywaniem prędkości transmisji, zapewniający absolutnie najlepszą jakość przesyłu po zwykłych liniach POTS. Dodanie po jednym rozdzielaczu POTS po każdej stronie linii gwarantuje jednoczesne świadczenie usług POTS i ADSL bez żadnych wzajemnych interakcji. Standardowy modem ADSL, dzięki swojej elastyczności i odporności, uzyskuje szeroki zakres zastosowań. Jego maksymalna prędkość transmisji do abonenta wynosi 8 Mbps, a od abonenta, dla krótszych obwodów – 1 Mbps; dodatkowo modem umożliwia obsługę przy mniejszych prędkościach transmisji, dla najdłuższych obwodów (o długości do 25 000 stóp przewodu 24 AWG).

Uniwersalna ADSL: Wersja UADSL modemu, pozwalająca na łatwiejszą instalację w lokalu abonenta i jednoczesne świadczenie usług POTS i ADSL bez centralnego rozdzielacza POTS, lub nowego okablowania wewnątrz domu. Nazwa 'Uniwersalna ADSL' (Universal ADSL) pochodzi od Universal ADSL Working Group, w której powstała definicja tej technologii, jako rozszerzenia Standardowej wersji ADSL, zgodnej z ANSI T1.413. Uzyskanie kompatybilności z UADSL w A1000 ADSL firmy Alcatel planuje się w czwartym kwartale 1999 r..

Euro-ADSL: Ta wersja modemu może być użytkowana zarówno na liniach ISDN, jak i POTS, powodując nieznaczne pogorszenie parametrów transmisji urządzeń ADSL. Ta technologia modemowa spełnia wymagania operatorów podłączonych do sieci o szerokiej penetracji ISDN, którzy zdecydowali się oferować tę samą usługę ADSL abonentom POTS i ISDN. Ten wariant ADSL normalizowany jest przez ETSI-TM6 jako rozszerzenie Standardowego wariantu ADSL zgodnego z normą ANSI T1.413. Ponieważ znajduje on zastosowanie głównie w Europie, w dalszym ciągu określamy go nazwą “Euro-ADSL”.

Po stronie CO (ATU-C) Standardowa płyta ADSL-LT może być przyłączona zarówno do urządzeń “Standard ADSL”, jak i “Universal ADSL CPE”. “Euro-ADSL” stanowi odrębny wariant płyty ADSL-LT.

Po stronie odległego użytkownika (ATU-R) każdej z omówionych wersji modemu odpowiadają inne urządzenia CPE. Co więcej, upgrade UADSL ATU-R do “Standard ADSL” wymaga tylko załadowania nowej wersji (upgrade) oprogramowania.

ATU-C

ATU-R

Standard

Euro-ADSL

Standard

X
UADSL

X
Euro-ADSL
X

Przegląd możliwych kombinacji modemów ATU-R i ATU-C

2.5.3JAKOŚĆ ModemÓW


Firma Alcatel stale poprawia jakość modemów ADSL, już od czasu opracowania pierwszego modemu ADSL, opartego na modulacji DMT, w 1993 r.. Dzisiejsze modemy ADSL 'Release 3' (wersja 3) budowane są w oparciu o nowy chipset “dynamite” firmy Alcatel, wypuszczony na rynek w 1998 r., Wykorzystujący wysoce zoptymalizowane algorytmy DSP i techniki kodowania.

Modemy ADSL 'Release 3' firmy Alcatel wyznaczają nowe standardy w zakresie zbliżenia do teoretycznych ograniczeń, jakim podlega każdy system DSL, prowadzący transmisję po zwykłych przewodach miedzianych o długości niezbędnej dla obsługi większości istniejących abonentów POTS: • Maksymalne prędkości transmisji: do 8 Mbps do linii i 1 Mbps od linii.

 • Maksymalna długość obwodu: do 25.000 stóp kabla 24 AWG lub 18.000 stóp kabla 26 AWG
Ewolucja jakości modemów ADSL przyłączonych do linii 26 AWG (0.4 mm)

W trybie z dostosowywaniem prędkości transmisji modem podczas swojej inicjalizacji mierzy charakterystyki linii i automatycznie dostosowuje przydział bitów i moc każdego tonu tak, by zapewnić maksymalną jakość przesyłu na każdej linii. Maksymalne możliwe do uzyskania prędkości przesyłu danych zależą od następujących charakterystyk linii: • Tłumienie sygnału każdego tonu, określone głównie przez długość obwodu i średnicę przewodu. Obecność w obwodzie wyprowadzeń zmostkowanych może powodować “luki” w widmie częstotliwościowym odpowiedzi i przydzielenie tym tonom przez modem mniejszej liczby bitów.

 • Szum, spowodowany przez zakłócenia od innych usług xDSL wykorzystujących ten sam lub przyległy kabel.

Na poniższych wykresach przedstawiono wyniki pomiarów jakości modemu “Standard Release” 3 ADSL przyłączonego do przewodów o dwóch powszechnie używanych średnicach (26AWG, 0.5mm i 24AWG, 0.4mm), oraz zmianę tej jakości w kilku “najgorszych możliwych” przypadkach zakłóceń: linie 5 T1 w łączniku przyległym, linie 24 HDSL w tym samym łączniku i linie 24 ISDN w tym samym łączniku. Różnice wynikają z różnych typów szumu wprowadzanych przez różne usługi. Na jakość przesyłu “od abonenta” największy wpływ mają zakłócenia T1, a “do abonenta” – zakłócenia HDSL.

Ponieważ sygnały ADSL “do abonenta” i “od abonenta” są przesyłane w różnych pasmach częstotliwości, ilość zakłóceń NEXT pochodzących od innych linii ADSL znajdujących się w tym samym łączniku jest marginalna. Z tego powodu wypełnienie łącznika liniami ADSL powoduje tylko niewielkie pogorszenie jakości.

Jakość modemu ADSL “Release 3” przyłączonego do linii 24 AWG (0.5 mm) w najgorszym przypadku zakłóceń

Jakość modemu ADSL “Release 3” przyłączonego do linii 26 AWG (0.4 mm) w najgorszym przypadku zakłóceń

2.6Konfiguracje ASAM


Na rysunku poniżej zilustrowano ogólną topologię różnych opcji konfiguracji udostępnianych przez ASAM. ASAM może znajdować się w CO lub w miejscu odległym. Odległe ASAM (lub Mini-RAM) można dołączyć do gałęzi CO-ASAM lub podłączyć bezpośrednio do sieci ATM.Ogólna topologia konfiguracji ASAM

Możliwość dołączenia modułów ASAM do gałęzi multipleksera stanowi znaczącą zaletę serii produktów 1000 ADSL firmy Alcatel związaną z ich rozmieszczeniem, oferującą następujące korzyści: • Efektywne wykorzystanie istniejących zasobów transmisyjnych, w odróżnieniu od prostego upgrade’u całej sieci. Z tego powodu system ten może obsługiwać takie technologie transmisji jak n*T1/E1, E3, DS3. W przypadku n*E1/T1 istnieje możliwość obsługi sygnału sumacyjnego z odwrotnym multipleksowaniem w ATM, zgodnie ze standardem ATM Forum IMA.

 • Obsługa obszarów o małej gęstości, na których instalacja pełnej wersji ASAM nie jest uzasadniona potencjałem korzystania z usługi w krótkiej perspektywie czasowej.

 • Wydzielone moduły ASAM pracują na krótszych obwodach, gdyż można je przenieść bliżej użytkowników, co pozwala zwiększyć prędkość transmisji.

 • Operator sieci może rozpocząć instalację od małych modułów ASAM, zachowując zdolność do skupienia ruchu na ograniczonej liczbie interfejsów WAN. W późniejszej fazie, gdy poziom wypełnienia ASAM dołączonego do gałęzi multipleksera wykroczy poza łączną szerokość pasma WAN dostępnego dla CO ASAM, dołączony do gałęzi ASAM można bez problemu przekonfigurować w taki sposób, by pracował niezależnie. Wynika to z faktu, że wszystkie moduły ASAM serii Alcatel 1000 posiadają wspólną architekturę, zarówno w zakresie wyposażenia, jak działania i obsługi. (Poza tym, płyty ADSL-LT w różnych instalacjach można wymieniać).Typ półki (szafy wewnętrznej)

Zgodność

Liczba linii

Szerokość

Półka NEBS LT

Szafy 23" NEBS

48

23"

Mini-RAM na 8 linii

Szafy 23" NEBS

8

23”

Półka ETSI LT

Szafy ETSI 600mm

48

600 mm

Mini-RAM na 24 linie

Szafy ETSI 600mm Szafy NEBS 19"

24

19”


2.7System Zarządzania Elementami Sieci ADSL


Rozproszone elementy składowe ADSL (ASAM, ANT) zarządzane są z centralnego systemu zarządzania siecią (AWS). System zarządzania zapewnia doskonały nadzór nad różnymi elementami sieci i ich działaniem. Marginesy szumowe, liczby błędów bitowych, itd., można mierzyć podczas działania systemu. Ograniczony zestaw działań w ramach zarządzania można wykonać z terminalu obsługi lokalnej (Local Craft Terminal), tzn. standardowego komputera pod kontrolą systemu Windows 95. Terminal ten może z łatwością zarządzać pojedynczym modułem ASAM i podłączonymi modułami ANT. Bardziej złożoną funkcjonalność zapewnia wykorzystanie AWS (ADSL WorkStation).

2.7.1Adapter DOSTĘPU DO ADSL


Interfejs lokalny dostarczony z Adapterem Dostępu ADSL otwiera lokalnemu operatorowi dostęp do pełnego zestawu funkcji elementu sieci. Po zalogowaniu użytkownika jego dostęp regulowany jest przez funkcje bezpieczeństwa. Fizyczny interfejs jest typu RS-232 i wykorzystuje zestaw znaków VT100.

System zawiera lokalne wskaźniki alarmu. Można również zainstalować przekaźniki sterujące wizualnymi i dźwiękowymi sygnalizatorami alarmów. Karta linii zakończenia sieci wskazuje wizualnie status synchronizacji linii. Niezależnie od wskaźników ogólnej sytuacji alarmowej, wprowadzono diody LED sygnalizujące awarie w poszczególnych płytach. W przypadku urządzeń zabezpieczonych dla ułatwienia obsługi wprowadzono diody LED sygnalizujące stan aktywny i “czuwanie” (standby).


2.7.2ZAKOŃCZENIE SIECI ADSL


Moduł ANT wyposażony jest we wskaźniki LED, spełniające szeroki zakres funkcji. Ich działanie można dostosować do wymagań użytkownika, ponieważ większość z nich jest sterowanych programowo.

2.7.3AWS


AWS (ADSL WorkStation – Stacja Robocza ADSL) A1000 stanowi system zarządzania elementami sieci dostępowej A1000 ADSL firmy Alcatel. A1000 AWS udostępnia operatorowi wszystkie funkcje niezbędne do tworzenia i uaktywnienia usług dla abonentów ADSL oraz w międzyczasie, umożliwia mu kontrolowanie i monitoring w czasie rzeczywistym sieci dostępowej ADSL.

AWS dostarcza funkcji i możliwości niezbędnych do zarządzania systemem dostępowym A1000 ADSL firmy Alcatel. Terminal operatora udostępnia łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika, zapewniający pełne gospodarowanie zasobami systemu ADSL. W ten sposób AWS w trybie ciągłym analizuje korelację zdarzeń zachodzących w sieci, odfiltrowując nieistotne szczegóły i przedstawiając operatorowi jasny, zwięzły opis wszelkich usterek, łącznie z tymi o zasadniczym znaczeniu.

Oprócz interfejsu operatora, system udostępnia również automatyczne interfejsy zapewniające integrację operacji używanych przez operatora sieci, w ramach systemów wspomagania.

A1000 AWS, obok A1000 ASAM, stanowi kluczowy składnik asortymentu produktów Alcatel służących do zbudowania szerokopasmowej sieci przesyłu danych, oferującej wiele usług.


2.7.3.1Funkcje zarządzania AWS – Główne cechy

2.7.3.1.1Zarządzanie konfiguracją

System zarządzania konfiguracją AWS pozwala operatorowi na wyświetlenie i zmodyfikowanie kilku parametrów systemu transportu ADSL. Operacje takie można wykonać między innymi na następujących parametrach:

 • Konfiguracja usługi: parametry modemu ADSL, parametry ATM (podłączenia VP/VC, ATM QOS)

AWS posiada kilka poleceń pomocnych operatorowi przy wprowadzaniu nowej usługi lub zarejestrowaniu nowego abonenta. Usługa określona jest jako kombinacja transmisji ADSL i parametrów transportu ATM. W celu ułatwienia operatorowi procedury konfiguracji, AWS wykorzystuje zasadę profili. Koncepcja ta pozwala operatorowi skonfigurować usługę na pewnym porcie ADSL przez przypisanie jej specyficznego zestawu profili. Rozróżnia się następujące zestawy profili:

Profile na poziomie linii abonenckiej: • Profil ADSL, podający parametry modemu zgodnie z jakością i długością linii

 • Profil dostępu ATM, podający zakresy VP/VC na interfejsie ADSL

 • ATM Connection Admission Control profile (różne dla transmisji “do abonenta” i “od abonenta”), podający parametry używane podczas CAC dla nowych połączeń ATM na interfejsie (parametry związane z QOS).

Profile na poziomie połączeń:

 • ATM Traffic Descriptor profile (Profil Deskryptora Ruchu ATM) (różne dla transmisji “do abonenta” i “od abonenta”) podający usługę ATM (CBR, UBR,…)

Kolejnym rozszerzeniem koncepcji profili jest pojęcie profili lokalnych i ogólno-sieciowych. Wynika ono z tego, że dla niektórych ASAM profile mogą mieć znaczenie jedynie lokalne, podczas gdy inne profile mogą być stosowane w całej sieci. Centralny moduł AWS zarządza profilami dla całej sieci ADSL.

Po zdefiniowaniu przez operatora AWS profili na poziomie linii abonenckiej (tzn.: Profili ADSL, ATM Access i ATM CAC) możliwe jest zdefiniowanie usług dla poszczególnych abonentów ADSL. Biorąc pod uwagę, że połączenia ATM na ANT posiadają predefiniowany zestaw zakresów VP/VC, odpowiadający możliwości przesyłu danych przez ATM, połączenie dla indywidualnego abonenta tworzy się przez wybór odpowiednich wartości VP/VC w interfejsie sieci ASAM i w interfejsie zakończenia linii, oraz przypisanie pożądanych Profili Deskryptora Ruchu ATM (ATM Traffic Descriptor profiles) dla transmisji “do abonenta” i “od abonenta”.

W celu dalszego ograniczenia udziału operatora w tworzeniu nowej usługi, AWS oferuje koncepcję profilu usługi. Profil ten jest kombinacją różnych profili z poziomu linii abonenckiej, oraz wzorcem połączeń na interfejsie ADSL i profili z poziomu połączeń. W ten sposób operacja wprowadzenia nowej usługi ogranicza się do: przypisania identyfikacji użytkownika (nazywanej również “identyfikacją linii abonenckiej”), przez wybranie numeru profilu danej usługi i określenie wartości VP/VC w interfejsie sieci ASAM. Następnie połączenie ATM VPC/VCC staje się połączeniem pośrednim powyższego VP/VC na interfejsie sieciowym, z VP/VC na interfejsie ADSL, jak określono w profilu usługi.

Identyfikator użytkownika1 (lub identyfikator linii abonenckiej) można również wykorzystać do odczytania danych konfiguracyjnych z bazy danych AWS. • Konfiguracja sprzętu (płyta, port, szafa, stany, ...)

AWS umożliwia operatorowi dokonanie wstępnej konfiguracji sieci dostępowej ADSL przez zdefiniowanie zawczasu niezbędnych konfiguracji sprzętu. Po zainstalowaniu systemu w terenie, zostanie on wprowadzony do działania przez pewne procesy autodetekcji i automatycznej konfiguracji, nie wymagając interwencji operatora. W ramach tego procesu system wykonuje niezbędne kontrole zgodności.

 • Konfiguracja SW (ładowanie SW, przełączanie SW)

Niezbędne składniki SW są ładowane z AWS do głównego procesora ASAM, znajdującego się na płycie zakończenia linii (LT). Przesyłanie plików podczas ładowania oprogramowania realizowane jest w oparciu o “Trivial File Transfer Protocol” (TFTP), zgodnie z RFC 1350. Przesyłanie plików odbywa się bez przerywania świadczenia usług. Podczas instalacji ASAM, AWS może już załadować niezbędne SW na głównej płycie LT dla wszystkich planowanych płyt zakończeń linii i ANT, zanim technicy zainstalują płyty zakończeń linii w gniazdach ASAM, a abonent przyłączy modem. W ten sposób, z chwilą gdy w ASAM zostaną zainstalowane nowe płyty, lub do ASAM zostaną przyłączone modemy, niezbędny SW jest skonfigurowany autonomicznie wewnątrz systemu ASAM, nie wymagając interwencji z AWS.

System ładowania SW zapewnia zachowanie dwóch wersji oprogramowania na płycie, oraz umożliwia przełączanie pomiędzy wersją aktywną i pasywną. Po przesłaniu pliku, zanim załadowane oprogramowanie zostanie uruchomione, podlega ono weryfikacji. Przełączenie aktywnej wersji SW z powrotem na pasywną jest możliwe w przypadku, gdy wymagane jest przywrócenie poprzedniej wersji SW. AWS posiada także funkcje zakresowe służące do planowania i/lub zmiany wersji SW dla urządzeń na poziomie sieci globalnej.


2.7.3.1.2Obsługa usterek

Pojawienie się usterki w pewnym elemencie sieci powoduje wygenerowanie zdarzenia, które z kolei może spowodować wysłanie przez ten element sieci raportu alarmowego do systemu zarządzania elementami (AWS). Aby zapobiec “przeładowaniu” operatora informacjami o alarmach, istnieje możliwość skonfigurowania przez AWS w ASAM odpowiednich mechanizmów raportowania o alarmach i filtrowania alarmów. Jednakże, każdy element sieci prowadzi rejestr wszystkich zdarzeń, które miały miejsce, nawet tych, które nie spowodowały wysłania raportu alarmowego do AWS.

W przypadku prawidłowego skonfigurowania filtracji, informacje o alarmach mogą również być przesyłane do górnego interfejsu OSS.

Dodatkowo, w celu weryfikacji i oddzielenia problemów, AWS może skonfigurować kilka obwodów zwrotnych (loopbacks) w sieci dostępowej ADSL. W ten sposób systemy testowania mogą, poprzez sieć ATM, analizować niektóre segmenty na warstwie ATM w multiplekserze ASAM.

2.7.3.1.3Zarządzanie jakością

Podczas gdy funkcje obsługi usterek monitorują aktualny status sieci, zarządzanie jakością zapewnia monitoring zachowania sieci w dłuższej perspektywie czasowej, z punktu widzenia jej dostępności i dokładności. Badając wyniki monitoringu w pewnym okresie, operator może obserwować zachowanie się sieci.

 • Konfiguracja PM

Jakość działania systemu dostępowego ADSL można monitorować z wykorzystaniem szerokiego zakresu parametrów. Różne moduły zarządzania interfejsami w ASAM posiadają szereg liczników błędów, przy transmisji SONET/SDH, DS3, …, ADSL i ATM. Każdy z tych liczników reprezentuje " Parametr Jakości". Parametry jakości zgrupowano w zestawy o podobnej semantyce. Zestaw taki określamy nazwą “Punkt Kontroli Jakości” (Performance Point). W ASAM dostępne są następujące Punkty Kontroli Jakości2: SONET/SDH Line, SONET/SDH Path, SONET/SDH Section, DS3 Line, DS3 PLCP, ADSL Line, ADSL Channel, Transmission Convergence Adaptation. Punkt Kontroli Jakości można zainstalować na niepowtarzalnym interfejsie fizycznym. Na przykład, w ASAM zawierającym 200 portów ADSL istnieje 200 Punktów Kontroli Jakości ADSL line.

AWS udostępnia także operatorowi specjalne polecenia, służące do dodania lub usunięcia punktów kontroli jakości do lub z listy punktów nadzorowanych. • Uaktywnienie PM

Parametry kontroli jakości są stale aktualizowane i przechowywane w ASAM, w oparciu o “okno czasowe” o długości 15 minut. Dla każdego punktu kontroli jakości zapisywane są następujące dane: aktualne wskazania liczników, oraz do 32 zestawów okresów (interwałów) historycznych.

Zbieranie danych PM w AWS rozpoczyna się z chwilą uaktywnienia przez operatora rejestracji PM dla pewnego punktu kontroli jakości z listy monitorowanych punktów. Zestaw parametrów jakości monitorowany jest w ciągu pewnego, podanego przez użytkownika, przedziału czasowego, zdefiniowanego przez szereg kolejno następujących okien. AWS przechowuje na płycie aktualne i poprzednie rejestry jakości za okresy 15-min. i 24-godz.. Dane PM przedstawiane są operatorowi w postaci graficznej, na wykresach aktualizowanych automatycznie, z chwilą zebrania nowych danych PM z ASAM’ów.

Niezależnie od wydruku raportów PM, dane dotyczące zarządzania jakością można odczytać z AWS w formacie ASCII lub dostosowanym do wyświetlenia w arkuszu kalkulacyjnym, dla dalszego przetwarzania.

2.7.3.1.4Zarządzanie bezpieczeństwem

AWS umożliwia wielu operatorom prowadzenie obserwacji i kontroli systemu dostępowego ADSL. Zestaw funkcji bezpieczeństwa służy do kontroli zakresu obowiązków każdego operatora; zakresy te można ograniczać przez ograniczenie zakresu dostępnych działań związanych z zarządzaniem, lub przez “geograficzne” rozdzielenie sieci dostępowej (domeny operatora). Przeprowadzana jest niezbędna rejestracja działań operatorów, a informacje o tych działaniach są przechowywane dla kontroli. Operator o poziomie umiejętności Manager (Kierownik) ma prawo dodawania lub usuwania operatorów do/z systemu AWS, oraz zmiany poziomów ich uprzywilejowania (patrz Okno Operatora w rozdziale omawiającym Interfejs Operatora AWS).

Lokalny terminal dołączony do ASAM udostępnia lokalnemu operatorowi pełen zakres funkcji elementu sieci. Po zalogowaniu użytkownika, dostęp do “craft” regulowany jest przez funkcje zarządzania bezpieczeństwem. Lokalny interfejs “craft” może pracować bez “pomocy” z zewnątrz, od AWS.1 Jako identyfikator linii abonenckiej w bazie danych AWS operatorzy zwykle podają numer telefonu danego abonenta

2 Nowe punkty kontroli jakości są dodawane do listy z chwilą, gdy nowe płyty interfejsów stają się dostępne w ASAM


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna