Spis treści 3/2021 artykułY Łukasz Sułkowski Emancypacyjna zmiana kultury organizacyjnejPobieranie 34.37 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar34.37 Kb.
SPIS TREŚCI 3/2021

ARTYKUŁY
Łukasz Sułkowski

Emancypacyjna zmiana kultury organizacyjnej …………………………………………………………
Anna Balcerek-Wieszala

Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie ……
Jerzy Baruk

Czy organizacje administracji publicznej należą do organizacji uczących się? …………………………
Marian Mroziewski

Porozumienia kontraktowe przedsiębiorstw. Symetryczność struktury sieci procesowej przedsiębiorstw, a rozwój ich potencjału konkurencyjności. Część II …………………………………………………………
Joanna Nowicka

Przedsiębiorczość indywidualna i korporacyjna wobec problemu wypalenia zawodowego ……………
Katarzyna Wojtaszczyk

Employee branding w praktyce łódzkich organizacji – wyniki badań nad zagadnieniem komunikacji w ewnętrznej ……………………………………………………………………………………………………

Aleksandra LeszczyńskaProblem naruszania prywatności w zawodzie sportowca …………………………………………………

RECENZJE
Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, ss.404 – recenzent Maciej Rożniata ……………………………………………………………Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
Kontrakty psychologiczne– opracowała Anna Radwańska ……………………………………………………
Bal P. M., Vink R.

Ideologiczna waluta w psychologicznym kontekście: rola relacji w zespole we wzajemnej perspektywie ……………………………………………………………………………………
Chao J. M. C., Cheung F. Y. L., Wu A. M. S.

Naruszenie kontraktu psychologicznego i nieproduktywne zachowania w miejscu pracy: testowanie moderującego efektu stylu przydzielania obowiązków i dystansu w relacjach zarządzania
Freese C., Schalk R., Croon M.

Wpływ zmian organizacyjnych na kontrakty psychologiczne: studium długookresowe ………………………………………………………………
Krishnan T. N.

Zrozumienie stosunków pracy w indyjskich organizacjach z perspektywy kontraktu psychologicznego …………………………………………………………………………
Sonnenberg M., Koene B., Paauwe J.

Zrównoważony HRM - psychologiczny kontrakt pracowników: studium wielopoziomowe ………………………………………………………………………………………
Zagenczyk T. J.

Kontrakty psychologiczne a identyfikacja z firmą: mediacyjny wpływ postrzegania wsparcia ze strony firmy

BIBLIOGRAFIA
Komunikacja w organizacji - opracowała Ewa Wyglądała
SPIS TREŚCI 4/2012
ARTYKUŁY
Jagoda Jezior

Ocena przygotowania absolwentów uczelni wyższych do wejścia na rynek pracy - perspektywa pracodawców
Rafał Muster

Bezrobotna młodzież wobec wyzwań współczesnego rynku pracy
Monika Mularska-Kucharek

Postawa przedsiębiorcza a wykształcenie
Sławomira Kamińska-Berezowska

Kobiety na rynku pracy w oczach liderek ruchu kobiecego w województwie śląskim – refleksje z badań jakościowych
Ewa Pułaczewska

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

RECENZJE
Beata Jamka ( red.), Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2012, ss.168- recenzent Elżbieta Kolasińska


Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH
Przedsiębiorczość – opracowała Anna Radwańska ……………………………………………………
Coulson S.

Współpraca w świecie konkurencji: życie zawodowe muzyków a rozumienie przedsiębiorczości
BIBLIOGRAFIA
Przedsiębiorczość - opracowała Ewa Wyglądała

SPIS TREŚCI 5/2012
ARTYKUŁY
Danuta Barańska

Ocena przekształceń własnościowych przez kadrę kierowniczą po dwudziestu latach transformacji gospodarczej
Anna Krasnodębska

Młode kobiety z Opolszczyzny wobec pracy zawodowej
Joanna Lipowska

Ocenianie pracowników, aspekty psychologiczne i organizacyjne. Dlaczego często przynosi skutek odwrotny od zamierzonego?
Katarzyna Zajda, Ewelina Dzikowska

Innowacja w pracy na rzecz rozwoju wsi. Studium przypadku waloryzacji zasobów lokalnych w gminach wiejskich powiatu radomszczańskiego
Dorota Mroczkowska

Kultury manipulacji, cynizmu i obojętności a konkurencyjność przedsiębiorstwa

RECENZJE
M. Juchnowicz (red.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Metodyka badania. Opisy przypadków, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011, ss.260 – recenzent Rafał Marcin Borkowski
Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCHEuropejskie rynki pracy – opracowała Anna Radwańska
Bisom-Rapp S., Sargeant M,

Wzrastający wskaźnik zatrudnienia starszych pracowników
Berglund T., Furåker B.

Instytucje elastycznego i bezpiecznego zatrudnienia a mobilność rynku pracy
Chung H., Oorschot W.

Instytucje kontra siły rynku pracy: wyjaśnienie braku bezpieczeństwa zatrudnienia Europejczyków podczas (na początku) kryzysu finansowego
Heyes J.

Flexicurity, ochrona zatrudnienia a kryzys na rynku pracy
Lallement M.

Europa i kryzys ekonomiczny: formy dostosowania rynku pracy a zróżnicowane formy kapitalizmu
Sá F.

Czy ochrona zatrudnienia pomaga imigrantom: dane z europejskiego rynku pracy


BIBLIOGRAFIAEuropejskie rynki pracy – opracowała Ewa Wyglądała
SPIS TREŚCI 6/2012
ARTYKUŁY
Karina Erenkfeit

Choroba zawodowa jako możliwe następstwo wykonywanej pracy…………………………
Agnieszka Izabela Baruk

Aspiracje potencjalnych pracowników w świetle badań empirycznych …………………….
Danuta Walczak-Duraj

Kontekst etyczny zawodów informatycznych
Anna Romanowska-Tołłoczko, Katarzyna Kajdan-Kosiorek

Wypalenie zawodowe nauczycieli jako problem psychologiczny, pedagogiczny i społeczny
Mateusz Warchał

Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania modelu zatrudnienia flexicurity………………
RECENZJE

Bartoszek A., Swadźba U. (red.), Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss.346 – recenzent Aleksandra Leszczyńska


Z PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH – opracowała Anna Radwańska
Bhattacharya S.

Socjologiczne czynniki wpływające na praktyki dotyczące raportowania o wypadkach: przypadek przemysłu okrętowego
Böckelmann I., Seibt R.

Metody wykazania dominujących psychicznych obciążeń zawodowych i ich natężenia - możliwości praktyk zakładowych
Cottini E., Kato T.

Niekorzystne warunki pracy, wysoko zaangażowane praktyki pracy i zmiana pracy: ewidencja z duńskich danych powiązanych pracodawca – pracownik
Fletcher J. M.

Wpływ pierwszej pracy na zdrowie w perspektywie długookresowej: dane z długofalowego studium badawczego z Wisconsin
Richbell S., Minchin L.

W kierunku ekologii: wpływ ekologicznych programów podróżowania do pracy na absencję chorobową w sektorze publicznym
Yemelyanau M., Amialchuk A., Ali M. M.

Dane na temat katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu: wpływ na zdrowie, edukację i sytuację na rynku pracy na Białorusi
BIBLIOGRAFIA
Choroby zawodoweopracowała Ewa Wyglądala

INNESpis treści czasopisma „Humanizacja Pracy” za rok 2012 – opracował Tadeusz Milke
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna